Dosje javnega naročila 004806/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve stacionarne telefonije in najema opreme
ZJN-3: Odprti postopek

JN004806/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.07.2020
JN004806/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.08.2020
JN004806/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.08.2020
JN004806/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004806/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 146-359392
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://edrazba.gov.si/drazba/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve stacionarne telefonije in najema opreme
Referenčna številka dokumenta: 4300-48/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve stacionarne telefonije in najema opreme.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve stacionarne telefonije in najema opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.08.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.08.2020   11:00
Kraj: V aplikaciji e-Dražba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.08.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.08.2020   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
gre za kompleksno naročilo. Pred prijavo bi se želeli prepričati, da vse zahteve razumemo pravilno. Ker je rok za vprašanja do 13.8. relativno kratek, prav tako smo v času dopustov, zato predlagamo podaljšanje roka za postavljanje vprašanj za 7 dni. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za vprašanja (20.8.2020 do 12.00 ure), rok za oddajo ponudbe (4.9.2020 do 10.00 ure) in rok za odpiranje ponudbe (4.9.2020 ob 11.00 uri). Sprememba rokov je poslana v objavo.Datum objave: 14.08.2020   09:51
VPRAŠANJE
V točki 4.1.2.3. zahteve za izvajanje storitev v 3. alineji navajate zahtevo, da mora ponudnik zagotoviti brezplačne klice znotraj omrežja državnih organov in organov v sestavi.
Vaša navedba je zelo abstraktna, saj se niti iz podatkov tega javnega naročila niti iz brskalnika google ne da razbrati, kaj pravzaprav je "omrežje državnih organov". Da bomo lahko izpolnili vašo zahtevo, potrebujemo natančen seznam VSEH telefonskih številk, za katere ne bomo v skladu z tem naročilom zaračunavali telefonskih klicev.
Hvala.

ODGOVOR
Omrežje državnih organov pomeni »Komunikacijsko omrežje državnih organov HKOM«. V omrežje HKOM so povezani subjekti (vse ustanove državne uprave, določene ustanove javne uprave, določene ustanove lokalne samouprave in določeni ostali subjekti), ki imajo zakonsko osnovo za dostop do informacijskih virov, ki so dostopni izključno in samo znotraj omrežja HKOM. Seznam telefonskih številk, ki sodijo v to omrežje, bo izbrani izvajalec prejel ob podpisu pogodbe. Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo dokumentacije naročila.Datum objave: 14.08.2020   09:52
VPRAŠANJE
V točki 10.1.2. zahtevate bonitetno oceno SB6 ali enakovredno. Na nekaterih zahtevah, kot npr. SLA, odzivnih časih, ISO27001 itd. ste letvico postavili zelo visoko. Predlagamo, da tudi poslovno letvico dvignete na vsaj SB4, da boste zares dobili odličnega ponudnika.

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal dokumentacije naročila.Datum objave: 14.08.2020   09:53
VPRAŠANJE
V točki 10.1.3. zahtevate samo 1 referenco z 400 uporabniki. Predlagamo, da pri referencah daste možnost ponudnikom, da imajo ali 1 x 400 ali 2 x 300 uporabnikov. Namreč, IP telefonija ni omejena na lokacije, saj komunikacija potuje preko IP omrežij, ki niso geografsko omejena. Taok število uporabnikov in število lokacij NI merodajni podatek, saj je popolnoma vseeno, ali gre za 10, 50 ali 500 uporabnikov. Razlika je samo v številu priključkov ethernet in DHCP nastavitvi.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo iz točke 10.1.3. Navodil gospodarskim subjektom in sicer mora ponudnik izpolnjevati pogoj vzpostavitve sistema IP stacionarne telefonije in klicnega centra pri referenčnem naročniku, ki ima najmanj 300 uporabnikov na treh lokacijah ter vsaj 10 agentov v klicnem centru in je deloval najmanj eno leto. Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo dokumentacije naročila.Datum objave: 14.08.2020   09:54
VPRAŠANJE
V točki 10.1.3. - točka 2 zahtevate izpolnjevanje zahteve standarda ISO 27001. Po ZeKOM vsi operaterji moramo izpolnjevati in imeti vpeljan SUVI - sistem upravljanja in varovanja informacij po BS7799. Ta zahteva je s tem izpolnjena, saj ne zahtevate, da je operater certificiran po navedenem standardu. Prosimo, da potrdite razumevanje zahteve.

ODGOVOR
Pogoj iz te točke je izpolnjen, če ponudnik predloži standard ISO 27001 ali njemu enakovreden standard.Datum objave: 14.08.2020   09:57
VPRAŠANJE
V točki 11. merila navajate, da boste izbirali na podlagi cene minute pogovora v HKOM omrežje. Sporočamo vam, da po tem merilu ne morete izbirati, saj HKOM omrežje v smislu telefonije in usmerjanja prometa ne obstaja, zato ne morete definirati uporabnikov v HKOM omrežju. Prosimo, da spremenite merilo.

ODGOVOR
Naročnik spreminja drugi odstavek točke 11 v Navodilih gospodarskim subjektom, in sicer je drugotno merilo najnižja skupna ponudbena vrednost za »Minuto pogovora za brezplačno telefonsko številko 0802002 in morebitno dodatno 080XXXX«.Datum objave: 14.08.2020   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik, sporočamo vam, da se nahajamo sredi COVID-19 krize, kjer ponudniki že sami po sebi bijemo poslovne bitke. Naj naštejem nekaj dejstev, kjer lahko naklepno škodujete (tako ste nastavili povabilo) potencialnemu ponudniku, ki vam ne bi bil po godu in bi ga morali izbrati:
a) izvedba v 5-ih dneh od podpisa pogodbe (v tem primeru mora ponudnik "za vsak slučaj" naročiti in pripraviti vse potrebno, če bi bil izbran)
b) odstop v času od odločitve do podpisa pogodbe (v tem času, ker je rok izvedbe rekordno kratek / česar se naročnik definitivno zaveda, zato govorimo o naklepu / mora naročnik opremo že naročiti, ki pa mu lahko ostane kot mlinski kamen okoli vratu - saj gre za specifično opremo, kar je posledica - zopet - naklepnih zahtev naročnika)
c) v členu 7. pogodbe si puščate prostor, da lahko kadarkoli v času trajanja pogodbe zmanjšate število aktivnih uporabnikov in tako zmanjšate prihodek ponudniku. Tako ste ponudnika "navlekli, bratje bi rekli navukli" na suho.
d) Predlagamo, da podaljšate rok izvedbe s 5 na vsaj 60 dni, in v kompenzacijo zmanjšate roke vaših odločitev, ki so evidentno zelo dolgi.
e) Predlagamo, da v času COVID-19 izrednih razmer omogočite kvalitetnemu ponudniku, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje, omogočite pošteno izvedbo zahtevanih storitev. Zato umaknite možnost odstopa od izvedbe JN brez razloga oz. te razloge natančno navedite ter se zavežite, da boste predmet naročila uporabljali 36 mesecev v količini, ki jo naročate (glej člen 7. pogodbe, alineja 4) oz. kvečjemu dopuščate možnost povečanja števila uporabnikov pod enakimi pogoji.
Hvala.

ODGOVOR
a) Naročnik spreminja prvi odstavek 12. člena Vzorca pogodbe, in sicer je rok izvedbe 30 dni od sklenitve pogodbe.
b) Naročnik lahko v skladu z osmim odstavkom 90. člena ZJN-3 odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov po pravnomočnosti odločitvi.
c) Naročnik na komentarje ne odgovarja.
d) Roki odločitev so skladni z ZJN-3. Naročnik pa spreminja rok za izvedbo, ki je 30 dni od podpisa pogodbe. Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo dokumentacije naročila.
e) Hvala za vaš predlog. Naročnik dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.
Datum objave: 14.08.2020   09:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v 14. členu pogodbe navajate v drugem odstavku "kakršnekoli" stroške ali škodo. Prosimo, navedite kaj bi to lahko bilo, da ne bo kar karkoli. Ker zaradi zamude ima lahko nekdo npr. psihične težave, ker ni pravočasno prejel vrhunskega telefona, in njegov izostanek na bolniški od dela lahko stane precej denarja. No, plačilu te škode bi se radi s tem pojasnilom izognili.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik spreminja drugi odstavek 14. člena vzorca pogodbe, ki se po novem glasi: »V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca objektivno opravičljive stroške ali škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi razliko med plačano pogodbeno kaznijo ter nastalimi dejanskimi stroški ali škodo.Datum objave: 14.08.2020   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v 25. členu pogodbe dopuščate možnost, da bi lahko pogodba bila podpisana že 1.9.2020. Ponudbe je potrebno oddati do 25.8.2020. Iz navedenega sklepamo, da naročnik računa na eno samo prejeto ponudbo in podpis pogodbe z njemu ljubim ponudnikom. Zakaj se potem delajo javna naročila? Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
V času priprave dokumentacije je naročnik dopuščal možnost podpisa pred 1.9.2020. Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe in tako pogodba ne bo sklenjena pred datumom tako kot je zapisano v vzorcu pogodbe in bo to določilo pred podpisom pogodbe ustrezno popravljeno. Naročilo je objavljeno transparentno na PJN in vsi zainteresirani ponudniki na trgu imajo možnost oddaje ponudbe.Datum objave: 14.08.2020   10:02
VPRAŠANJE
V točki 4.1.1.2. zahtevate, da mora imeti ST imenik za vsaj 1000 vnosov. Prosimo, če navedete število uporabnikov, ki trenutno uporablja imenik in ima v njem preko 100 vnosov. Hvala.
PS: Predlagamo, da nerazumljivo števiko zmanjšate na 100 vnosov, saj so vsi uporabniki znotraj sistema še itak del skupinskega imenika.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo iz 6. alineje za Standardni telefon v točki 4.1.1.2 v Tehničnih specifikacijah, ki se po novem glasi »ST mora imeti lokalni imenik za minimalno 100 vnosov«.Datum objave: 14.08.2020   10:03
VPRAŠANJE
V točki 5.2. navajate funkcionalnost avtomatske distribucije klicev, točki 3 in 4 in 5:
- vhodno sporočilo vključno z opcijo avdio / video
- sporočilo v čakalni vrsti - avdio / video
- glasba ali video na čakanju

Prosimo, da pojasnite, kako si predstavljate delovanje teh treh funkcij in kje boste video predvajali? V kolikor to ni izločilni kriterij, lahko video izločite.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik daje možnost avdio ALI video, tako kot je v Tehničnih specifikacijah že sedaj zapisano. Video ni obvezna zahteva, niti ni izločilni kriterij.Datum objave: 14.08.2020   10:04
VPRAŠANJE
Podajamo vprašanji vezani na potek dražbe:

1. V poteku dražbe je naročnik zapisal, da se dražba podaljša za 15 minut, če v zadnjih 2. minutah ponudnik zniža ceno.
Ali je mišljeno, da je pogoj za podaljšanje podaja nove najnižje cene kateregakoli od ponudnikov ali zgolj znižanje cene (na primer za 1 cent) enega od ponudnikov, pa čeprav spremenjena cena ni najugodnejša?

2. Ali je ponudnikom ves čas na voljo podatek o trenutno najnižji ceni, oziroma ali lahko ponudnik kadarkoli preveri svojo uvrstitev če namreč najdražji ponudnik zniža svojo ceno za 1 cent, to ne spremeni razvrstitve ali se dražba kljub temu podaljša in če se, čemu, saj to nima nobenega smisla (navedeno ni skladno s točko b 9. odstavka 50. člena ZJN-3, saj ne gre za novo ceno cena nekoga, ki ni najugodnejši, je namreč popolnoma irelevantna)?
ODGOVOR
1. Dražba se podaljša ob spremembi cene katerega koli ponudnika, tudi če spremenjena cena ni najugodnejša.
2. Ponudnikom je ves čas na voljo podatek o trenutno najnižji ceni. Kadarkoli kdo v času izvajanja/trajanja e-dražbe zniža svojo ceno, gre za novo ceno tistega ponudnika. ZJN-3 v točki b devetega odstavka 50. člena nikjer ne govori o novi ceni najugodnejšega ponudnika.
Datum objave: 14.08.2020   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1a. Ali je rok 5 dni za podpis pogodbe podaljšljiv v izjemnih oz. opravičljivih primerih (npr. odsotnost podpisnikov)?
1b. Ali bo naročnik ponudnika v primeru zamude še dodatno pozval na podpis pogodbe, ali ponudnika takoj zadenejo kakršnekoli sankcije?

2. Prosimo za spremembo odzivnih časov, zlasti odzivnega časa (na lokaciji), za katerega predlagamo naročniku, da ga tudi v primeru prioritete stopnje resnosti 1 in 2 (Zastoj poslovanja, storitev ne deluje v celoti in Omejeno delovanje, izpad posebej pomembnih funkcij) podaljša iz 1 ure na 4 ure. 1 ura namreč ni razumen odzivni čas za prihod na lokacijo, saj so lokacije lahko razporejene po območju celotne Slovenije (naročnik si namreč pridržuje pravico po vzpostavitvi dodatnih novih lokacij delovanja ministrstva na celotnem območju Republike Slovenije), ponudnik pa tako nikakor ne more priti do vseh možnih lokacij v roku 1 ure (tudi, če ima sedež v Ljubljani, ne more priti do vseh lokacij v roku 1 ure, še manj pa, če ima sedež kjerkoli drugje po Sloveniji). Sam sprejem prijave znotraj postavljenih rokov ni problematičen in ga je možno zagotoviti, sporen pa je odzivni čas za prihod na lokacijo, ki je res kratek. Ponudnik skladno z zgoraj navedenimi pojasnili prosi naročnika za podaljšanje odzivnih časov za prihod na lokacijo iz 1 ure na 4 ure.

3. Naročnik na več mestih razpisne dokumentacije in tudi v osnutku pogodbe zapiše, da ne more predvideti natančnega obsega storitev in da so navedene količine okvirne količine, ki se lahko v času veljavnosti pogodbe glede na dejanske naročnikove potrebe spremenijo (zmanjšajo ali povečajo), cena storitev pa mora pri tem ostati nespremenjena. Ponudnik prosi naročnika, da oceni možna odstopanja od predvidenega obsega storitev oz. števila priključkov (650 uporabnikov), saj lahko ponudniki pripravijo optimalno ponudbo le v primeru, da so ocenjeni odstopi od okvirnih količin.

4. Naročnik v 4. členu vzorca pogodbe med obveznosti izvajalca zapiše tudi, da se izvajalec zavezuje, da bo na podlagi pisne zahteve nudil naročniku arhiv podatkov (število naročniških razmerij, količina klicev v različna omrežja in znesek za opravljene storitve brez DDV), naročnik pa ni nič opredelil obdobja, za katerega lahko zahteva navedene podatke. Ponudnik zato opozarja naročnika, da morajo ponudniki upoštevati določbo 151. člena ZEKom-1 glede brisanja podatkov o prometu, ki se nanašajo na naročnike in uporabnike ter jih je operater obdelal in shranil. Ponudnik se tako ne more obvezati, da bo poslal naročniku vse zahtevane podatke, ampak mu lahko pošlje podatke le v obsegu, s katerim ne bo kršil določbe 151. člena ZEKom-1 (npr. podatke, ki izhajajo iz računov, ne pa podrobne specifikacije klicev). Ponudnik se tako ne more zavezati, da bo shranjeval oziroma obdeloval več podatkov, kot mu dopušča zakonodaja. Predlagamo, da naročnik v tem delu ustrezno spremeni vzorec pogodbe.

5. V tretjem odstavku 16. člena vzorca pogodbe naročnik omenja interne predpise naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, s katerimi se je izvajalec dolžan seznaniti in se po njih tudi ravnati. Ponudnik meni, da je ustrezno že zagotavljanje standardov varovanja podatkov kot jih določata GDPR in relevantna nacionalna zakonodaja in ni potrebno še nadaljnje dopolnjevanje teh standardov z internimi dokumenti naročnika, do katerih ponudniki nimajo dostopa in zato predlaga naročniku, da omenjeno določbo črta iz besedila vzorca pogodbe. V kolikor se naročnik s tem ne strinja, pa ponudnik prosi naročnika za posredovanje teh internih predpisov, da se pred oddajo ponudbe lahko seznani z njihovo vsebino in poda morebitne pripombe.

6. Naročnik v vzorcu pogodbe na več mestih (zadnja alineja 1. člena ter 16., 17., 18. in 19. člen) omenja obdelovanje osebnih podatkov in napotuje na določbe Uredbe GDPR, ki govori o obdelavi osebnih podatkov in o tem kdo je obdelovalec. Ponudnik v zvezi s tem pojasnjuje, da Uredba GDPR definira upravljavca kot fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave. Obdelovalec je fizična ali pravna osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca. Ponudniki s svojimi naročniki elektronskih komunikacijskih storitev niso v odnosu upravljavec osebnih podatkov obdelovalec osebnih podatkov, zato določbe o obdelavi osebnih podatkov v vzorcu pogodbe ne pridejo v poštev. Operaterji namreč z osebnimi podatki naročnikov upravljajo kot upravljavci, saj jih obdelujejo v svojem imenu, za izvajanje svoje storitve in ne kot naročnikovi obdelovalci. Ponudniki podatke obdelujejo na podlagi izrecnega zakonskega pooblastila, na podlagi 6. člena Uredbe GDPR. Uredba GDPR v 6. členu določa kdaj je podano izrecno zakonsko pooblastilo, med drugim, če je izpolnjen vsaj eden izmed takstativno naštetih pogojev in sicer, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki privoli v obdelavo osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov, če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba,... Operaterji torej lahko na podlagi zakonskega pooblastila obdelujejo podatke, če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe. Ponudnik meni, da bi tako v tem primeru zadostovala že določba v pogodbi, da »se bodo osebni podatki obdelovali skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov in drugimi predpisi, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov«, ni pa potrebno širjenje izvajalčevih obveznosti v zvezi s tem. Glede na navedeno prosimo, da ustrezno popravite določbe vzorca pogodbe in ostalo razpisno dokumentacijo..


ODGOVOR
1a.) Rok ni podaljšljiv in ostaja enak, kot je zapisan v dokumentaciji naročila.
1b.) Ne.
2.) Glede na situacijo, ko je, poleg Enotnega kontaktnega centra državne uprave (EKC), vzpostavljen tudi klicni center za potrebe COVID-19, zahteve po odzivnem času na lokaciji ni mogoče spreminjati. Naročnik v tej točki ne bo spreminjal dokumentacije naročila.
3.) Obseg storitev oz. število priključkov je življenjski podatek, ki se tekom izvajanja pogodbe za celotno obdobje spreminja (kot npr. fluktuacija kadrov ali združevanje oz. razdruževanje organov), zato je v dokumentaciji zapisano, da gre za okvirne količine, ki se lahko v času izvajanja pogodbe spremenijo navzgor ali navzdol. Prav iz tega vidika podaja morebitne ocene glede odstopanja ni mogoča.
4.) Izvajalec se bo zavezal, da bo na podlagi pisne zahteve nudil naročniku arhiv podatkov (število naročniških razmerij, količina klicev v različna omrežja in znesek za opravljene storitve brez DDV) za obdobje, kot mu omogoča zakonodaja (151. čl. ZEKom). Naročnik ne bo zahteval posredovanja nobenih drugih podatkov, razen teh, navedenih v prvi alineji 4. člena vzorca pogodbe.
5.) Naročnik črta tretji odstavek 16. člena Vzorca pogodbe in ga nadomesti z naslednjim:
»Naročnik je dolžan najpozneje ob uvedbi v delo izvajalca seznaniti z internimi predpisi naročnika v zvezi z varovanjem in zaščito tajnih podatkov ter o njihovi morebitni spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi.
Izvajalec se zavezuje, da bo o navedenem obvestil svoje delavce ter da bodo dela in gibanje v prostorih MJU izvedena v skladu s predmetnimi internimi predpisi, in sicer Hišnim redom MJU, Načrtom varovanja tajnih podatkov MJU, v okviru Načrta varovanja poslovnih objektov MJU ter v skladu z naročnikovimi navodili vezanimi na upoštevanje Uredbe o varovanju tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 74/05, 7/11 in 24/11 popr.; v nadaljevanju: Uredba).«

6.) Operaterji elektronskih komunikacij so obdelovalci osebnih podatkov in ne drži, da operaterji z osebnimi podatki naročnikov upravljajo kot upravljavci. Upravljavec je naročnik, ki določa namen obdelave osebnih podatkov. Naročnik v tem delu ne bo spreminjal dokumentacije naročila.
Datum objave: 14.08.2020   10:06
VPRAŠANJE
Zakaj PoE stikala niso navedena v ponudbenem predračunu?


ODGOVOR
Izvajalec v okviru ponudbene cene za IP telefonijo zagotavlja tudi potrebna stikala, ki bodo uporabljena za priklop telefonskih aparatov in vseh ostalih naprav, kot je zapisano v točki 4.1.1.2 Tehničnih specifikacij.Datum objave: 17.08.2020   12:27
VPRAŠANJE
v točki 4.1.2.2., poglavju splošne zahteve za telefonsko centralo, navajate, da mora izvajalec pridobiti pogoje za postavitev centrale od skrbnika sistema HKOM. Ker ste skrbnik HKOM vi kot naročnik (MJU oz. direktorat v sestavi MJU), vas prosimo, da nam posredujete pogoje za postavitev TC preko tega portala. Hvala.

ODGOVOR
Pogoji za postavitev telefonske centrale v okolje HKOM:
Ponudnik mora postaviti ali že ima svojo telefonsko centralo postavljeno na lokaciji MJU. Sektor za komunikacije na DIDI ( v nadaljevanju HKOM), ponudniku zagotovi mrežno povezljivost z ločenim lokalnim omrežjem namenjenim za telefonijo na Ministrstvu za javno upravo. MJU dovoli ponudniku povezljivost ponudnikove telefonske centrale v javno telefonsko omrežje preko kabelskih prehodov znotraj zgradbe MJU. Fizično linijo med telefonsko centralo ponudnika in javnim omrežjem zagotovi ponudnik. Ponudnik se zaveže, da telefonske klice, ki se zaključujejo na telefonskih aparatih znotraj omrežja HKOM, ne bo obračunaval. Lahko jih direktno posreduje ostalim ponudnikom, ki že imajo telefonske centrale v omrežju HKOM in s tem ne koristi javnega telefonskega omrežja ali pa jih posreduje v javno telefonsko omrežje in jih ne zaračuna. Mrežno povezljivost za posredovanje drugim ponudnikom zagotovi HKOM.
Fizična količina opreme, ki jo lahko ponudnik namesti je 10U (cca 40 cm višine v rack omari).
Datum objave: 17.08.2020   12:30
VPRAŠANJE
V predračunu navajate naslednjo postavko:

Najem in postavitev Električne ključavnice (odpiranje vrat).

Prosimo vas za razlago te storitve in tehnične specifikacije (lokacija ključavnic, dimenzije, način odpiranja). Razpisna dokumentacija je v tem delu nepopolna.

ODGOVOR
Potrebno je zagotoviti analogne linije, katere služijo komunikaciji z električnimi ključavnicami (odpiranje vrat). Sama oprema ključavnic ni predmet tega naročila. Ponudnik v ponudbi predvidi priključek, ki bo omogočal funkcionalnosti zahtevane v točki dokumentacije 4.1.1.2 Tehnični opis opreme v odstavku »ANALOGNI PREHODI«, kjer je v 1. alineji navedeno, da se priključek z opremo analognega prehoda uporablja za priklop analognih FAX naprav in odpiranje vrat.
Spremeni se tudi opis postavke v predračunu, in sicer »Najem in postavitev Električne ključavnice (odpiranje vrat)«, ki se po novem glasi »Najem in vzpostavitev analogne linije za odpiranje Električne ključavnice (odpiranje vrat).
Datum objave: 17.08.2020   12:31
VPRAŠANJE
V 3. točki dokumenta Tehnične specifikacije imate navedeno zahtevo:

Izvajalec mora obstoječo ter morebitno dodatno opremo, ki jo ima ali jo bo imel naročnik v najemu, na svoje stroške redno vzdrževati in jo po potrebi popravljati ali zamenjati z identično, tako da bo primerna za njeno običajno in dogovorjeno rabo. Izvajalec odgovarja za vse stvarne in pravne napake opreme, ki jo ima ali bo imel naročnik v najemu.

Prosimo, da navedete opremo katero v zahtevi navajate kot OBSTOJEČO (naziv, proizvajalec, količina, lokacija, čigava last je, starost).
Prosimo, da navedete opremo katero v zahtevi navajate kot DODATNO (naziv, proizvajalec, količina).

V točki 4.1.2.3 Zahteve za izvajanje storitev imate v drugi alineji zapisano zahtevo:

- nuditi storitev na obstoječi ter dodatno vgrajeni aktivni opremi;

Prosimo, da navedete seznam obstoječe aktivne opreme, ki je vsebovana v tej zahtevi (minimalni podatki: naziv, proizvajalec, količina, lokacija, lastništvo)


ODGOVOR
Kot »obstoječa oprema« je mišljena oprema, ki jo bo izbrani ponudnik zagotovil ob priklopu storitve. Kot »dodatna oprema« je mišljena oprema, ki jo bo izbrani ponudnik priklopil na podlagi morebitnih dodatnih potreb in naročil naročnika v času trajanja pogodbe.Datum objave: 17.08.2020   13:37
VPRAŠANJE
Dne 14.8.2020 ste podali odgovor na vprašanje vezano na potek e-dražbe.

Takšno delovanje je v nasprotju z veljavno zakonodajo, saj ponudniki nimajo jasnega podatka o tem, kdaj bo dražba zaključena, niti tega ni mogoče ugotoviti. Dražba se namreč (navidezno) naključno podaljšuje, kljub temu, da ostaja najnižja cena tudi po začetku podaljševanja še vedno enaka, kar nima prav nobene logike, hkrati pa takšno delovanje sistema ni transparentno, saj ponudniki nimajo podatka o tem kdaj bo dražba predvidoma zaključena, saj se ves čas podaljšuje, ne da bi se sama cena kakorkoli spremenila. Predlagamo, da naročnik objavi pravila oziroma omogoči sistem na način, ki bo transparenten in skladen z veljavno zakonodajo, to je, da se bo dražba podaljšala le, če se bo hkrati spremenila najnižja cena podaljševanje v nasprotnem primeru namreč nima nobenega smisla (ponudnik bi moral doseči »podaljšanje dražbe« samo, če bi podal najugodnejšo ponudbo od vseh, za koliko spusti svojo manj ugodno ceno je dejansko popolnoma irelevantno). Predlagamo popravek sistema in pravil draženja na opisan način, da bo skladen z zakonodajo.
Interpretacija naročnika v odgovoru pod točko 2 je napačna oziroma nesmiselna. Jasno je, da je z vidika določbe zakona relevantna zgolj »cena trenutno najugodnejšega ponudnika«, saj je zgolj ta relevantna za ostale ponudnike. Kaj dela ponudnik s svojo ceno, dokler ni najugodnejši, je popolnoma irelevantno in vezati podaljšanje dražbe na spremembo cene, ki ni relevantna, je popolnoma nesmiselno po naravi stvari, in povzroči ne transparentno delovanje sistema, kar je v nasprotju s temeljnimi načeli. Predlagamo spremembo, kot smo navedli zgoraj.

Čas je, da vendarle preverite pravilnost in zakonitost sistema e-dražb, sistema, ki ste ga naročili preko sistema javnih naročil. Namen dražbe je učinkovit koncept iskanja najugodnejšega ponudnika, ne pa nepreglednost in trošenje časa vseh zainteresiranih ponudnikov.

Obstojijo revizijske odločitve, ki že izkazujejo nepravilnost delovanja sistema e-dražb, zato vas pozivamo, da ugotovljene anomalije čimprej odpravite.


ODGOVOR
Naročnik je odgovoril na vprašanje dne 14.8. ob 10:04 uri.Datum objave: 17.08.2020   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

5. V tretjem odstavku 16. člena vzorca pogodbe naročnik omenja interne predpise naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, s katerimi se je izvajalec dolžan seznaniti in se po njih tudi ravnati. Ponudnik meni, da je ustrezno že zagotavljanje standardov varovanja podatkov kot jih določata GDPR in relevantna nacionalna zakonodaja in ni potrebno še nadaljnje dopolnjevanje teh standardov z internimi dokumenti naročnika, do katerih ponudniki nimajo dostopa in zato predlaga naročniku, da omenjeno določbo črta iz besedila vzorca pogodbe. V kolikor se naročnik s tem ne strinja, pa ponudnik prosi naročnika za posredovanje teh internih predpisov, da se pred oddajo ponudbe lahko seznani z njihovo vsebino in poda morebitne pripombe.

Vaš odgovor:
Naročnik črta tretji odstavek 16. člena Vzorca pogodbe in ga nadomesti z naslednjim:
»Naročnik je dolžan najpozneje ob uvedbi v delo izvajalca seznaniti z internimi predpisi naročnika v zvezi z varovanjem in zaščito tajnih podatkov ter o njihovi morebitni spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi.
Izvajalec se zavezuje, da bo o navedenem obvestil svoje delavce ter da bodo dela in gibanje v prostorih MJU izvedena v skladu s predmetnimi internimi predpisi, in sicer Hišnim redom MJU, Načrtom varovanja tajnih podatkov MJU, v okviru Načrta varovanja poslovnih objektov MJU ter v skladu z naročnikovimi navodili vezanimi na upoštevanje Uredbe o varovanju tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 74/05, 7/11 in 24/11 popr.; v nadaljevanju: Uredba).«

»Naročnik s podanim odgovorom ne reši problema, na katerega opozarja ponudnik. Tudi po novi formulaciji tretjega odstavka 16. člena Vzorca pogodbe se še vedno omenjajo interni predpisi naročnika, prav tako se izvajalec pred oddajo ponudbe ne bo seznanil z njihovo vsebino. Izvajalec bo z njihovo vsebino seznanjen šele ob uvedbi v delo, torej ko bo že podpisal pogodbo o izvedbi javnega naročila in tako sprejel vse obveznosti iz pogodbe, ki jih bo moral izpolniti, še vedno pa ne bo vedel, kakšne vse obveznosti mu poleg prevzeti v pogodbi nalagajo še interni akti naročnika. Ponudnik prosi naročnika, da ponovno pregleda določbo in jo ustrezno spremeni oz. črta.«


ODGOVOR
Navedeni interni predpisi naročnika ne vplivajo na oblikovanje ponudbene cene, in niso predmet usklajevanja med naročnikom in katerim koli ponudnikom.Datum objave: 17.08.2020   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
6. člen ZJN-2 navaja v drugem odstavku:
"(2) Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, mora naročnik oblikovati razpisno dokumentacijo tako, da je mogoče ponudbo oddati po sklopih. Pri tem mora zagotovi nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom.".
V konkretnem primeru bo naročilo izvedeno pregledneje, če boste naročilo oblikovali tako, da se bo lahko prijavilo več ponudnikov na 2 sklopa:
a) telefonska oprema, ki deluje neodvisno od operaterja
b) operaterske storitve povezljiosti
Storitvi sta neodvisni, in tako boste v "igro" spustili ponudnike storitev iz točke a in ponudnike storitev iz točke b na način, da "ribarjenje v kalnem" ne bo mogoče, naročnik pa bo v vsakem sklopu prejel najugodnejšo ponudbo, saj bo konkurenca v vsakem izmed njih največja možna. Isti ponudnik se lahko seveda prijavi na oba sklopa.
Hvala, ker upoštevate ZJN-2 in boste popravili dokumentacijo.

ODGOVOR
Naročnik izvaja odprti postopek po veljavnem ZJN-3, kot je opredeljeno v prvem odstavku 3. točke Navodil gospodarskim subjektom. Predmetno vprašanje, ki temelji na neveljavni zakonodaji (ZJN-2), ni relevantno in nima osnove za predmetni postopek.Datum objave: 17.08.2020   13:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
predlagamo, da oblika, barva, teža in velikost ekrana telefonskega aparata nista izločilni kriterij javnega naročila. Se strinjamo, da je najlažje na tem delu izločiti ponudnike, ki so zastopniki nekaterih renomiranih proizvajalcev, a s tem predvsem škodujete sebi, ker onemogočate zdravo konkurenco in delujete v nasprotju z zakonom o javnih naročilih, ki pravi v 5.členu "... in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.".
Vsak proizvajalec ima v portfelju standardni telefon, ki zagotovo zadovolji vsakega uporabnika naročnika. Zatorej apeliramo, da lastnosti telefonskih aparatov niso izločilni kriterij. Hvala za spremembo zahtev in merila, da bo 5. člen ZJN-2 zadovoljen. Hvala.

ODGOVOR
Kot je naročnik že zapisal v odgovorih, naročnik izvaja odprti postopek po ZJN-3, zato vprašanje ni relevantno, ker ZJN-2 ni veljaven zakon. Obenem naročnik pojasnjuje, da so pogoji za izločitev opredeljeni v 10. točki Navodil gospodarskim subjektom in med njimi ni zahtev glede telefonskih aparatov. Prav tako v dokumentaciji naročila nikjer ni podana zahteva po barvi, teži ali obliki telefonskih aparatov.Datum objave: 17.08.2020   15:42
VPRAŠANJE
Odgovarjate enemu izmed ponudnikov:
"Obenem naročnik pojasnjuje, da so pogoji za izločitev opredeljeni v 10. točki Navodil gospodarskim subjektom in med njimi ni zahtev glede telefonskih aparatov."
To pomeni, da lahko ponudnik zagotovi smiselno "približno" takšne aparate, kot jih navajate v tehničnih zahtevah za ST in NT, in če bodo "približno" ustrezali po funkcionalnosti, to ne bo izločilni kriterij in bo ST oz. NT ustrezen in potrjen s strani naročnika?

ODGOVOR
Telefonski aparati morajo ustrezati tehničnim zahtevam iz Tehničnih specifikacij, ni pa med zahtevami barve, teže in oblike aparata.Datum objave: 20.08.2020   13:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki 4.1.1.2. za standardni telefon (ST) zahtevate možnost prikaza na zaslonu minimalno število pik in najmanj 4-vrstični grafični prikazovalnik. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in referenc predlagamo, da dopolnite zahtevo (in tako razširite nabor možnih ST-jev) v tej točki in sicer:

a) možnost prikaza zahtevanih informacij na ekranih drugačnih dimenzij (V pikah), saj večina standardnih telefonov različnih proizvajalcev na ekranih prikazuje enake informacije, ne glede na razmerje stranic. Nekateri telefoni imajo daljše diagonale in lahko v eni vrstici prikažejo tako Ime klicočega kot njegovo številko ter informacijo linije, vaš zahtevan pa to izvede v dveh vrsticah, ker ima ožji ekran.
b) iz enakega razloga predlagamo, da za standardni telefon ustreza naprava z ekranom s tremi (3) vrsticami in večjo diagonalo.
Prednost daljše diagonale, ki po našem mnenju pripomore k prijaznejši uporabniški izkušnji, je ta, da so znaki na ekranu večji, zato jih uporabniki lažje vidijo.

Torej, predlagamo, da omogočite ALI ST kot ste navedli, ALI ST z:
- z večjo diagonalo ekrana in posledično večjimi znaki (npr. od 160 x 40 dalje) in
- ekran z najmanj tremi vrsticami in
- ekrane z osvetlitvijo ozadja, ki zagotavlja boljši kontrast kot vaš specificiran, ki osvetlitve nima

Zagotovimo lahko, da je takšen ST najmanj enakovreden kot osnovno zahtevan.

Hvala za dopolnitev zahtev za ST.

ODGOVOR
Naročnik spreminja tehnične specifikacije za standardni telefon in nadstandardni telefon, in sicer se druga alineja v tehničnih specifikacijah pri obeh vrstah telefonov po novem glasi »ST/NT mora imeti grafični zaslon z osvetljenim ozadjem«. Tretja alineja se pri obeh vrstah telefonov po novem glasi: »ST/NT mora omogočati prikaz zgodovine klicev (klicani/sprejeti/zgrešeni/vsi skupaj) minimalno 3x50 zapisov oz. skupaj min. 150 zapisov«. Pri ST se doda alineja, ki se glasi »ST mora imeti 4 funkcijske tipke«. Pri NT se doda alineja, ki se glasi »NT mora imeti 8 funkcijskih tipk«. V zvezi s tem bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije.Datum objave: 20.08.2020   13:58
VPRAŠANJE
V točki 4.1.1.2. za NT zahtevate Gigabitni ethernet vmesnik za priklop v LAN. Za LAN aktivno omrežno opremo pa se zahteva minimalno 10/100 Mb/s. Tako Gbit vmesnik nima smisla, saj sta omrežji fizično ločeni. Predlagamo, da zahtevo za NT znižate, tako da ima lahko NT min. 10/100 ethernet priklop. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
V točki 4.1.1.2. se iz zahtev za NT črta alineja »NT mora imeti Gbit Ethernet vmesnik za priklop LAN«.Datum objave: 20.08.2020   14:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. Pri definiciji 4.1.1. Oprema je postavka Električne ključavnice (odpiranje vrat). Ali so to že obstoječe ključavnice ali je potreba za postavitev novih. V kolikor so obstoječe bi potrebovali njihovo tehnično specifikacijo.
2. Pri definiciji 4.1.1. Oprema je postavka Telefonski asistent na računalniku (nadzor klicev na številki). Kaj je mišljeno s tem terminom oz. kakšne so pričakovane funkcije slednjega.
3. Ali stranka razpolaga z MS TEAMS licencami, ali so te prav tako predmet razpisa (Pri definiciji 4.1.2.2 - izvajalec mora omogočati povezavo Microsoft Teams odjemalca v javno telefonsko omrežje na način, da je MS Teams odjemalca mogoče uporabiti kot programski telefon za klice v javna telefonska omrežja, kar izkaže s potrjeno referenco ali lastno izjavo in prikazom delovanja storitve pred podpisom pogodbe)


ODGOVOR


VPRAŠANJE
V točki 4.1.1.2. za NT zahtevate Gigabitni ethernet vmesnik za priklop v LAN. Za LAN aktivno omrežno opremo pa se zahteva minimalno 10/100 Mb/s. Tako Gbit vmesnik nima smisla, saj sta omrežji fizično ločeni. Predlagamo, da zahtevo za NT znižate, tako da ima lahko NT min. 10/100 ethernet priklop. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
1. Na to vprašanje je že bil podan odgovor dne 17.8. ob 12.30 uri.
2. S terminom »Telefonski asistent na računalniku« naročnik pričakuje, da bo ponudnik ponudil aplikacijo za nadzor in upravljanje klicev; npr. uporabnik ob dohodnem klicu dobi informacijo o dohodnem klicu, s klikom se omogoči odgovor na klic, pri odhodnem klicu pa omogoča klicanje iz imenikov uporabnika (imenik skupine, osebni imenik, Outlook imenik,) klik za klic. Aplikacija mora omogočati pregled zgodovine klicev uporabnika, uporabo osnovnih funkcionalnosti sistema (predaja klica, aktivacija/deaktivacija preusmeritev klicev, ne moti,). Naročniku mora biti omogočeno, da se aplikacijo lahko vključi na več uporabnikov (po potrebi).
3. Naročnik spreminja 16. alinejo prvega odstavka točke 4.1.2.2. Tehničnih specifikacij, in sicer črta navedbo »kar izkaže s potrjeno referenco ali lastno izjavo in prikazom delovanja storitve pred podpisom pogodbe«. V zvezi s tem bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije.Datum objave: 20.08.2020   14:12
VPRAŠANJE
1. V čem so se potrebe naročnika tako dramatično spremenile, da je v preteklih javnih naročilih za standardni telefonski aparat zahteval resolucijo
128 x 64 pixlov v tem naročilu pa jo je spremenil (minimalno povečal) na 132 x 64 pixlov?

2. V čem so se potrebe naročnika tako dramatično spremenile, da je v preteklih javnih naročilih za nadstandardni telefonski aparat zahteval resolucijo
190 x 160 pixlov v tem naročilu pa jo je spremenil, zmanjšal na 240 x 120 pixlov?

3. V tehničnih specifikacijah ste za telefonske aparate zahtevali telefonski imenik z 1000 vnosi.
V odgovorih na vprašanja ste zahtevo spremenili na 100 vnosov, kar je upoštevajoč število uporabnikov telefonije (ca. 700) povsem nesorazmerno.
Predlagamo, da se zahteva vsaj 500 vnosov.


ODGOVOR
1. Naročnik je spremenil zahtevo v Tehničnih specifikacijah, kot je že objavljeno v predhodnem odgovoru dne 20.8. ob 13.56 uri.
2. Naročnik je spremenil zahtevo v Tehničnih specifikacijah, kot je že objavljeno v predhodnem odgovoru dne 20.8. ob 13.56 uri.
3. Gre za zahtevo glede lokalnega imenika, in ne skupnega, kjer je res cca. 700 uporabnikov, zato naročnik zahteve v tej točki ne bo spreminjal in ostaja zahteva vsaj 100 vnosov.
Datum objave: 20.08.2020   14:14
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da upošteva aktualne razmere v Sloveniji in drugje po svetu, ter podaljša rok za izvedbo na razumnega, kot je npr. 60 dni.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil rok za vzpostavitev stacionarne telefonije na 30 dni po podpisu pogodbe, kar predstavlja razumen rok v smislu tehnične priprave in dobave strojne opreme, tudi glede na aktualne razmere v Sloveniji in po svetu.Datum objave: 20.08.2020   14:15
VPRAŠANJE
V odgovorih na vprašanji zavračate spremembe dokumentacije - razdelitev naročila na sklope, ker ZJN-3 tega ne pravi. Mi pa pravimo, da ZJN-3, na katerega se sklicujete, to zapoveduje v 73. členu - prva (1) alineja ;-)... Samo povem.

ODGOVOR
ZJN-3 ne določa obligatorne obveze o delitvah na sklope, ampak je odločitev o tem vezana na sam predmet naročila. Predmetno naročilo, kot je zastavljeno, predstavlja celoto, ki zasleduje cilj gospodarnosti in učinkovitosti.Datum objave: 20.08.2020   14:17
VPRAŠANJE
Odgovarjate - telefonski aparati morajo ustrezati zahtevam iz Tehničnih specifikacij. Ampak hkrati navajate, da neustreznost ni izločilni kriterij? Prejeli ste tudi predlog, da dopolnite Tehnične specifikacije v delu ST in NT tako, da omogočite tudi potencialno boljše telefone, ki imajo drugačno matriko displaya. Navajate, da oblika aparata ni med zahtevami - mi nasprotno trdimo, da je dizajn aparata pogojen z obliko zaslona, ki ga definirate. Torej, predlagamo, da Tehnične specifikacije dopolnite v smislu razširitve sprejemljivosti tudi drugih telefonskih aparatov - torej ST in NT. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil zahtevo v Tehničnih specifikacijah, kot je že objavljeno v predhodnem odgovoru z dne 20.8. ob 13.56 uri.Datum objave: 20.08.2020   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji omejujete možnost prikaza na zaslon v zelo specifičnem razmerju za standardni telefon (ST), ki ga podpira samo en proizvajalec.

Prosimo, za spremembo zahteve za možnost prikaza na zaslon na tak način, da se lahko ponudi standardni telefon z drugačnim razmerjem stranic, če prikazuje vse zahtevane podatke iz razpisa.


ODGOVOR
Naročnik je spremenil zahtevo v Tehničnih specifikacijah, kot je že objavljeno v predhodnem odgovoru dne 20.8. ob 13.56 uri.Datum objave: 20.08.2020   14:20
VPRAŠANJE
Glede na pogoje v razpisu, je zelo kratka dobava in montaža opreme.
Ali je možno, da se dostavi opremo proizvajalca direktno na lokacije naročnika?

ODGOVOR
Naročnik je že spremenil rok za dobavo in montažo opreme, in sicer na 30 dni po podpisu pogodbe.
Glede na izkušnje, mora izbrani ponudnik določeno opremo, npr. telefonske aparate, prej predhodno pripraviti na uporabo, zatem pa jo šele dostavi na lokacijo naročnika.
Datum objave: 20.08.2020   14:22
VPRAŠANJE
Odgovarjate:
"Telefonski aparati morajo ustrezati tehničnim zahtevam iz Tehničnih specifikacij, ni pa med zahtevami barve, teže in oblike aparata."

Ponovno vprašanje:
Ali boste sprejeli telefonski aparat, ki bo boljši od zahtevanega, ki ne bo imel točno takšnih lastnosti, kot so zapisane v Tehničnih specifikacijah? Jasno, ne govorimo o barvi, obliki in teži le-tega, temveč o funkcionalnostih, ki uporabnikom omogočajo lažje rokovanje, bolj intuitivne menuje, večjo ergonomičnost,... V kolikor ne, predlagamo spremembo zapletenih Tehničnih specifikacij na način, da omogočite tudi aparate drugih proizvajalcev. Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
V tehničnih specifikacijah so v točki 4.1.1.2 minimalne zahteve za opremo, ki jo mora ponudnik ponuditi. Naročnik pa spreminja tehnične specifikacije v tej točki, kot je že objavljeno v predhodnem odgovoru dne 20.8. ob 13.56 uri.Datum objave: 20.08.2020   14:24
VPRAŠANJE
Ponovno vprašanje vezano na potek dražbe.

Vprašanja vezana na potek dražbe so zastavljena dobronamerno tako za ponudnike kot naročnika.
Dejstvo je, da tako kot je po trenutno določen potek dražbe le ta lahko traja nedoločen čas, na primer 1 mesec.
Primer:
Ponudnik, ki je potencialno najdražji, lahko vsakih 15 minut svojo ceno zniža za 1 cent in na ta način doseže podaljšanje
dražbe za 15 minut. Ob takšnem postopanju se za znižanje cene za 96 centov potroši čas 24 ur oz. za manj kot 30 v trajanju
dražbe 30 dni. Na takšen način ponudnik, ki ni konkurenčen lahko izigrava postopek dražbe, naročnika in konkurenčne ponudnike.

Ne razumemo, da naročnik ne premore volje in razumevanja za odpravo takšne anomalije v sistemu. Na to vas opozarjamo zato, ker imamo
s postopki e-dražbe izkušnje.

Za razumen potek dražbe bi bilo na mestu, da se vzpostavijo pogoji, ki omogočajo časovno razumen potek dražbe in sicer:

- pogoj za podaljšanje dražbe je podaja nove najnižje cene, upoštevajoč cene vseh ponudnikov,
- določiti minimalno spremembo cene (na primer 100 ).

V kolikor naročnik dobronamerni predlog in opozorilo zavrača, prevzema odgovornost za potek dražbe, ker pa je tudi lastnik tega sistema tudi
splošno odgovornost za potek dražb, saj upoštevajoč že podane razloge, očitno ponudnikom ne preostane druga rešitev, kot, da problematiko
javno izpostavijo in s tem vendarle vzpodbudijo dogovorne osebe za sistem e-dražbe k razmisleku o pravilnosti in smiselnosti trenutnega delovanja - stanja sistema.

ODGOVOR
Naročnik je že odgovoril na vprašanje. Glej odgovor z dne 14.8. ob 10:04 uri.Datum objave: 25.08.2020   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede referenc smo opazili, da dopuščate različni možnosti, torej 400 ali pa 2 x 300 uporabnikov. Glede na to, da z referencami preverjate usposobljenost ponudnika, predlagamo, da referenca ni omejena na naročnika, temveč na delujoč sistem - namreč, gre za večje sisteme, kamor so lahko preko IP tehnologije povezani različni naročniki. Torej, ali je ustrezno, da se ponudnik izkaže z referenčnimi sistemi, ki jih uporablja več različnih naročnikov (pravnih oseb)? Sicer predlagamo, da množico referenc razširite tako, da se ponudniki izkažemo z referencami podobnih zahtevnosti - uporabniki na različnih lokacijah, klicni center - v kakršni koli količini (torej ne omejujete števila uporabnikov, saj preverjate sposobnost ponudnikov glede IP tehnologije in programske opreme za klicni center)? Hvala za spremembo zahtev za reference.

ODGOVOR
Naročnik je v odgovoru dne 14.8. ob 9.53 uri spremenil zahtevo glede referenc, in sicer 1 x 300 uporabnikov. Glede ostalih zahtev naročnik dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.Datum objave: 25.08.2020   08:56
VPRAŠANJE
V točki 4.1.1.2. v poglavju administracija TC in telefonov ste zato, da bi malo zakomplicirali življenje ponudnikom, dodali zadnjo točko - programski telefon. Naš predlog je, da to točko umaknete iz dveh razlogov:
a) uporabljati želite MS Teams, za kar zahtevate test delovanja - in MS Teams podpira vso funkcionalnost, ki jo navajete v sporni zadnji alineji.
b) v tabeli storitev ni naveden niti en (1) ta programski telefon
Hvala za popravek in umik zadnje alineje.

ODGOVOR
Črta se zadnja alineja točke 4.1.1.2 Tehničnih specifikacij, poglavje »Administracija TC in telefonov«, kjer so navedene zahteve za programski telefon.Datum objave: 25.08.2020   08:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
nov telefonski sistem nameravate povezati z MS Teams. Zanima nas, katere licence za MS Teams imate na razpolago in kakšen način povezovanje imate v mislih, glede na to, da zahtevate možnost tudi 1st tier programskih odjemalcev. Prosim pojasnite vašo idejo, čemu Teams odjemalec in hkrati 1st tier odjemalec in opišite način uporabe. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik črta iz dokumentacije zahteve za MS Teams, in sicer se iz prvega odstavka točke 4.1.2.2 Tehničnih specifikacij črta alineja »izvajalec mora omogočati povezavo Microsoft Teams odjemalca v javno telefonsko omrežje na način, da je MS Teams odjemalca mogoče uporabiti kot programski telefon za klice v javna telefonska omrežja, kar izkaže s potrjeno referenco ali lastno izjavo in prikazom delovanja storitve pred podpisom pogodbe«.Datum objave: 26.08.2020   15:36
VPRAŠANJE
Po javno dostopnih podatki za naročnika že izvaja storitve klicnega centra izbrani ponudnik po drugi pogodbi.
Vprašanja:
1. Zakaj naročate najem opreme klicnega centra, če imate za izvajanje te storitve že dogovorjeno drugo pogodbeno razmerje?
2. Ali boste z obstoječim ponudnikom prekinili pogodbeno razmerje in pričeli z izvajanjem svojih storitev klicnega centra z lastnimi - od izbranega ponudnika tega javnega naročila neodvisnimi kadri?
3. Ali bodo agenti (člani) klicnega centra delovali izključno na lokacijah naročnika (MJU), opcijsko od doma?

ODGOVOR
1. Oprema klicnega centra je najeta po obstoječi pogodbi v okviru stacionarne telefonije. Pogodbeno razmerje poteče skupaj s pogodbo za stacionarno telefonijo.
2. Storitve klicnega centra zagotavlja izbrani izvajalec pogodbe za stacionarno telefonijo. Izbrani ponudnik, s katerim bo sklenjeno pogodbeno razmerje po predmetnem javnem naročilu, bo izvajal po tej isti pogodbi tudi storitve klicnega centra, kot je opredeljeno v Tehničnih specifikacijah. Storitve klicnega centra se izvajajo s kadri naročnika.
3. Storitve podpore uporabnikom niso predmet tega javnega naročila. Predmet javnega naročila je samo informacijska podpora spremljanju klicev (CTI) z najemom opreme (telefonski aparati).
Datum objave: 27.08.2020   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zastavljamo vprašanja vezana na klicni center:

1. Na kakšen način mora ponudnik izkazati ustreznost ponujenega klicnega centra, proizvajalca klicnega centra in model?
Kje v ponudbeni dokumentaciji je naročnik predvidel mesto, kjer se navede proizvajalec in model ponujenega klicnega centra?

2. Ali mora ponudnik ponuditi klicni center, za katerega je že usposobljen, torej ima referenčne postavitev?

3. Ali mora biti ponujeni klicni center enak klicnemu centru za katerega ponudnik navaja referenco.


ODGOVOR
1. Informacijska rešitev za spremljanje klicev klicnega centra (CTI) mora ustrezati vsem zahtevanim funkcionalnostim, ki so opredeljene v tehnični dokumentaciji. Ponudniku ni potrebno nikjer navajati proizvajalca in modela ponujenega klicnega centra.
2. Ponudnik mora ponuditi klicni center, ki izpolnjuje vse zahteve iz točke 5.2 Tehničnih specifikacij.
3. Ne, mora pa ponujeni klicni center ustrezati vsem zahtevam iz točke 5.2 Tehničnih specifikacij.
Datum objave: 27.08.2020   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Vprašanje vezano na vaš odgovor št. 3 z dne 26.08.2020 ob 15:36.
Ali pravilno razumemo vaš odgovor, da storitve podpore uporabnikom niso predmet tega javnega naročila in jih bo naročnik izvajal z lastnimi kadri?

2. Ker kot naročnik niste podali odgovora na prvotno vprašanje vam ga zastavljamo še enkrat:
Ali bodo agenti (člani) klicnega centra delovali izključno na lokacijah naročnika (MJU), opcijsko od doma?


ODGOVOR
1. Da.
2. V tehničnih specifikacijah je navedeno »Možnost prevezav klicev izven klicnega centra«, kar pomeni, da mora klicni center omogočati to prevezavo. Informacija glede tega, ali bodo agenti klicnega centra delali na lokaciji naročnika ali od doma, pa ne vpliva na pripravo ponudbe.Datum objave: 28.08.2020   10:35
VPRAŠANJE
Naročnik v obrazcu ESPD v razdelku »D: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje« od ponudnikov zahteva predložitev Potrdila neodvisnih organov o standardih za zagotavljanje kakovosti, vključno z dostopnostjo za invalide. Omenjeni standardi v razpisni dokumentaciji niso nikjer opredeljeni (npr. ISO oznaka standarda za zagotavljanje kakovosti, vključno z dostopnostjo za invalide). V razpisni dokumentaciji je v zvezi s to zahtevo in z razdelkom D: obrazca ESPD omenjen le standard ISO 27001 v zvezi s sistemom upravljanja varnosti informacij (ki pa torej ni povezan z zagotavljanjem kakovosti, vključno z dostopnostjo za invalide in z okoljskim ravnanjem). Ali je torej ustrezno, da ponudnik za izpolnjevanje omenjenega kriterija v ESPD priloži certifikat, ki izkazuje standard ISO 27001 ali je naročnik mislil kaj drugega? Kajti drugi odstavek 78. člena ZJN-3 (ki je omenjen na tem mestu v obrazcu ESPD) govori o standardih za okoljsko ravnanje, tega pa standard ISO 27001 ne pokriva. Ponudnik torej prosi naročnika za jasno in natančno opredelitev katere certifikate in po katerih standardih mora predložiti, da bo izpolnjeval zahteve iz razdelka D: obrazca ESPD.

ODGOVOR
Ustrezno je, da ponudnik priloži certifikat ISO 27001 ali enakovreden.Datum objave: 01.09.2020   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za obrazložitev pomena postavke 27. ponudbenega predračuna "Storitev vzpostavitve dodatnega klicnega centra 080XXXX" s količino 36kos.

Ali gre za zakup številke 080 (36x naročnina) ali gre za vzpostavitev 36 različnih 080 številk ali morda celo kaj tretjega.

Hvala za pojasnilo in lep pozdrav

ODGOVOR
Gre za zakup ene številke 080 za obdobje 36 mesecev.Datum objave: 03.09.2020   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
med odgovori ste pojasnili splošne pohoje upravljalca HKOM za vzpostavitev telefonske infrastrukture v HKOM. Po našem vedenju mora biti telefonski sistem, ki servisira stranke v HKOM, postavljen v podvojenem načinu t.i. "hot standby", torej mora biti podvojen - tako na omrežnem kot strežniškem nivoju z ustreznimi programskimi mehanizmi in rešitvami. Ponudniki pa morajo ratificirati rešitev pri upravljalcu HKOM. Prosimo, da s temi zahtevami dopolnite vaš odgovor in zagotovite enake pogoje za vse ponudnike, tako nove kot obstoječe. Hvala.

ODGOVOR

Telefonski sistem, ki servisira stranke v HKOM, mora biti postavljen v podvojenem načinu t.i. "hot standby" (podvojen - tako na omrežnem kot strežniškem nivoju z ustreznimi programskimi mehanizmi in rešitvami, vendar le v primeru, ko ponudnik napake, kjer je učinek na uporabnika »Zastoj poslovanja, storitev ne deluje v celoti« (glej tabelo v tehničnih specifikacijah na strani 1) ne bo zamenjal ali popravil telefonske centrale ali katerikoli drug element, ki je povzročil navedeno napako, v zahtevanem času (kot je razvidno iz tabele v tehničnih specifikacijah). Odločitev o namestitvi t.i. »hot standby« opreme je na strani ponudnika in je vezano na sposobnost odprave napake ponudnika.


Datum objave: 07.09.2020   09:35
V zvezi s spremembo razpisne dokumentacije z dne 27. 8. 2020 (številka dokumenta 4300-48/2020/13), ki je bila objavljena dne 4.9.2020, in s katero je naročnik spremenil drugi odstavek 11. točke Navodil gospodarskim subjektom, se posledično smiselno upošteva tudi pri prvem stavku tretjega odstavka iste točke Navodil gospodarskim subjektom.

Datum objave: 07.09.2020   16:07
VPRAŠANJE
Vprašanje:
"KAJ JE ISO 27001?
ISO 27001 je mednarodni standard, ki vsebuje zahteve v zvezi s sistemom upravljanja varnosti informacij, da bi omogočil organizacijam sistematično, ponovljivo in primerljivo oceno svojih tveganj in izvajanje ustreznih kontrol za ohranitev zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij. Temeljni cilj je zaščita informacij, pred tem, da pristanejo v napačnih rokah in/ali so izgubljene za vedno."
Prosimo vas, da pojasnite, zaradi zaščite katerih informacij pred tem, da pristanejo v napačnih rokah ali so izgubljene za vedno, zahtevate certifikat ISO27001? Namreč, Zekom-1 določa, kako morajo operaterji varovati podatke o telefonskih klicih. Zakaj torej se naročnik v tem primeru postavlja nad Zekom-1? Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Predmet javnega naročila je zagotavljanje storitev, ki vključujejo različne oblike komunikacij in sicer G2G (angl. Government to Government: znotraj državne uprave in državnimi podjetji), G2C (government to citizen: med državno upravo in državljani (prebivalci) fizične osebe) in G2B (government to business: med državno upravo in poslovnimi subjekti). Vse navedene oblike komunikacije vsebujejo tudi različne nivoje informacij, katerih integriteto in zaupnost je treba zagotoviti. Pri tem ne gre za klasično obliko komunikacije C2C (citizen to citizen med državljani) ali B2C (business to citizen med poslovnimi subjekti in državljani), ki jo načeloma pokriva ZEKom-1, ampak za oblike komunikacij pri katerih so varnostna tveganja višja in je posledično treba zagotoviti temu ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za ustrezno obvladovanje tveganja za varnost omrežij in storitev, zlasti zaradi preprečevanja in zmanjševanja učinkov varnostnih incidentov.
Razlika med standardom ISO27000 ali enakovrednimi standardi in sistemom za upravljanje varovanja informacij (SUVI) je v tem, da se slednji razlikujejo od organizacije do organizacije, pri čemer niti ni nujno, da pokrivajo celotno organizacijo, ampak se lahko osredotočajo samo na posamezne procese ali dele organizacije, medtem ko standard ISO27001 ali enakovredni standardi zagotavljajo celovitost in skladnost celotne organizacije in vseh procesov v njej, ob tem zagotavljajo neodvisno zunanjo presojo spoštovanja sprejetih varnostnih politik in drugih elementov standardna ter zagotavljajo mednarodno primerljivo metodologijo dejanskega preverjanja izpolnjevanja zahtev vezanih na izpolnjevanje standarda.Datum objave: 07.09.2020   16:10
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Prav nobene potrebe ni, da zahtevate od ponudnikov ISO27001. Do sedaj med vašimi odgovori nismo zasledili racionalne razlage za to zahtevo. To razumemo kot izločitveni kriterij za množico ponudnikov, ki so specialisti za telefonijo, kot jo iščete...

ODGOVOR
Pojasnilo, zakaj naročnik zahteva ISO 27001 ali enakovreden standard, je naročnik podal z odgovorom dne 7.9.2020 ob 16:07 uri.Datum objave: 07.09.2020   16:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Certifikat ISO27001 ne predstavlja dodane vrednosti za naročnika v smislu izvajanja storitev fiksne telefonije v omrežju HKOM. Že naročniška pogodba in Zekom-1 sta popolnoma dovolj za varno izvajanje storitev in varovanje informacij. Bolj kot ISO27001 bi bil smiseln certifikat ISO9001, ki je certifikat, ki dokazuje ponudnikovo sposobnost za zagotavljanje kakovosti. Hvala za menjavo certifikata.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal zahteve po standardu ISO27001 ali enakovrednem standardu, pojasnilo za to je podal z odgovorom dne 7.9.2020 ob 16:07 uri.


Datum objave: 09.09.2020   08:28
VPRAŠANJE
Vaš odgovor Datum objave: 07.09.2020 16:07 - ISO27001; vprašanje - ali to pomeni, da je ISO27001 izločilni kriterij za vsa javna naročila vseh ministerstev in organov javne uprave os sedaj naprej?
Tukaj vsekakor predlagam, da ISO27001 ni izločilni kriterij, lahko pa prinese nekaj točk pri kriteriju ocenjevanja. Namreč, vsa podjetja moramo za ponujanje kakovostnih storitev obvladovati tveganja. Dokaz, da ISO27001 je primer, ko je izvedba IP telefonije na Univerzi v Ljubljani s strani podjetja NIL d.o.o. pred časom naročniku povzročila za približno 350.000 EUR nepredvidenih stroškov zaradi vdora v sistem IP telefonije. Tukaj naročniku certifikati ponudnika niso prav nič pomagali.
Predlagam, da certifikate pustite ob strani, saj reference in zakonodaja dovolj ščitita naročnika, torej tudi vas. G2C in C2C in G2B... to so izrazi s "high level" področja, zaradi katerih nima smisla tega naročila postavljati nad Zekom (načeloma pravite, da so operaterji po SUVI lahko bolj sproščeni, ko zagotavljajo storitve številnim podjetjem, mednarodnim korporacijam, množici C-customers porošnikov - veste, pojedli bi jih na družbenih omrežjih, če bi šlo kaj narobe, pojedli, ISO gor ali dol). Jih pa vsekakor vključite v ocenjevalni kriterij, nikakor pa naj to ne bo izločilni kriterij.
ISO27001 vas tudi ne ščiti pred izpadom in ne zagotavlja SLA ponudnika, če le-ta ne bo imel vzpostavljenega "active active" redundančnega sistema, prav tako ne zagotavlja varne komunikacije v prav nobeni smeri, razen znotraj MJU (enkripcija), kar pa je stvar tehnologije, ne pa standarda. Torej, predlagam spremembo ocenjevalnega kriterija, kjer točkujese sposobnost dobavitelja: cena + certifikat + lahko še kaj.

ODGOVOR
Naročnik v skladu s točko 8.2 Navodil gospodarskim subjektom, podaja pojasnila zgolj v zvezi s predmetno dokumentacijo naročila. Naročnik ne podaja odgovorov na komentarje ali komentira dela drugih naročnikov. Razloge in pojasnilo za zahtevo po standardu ISO 27001 ali enakovrednem standardu je naročnik že podal v odgovoru dne 7.9.2020 ob 16:07 uri. Merilo in razpisna dokumentacija ostajajo nespremenjeni.
Datum objave: 09.09.2020   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

s postavko ponudbe "Minuta pogovora znotraj stacionarnega omrežja IP HKOM" predvidevamo da gre za klice med uporabniki naročnika (interni klici). V primeru da gre za klice v okviru več naročnikov bi potrebovali podrobnejši spisek in količine minut klicev po posameznih naročnikih. V omrežju IP HKOM je namreč več operaterjev in klici med operaterji ne morejo bit ovrednoteni enako kot klici znotraj istega operaterja.

Predlagamo, da se klice med omrežji operaterjev upošteva v točkah ponudbenega predračuna 3 do 7 in 16, klice v postavki 1 "Minuta pogovora znotraj stacionarnega omrežja IP HKOM" pa se upošteva interne klice naročnika.

Prosim za potrditev predloga in spremembo dokumentacije.

Hvala.

ODGOVOR

Pod postavko z nazivom "Minuta pogovora znotraj stacionarnega omrežja IP HKOM" v predračunu za dražbo, je naročnik zajel vse klice znotraj omrežja IP HKOM, ne glede na ponudnika (operaterja) telefonije. Naročnik za predmetno postavko od ponudnikov zahteva, da morajo ponuditi enotno ceno na enoto mere ne glede na operaterja. Razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.