Dosje javnega naročila JN6953/2012
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA POLJANE 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN6953/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.06.2012
JN7679/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2012
JN8442/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2012
    JN6953/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 125-206912
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 28. 6. 2012
Številka objave: JN6953/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OSNOVNA ŠOLA POLJANE, Zemljemerska ulica 7, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 306 44 33. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, Kontakt: IRENA STOPAR KAVČIČ, V roke: IRENA STOPAR KAVČIČ, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 33. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta IRENA.STOPAR@LJUBLJANA.SI.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih za potrebe prehrane v Osnovni šoli Poljane.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: 1. SKUPINA MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1. sklop mleko
2. sklop jogurti
3. sklop kefir
4. sklop smetana,skuta, maslo
5. sklop siri
6. sklop mlečni namazi
7. sklop mlečni pudingi in deserti
8. sklop sladoledi
9. sklop bio mlečni izdelki
2. SKUPINA MESO IN MESNI IZDELKI
1. sklop mlado goveje meso (junčje)
2. sklop svinjsko meso
3. sklop telečje meso
4. sklop perutninsko meso
5. sklop mesnine
6. sklop salame
7. sklop perutninske mesnine in salame
8. sklop paštete
9. sklop bio meso in mesnine
3. SKUPINA RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1. sklop sveže ribe
2. sklop zamrznjene ribe
3. sklop konzervirane ribe
4. SKUPINA JAJCA
1. sklop jajca
5. SKUPINA OLJA IN IZDELKI
1. sklop olja
2. sklop majoneze
6. SKUPINA SVEŽE SADJE, ZELENJAVA, SUHO SADJE
1. sklop solata
2. sklop ostala zelenjava
3. sklop gobe
4. sklop krompir
5. sklop suhe stročnice
6. sklop južno sadje
7. sklop jabolka
8. sklop jagodičevje
9. sklop zgodnje spomladansko sadje
10. sklop hruške
11. sklop slive
12. sklop ostalo sadje
13. sklop suho sadje
14. sklop bio jabolka
7. SKUPINA ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1. sklop zamrznjena zelenjava
2. sklop konzervirana zelenjava
3. sklop Sadni kompoti, marmelade in džemi
4. sklop kislo zelje in repa
8. SKUPINA SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
1. sklop nektarji
2. sklop sok 100%
3. sklop sadno žitne rezine
4. sklop vode
5. sklop ledeni čaj
6. sklop sirupi
7. sklop smutiji
9. SKUPINA ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1. sklop oluščena riž
2. sklop pripravljeni izdelki iz žit
3. sklop moke
4. sklop testenine
5. sklop polnjene testenine
6. sklop testo
7. sklop Sveži njoki
10. SKUPINA ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1. sklop izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
2. sklop štruklji
3. sklop polpeti
4. sklop polnjene testenine
5. sklop zamrznjeno testo
6. sklop palačinke
7. sklop Različni zamrznjeni izdelki
11. SKUPINA KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1. sklop pšenični kruh
2. sklop ostali kruh
3. sklop žemlje, štručke, bombete
4. sklop ostalo pekovsko pecivo
5. sklop slaščice
6. sklop sendviči
7. sklop keksi
8. sklop bio kruh in pekovski izdelki
9. sklop ostalo pekovsko pecivo
10. sklop kruh za kruhove cmoke
12. SKUPINA OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1. sklop kakavovi in kavni izdelki
2. sklop čaji
3. sklop razni praški in začimbe
4. sklop kisi
5. sklop med
6. sklop ostala živila
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15511000 (Mleko)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
03311000 (Ribe)
15235000 (Konzervirane ribe)
03142500 (Jajca)
03200000 (Žita, krompir, vrtnine, sadje in lupinarji)
03220000 (Vrtnine, sadje in lupinarji)
15332410 (Suho sadje)
15332400 (Konzervirano sadje)
15842400 (Sadje, oreški ali sadne lupine, konzervirani v sladkorju)
15321000 (Sadni sokovi)
15321800 (Koncentrirani sokovi)
15981100 (Negazirana mineralna voda)
15811100 (Kruh)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 9. 2012, Zakljucek 1. 9. 2014.
SKLOP ŠT.
NASLOV MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 1. SKUPINA MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1. sklop mleko
2. sklop jogurti
3. sklop kefir
4. sklop smetana,skuta, maslo
5. sklop siri
6. sklop mlečni namazi
7. sklop mlečni pudingi in deserti
8. sklop sladoledi
9. sklop bio mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15511000 (Mleko)
15551300 (Jogurt)
15551000 (Jogurt in drugi izdelki iz fermentiranega mleka)
15512000 (Smetana)
15542100 (Skuta)
15530000 (Maslo)
15540000 (Siri)
15555000 (Sladoled in podobni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 2. SKUPINA MESO IN MESNI IZDELKI
1. sklop mlado goveje meso (junčje)
2. sklop svinjsko meso
3. sklop telečje meso
4. sklop perutninsko meso
5. sklop mesnine
6. sklop salame
7. sklop perutninske mesnine in salame
8. sklop paštete
9. sklop bio meso in mesnine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15111100 (Goveje meso)
15113000 (Prašičje meso)
15111200 (Telečje meso)
15112000 (Perutnina)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1)KRATEK OPIS 3. SKUPINA RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1. sklop sveže ribe
2. sklop zamrznjene ribe
3. sklop konzervirane ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03311000 (Ribe)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15221000 (Zamrznjene ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV JAJCA
1)KRATEK OPIS 4. SKUPINA JAJCA
1. sklop jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV OLJA IN IZDELKI
1)KRATEK OPIS 5. SKUPINA OLJA IN IZDELKI
1. sklop olja
2. sklop majoneze
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15411200 (Jedilno olje)
15871273 (Majoneza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV SVEŽE SADJE, ZELENJAVA, SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS 6. SKUPINA SVEŽE SADJE, ZELENJAVA, SUHO SADJE
1. sklop solata
2. sklop ostala zelenjava
3. sklop gobe
4. sklop krompir
5. sklop suhe stročnice
6. sklop južno sadje
7. sklop jabolka
8. sklop jagodičevje
9. sklop zgodnje spomladansko sadje
10. sklop hruške
11. sklop slive
12. sklop ostalo sadje
13. sklop suho sadje
14. sklop bio jabolka
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03221310 (Solata)
03221260 (Gobe)
03212000 (Krompir in posušene vrtnine)
03212210 (Sušene stročnice)
03200000 (Žita, krompir, vrtnine, sadje in lupinarji)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15332410 (Suho sadje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje
1)KRATEK OPIS 7. SKUPINA ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1. sklop zamrznjena zelenjava
2. sklop konzervirana zelenjava
3. sklop Sadni kompoti, marmelade in džemi
4. sklop kislo zelje in repa
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15332200 (Marmelade in džemi; sadni želeji; pireji in namazi iz sadja ali oreškov)
15331461 (Kislo zelje v pločevinkah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV sadni sokovi, ledeni čaj, voda, sirupi
1)KRATEK OPIS 8. SKUPINA SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
1. sklop nektarji
2. sklop sok 100%
3. sklop sadno žitne rezine
4. sklop vode
5. sklop ledeni čaj
6. sklop sirupi
7. sklop smutiji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
15982100 (Koncentrirani sadni sokovi)
15981100 (Negazirana mineralna voda)
3)KOLIČINA ALI OBSEG razvidno iz razpisne dokumentacije
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 9. SKUPINA ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1. sklop oluščena riž
2. sklop pripravljeni izdelki iz žit
3. sklop moke
4. sklop testenine
5. sklop polnjene testenine
6. sklop testo
7. sklop Sveži njoki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03211300 (Riž)
15612000 (Žitna moka ali rastlinska moka in z njo povezani proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS 10. SKUPINA ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1. sklop izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
2. sklop štruklji
3. sklop polpeti
4. sklop polnjene testenine
5. sklop zamrznjeno testo
6. sklop palačinke
7. sklop Različni zamrznjeni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15851220 (Polnjene testenine)
15310000 (Krompir in izdelki iz krompirja)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 11. SKUPINA KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1. sklop pšenični kruh
2. sklop ostali kruh
3. sklop žemlje, štručke, bombete
4. sklop ostalo pekovsko pecivo
5. sklop slaščice
6. sklop sendviči
7. sklop keksi
8. sklop bio kruh in pekovski izdelki
9. sklop ostalo pekovsko pecivo
10. sklop kruh za kruhove cmoke
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811100 (Kruh)
15812000 (Pecivo in slaščice)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS 12. SKUPINA OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1. sklop kakavovi in kavni izdelki
2. sklop čaji
3. sklop razni praški in začimbe
4. sklop kisi
5. sklop med
6. sklop ostala živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03131400 (Kakav v zrnu)
15863000 (Čaj)
15870000 (Začimbe in začimbna sredstva)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15872000 (Zelišča in začimbe)
15831600 (Med)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba pogajati: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-474/2012-6
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 31. 7. 2012
Čas: 15:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 9. 8. 2012
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 1. 9. 2012
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 9. 8. 2012
Čas: 10:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA , SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/6/1946-313189471343904/razpisna-doku
mentacija-OSPoljane_KONCNA.docx1.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 6. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7679/2012, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 16. 7. 2012
  • JN8442/2012, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 2. 8. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.07.2012   15:16
1. Prosim, če mi lahko napišete, kdaj in pod katero številko je bilo naročilo objavljeno v Uradnem listu EU.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno v Uradnem listu EU pod številko 2012/S 125-206912 dne 3.7.2012.2. Prosim, če lahko napišete, kdaj in pod katero številko je bilo naročilo objavljeno
v Uradnem listu RS.

ODGOVOR:
Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno v Uradnem listu EU pod številko 2012/S 125-206912 dne 3.7.2012.Datum objave: 02.08.2012   10:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Lepo prosimo, da pregledate spodnje artikle ali lahko ponudimo drugačne teže določenim izdelkom. Hvala!

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1. SKLOP: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
6 čokolada jedilna 200g – ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
8 kava, bela, instant 700 - 1000g – ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
10 kakavov kremni namaz 5-10 kg – ali lahko ponudimo 2900g pakiranje?
11 lešnikov kremni namaz (nutella ali podobno) 200g – ali lahko ponudimo 750g pakiranje?
12 kremni namaz 30-50g (porcijski) – ali lahko ponudimo 28g pakiranje?
2: SKLOP: ČAJI
15 čaj jagoda-vanilija,filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg – ali lahko ponudimo 750g pakiranje?
3. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
20 vanilij sladkor, pakiran po 500g– ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
24 česen zrnat 700-800g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
25 kumina 300-400g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
26 lovor list, 70-80g – ali lahko ponudimo 100g pakiranje?
27 origano 140-150g– ali lahko ponudimo 340g pakiranje?
30 peteršilj 70-80g – ali lahko ponudimo 220g pakiranje?
31 timijan, zdrobljen 190-210g – ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
32 marajom 80-100g – ali lahko ponudimo 220g pakiranje?
36 paprika mleta, sladka 400-700g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
40 naravni melasni sladkor, (moscavo ali podobno) 400- 600g – v taki teži ne obstaja. Ali ponudimo 680g ali 300g pakiranje?
41 sladkor beli, mleti, 100-200g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
6. SKLOP: OSTALA ŽIVILA
47 kvas sveži 20-40g – ali lahko ponudimo 42g pakiranje?
54 paradižnik pelati, pasiran, 1-2dcl – ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
56 šampinjoni v slanici 200 do 600g – ali lahko ponudimo 850g pakiranje?
11. skupina: KRUH; PEKOVSKO PECIVO; KEKSI; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
9. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
122 grisini polnozrnati 25g – ni tako majhnega pakiranja. Ali lahko ponudimo 100g pakiranje?
9. skupina: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1. sklop: OLUŠČENA ŽITA
1 riž beli dolgozrnati prve vrste, pakiran po 10-15 kg - Ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
7. skupina: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
16 mlečna koruza v konzervi 3 do 5 kg - Ali lahko ponudimo 2100g pakiranje?
29 džem borovnica brez barvil konzervansov in umetnih sladil minimalno 45% sadja, 400-700 g - Ali lahko ponudimo 330g pakiranje?
30 džem jagoda brez barvil konzervansov in umetnih sladil minimalno 45% sadja, 400-700 g Ali lahko ponudimo 330g pakiranje?
31 džem marelica brez barvil konzervansov in umetnih sladil minimalno 45% sadja, 400-700 g Ali lahko ponudimo 330g pakiranje?
33 paradižnik pelati 3 -4 kg Ali lahko ponudimo 2500g pakiranje?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1. SKLOP: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
- 6 čokolada jedilna 200g – ali lahko ponudimo 400g pakiranje?

ODGOVOR:
Ne.

- 8 kava, bela, instant 700 - 1000g – ali lahko ponudimo 400g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.

- 10 kakavov kremni namaz 5-10 kg – ali lahko ponudimo 2900g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.

- 11 lešnikov kremni namaz (nutella ali podobno) 200g – ali lahko ponudimo 750g pakiranje?

ODGOVOR:
Ne.

12 kremni namaz 30-50g (porcijski) – ali lahko ponudimo 28g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.

2: SKLOP: ČAJI
- 15 čaj jagoda-vanilija,filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg – ali lahko ponudimo 750g pakiranje? DA

ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.

3. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
- 20 vanilij sladkor, pakiran po 500g– ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

ODGOVOR:
Ne.

- 24 česen zrnat 700-800g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.

- 25 kumina 300-400g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

ODGOVOR:
Ne.

- 26 lovor list, 70-80g – ali lahko ponudimo 100g pakiranje?
ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.

- 27 origano 140-150g– ali lahko ponudimo 340g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.


- 30 peteršilj 70-80g – ali lahko ponudimo 220g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.

- 31 timijan, zdrobljen 190-210g – ali lahko ponudimo 450g pakiranje?

ODGOVOR:
Ne.


- 32 marajom 80-100g – ali lahko ponudimo 220g pakiranje?
ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.

- 36 paprika mleta, sladka 400-700g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.


- 40 naravni melasni sladkor, (moscavo ali podobno) 400- 600g – v taki teži ne obstaja. Ali ponudimo 680g ali 300g pakiranje?
ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.


- 41 sladkor beli, mleti, 100-200g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

ODGOVOR:
Ne.

6. SKLOP: OSTALA ŽIVILA
- 47 kvas sveži 20-40g – ali lahko ponudimo 42g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.


- 54 paradižnik pelati, pasiran, 1-2dcl – ali lahko ponudimo 500g pakiranje?

ODGOVOR:
Ne.

- 56 šampinjoni v slanici 200 do 600g – ali lahko ponudimo 850g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.

11. skupina: KRUH; PEKOVSKO PECIVO; KEKSI; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
- 9. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
122 grisini polnozrnati 25g – ni tako majhnega pakiranja. Ali lahko ponudimo 100g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.


9. skupina: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1. sklop: OLUŠČENA ŽITA
- 1 riž beli dolgozrnati prve vrste, pakiran po 10-15 kg - Ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?

ODGOVOR:
Ne.


7. skupina: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
- 16 mlečna koruza v konzervi 3 do 5 kg - Ali lahko ponudimo 2100g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.


- 29 džem borovnica brez barvil konzervansov in umetnih sladil minimalno 45% sadja, 400-700 g - Ali lahko ponudimo 330g pakiranje?
ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.


- 30 džem jagoda brez barvil konzervansov in umetnih sladil minimalno 45% sadja, 400-700 g Ali lahko ponudimo 330g pakiranje?
ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.


- 31 džem marelica brez barvil konzervansov in umetnih sladil minimalno 45% sadja, 400-700 g Ali lahko ponudimo 330g pakiranje?
ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih.


- 33 paradižnik pelati 3 -4 kg Ali lahko ponudimo 2500g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Odgovor bo viden v popravljenih popisih


Datum objave: 03.08.2012   08:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
vprašanje za sestavljalce javnih razpisov na območju Ljubljane : Zakaj pogojujete fiksnost cen za dve leti brez možnosti korekcije navzgor. Mislim da je nesprejemljivo da v situciji ki vlada na tržišču vsaj na področju mesa in mesnih izdelkov (perutnina ,svinjina in junetina) zahtevate
fiksne cene za dve leti brez možnosti korekcije z indeksom porasta cen , saj je nemogoče oceniti koliko se bodo povišale cene hrane za živali
in posledično cene mesa. Bojim, se da se pri taki enostranski porazdelitvi tveganj , kmalu dogodilo,da vam bodo vaše vzgojno varsvene zavode oskrbovali iz tujine ,saj živilskopredelovalne industrije v sloveniji ne bo. Nikjer nisem zasledil ,da oglašate fiksnost cen prehrane in
drugih stroškov v vrtcih in šolah za dve leti vnaprej.


ODGOVOR:
Naročnik je postavil pogoj glede fiksnosti cen kot je razvidno v razpisni dokumentaciji in tega pogoja ne bo spreminjal.