Dosje javnega naročila 004809/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini
ZJN-3: Odprti postopek

JN004809/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.07.2020
JN004809/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.08.2020
JN004809/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.08.2020
JN004809/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004809/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 146-359482
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

MINISTRSTVO ZA KULTURO
Maistrova ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mk@gov.si
+386 13695900

Internetni naslovi
http://www.mk.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19805
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini
Referenčna številka dokumenta: 4301-1/2020, ODFOTO-4/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79961000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79961000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.09.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.09.2020   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2020   12:00

Dodatne informacije:
SEZNAM NAROČNIKOV

1. MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
2. MINISTRSTVO ZA FINANCE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
3. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Kotnikova ulica 005, 1000 Ljubljana
4. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 004, 1000 Ljubljana
5. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 016, 1000 Ljubljana
6. MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 021, 1000 Ljubljana
7. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 022, 1000 Ljubljana
8. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 002, 1000 Ljubljana
9. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 048, 1000 Ljubljana
10. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 058, 1000 Ljubljana
11. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 003, 1000 Ljubljana
12. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROBACIJO, Beethovnova ulica 003, 1000 Ljubljana
13. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 005, 1000 Ljubljana
14. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE, Prešernova cesta 025, 1000 Ljubljana
15. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Štukljeva cesta 044, 1000 Ljubljana
16. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ, Gregorčičeva ulica 027, 1000 Ljubljana
17. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE, Gregorčičeva ulica 025, 1000 Ljubljana
18. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU, Erjavčeva cesta 015, 1000 Ljubljana
19. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PROTOKOL, Erjavčeva cesta 017, 1000 Ljubljana
20. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
21. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE, Litostrojska cesta 054, 1000 Ljubljana
22. SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
23. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.08.2020   12:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali pravilno razumemo, da morajo vsi prijavljeni fotografi imeti znanje angleškega jezika na stopnji B1, ali je morda že dovolj, da ima navedeno znanje zgolj eden izmed prijavljenih fotografov?

ODGOVOR

Naročnik sporoča, da morajo, skladno s točko 9.1.2.2 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe, znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B1, izpolnjevati VSI prijavljeni fotografi in ne zgolj eden izmed prijavljenih.