Dosje javnega naročila 004637/2020
Naročnik: OBČINA CIRKULANE, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane
Gradnje: Preplastitev LC 102181 Mali Okič - Slatina
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 134.251,47 EUR

JN004637/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.07.2020
JN004637/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.08.2020
JN004637/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2020
JN004637/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.09.2020
JN004637/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2020
JN004637/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004637/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA CIRKULANE
Cirkulane 58
2282
SI
Cirkulane
Slovenija
Nina Horvat
obcina.cirkulane@cirkulane.si
+386 27953420
+386 27953421

Internetni naslovi
http://www.cirkulane.si
http://www.cirkulane.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.cirkulane.si
ESPD: http://www.cirkulane.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19754
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preplastitev LC 102181 Mali Okič - Slatina
Referenčna številka dokumenta: 430-12/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Modernizacija ceste LC 102181 Mali Okič - Slatina v dolžini 920 m v širini 3,5 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Cesta
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slatina, Mali okič
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev ceste v dolžini 920 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.09.2020
Konec: 30.10.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Stabilizacija brežine
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mali okič, Slatina
II.2.4 Opis javnega naročila
Stabilizacija brežine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.09.2020
Konec: 16.10.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.08.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.08.2020   12:01
Kraj: elektronsko, preko portala javno naročanje


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.08.2020   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da na podlagi 3. Člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju spremenite razpisne pogoje, tako, da bo za zavarovanje dobre izvedbe del in odprave napak, možno predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav


Datum objave: 10.08.2020   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V vzorcu pogodbe je 10. členu zapisano, da bo naročnik mesečne situacije plačeval v višini 90% in 10% po primopredaji del. Prav tako v 17. členu pogodbe zahtevate bančno garancijo za dobro izvedbo del, v višini 10%. Tako se bo zgodilo, da bo imel naročnik za zavarovanje pogodbenih obveznosti, skupaj z bančno garancijo za dobro izvedbo del, več kot 10% pogodbene vrednosti, kar pa je v neskladju z 1. odstavkom 7. člena Uredbe. Hkrati prosimo, za skrajšanje roka veljavnosti garancije za odpravo napak na 3 leta, saj glede na izkušnje menimo, da se v tem času že pokažejo nepravilnosti, ki so posledica neustrezne izvedbe del izvajalca. Banke so namreč zelo zaostrile in podražile izdajo dolgoročnih garancij, kar se pa posledično odraža tudi v ponudbeni ceni izvajalcev.


Lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je v skladu z pripombo spremenil razpisno dokumenatcijo tako , da se spremeni obrazec 8 (vzorec pogodbe) in sicer se izbriše prvi odstavek 17. člena.
Naročnik ne bo spreminjal roka veljavnosti garancije za odpravo napak.

Popravek in čistopis razpisne dokumenatcije je objavljen na spletni strani https://www.cirkulane.si