Dosje javnega naročila 004611/2020
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica
Gradnje: Novogradnja nadstrešnice nad vhodom, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004611/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.07.2020
JN004611/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2020
JN004611/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004611/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
Majnikova ulica 1
1310
SI
Ribnica
Slovenija
Andrej Lampe, direktor
info@zdribnica.si
+386 18372218

Internetni naslovi
https://www.zdribnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361037/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361037/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19614
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Novogradnja nadstrešnice nad vhodom, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
Referenčna številka dokumenta: 3/2020-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila je predvidena novogradnja nadstrešnice nad vhodom, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ribnica
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru javnega naročila je predvidena novogradnja nadstrešnice nad vhodom, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki..
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.09.2020
Konec: 30.11.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.08.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.08.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.07.2020   08:47
Projekt je objavljen na:
http://www.zdribnica.si/aktualna-javna-narocila/
http://www.zdribnica.si/wp-content/uploads/2020/07/ZD-RIBNICA-VHOD_PZI-projekt-v-PDF-u.zip

Datum objave: 30.07.2020   08:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Zaradi časa dopustov vas prosimo, da rok za oddajo ponudbe in za postavljanje vprašanj podaljšate vsaj za 1 teden.

ODGOVOR

Podaljševanje roka ni predvideno.


Datum objave: 03.08.2020   15:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
- Zanima nas, ali se ovrednotijo tudi postavke, kjer so količine 0 ( nič ).
- V poglavju 2.7 razpisne dokumentacije je kot referenca napisano : izvedba gradbenih del v vrednosti najmanj 100.000, 00 eur brez DDV. V obrazcu za referenco pa je napisano izvedba GOI del. Kakšna mora biti torej referenca - za gradbena ali za GOI dela v vrednosti 100.000,00 eur brez DDV ?

ODGOVOR
1. Ponudniki izpolnijo tudi navedene postavke. V kolikor ponudnik posameznega polja pri postavki ponudbene cene ne bo izpolnil, se smatra, da je za to polje navedel ponudbeno ceno nič (0).
2. Zahtevana je vrednost GOI del brez DDV.