Dosje javnega naročila 004609/2020
Naročnik: KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
Blago: DOBAVA POGONSKIH GORIV IN KURILNEGA OLJA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 72.614,20 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004609/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.07.2020
JN004609/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2020
JN004609/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.09.2020
JN004609/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2020
JN004609/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2020
JN004609/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.01.2021
JN004609/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004609/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Pri hrastu 18
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Tanja Tomažič Pavlin
tanja.tomazic_pavlin@go.kgzs.si
+386 53351202
+386 53351260

Internetni naslovi
https://www.kmetijskizavod-ng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361513/RD_pogonska_goriva_in_kurilno_olje_NMV_1-20-2020.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361513/espd/Narocnik_ESPD_NMV_1-20-2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19703
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
84.130


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA POGONSKIH GORIV IN KURILNEGA OLJA
Referenčna številka dokumenta: NMV 1/20/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava pogonskih goriv (SKLOP 1) in kurilnega olja - ekstra lahko (SKLOP 2) za potrebe naročnika. Naročnik bo tako pogonska goriva kot kurilno olje naročal sukcesivno v obdobju 2 let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: POGONSKA GORIVA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Benzinski servisi v RS.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pogonskih goriv za službena vozila naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: KURILNO OLJE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dva poslovna objekta naročnika in sicer na naslovu Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica in Bilje 1, 5292 Renče.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava kurilne olja za dva poslovna objekta naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.08.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.08.2020   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 7. 8. 2020 in se bo začelo ob 10:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek "Predračun".


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.07.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.07.2020