Dosje javnega naročila 004668/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo in vzdrževanje multifunkcijskih laserskih naprav, z upoštevanjem okoljskih vidikov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 49.284,10 EUR

JN004668/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.07.2020
JN004668/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.08.2020
JN004668/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.10.2020
JN004668/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.11.2020
JN004668/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004668/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
https://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361924/430-55-2020_Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19776
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo in vzdrževanje multifunkcijskih laserskih naprav, z upoštevanjem okoljskih vidikov
Referenčna številka dokumenta: 430-55/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup, dobava in 36-mesečno vzdrževanje multifunkcijskih laserskih naprav, z upoštevanjem okoljskih vidikov, s sklenitvijo pogodbe za 24 mesecev, z možnostjo podaljšanja vzdrževanja za nadaljnjih 12 mesecev z ustreznim aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30232000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, centralno skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana; vzdrževanje bo potekalo na lokacijah notranjih organizacijskih enot policijskih uprav na območju južne meje
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup, dobava in 36-mesečno vzdrževanje multifunkcijskih laserskih naprav, z upoštevanjem okoljskih vidikov, s sklenitvijo pogodbe za 24 mesecev, z možnostjo podaljšanja vzdrževanja za nadaljnjih 12 mesecev z ustreznim aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetno javno naročilo se bo za dobavo opreme financiralo iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 75 % upravičenih stroškov in sredstev slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2020   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Podrobnejše informacije so navedene v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2020   15:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki I.4:
Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve - Policije.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg javnega naročila sta podrobneje podana v objavljeni razpisni dokumentaciji.

Opomba k Oddelku III:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.08.2020   15:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji je zahteva za kartično avtentikacijo uporabnikov ter folow me funkcionalnost brez dodatnih strojnih vmesnikov. Za follow me funkcionalnost je potreben nek centralni print management software, ki povezuje naprave, katerega pa ne omenjate, ne omenjate pa tudi zahtev za njegovo vzpostavitev, kot na primer vrsta operacijskega sistema. Ali strežnik (VM) za SW priskrbite vi?

Pri kartični avtentikaciji prav tako ne navajate, če imate morda že svoje obstoječe kartice ter katere vrste in ali jih mora dobaviti ponudnik ter za koliko uporabnikov?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Centralni print management software in uporaba funkcije avtorizacije s kartico ni predmet predmetnega javnega naročila. V predmetnem javnem naročilu se kupujejo samo naprave.

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Spoštovani, bi za uporabo teh naprav zadoščalo skeniranje v formate TIFF, JPEG, PDF, PDF z OCR in encrypted PDF? Torej brez PDF/A podpore?
Hvala!

ODGOVOR
Zahtevana je tudi v vprašanju navedena funkcionalnost. Tehničnih specifikacij naročnik ne bo spreminjal.

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri zahtevani funkciji follow me ste navedli, da za delovanje ne želite nobene dodatne strojne opreme. Predvidevamo, da s tem mislite, da strežniška postavitev potrebne programske opreme ne pride v poštev. Zanima nas ali pride v poštev delovanje funkcije follow me v oblaku (cloud)?

Za odgovor se vam v naprej zahvaljujemo.

ODGOVOR
Multifunkcijska naprava mora imeti funkcionalnost kot je npr. embedded solutions version 5 ali enakovredno in mora to funkcionalnost omogočati brez dodatnega strojnega vmesnika. Strežniška postavitev ni predmet predmetnega javnega naročila. Funkcionalnost v oblaku ne pride v poštev.

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
pozdravljeni,

Citiram razpisno dokumentacijo: Naprava mora omogočati avtentikacijo uporabnikov z kartico in folow me funkcionalnost, brez dodatnih strojnih vmesnikov (embeded solutions verzija 5) ali enakovredno.
- Katero programsko opremo uporabljate za to funkcionalnost? Katere tipe kartic mora naprava podpirati?
- Kakšnih dodatnih strojnih vmesnikov? So to čitalci kartic? Zunanji mrežni kontrolerji?
Drugače je embedded solutions rešitev Konice Minolte, ali preferirate to?

hvala

ODGOVOR
Naročnik odgovor na navedeno vprašanje deloma navaja že v 3. /predhodnem/ odgovoru.
Naročnik na vprašanje »Katero programsko opremo uporabljate za to funkcionalnost?« podaja odgovor, da programska oprema ni predmet predmetnega javnega naročila.

Naročnik na vprašanje »Katere tipe kartic mora naprava podpirati?« podaja odgovor, da identifikacijo uporabnikov z brezkontaktnimi karticami tipa MIFARE.

Naročnik na vprašanje »Kakšnih dodatnih strojnih vmesnikov? So to čitalci kartic? Zunanji mrežni kontrolerji?« podaja naslednji odgovor:
Zahteva iz točke št. 17 se ne nanaša na čitalce kartic. Multifunkcijska naprava mora imeti funkcionalnost kot je npr. embedded solutions version 5 ali enakovredno in mora to funkcionalnost omogočati brez dodatnega strojnega vmesnika oz. zunanjega mrežnega kontrolerja.

Naročnik na vprašanje »Drugače je embedded solutions rešitev Konice Minolte, ali preferirate to?« podaja odgovor, da naročnik ne preferira nobenega proizvajalca.

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v tehničnih specifikacijah je naveden čas do natisa 7 sekund ali manj. Bi bilo sprejemljivo tudi
8 sekund?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Zahtevani čas do natisa prve strani je 7 sekund ali manj. Naročnik ne bo spreminjal tehnične zahteve vezane na čas do natisa prve strani.

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Imamo vprašanje glede tiskanja ovojnic. Bi lahko prosim navedli primer obrazca oz. ovojnice za katero zahtevate tiskanje brez poškodovanja papirja? S tem podatkom lahko potem ponudimo primerno napravo.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je ovoj A3 format papirja, ki je prepognjen na pol na daljši stranici. Naprava mora omogočati tiskanje takšnih ovojev, brez poškodovanja papirja.

Ponudnik mora pred oddajo naročila omogočiti brezplačni preizkus ustreznosti ponujene opreme (multifinkcijske naprave). Preizkus opreme se izvede pri naročniku na polno opremljeni multifunkcijski napravi. Preizkusi se tiskanje na ovoje. Ovoj mora biti v 90 % uspešno natisnjen in brez zmečkanin, pri čemer se izvede 20 preizkusov. Za namen preizkusa bo moral ponudnik na zahtevo naročnika in v roku, ki ga bo določil naročnik, na lokacijo naročnika, Štefanova ulica 2, Ljubljana, dostaviti komplet opreme, vključno z vsemi priključki za vklop preizkus. Preizkus se izvede v prisotnosti predstavnika ponudnika.

V navezavi na 2. odgovor naročnik v dokumentu "Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije", z dne 7.8.2020 objavlja spremembe razpisne dokumentacije, in sicer:

Glede na naravo spremembe razpisne dokumentacije in vezano na čas podaje odgovorov naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer podaja naslednje spremembe razpisne dokumentacije:

1. Naročnik v I. delu razpisne dokumentacije (Povabilo k oddaji ponudbe in navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) spreminja rok za oddajo ponudb, datum odpiranja ponudb in rok za zahtevo za dodatna pojasnila kot sledi:
a.) na strani 4 v poglavju 3. (Rok in način predložitve ponudbe) se spremeni datum predložitve ponudbe, in sicer se ponudba šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do najkasneje do 24. 8. 2020 do 11.00,
b.) na strani 5 v poglavju 4. (Odpiranje ponudb) se spremeni datum odpiranja ponudb, in sicer: odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 24. 8. 2020 in se bo začelo ob 12.00 uri in
c.) na strani 5 v poglavju 5. (Dodatna obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo):
»Naročnik bo odgovore objavil na portalu javnih naročil, in sicer najkasneje do dne 19. 8. 2020, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 14. 8. 2020 do 15.00 ure.«.
Zahteva glede veljavnosti ponudbe ostaja nespremenjena.

2. Sprememba v ll. delu razpisne dokumentacije (Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika, ), in sicer se spremeni 2. točka (Tehnična ustreznost ponujene opreme) tako, da se po novem glasi:

»2. (TEHNIČNA) USTREZNOST PONUJENE OPREME

Ponujena oprema mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujene opreme mora ponudnik v ponudbi predložiti:
- Izjavo ponudnika, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št. 3,
- Tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila - Priloga št. 6,
- Tehnično dokumentacijo ali prospektni material ponujene opreme, iz katerega bo razvidno, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije,
- Brezplačen preizkus opreme,
- Dokazilo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev, ki so navedena v točki 8.1 tega dela razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.


2.1 Tehnične zahteve in preizkus opreme

Tehnične zahteve za energijsko učinkovito črno-belo A4 multifunkcijsko napravo:
Multifunkcijska naprava mora omogočat tiskanje na ovoje. Ovoj je narejen iz A3 lista, prepognjenega na pol na daljši stranici.

Ponudnik mora pred oddajo naročila omogočiti preizkus ustreznosti ponujene opreme (multifinkcijske naprave). Preizkus opreme se izvede pri naročniku na polno opremljeni multifunkcijski napravi. Preizkusi se tiskanje na ovoje. Ovoj mora biti v 90 % uspešno natisnjen in brez zmečkanin, pri čemer se izvede 20 preizkusov. Za namen preizkusa bo moral ponudnik na zahtevo naročnika in v roku, ki ga bo določil naročnik, na lokacijo naročnika, Štefanova ulica 2, Ljubljana, dostaviti komplet opreme, vključno z vsemi priključki za vklop preizkus. Preizkus se izvede v prisotnosti predstavnika ponudnika.«VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v tehničnih specifikacijah je naveden čas do natisa 7 sekund ali manj. Bi bilo sprejemljivo tudi 8 sekund?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Zahtevani čas do natisa prve strani je 7 sekund ali manj. Naročnik ne bo spreminjal tehnične zahteve vezane na čas do natisa prve strani.

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.Datum objave: 07.08.2020   15:47
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE ponovno

Pozdravljeni, v tehničnih specifikacijah je naveden čas do natisa 7 sekund ali manj. Bi bilo sprejemljivo tudi
8 sekund?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Naročnik je na zgornje vprašanje že objavil odgovor, in sicer:
Zahtevani čas do natisa prve strani je 7 sekund ali manj. Naročnik ne bo spreminjal tehnične zahteve vezane na čas do natisa prve strani.Datum objave: 10.08.2020   16:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da vse od objave razpisa pa do danes (6.8.) niste uspeli odgovoriti na nobeno zastavljeno vprašanje predlagamo podaljšanje roka za dodatna vprašanja in oddajo ponudb. Predvidevamo da boste na vprašanja odgovarjali šele po jutrišnjem skrajnem roku za zastavitev vprašanj, kar pomeni bo ponudnikom za pripravo ponudb ostalo manj kot 5 delovnih dni. Potrebno se je zavedati, da so v tem času dopustov slabše odzivni tudi proizvajalci/dobavitelji in je nerealno pričakovati najboljše ponudbe s tako kratkim časom priprave. Prepričani smo, da je tudi v vašem interesu podaljšanje roka za vprašanja ter oddajo ponudb, saj se bo tako lahko prijavilo več ponudnikov, proizvajalci/dobavitelji pa bodo lahko posredovali točne cene naprav, kar za vas pomeni ugodnejše ponudbe. Prosimo za razumevanje omenjenih časovnih omejitev.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik je objavil "Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije", z dne 7.8.2020.Datum objave: 19.08.2020   07:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v kolikor sama naprava ne podpira pdf/A, ali je možno za to ponuditi zraven programsko rešitev, ki bi pretvorila v pdf/A?

Hvala in lp

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da mora naprava omogočati funkcionalnost PDF/A na napravi. Programska rešitev ni dovoljena.Datum objave: 19.08.2020   07:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V kolikor sama naprava ne omogoča pdf/A, ali je možno za to ponuditi programsko rešitev, ki bi pretvorila v pdf/A?

Hvala in lp

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da mora naprava omogočati funkcionalnost PDF/A na napravi. Programska rešitev ni dovoljena.