Dosje javnega naročila JN4452/2012
Naročnik: VRTEC ČRNUČE 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN4452/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.04.2012
JN5874/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.06.2012
    JN4452/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 083-136104
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 24. 4. 2012
Številka objave: JN4452/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) VRTEC ČRNUČE, Dunajska cesta 400, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
Tel. +386 (0)1 306 44 42. Telefaks +386 (0)1 306 44 07. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Črnuče
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Glavni kraj dobave: Vrtec Črnuče, Dunajska cesta 400, 1000 Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivni nakup in dobava živil za po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Črnuče (predvidoma od 1.9.2012 do 31.8.2014).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15800000 (Razna živila)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT.
NASLOV 1. SKUPINA: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
1.1. sklop Pasterizirano, sterilizirano mleko
1.2. sklop Jogurti
1.3. sklop Vanilijev jogurt
1.4. sklop Sadni kefir
1.5. sklop Kislo mleko
1.6. sklop Smetana, skuta in maslo
1.7. sklop Siri
1.8. sklop Mlečni namazi
1.9. sklop Mlečni pudingi in deserti
1.10. sklop Mlečna rezina
1.11. sklop Sladoledi
1.12. sklop Bio mleko
1.13. sklop Mlečni namazi
1.14. sklop Bio kislo mleko
1.15. sklop Bio kefir
1.16. sklop Bio maslo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral po največ dva dobavitelja za posamezen sklop.
2.1. sklop Mlada govedina
2.2. sklop Eko mlada govedina
2.3. sklop Svinjsko meso
2.4. sklop Telečje meso
2.5. sklop Eko telečje meso
2.6. sklop Perutninsko meso
2.7. sklop Žrebičkovo meso
2.8. sklop Kunčje meso
2.9. sklop Kosti
2.10. sklop Mesnine, salame
2.11. sklop Perutninske mesnine in salame
2.12. sklop Paštete
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 3. SKUPINA: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral po največ dva dobavitelja za posamezen sklop.

3.1. sklop Zamrznjene ribe
3.2. sklop Sveže ribe
3.3. sklop Konzervirane ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15240000 (Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe)
03310000 (Ribe, raki ter vodne rastline in živali)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 4. SKUPINA: JAJCA
1)KRATEK OPIS Naročnik bo za vsak sklop izbral največ dva ponudnika

4.1. sklop Kokošja jajca
4.2. sklop Bio kokošja jajca
.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 5. SKUPINA: OLJA IN IZDELKI
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen podsklop.

5.1. sklop Olja
5.2. sklop Majoneze
5.3. sklop Margarine
5.4. sklop Maščobe za peko
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15871273 (Majoneza)
15431000 (Margarina in podobni preparati)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 6. SKUPINA: SVEŽA ZELENJAVA, SVEŽE SADJE IN SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen sklop.
6.1. sklop Solata
6.2. sklop Ostala zelenjava
6.3. sklop Bio zelenjava
6.4. sklop Integriran krompir
6.5. sklop Stročnice
6.6. sklop Sadje
6.7. sklop Integrirana jabolka
6.8. sklop Eko jabolka
6.9. sklop Integrirano zgodnje spomladansko sadje
6.10. sklop Integrirano pozno poletno sadje
6.11. sklop Eko južno sadje
6.12. sklop Suho sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331100 (Sveže ali zamrznjene vrtnine)
03212200 (Sušene stročnice in zrna stročnic)
15332410 (Suho sadje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 7. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen sklop

7.1. sklop Zamrznjena zelenjava
7.2. sklop Zamrznjeno sadje
7.3. sklop Konzervirana in vložena zelenjava
7.4. sklop Kislo zelje in repa
7.5. sklop Bio kisla repa in zelje
7.6. sklop Konzervirano sadje
7.7. sklop Marmelade in džemi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15332400 (Konzervirano sadje)
15332230 (Marmelada)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 8. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen sklop:
8.1. sklop Sadni, zelenjavni sokovi, nektarji
8.2. sklop Bio sadni sok
8.3. sklop Ostale sadne pijače
8.4. sklop Sirupi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 9. SKUPINA ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen sklop:
9.1. sklop Izdelki iz krompirjevega testa
9.2. sklop Izdelki iz ostalega testa
9.3. sklop Zrezki, polpeti
9.4. sklop Zelenjavni polpeti
9.5. sklop Testo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 10. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
1)KRATEK OPIS Naročnik bo za posamezen sklop izbral največ dva ponudnika.

10.1. sklop Mlevski izdelki
10.2. sklop Instant mlevski izdelki
10.3. sklop Riž
10.4. sklop Kaše
10.5. sklop Bio kaše
10.6. sklop Kosmiči
10.7. sklop Bio kosmiči
10.8. sklop Testenine
10.9. sklop Vodni vlivanci
10.10. sklop Bio testenine
10.11. sklop Sveže testo
10.12. sklop Polnjene sveže testenine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15851220 (Polnjene testenine)
15850000 (Testenine)
15614000 (Predelan riž)
15613313 (Kosmiči ali enakovredno)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 11. SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, SLAŠČICE IN KEKSI
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen sklop.
11.1. sklop Pšenični kruh
11.2. sklop Pšenični kruh brez vseh aditivov
11.3. sklop Ostali kruhi
11.4. sklop Žemlje, štručke, bombete,…
11.5. sklop Bio kruh, žemlje, stručke…
11.6. sklop Rogljiči – listnato kvašeno testo
11.7. sklop Ostalo pekovsko pecivo
11.8. sklop Keksi
11.9. sklop Bio keksi
11.10. sklop Slaščičarska peciva – biskvitne rezine in torte
11.11. sklop Slaščičarska peciva – pecivo iz vzhajanega testa in zavitki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811100 (Kruh)
15812000 (Pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 12. SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Naročnik bo za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika.
12.1. sklop Kakavovi in kavni izdelki
12.2. sklop Kakavove kreme
12.3. sklop Čaji
12.4. sklop Razni praški
12.5. sklop Kis
12.6. sklop Bio kis
12.7. sklop Med
12.8. sklop Bio med
12.9. sklop Začimbe
12.10. sklop Ostala živila in dodatki
12.11. sklop Dietna živila
12.12. sklop Dietna živila brez glutena
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15840000 (Kakav; čokolada in sladkarije)
15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15831600 (Med)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva /
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Rok plačila do 30 dni po prejemu zbirnega računa (1-krat mesečno).
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Akt o skupni izvedbi naročila (več v razpisni dokumentaciji).
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za dejavnost, ki je predmet naročila. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
Če je ponudnik kmet, mora imeti status kmeta. DOKAZILO (priloga 3):
Kopija odločbe o statusu kmeta ALI kopija izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev.

Več v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
2. Ponudnikovi transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila niso bili blokirani iz davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO (priloga 9):
Original ali kopija BON-2 obrazca AJPES-a (za tuje ponudnike pa ustrezen obrazec primerljivega izdajatelja) ali
Original ali kopija potrdil/a bank/e za vse odprte transakcijske račune ponudnika, ki je/so izdan/i največ 30 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb.
3. Ponudnik se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal za celotni čas trajanja okvirnega sporazuma.
Izjema: Ponudniki za 6. sklop (razen za 5. in 12. podsklop) pa se zavezujejo, da bo fiksnost cen zagotavljali najmanj 2 meseca od datuma začetka uporabe okvirnega sporazuma, kasneje pa jih bodo lahko spreminjali enkrat mesečno, v skladu z določili v razpisni dokumentaciji, pri čemer bodo naročniku v pisno potrditev cene za navedeno obdobje posredovali najkasneje pet delovnih dni pred potekom enomesečnega obdobja fiksnosti cen.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik, ki ponuja živila živalskega izvora, mora imeti registriran objekt pri Veterinarski upravi Republike Slovenije. V primeru, da živila živalskega izvora ne ponujajo proizvajalci, morajo ponudniki, ki takšno blago ponujajo, priložiti kopijo navedene odločbe svojega dobavitelja oz. proizvajalca.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava – registriranost objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (priloga 10)
2. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje in načela o higieni živil ter upoštevati druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi veljavnega Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 4), in sicer:
- kmetje: da pri delu upoštevajo dobro higiensko prakso (se udeležujejo izobraževanj svetovalne službe pri KGZS);
- ostali: da izpolnjujejo pogoje in načela o higieni živil v skladu z veljavnim Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem
3. Ponudnik mora upoštevati vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oziroma vpliva na področje živil;
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, ki taka živila ponuja.DOKAZILO: Izjava ponudnika (veljavna za ponudnike, ki bodo ponudili taka živila), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
4. Ponudnik upošteva veljavne Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oz. vpliva na področje živil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
5. Ponudnik mora zagotavljati dostavo fco skladišče naročnika razloženo (natančneje določeno pri splošnih in posebnih pogojih), z odzivnim časom:
- en delovni dan po oddaji naročila,
- v primeru reklamacije ob dobavi z odzivnim časom ene ure od prejema reklamacije (zapis na dobavnici/prevzemnici),
- v primeru interventnih / izjemnih naročil z odzivnim časom dveh ur od oddaje naročila;
- v primeru naknadno ugotovljenega količinskega/kakovostnega odstopanja od naročenega blaga z odzivnim časom enega delovnega dne od poslanega reklamacijskega zapisnika.
Vso povratno embalažo mora ponudnik iz vseh lokacij dostave odpeljati še isti dan ali najkasneje ob naslednji dostavi blaga. Enako velja tudi za nepovratno embalažo, če tako zahteva naročnik.
Za distribucijo mora imeti zagotovljen vozni park z ustrezno opremo, s katero je zagotovljeno, da se kvaliteta živil med prevozom ne spremeni, skladno s predpisi.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 11)
6. Ponudnik mora zagotavljati zahtevane količine in kakovost blaga, živila morajo biti brez umetnih sladil, brez umetnih barvil, brez umetnih arom, brez ojačevalcev okusa, ob dobavi pa, razen če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, ne sme preteči več kot tretjina roka uporabe.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
7. Ponudnik mora izpolnjevati vse splošne pogoje, posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavlja in vse zahteve za posamezno živilo, ki izhaja iz opisa živila v ponudbenem predračunu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
8. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire pod enakimi pogoji (brez višanja cen) živila dobavljal tudi na nove lokacije naročnika, če jih bo naročnik odprl v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudn ika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
9. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku na njegovo zahtevo ponudil drugo istovrstno živilo, če se bo izkazalo, da v ponudbi ponujeno živilo otroci zavračajo ali ponudil novo vrsto živila iste skupine, če se bo pojavila potreba. Po uskladitvenem dogovoru med naročnikom in ponudnikom glede cene, za tako živilo veljajo vsi pogoji (fiksnost cen, plačilni rok, rok dobave in ostali pogoji) iz okvirnega sporazuma. Maksimalen delež takih dodanih oz. zamenjanih živil je 20%.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
10. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku pisno posredoval informacije o akcijskih cenah oz. o maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bo naročnik posredoval v obdobju, ko so cene pri ponudniku nižje, bo naročniku obračunal po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku.
DOKAZILO: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba pogajati: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 5. 6. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 1. 9. 2012
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 5. 6. 2012
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov (obvezno s pooblastilom in osebnim dokumentom). Zakoniti zastopniki ponudnika ne potrebujejo pooblastila.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Da.
Če se, navedite predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:
Po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Predvidoma 1. 9. 2014.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Vse dodatno v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/4/7989-38895586052928/OBJAVAVCRNUCE.zip
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 4. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5874/2012, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 1. 6. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2012   09:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim, če nam lahko sporočite v kateri št. Uradnega lista EU je bil ta razpis objavljen in datum objave.

Hvala.

ODGOVOR:
Številka objave: 2012/S 83-136104
Datum objave: 28. 4. 2012

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Moderndorfer, vodja službe

Datum objave: 25.05.2012   11:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko pod zaporedno številko 7, 2. sklopa, 5 skupine ponudimo izdelek (majonezo) z gramaturo 620g. Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Naročnik z odgovorom na to vprašanje spreminja dovoljene gramature (opise vrste blaga) ponujenega artikla, in sicer na:
- živilo pod zaporedno številko 7 2. sklopa 5. skupine: majoneza 620 -750 g.
Naročnik ne bo popravil predračunske tabele 5. skupine, to pomeni, da ponudnik na navedeno skupino izdelkov izpolni tabele iz objave z dne 24.4.2012 (objava na Portalu JN št. JN4452/2012), bo pa pri analizi ponudb za naveden sklop upošteval nove dovoljene razpone sprejemljivih gramatur živil.

Lep pozdrav,
Pripravila: Meta Bizjak

Tadeja Möderndorfer, vodja službe


Datum objave: 29.05.2012   08:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pod prilogo 9 dokazila o izpolnjevanju ekonomsko- finančnih pogojev imate navedeno, da moramo priložiti ustrezen obrazec BON-2 ajpes. Zanima nas ali lahko namesto potrdila BON-2 priložimo potrdila bank oz. potrdilo solventnosti.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
V navodilu za izpolnjevanje priloge 9 razpisne dokumentacije številka 430-313/2012-3 z dne 24. 4. 2012 piše, da ponudnik v ponudbo predloži BON-2 obrazec izdajatelja AJPES star največ 30 dni od roka za oddajo ponudb ALI potrdila bank za vse transakcijske račune, ki so stari največ 30 dni od roka za oddajo ponudb.
Ponudnik lahko torej priloži tudi potrdila bank za vse transakcijske račune, iz katerih pa mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja, da le-ti v zadnjih šestih mesecih pred izdajo dokumenta (ustrezna starost!) niso bili blokirani iz davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb.

Lep pozdrav,

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, vodja službe


Datum objave: 29.05.2012   12:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Za spodnje skupine nas zanima ali lahko ponudimo naslednja pakiranja (ker ne gre za velika odstopanja, upamo, da boste pakiranja dovolili):

5. SKUPINA: OLJA IN IZDELKI
5.1. sklop: OLJA
6. Bučno olje, 0,5L – ali lahko ponudimo 1l pakiranje?

5.3. sklop : MARGARINE
8. Margarina za peko 500g – ali lahko ponudimo 250g pakiranje?

7. SKUPINA: ZMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
7.3. sklop: KONZERVIRANA in VLOŽENA ZELENJAVA
20. Fižol v zrnju, rjav, steriliziran, brez konz., 3,0- 4,5kg – ali lahko ponudimo 2500g pakiranje?

7.6. sklop: KONZERVIRANO SADJE
38. Breskov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0-3,5kg – ali lahko ponudimo 4200g pakiranje?
41. Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0-3,5kg– ali lahko ponudimo 4200g pakiranje?
42. Sadna solata, min 55% plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez konz., 2,0-3,5kg– ali lahko ponudimo 4200g pakiranje?
45. Ananasov kompot – rezine, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., do 800g – ali lahko ponudimo 850g pakiranje?

7.7. sklop : MARMELADE IN DŽEMI
52. Džem gozdni sadeži, min 45% sadni delež, brez konz., sladil in barvil, do 400g – ali lahko ponudimo 700g pakiranje?

8. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
9. Nektar pomaranča, min 50% sadni delež, brez umetnih sladil, 1L - ali lahko ponudimo 1,5l pakiranje?
11. Nektar jabolko, min 50% sadni delež, brez umetnih sladil, 1L - ali lahko ponudimo 1,5l pakiranje?

8.3.. sklop: OSTALE SADNE PIJAČE
29 Ledeni čaj, breskev, 0,2L - ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?

10. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTNINE
10.6. sklop : KOSMIČI
17. Žitni kosmiči s čokolado in lešniki (kot čokolešnik ali podobno), do 1kg – ali lahko ponudimo 1,8kg pakiranje?
21. Musli sadni, do 0,5kg – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

12.SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
12.5. sklop: KIS
23. Jabolčni kis 4% , 1L – ali lahko ponudimo 5% jabolčni kis?

12.9. sklop: ZAČIMBE
49. Mleta sladka paprika, do 500g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

12.10. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
52. Sladkor mleti do 500g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
55. Kokosova moka, do 250g – ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
66. Zmes za krompirjevo testo, do 3kg– ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
67. Zlate kroglice, do 500g– ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

12.11. sklop: DIETNA ŽIVILA
78. Sojin jogurt navaden, 140-160g – ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
79. Sojin jogurt sadni, 140-160g – ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
80. Sojin puding, vanilija, čokolada 120-140g– ali lahko ponudimo 115g pakiranje?
81. Rižev puding, vanilija, čokolada 120-140g – ali lahko ponudimo 115g pakiranje?
82. Riževa smetana za kuhanje do 250ml – je trenutno na tržišču ni. Ali lahko ponudimo sojino smetano za kuhanje?
83. Riževa smetana, sladka do 250ml– je trenutno na tržišču ni. Ali lahko ponudimo sojino sladko smetano?
84. Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150g – ali lahko ponudimo piškote 175g pakiranje z naslednjo sestavo: Sestavine: koruzni škrob, surovi sladkor, moka iz rjavega riža, palmino rastlinsko olje, rižev sirup, grahova moka, trpotec 2%, sredstvo za vzhajanje: natrijev bikarbonat, kalcijev karbonat (vir kalcija), rastlinski gumi: guar, emulgator: rastlinski monogliceridi, naravna aroma vanilije 0,2%, sol. Izdelek ne vsebuje naslednjih alergenov: gluten, pšenica, mleko, jajca, kvas, oreščki, soja. Izdelek je primeren za vegane in je brez GSO.


Hvala za vaš odgovor.


ODGOVOR:
Naročnik z odgovorom na to vprašanje spreminja razpon dovoljene gramature oz. volumna ponujenih živil, in sicer na:
5. skupina, 5. 1. sklop, 6. postavko na bučno olje 0,5 – 1 l;
5. skupina, 5. 3. sklop, 8. postavko na margarina za peko 250 - 500 g;
7. skupina, 7.3. sklop, 20. postavka na fižol v zrnju, rjav, steriliziran, brez konz. 2,5 – 4,5 kg;
7. skupina, 7.6. sklop, 38. postavka na breskov kompot, manj sladek, min. 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz. 2 – 4,2 kg;
7. skupina, 7.6. sklop, postavka 41 na slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2 – 4,2 kg;
7. skupina, 7.6. sklop, postavka 42 na sadna solata, min 55% plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez konz., 2 – 4,2 kg;
7. skupina, 7.6. sklop, postavka 45 na ananasov kompot – rezine, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., do 850 g;
7. skupina, 7.7 sklop, postavka 52 na džem gozdni sadeži, min 45% sadni delež, brez konz., sladil in barvil, do 700 g;
8. skupina, 8.1 sklop, postavka 9 na nektar pomaranča, min 50% sadni delež, brez umetnih sladil, do 1,5 l;
8. skupina, 8.1 sklop, postavka 11 na nektar jabolko, min 50% sadni delež, brez umetnih sladil, do 1,5 l;
10. skupina , 10.6. sklop, postavka 17 na žitni kosmiči s čokolado in lešniki (kot čokolešnik ali podobno), do 1,8kg;
10. skupina , 10.6. sklop, postavka 21 na musli sadni, do 1 kg;
12. skupina, 12.10 sklop, postavka 52 na sladkor mleti do 1 kg;
12. skupina, 12.10 sklop, postavka 55 na kokosova moka, do 500 g;
12. skupina, 12.10. sklop, postavka 66 na zmes za krompirjevo testo, do 5 kg;
12. skupina, 12.10. sklop, postavka 67 na zlate kroglice, do 1 kg;
12. skupina, 12.11. sklop, postavka 78 na sojin jogurt navaden, 125 -160g;
12. skupina, 12.11. sklop, postavka 79 na sojin jogurt sadni, 125 -160g;
12. skupina, 12.11. sklop, postavka 80 na sojin puding, vanilija, čokolada 115 -140g;
12. skupina, 12.11. sklop, postavka 81 na rižev puding, vanilija, čokolada 115 -140g;
12. skupina, 12.11. sklop, postavka 82 na riževa ali sojina smetana za kuhanje do 250ml;
12. skupina, 12.11. sklop, postavka 83 na riževa ali sojina smetana, sladka do 250ml.

Naročnik NE bo spreminjal naslednjih postavk:
8. skupina, 8.3. sklop, postavka 29 ;
12. skupina, 12.5. sklop, postavka 23;
12. skupina, 12.9. sklop, postavka 49;
12. skupina, 12.11. sklop, postavka 84 (tu ne zahtevamo piškotov brez glutena. Izdelki brez glutena so razvrščeni pod 12. skupino 12. 12. sklop).

Naročnik ne bo objavljal popravka predračunskih tabel 5., 7., 8., 10. in 12. skupine živil, to pomeni, da ponudniki na navedena sklopa izpolnijo predračunske tabele iz objave z dne 24.4.2012 (JN4452/2012), bo pa pri analizi ponudb na navedene skupine upošteval povečane razpone sprejemljivih gramatur živil.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Moderndorfer, vodja službe

Datum objave: 29.05.2012   12:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosim za obrazložitev predračuna za mleko in mlečne izdelke, ali si pravilno razlagamo legendo glede cen:
v stolpcu 5 je cena za kos ponujenega živila, v stolpcu 10 pa se cena preračuna na enoto mere, ki je določena v stolpcu 3 na liter oziroma kg?

Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR:
V predračunski obrazec, stolpec 5, ponudnik vnese ceno za kos živila, ki ga ponuja (pri čemer mora upoštevati vsa določila iz opisa živila v stolpcu 2), v 8. stolpec obvezno navede blagovno znamko, trgovsko znamko ali proizvajalca živila, v 9. stolpcu opredeli gramaturo ponujenega izdelka (torej, kar ponuja sam), v 10. stolpcu pa (za namene enakovredne primerjave cen med ponudniki) ceno na enoto/kos iz stolpca 5, glede na ponujeno gramaturo (svojega kosa) preračuna na enoto mere, ki je opredeljena v stolpcu 4, to pa je liter ali kilogram. V 10. stolpcu ceno kosa preračunate na kilogram oz. liter kot je zahtevano.

Primer:
Zahtevan je sadni jogurt 0,5 – 1 l, ponudnik ponudi 0,5 l sadni jogurt, katerega cena je 1,00 € za komad. V stolpec 5 vpiše ceno 1,00 €, v stolpec 9 0,5 l, v 10. stolpec pa 2,00 € (cena za liter, kar je enota mere).

Pripravila: Meta Bizjak

Tadeja Möderndorfer, vodja službeDatum objave: 30.05.2012   12:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali lahko pri sklopu 3.3 - konzervirane ribe , zap. št. 9, konzervirane sardine v rastlinskem olju, ponudimo izdelek z gramaturo 1000g.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Naročnik z odgovorom na to vprašanje spreminja dovoljen razpon gramature ponujenega živila za 3.3. sklop 3. skupine živil, in sicer za živilo pod zaporedno številko 9 na konzervirane ribe v rastlinskem olju, 750 – 1000 g.

Naročnik ne bo objavljal popravka predračunske tabele za 3. skupino živil, to pomeni, da ponudniki na naveden sklop izpolnijo predračunsko tabelo iz objave z dne 24.4.2012 (JN4452/2012), bo pa pri analizi ponudb na navedeno skupino upošteval povečan razpon sprejemljive gramature živila.

Lep pozdrav!

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Moderndorfer

Datum objave: 30.05.2012   12:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
zanima nas, ali lahko pod 7.3 sklop - konzervirana in vložena zelenjava, pod pozicijo 28 - pelati - ponudimo izdelek z gramaturo 2500g.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Naročnik z odgovorom na to vprašanje spreminja dovoljen razpon gramature ponujenega živila za 7.3. sklop 7. skupine živil, in sicer za živilo pod zaporedno številko 28 na paradižnik pelati, pasteriziran, brez konz. do 2.500 g.

Naročnik ne bo objavljal popravka predračunske tabele za 7. skupino živil, to pomeni, da ponudniki na naveden sklop izpolnijo predračunsko tabelo iz objave z dne 24.4.2012 (JN4452/2012), bo pa pri analizi ponudb na navedeno skupino upošteval povečan razpon sprejemljive gramature živila.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, vodja službeDatum objave: 30.05.2012   15:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
zanima nas, ali lahko pod 8.1 sklop – SADNI, ZELENJAVNI SOKOVI, NEKTARJI, ponudimo izdelek, pod pozicijo:
4 – SOK JABOLČNI 100% - z litražo 250ml
6 – SOK POMARANČNI 100% - z litražo 250ml

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal dovoljenega volumna za navede sokove.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Moderndorfer, vodja službe

Datum objave: 30.05.2012   15:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Ali lahko pod 8.1 sklop – SADNI, ZELENJAVNI SOKOVI, NEKTARJI, ponudimo izdelek, pod pozicijo:
9 – NEKTAR JABOLČNI 50% - z litražo 2000ml
11 – NEKTAR POMARANČNI 50% - z litražo 2000ml


Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal dovoljenega volumna za navedene sokove. Ponudnik naj upošteva razpon, ki ga je naročnik opredelil z odgovorom na vprašanje z dne 28.5.2012.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Moderndorfer, vodja službe

Datum objave: 30.05.2012   15:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko pod 10.8 sklop – TESTENINE, ponudimo izdelek, pod pozicijo:
29 – BLEKI JAJČNI - 5000g
Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Naročnik z odgovorom na to vprašanje spreminja dovoljen razpon gramature ponujenega živila za 10.8 sklop 10. skupine živil, in sicer za živilo pod zaporedno številko 29 na jajčni bleki, pšenični z jajci, do 5 kg.

Naročnik ne bo objavljal popravka predračunske tabele za 10. skupino živil, to pomeni, da ponudniki na naveden sklop izpolnijo predračunsko tabelo iz objave z dne 24.4.2012 (JN4452/2012), bo pa pri analizi ponudb na navedeno skupino upošteval povečan razpon sprejemljive gramature živila.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, vodja službe
Datum objave: 31.05.2012   10:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko pod 12.9 sklop – ZAČIMBE, ponudimo izdelek, pod pozicijo:
31 – DROBNJAK - 45G

V sklopu 12.10 – OSTALA ŽIVILA IN DODATKI

• pod pozicijo 58 – ŽELATINA je naveden napačen davek. Zanima nas, ali ga spremenimo na 20% kot je pravilno, ali pustimo kot je 8,5%?

• pod pozicijo 60 – KORNETI moramo podati ceno za KG kornetov; ker se korneti prodajajo po komadih, Vas prosimo, za popravek MERSKE ENOTE – KOS v izogib kasnejšim problemom.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal dovoljenega razpona gramature za drobnjak.

Za želatino do 100 g (58. postavka 12.9 sklopa 12. skupine živil) ponudnik LAHKO popravi stopnjo davka. V primeru, da ponudnik stopnje davka na dodano vrednost iz 8,5% na 20% ne bo spremenil, bo naročnik ponudnika na ta sklop pozval k opravi računske napake in s tem zagotovil enakopravno obravnavo vseh ponudnikov.

Za postavko korneti za sladoled 60 12.10 sklopa 12. skupine živil lahko ponudnik ponudi katerokoli PAKIRANJE kornetov. Gramaturo pakiranja navede v stolpec 9 predračunske tabele (gramatura, volumen ponujenega živila). V stolpec 5 vnese ceno pakiranja, v stolpec 10 pa ceno pakiranja preračuna na 1 kilogram.
Če bi naročnik kot mersko enoto opredelil kos, cene med ponudniki ne bi bile primerljive, ker je teža posameznih kornetov lahko različna.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, vodja službeDatum objave: 01.06.2012   12:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Ali lahko pod 12.11. sklop – DIETNA ŽIVILA, ponudimo izdelek, pod pozicijo:
81 – RIŽEV PUDING – z gramaturo 100g?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Za naročnika manjša gramatura navedenega živila ni sprejemljiva, ker kot samostojen obrok popoldanske malice ne zadosti prehranskim potrebam predšolskega otroka z dieto in ni primerljiva z gramaturo pudinga ponujenega otrokom, ki diet ne potrebujejo.
Spreminja pa naročnik dovoljeno torej sprejemljivo gramaturo (z upoštevanjem odgovora na vprašanje z dne živil 12.11 sklopa 12. skupine na:
pod zaporedno številko 80 sojin puding, vanilija, čokolada 115 – 160 g;
pod zaporedno številko 81 rižev puding, vanilija, čokolada 115 – 160g.

Naročnik ne bo objavljal popravka predračunske tabele za 12. skupino živil, to pomeni, da ponudniki na naveden sklop izpolnijo predračunsko tabelo iz objave z dne 24.4.2012 (JN4452/2012), bo pa pri analizi ponudb na navedeno skupino upošteval povečan razpon sprejemljive gramature živila.Datum objave: 01.06.2012   12:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Ali lahko pod 12.11. sklop – DIETNA ŽIVILA, ponudimo izdelek, pod pozicijo:
89 – KORUZNI VAFLJI – z gramaturo 120g?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Naročnik z odgovorom na to vprašanje povečuje razpon sprejemljive gramature živila podsklopa 12.11 na:
- za živilo pod zaporedno številko 89 na riževi kruhki, vaflji do 120 g.

Naročnik ne bo objavljal popravka predračunske tabele za 12. skupino živil, to pomeni, da ponudniki na naveden sklop izpolnijo predračunsko tabelo iz objave z dne 24.4.2012 (JN4452/2012), bo pa pri analizi ponudb na navedeno skupino upošteval povečan razpon sprejemljive gramature živila.


Datum objave: 01.06.2012   12:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
glede na to, da še niste odgovorili na vsa postavljena vprašanja, Vam predlagamo,
da podaljšate rok za oddajo ponudb, saj je prvotni datum oddaje že 05.06.2012.

Hvala!

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek objave razpisne dokumentacije, s katerim bo podaljšal rok za oddajo ponudb na 8.6.2012 do 10.00 ure, javno odpiranje ponudb pa bo potekalo dne 8.6.2012 s pričetkom ob 13.00 uri.

Dovoljeno veljavnost prilog, ki je vezana na rok za oddajo ponudb, bo naročnik upošteval glede na določen datum odpiranja ponudb dne 5.6.2012.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, vodja službeDatum objave: 04.06.2012   13:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Smo prvi ponudnik, ki je postavil vprašanje gelede riževega pudinga.

Pri vprašanju smo zapisali napačno možno težo. Glede na odgovor, ki ste ga podali drugemo ponudniku vezano na artikel

12.11 sklopa 12. skupine na:
pod zaporedno številko 81 rižev puding, vanilija, čokolada 115 – 160g

vam sporočamo, da tudi mi ne moremo ponuditi 115g pakiranja. Na tržišu je rižev puding Alinor 2x100g pakiranje. Večjega pakiranja ne najdemo. Lepo vas prosimo za pomoč, kateri izdelek ste imeli v mislih, da lažje pripravimo popolno ponudbo za vas.

Hvala in se opravičujemo za prvotno napako.

lp

ODGOVOR:
Naročnik z odgovorom na to vprašanje spreminja dovoljeno gramaturo živila 12.11 sklopa 12. skupine na:
- pod zaporedno številko 81 rižev puding, vanilija, čokolada 100 – 160 g

Po proučitvi tržišča se je naročnik odločil, da poveča območje dopustne gramature riževega pudinga, da s tem pridobi čim več ponudb ponudnikov in bo ustreznost obroka popoldanske malice z vidika zadostitve prehranskim potrebam predšolskega otroka z dieto zagotovil na drugačen način.

Naročnik ne bo objavljal popravka predračunske tabele za 12. skupino živil, to pomeni, da ponudniki na naveden sklop izpolnijo predračunsko tabelo iz objave z dne 24.4.2012 (JN4452/2012), bo pa pri analizi ponudb na navedeno skupino upošteval povečan razpon sprejemljive gramature živila.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe