Dosje javnega naročila 004626/2020
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava osebne varovalne opreme (3-letno obdobje)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004626/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.07.2020
JN004626/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.08.2020
JN004626/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004626/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Homovc Gačnik
irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
+386 12304375

Internetni naslovi
http://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.elektro-ljubljana.si/javna-narocila/aktualna
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19740
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava osebne varovalne opreme (3-letno obdobje)
Referenčna številka dokumenta: JN2020/041
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je dobava osebne varovalne opreme za obdobje 3 let, ki ga sestavljajo štirje razpisni sklopi, in sicer:
- sklop št. 1: zaščitna obutev,
- sklop št. 2: zaščitna oblačila (zimska in dežna),
- sklop št. 3: zaščitna oblačila (delovne hlače, jakne, brezrokavniki) in
- sklop št. 4: zaščitna oblačila (majice, jopice in kape),
po specifikacijah iz poglavja št. 3-Tehnični razpisni pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: zaščitna obutev
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
18830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: centralno skladišče v Črnučah, Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana Črnuče, vsakokrat razloženo.
II.2.4 Opis javnega naročila
ČEVLJI ZAŠČITNI NIZKI
ČEVLJI ZAŠČITNI SREDNJI
ČEVLJI ZAŠČITNI POLVISOKI ŠTUDENT
ČEVLJI ZAŠČITNI VISOKI
ŠKORNJI GUMIJASTI Z TERMO VLOŽKOM -
natančen opis je razviden iz specifikacije v poglavju št. 3-Tehnični razpisni pogoji (dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: zaščitna oblačila (zimska in dežna)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: centralno skladišče v Črnučah, Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana Črnuče, vsakokrat razloženo.
II.2.4 Opis javnega naročila
JAKNA DEŽNA PVC
HLAČE DEŽNE PVC
DELOVNA ZIMSKA BUNDA -
natančen opis je razviden iz specifikacije v poglavju št. 3-Tehnični razpisni pogoji (dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: zaščitna oblačila (delovne hlače, jakne, brezrokavniki)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: centralno skladišče v Črnučah, Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana Črnuče, vsakokrat razloženo.
II.2.4 Opis javnega naročila
DELOVNE HLAČE NA PAS
DELOVNA JAKNA
DELOVNI BREZROKAVNIK
DELOVNE HLAČE FARMER
DELOVNE HLAČE NA PAS LETNE -
natančen opis je razviden iz specifikacije v poglavju št. 3-Tehnični razpisni pogoji (dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: zaščitna oblačila (majice, jopice in kape)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18223000
18330000
18440000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MAJICA
JOPICA-PULOVER
KAPA -
natančen opis je razviden iz specifikacije v poglavju št. 3-Tehnični razpisni pogoji (dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo so navedeni v poglavjih št. 2 in 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.08.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.08.2020   09:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.08.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2020   08:54
VPRAŠANJE ŠT. 1:
Prosimo za točen naslov razpisne dokumentacije saj se v navedenih navodilih ne najde.

ODGOVOR ŠT. 1:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani naročnika:
https://www.elektro-ljubljana.si/javna-narocila/aktualna.
Datum objave: 27.07.2020   07:39
VPRAŠANJE št. 2:
Naročnika prosimo naj preveri, če je prišlo do ''tiskarske'' napake oziroma ''tiskarsko'' napako odpravi in sicer pri roku za oddajo ponudb. Predvidevamo, da je naročnik želel napisati, da je rok za oddajo ponudb 13.09. 2020. Glede na obsežnost razpisne dokumentacije in potrebna dokazila je rok za oddajo ponudb, ki je sedaj vpisan (13.8.) izrazito prekratek. JN je namreč bilo objavljeno 22.07. 2020 ( samo 15 delovnih dni za pripravo ponudbe?!

ODGOVOR št. 2:
Naročnik je potencialnim ponudnikom omogočil primeren rok za pripravo ponudbe (od 22.7.2020 do 13.8.2020).


Datum objave: 05.08.2020   07:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Kdaj in kje bo Naročnik omogočil ogled vzorcev?


ODGOVOR


Spoštovani!
Zahtevani vzorci osebne varovalne opreme morajo prav tako prispeti v vložišče Elektra Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, dne 13. avgust 2020, do vključno 09.00 ure, z oznako: »JN2020/041 vzorci osebne varovalne opreme za sklop št. ____ (navesti št. sklopa) NE ODPIRAJ!« Po pošti prispeli vzorci osebne varovalne opreme bodo pravočasno oddani, v kolikor bodo prispeli na naslov naročnika do navedenega roka. Nepravočasno predloženi vzorci bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprti vrnjeni ponudniku z navedbo, da so prepozno.

Datum objave: 05.08.2020   08:32
VPRAŠANJE
Ali mora biti na delovni zimski bundi natisnjen logotip tudi na snemljivi notranji podlogi?

ODGOVOR


Spoštovani!

Na naročnikovi spletni strani http://www.elektro-ljubljana.si, najdete delno dopolnjen dokument s podatki za sklop št. 2.

Datum objave: 05.08.2020   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kdaj je možen ogled vzorcev, ki so predmet javnega naročila!


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik vas prosi, da nazorno opredelite o katerih vzorcih sprašujete.Datum objave: 06.08.2020   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani
Vprašanje za Sklop 2. in 3.
Glede na vaše zahteve, smo preverjali prisotnost zaposlenih v neodvisnih laboratorijih za certifikacijo modelov po vaših zahtevah.
V neodvisnih laboratorijih pričnejo z dopusti in trajajo 2 do 3 tedne. V tem času, testiranje žal ne bo možno.
Zaradi tega in zaradi dopustov, ki jih imajo tudi proizvajalci tkanin, predlagamo, da rok za oddajo ponudbe preložite na 18. september.
Tako bomo imeli vsi ponudniki enake možnosti za pripravo kakovostne in popolne ponudbe, glede na razpisno dokumentacijo.
V nasprotnem primeru, se poraja sum, da so obstoječi dobavitelji v privilegiranem položaju, saj imajo vzorce, tkanine in certifikate že pripravljene.

Glede na navedene okoliščine in dejstva še enkrat apeliramo na vas, da rok za oddajo ponudbe podaljšate vsaj do 18. septembra.ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.
Naročnik si pridržuje pravico, da preveri korektnost priloženi dokumentov, certifikatov. Ponudnik je dolžan dobavili produkte skladno z razpisno dokumentacijo in to dokazuje s zahtevanimi certifikati. Naročnik lahko preveri organ, ki je izdal certifikat.