Dosje javnega naročila 004613/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Dobava, montaža in zagon sistemov tehničnega varovanja v prostorih pravosodnih organov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 303.715,05 EUR

JN004613/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.07.2020
JN004613/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2020
JN004613/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.01.2021
JN004613/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.01.2021
JN004613/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2021
JN004613/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2021
JN004613/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004613/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila in splošne zadeve
jn.mp@gov.si
+386 13695342
+386 13695783

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361544/Povabilo_navodila_priloge_in_obrazci_4300_3_2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19724
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava, montaža in zagon sistemov tehničnega varovanja v prostorih pravosodnih organov
Referenčna številka dokumenta: 4300-3/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo se nanaša na dobavo, montažo in zagon sistemov tehničnega varovanja v prostorih pravosodnih organov na različnih lokacijah na območju Republike Slovenije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava, montaža in zagon sistemov tehničnega varovanja v prostorih pravosodnih organov - sklop 1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31625000
32323500
51700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj, Škofja Loka
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila (sklop 1) se izvede v štirih objektih (lokacijah) pravosodnih organov in sicer v Kranju in Škofji Loki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava, montaža in zagon sistemov tehničnega varovanja v prostorih pravosodnih organov - sklop 2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31625000
32323500
51700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila (sklop 2) se izvede v treh objektih (lokacijah) pravosodnih organov in sicer v Slovenj Gradcu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava, montaža in zagon sistemov tehničnega varovanja v prostorih pravosodnih organov - sklop 3
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31625000
32323500
51700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerknica, Grosuplje, Trbovlje, Krško, Ilirska Bistrica, Sežana, Ljutomer, Krško, Murska Sobota, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila (sklop 3) se izvede v 10 objektih (lokacijah) pravosodnih organov in sicer v Cerknici, Grosuplju, Trbovljah, Krškem, Ilirski Bistrici, Sežani, Ljutomeru, Krškem, Murski Soboti in v Ljubljani.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2020   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.08.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.08.2020   14:18
VPRAŠANJE
Navedeno je, da mora ponudnik imeti licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja ter licenco za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja.
Ali zadostuje da ima ti dve licenci naš podizvajalec?

ODGOVOR
V skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Ur. list RS, št.17/11) lahko izvaja razpisana dela samo izbrani ponudnik (izvajalec), ki ima sam licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja ter licenco za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja.

Ponudbo lahko odda tudi ponudnik, ki ima samo licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja, v kolikor pri izvedbi naročila oziroma izdelavi projekta izvedenih del (PID) in navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) sodeluje s podizvajalcem, ki ima licenco za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja.