Dosje javnega naročila 004649/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA PREVOLE, Prevole 32, 8362 Hinje
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.468,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004649/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.07.2020
JN004649/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2020
JN004649/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.10.2020
JN004649/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2020
JN004649/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2020
JN004649/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2020
JN004649/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2020
JN004649/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2020
JN004649/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2020
JN004649/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2020
JN004649/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2020
JN004649/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004649/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA PREVOLE
Prevole 32
8362
SI
Hinje
Slovenija
Alenka Butala
alenka.butala@osnovnasolaprevole.si
+386 73885292
+386 73885294

Internetni naslovi
http://www.osprevole.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19768
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadje in zelenjava
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutnina
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutnina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Testenine in jajca
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Testenine in jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjen program
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjen program
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.08.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.08.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.08.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.07.2020   07:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pojasnila:
Sklop 3. Meso in mesni izdelki
11 Čevapčiči - Ali povprašujete po čevapčičih iz mešanega mesa ali govejega mesa?
15 teletina - pleče - Ali je brez kosti?
18 prekajene klobase - Ali povprašujete po suhih prekajenih klobasah?
25 Pleskavice - Ali povprašujete po čevapčičih iz mešanega mesa ali govejega mesa?
Sklop 4. Perutnina
1 Piščančje pleskavice
2 piščančji file - Ali so prsa?
3 puranji file - Ali so prsa?
4 piščančja stegna s kožo - Ali so s kostjo?
5 piščančja krače s kožo - Ali so s kostjo?
6 piščančja bedra s kožo - Ali so s kostjo?
7 piščančja prsa s kožo - Ali so s kostjo?
8 piščančja nabodala - Ali so brez zelenjave?
10 piščančja posebna, rezana - Ali povprašujete piščančji posebni salami?
Hvala za odgovore.


ODGOVOR
Sklop 3. Meso in mesni izdelki
11. Čevapčiči naj bodo iz mešanega mesa
15. Teletina brez kosti.
18. Suhe prekajene klobase.
25. Pleskavice iz mešanega mesa.

Sklop 4. Perutnina
1. Piščančje pleskavice.
2. Piščančji file - prsa brez kosti.
3. Puranji file - prsa brez kosti
4, 5, 6, 7. Naj bo vse s kostjo
8. Piščančja nabodala naj bodo z zelenjavo.
10. Povprašujemo po piščančji posebni, rezani salami.
Datum objave: 31.07.2020   07:03
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

ali lahko ponudimo približke teži in preračunamo ceno na zahtevano gramatauro?

ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 31.07.2020   15:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali so količine v predračunu za 1 ali za 2 leti?
Hvala

ODGOVOR


Za 1 leto.

Datum objave: 31.07.2020   15:41
VPRAŠANJE
VPAŠANJE:
Sklop 2. Splošno prehrambeno blago
6 Hibiskus čaj 1kg - ali lahko ponudimo čaj okus hibiskus s šipkom?
8 Grisini 170g - ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
9 Grisini sezamovi 100 g - - ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
17 Suhe slive 250g - ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
24 Žitne kroglice s kakavom-z manj sladkorja 375 g - ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
32 Sport muesli -polnozrnat 1 kg - ali lahko ponudimo 750g pakiranje?
37 Riž okrogli 800g - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
5 Jetrna pašteta 800g - ali lahko ponudimo 850g pakiranje?
50 Sardine v olju 125g - ali lahko ponudimo 120g pakiranje?
62 Rdeča pesa 4,5 kg - ali lahko ponudimo pakiranje po 4kg?
63 Đuveč 4,5 kg - ali lahko ponudimo 4,2 kg pakiranje?
64 Šampinjoni v slanici 2,6 kg - ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
66 Jagodni kompot 830 g - ali lahko ponudimo 820g pakiranje?
68 Omaka za pizzo z začimbami 4,5 kg - ali lahko ponudimo 4,1kg pakiranje?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.
ODGOVOR


Lahko ponudite tudi vaše ponudbe pakiranj.

Datum objave: 31.07.2020   15:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko ponudimo drugačna pakiranja, kot so navedena v predračunu, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala

ODGOVOR

Lahko ponudite drugačna pakiranja.


Datum objave: 31.07.2020   15:45
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Sklop 5. Testenine
1 Mlinci 2kg ali 4 kg - ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
9 ajdovi široki rezanci 400g - ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
16 špinačni rezanci 400g - ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
18 gladka bela moka tip 400 1kg - ali lahko ponudimo mehko moko tip 500?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.
ODGOVOR
Lahko ponudite vsa pakiranja, razen moka naj bo gladka bela tip 400 1 kg.
Datum objave: 03.08.2020   08:32
VPRAŠANJE
Zanima nas, na koliko decimalnih mesto moramo vpisovati cene v predračun?

ODGOVOR
Na dve decimalni mesti.