Dosje javnega naročila 004811/2020
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOPRSKA PRISTANIŠKA PILOTAŽA d.o.o., Kopališko nabrežje 3, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Nakup pilotsksega čolna
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 595.360,00 EUR

JN004811/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.07.2020
JN004811/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2020
JN004811/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.11.2020
JN004811/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004811/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 146-358650
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOPRSKA PRISTANIŠKA PILOTAŽA d.o.o.
Kopališko nabrežje 3
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Radko Malačič
info@kopp.si
+386 558502440

Internetni naslovi
https://kopp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/362307/Archive.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19864
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
pomorstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup pilotsksega čolna
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34520000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup pilotskega vozila
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup pilotskega čolna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.09.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.09.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.08.2020   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE KOPRSKA PRISTANIŠKA PILOTAŽA d.o.o.
Kopališko nabrežje 3
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2020   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate: "Ponudnik je v zadnjih 5 letih (šteje se od 1.1.2015 do 31.12.2019) izdelal najmanj 5 plovil za namen pomorske pilotaže. Naročnik zahteva, da ponudnik v referenčnem potrdilu navede čolne takšnih dimenzij, kot jih naročnik zahteva v popisu oziroma tehnični specifikaciji."

Plovila izdelana za namen pomorske pilotaže niso serijska plovila, ki jih ladjedelnice redno izdelujejo, saj so navadno prilagojena posebnim potrebam naročnika. Ladjedelnice izdelujejo tudi druga delovna plovila, ki so primerljiva pilotskim, kar pa nikakor ne pomeni, da niso ustrezno usposobljena za izdelavo zahtevanega plovila (kar nenazadnje je namen referenc). Prosimo, da referenčno obdobje razširite na zadnjih 10 let, t.j. od 1. 1. 2010 do objave razpisa. Tako boste zagotovili večjo konkurenco ponudnikov in pridobili ugodnejše ponudbe.

Prav tako je praktično nemogoče zagotoviti, da bi bilo neko že izdelano referenčno plovilo dimenzijsko povsem enako kot plovilo, ki ga zahtevate (razen, če želite s specifikacijami in zahtevami pridobiti točno določeno plovilo). Zato predlagamo, da zahtevo spremenite tako, da kot referenčna upoštevate plovila za namen pomorske pilotaže primerljive dolžine in širine, kar pomeni tudi odstopanja do +10% od zahtevanih zunanjih dimenzij.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik spreminja referenčne pogoje (točka 5 tabele v poglavju Pogoji za sodelovanje, stran 16 razpisne dokumentacije in točka 12 poglavja Ponudbena dokumentacija, stran 6 razpisne dokumentacije) in sicer:

Ponudnik je v zadnjih 5 letih (šteje se od 1.1.2015 do 31.12.2019) izdelal najmanj 5 plovil za namen pomorske pilotaže, od tega vsaj tri plovila v razponu dimenzij, ki so navedene v tehnični specifikaciji predmetnega javnega naročila. Naročnik zahteva, da ponudnik v referenčnem potrdilu označi in priloži dokazila za najmanj tri plovila v razponu dimenzij, kot jih naročnik zahteva v popisu oziroma tehnični specifikaciji - točke 1.2, 1.3 in 1.4. tehnične specifikacije

Naročnik ne spreminja pogoja, ki omejuje referenčno obdobje na pet let. Naročnik je mnenja, da je razpon dimenzij v tehnični specifikaciji celo večji od 10 %, kot predlaga ponudnik, zato referenčni pogoji ostanejo, kot so navedeni v prejšnjem odstavku.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.08.2020   13:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
smo podjetje, ki se ukvarja s prodajo plovil in bi radi sodelovali na razpisu. Mi kot prijavitelj ne izpolnjujemo vseh pogojev ( Ponudnik je imel v letih 2018 in 2019 najmanj 2.000.000,00 evrov prihodkov od prodaje in Ponudnik je v zadnjih petih letih (šteje se od 1.1.2015 do 31.12.2019) izdelal najmanj 5 plovil za namen pomorske pilotaže. Naročnik zahteva, da ponudnik v referenčnem potrdilu navede plovila takšnih dimenzij, kot jih naročnik zahteva v popisu oziroma tehnični specifikaciji)
Proizvajalec plovila, ki je tuja pravna oseba pa izpolnjuje pogoje, ali se upoštevajo njegove reference?

ODGOVOR

Spoštovani.

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz razpisne dokumentacije - vključno s pogojem letnih prihodkov. Prijavi se lahko ponudnik, ki ne izpolnjuje pogoja glede referenčnih pogojev (točka 12 ponudbene dokumentacije na strani 6 razpisne dokumentacije), ki ima s proizvajalcem plovil, ki izpolnjuje vse pogoje glede izdelave referenčnih pogojev plovil iz te iste točke, sklenjeno pogodbeno generalno zastopništvo ali pogodbeno pooblaščeno partnerstvo, ki vključuje jamstva, servise in vse ostale odgovornosti proizvajalca, najmanj za obdobje, za katerega se zahteva jamstvo - 12 mesecev. V navedenem primeru mora biti ponudbi priložena pogodba o generalnem zastopništvu oziroma pooblaščenem partnerstvu s proizvajalcem plovil, na podlagi katere bo mogoče ugotoviti zgoraj navedene pogoje.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.08.2020   11:34
VPRAŠANJE
Dear sir or madam,

As a potential bidder on your tender and in relation to requirement 8.1 "multi-function display" we are asking you to accept as sufficient also 16'' screen size, which we are usually using in our standard Pilot Boat configurations.

ODGOVOR

Dea sir or madam,

the contracting authority accepts the conditions of the tenderer.

Best regards.

Datum objave: 18.08.2020   12:23
Spoštovani,

kabina je lahko na sprednjem delu pomaknjena proti krmi.

Glede CE certifikacije pa je lahko to katera koli kategorija, ki za področje EU jamči ustreznost izdelave in vse varnostne certifikate - varovanja potrošnikov, varnosti in zdravja, varovanja okolja in drugih.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.08.2020   12:23
VPRAŠANJE
Spostovani, imam nekaj vprasanj:
- V tenderju je zapisano, da naj bi bila kabina colna na krmi. Ali je s tem mišljeno, da absolutno na skrajnem delu krme, ali je kabina lahko na sredini, pomaknjena proti krmnem delu?
- ali je zahtevana kaka soecificna klasifikacija?
- katera točno CE kategorija je zahtevana (ali je vseeno) in ali mora biti od specificnega registra (Lloyds, DNV, RINA, ...) ali je to vseeno?
Hvala za odgovore in lep pozdrav,
Gregor Ostojić

ODGOVOR

Spoštovani,

kabina je lahko na sprednjem delu pomaknjena proti krmi.

Glede CE certifikacije pa je lahko to katera koli kategorija, ki za področje EU jamči ustreznost izdelave in vse varnostne certifikate - varovanja potrošnikov, varnosti in zdravja, varovanja okolja in drugih.

Lep pozdrav.