Dosje javnega naročila 005000/2020
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
Blago: Načrtovanje, dobava in montaža laboratorijskega pohištva
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005000/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.08.2020
JN005000/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2020
JN005000/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005000/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Tržaška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nataša Suša
dekanat@fe.uni-lj.si
+386 14768201

Internetni naslovi
http://www.fe.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.fe.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20145
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Načrtovanje, dobava in montaža laboratorijskega pohištva
Referenčna številka dokumenta: 402-23/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Načrtovanje, dobava in montaža laboratorijskega pohištva
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39180000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Tržaška cesta 25, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Načrtovanje, dobava in montaža laboratorijskega pohištva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.08.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.08.2020   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.08.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.08.2020   14:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za informacijo glede opreme zunanjih varnostnih omar za plinske jeklenke (poz. 2.8). Možna oprema:
- nosilni profili za priključke in ventile
- zadrževalci plinskih jeklenk
- pritrjevalni trakovi za jeklenke
- steklena okna v vratih omare
- nakladalna rampa za postavljanje jeklenk v omaro
- polica v notranjosti omare
- sestavljalni komplet za montažo večih omar v vrsto
- odzračevalni izpust zraka
- nosilec dokumentov
- pritrjevalec jeklenk na stranici

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani,

Po postavkah opreme zunanjih omar za jeklenke, kot so naštete v vprašanju, so odgovori naslednji:
- nosilni profili za priključke in ventile: DA
- zadrževalci plinskih jeklenk: DA, če gre za držalo oz. držala za 50-litrske jeklenke, sicer NE
- pritrjevalni trakovi za jeklenke: DA (trakovi/pasovi za pritrjevanje in zatezanje)
- steklena okna v vratih omare: NE
- nakladalna rampa za postavljanje jeklenk v omaro: DA
- polica v notranjosti omare: NE, saj uporabljamo zgolj 50-litrske jeklenke
- sestavljalni komplet za montažo večih omar v vrsto: DA, če ponudba obsega več kot eno omaro
- odzračevalni izpust zraka: DA (za pasivno prezračevanje, t.j. skozi reže)
- nosilec dokumentov: NE
- pritrjevalec jeklenk na stranici: DA, če gre za pritrjevalec za notranjo pritrditev pritrjevalnih trakov/pasov na omaro, sicer NE

Lep pozdrav, UL FE

Datum objave: 18.08.2020   17:05
Spoštovani,

naročnik ponudnike obvešča, da je na svoji spletni strani objavil popravek predračuna, ki naj ga ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe.

Lep pozdrav,
UL FE

Datum objave: 18.08.2020   22:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za informacijo, ali ponudbi moramo priložiti sporazum/pogodbo, v kolikor se na razpis prijavljamo s podizvajalcem.
Če da - ali je lahko sporazum v angleškem jeziku (če je podizvajalec tuje podjetje)?

Hvala.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalcem mora ravnati skladno s točko 3.5.2 razpisne dokumentacije. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci je treba v ponudbi (OBR-2) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Ponudnik mora v ponudbi navesti izpolnjene izjave podizvajalcev o izpolnjevanju pogojev (izjava gospodarskega subjekta) ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Lep pozdrav,
UL FE

Datum objave: 18.08.2020   22:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za pojasnilo glede navedbe referenc.

- Ali lahko ponudnik navede 3 reference podizvajalca (torej bi bile reference v celoti - 100% na strani podizvajalca)

- V primeru da je podizvajalec tuje podjetje: kako naj oddamo naslednje obrazce
obrazec 3a - SEZNAM REFERENC (OBR-3a)
obrazec 3b - POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA (OBR-3b)

So obrazci lahko prevedeni v angleški jezik oz ali je lahko slovensko-angleški dokument?

- Ali ponudbi za prijavo na razpis moramo predložiti pogodbo ali podoben dokument, ki določa razmerje med ponudnikom in podizvajalcem?

Hvala lepa za odgovore.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Skladno z določili razpisne dokumentacije ponudnik lahko izpolnjuje tehnične pogoje skupaj s podizvajalci, pod pogojem, da bo podizvajalec izvedel posel v delu, v katerem se ponudnik sklicuje na njegove reference. Obrazci so lahko izpolnjeni v angleščini, vendar si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev prevoda, če bo le to potrebno. Pri ponudbi s podizvajalci je potrebno izpolniti obrazec OBR-2, kot je naročnik že pojasnil.

Lep pozdrav,
UL FE

Datum objave: 19.08.2020   15:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za pojasnilo glede navedbe referenc.

- Ali lahko ponudnik navede 3 reference podizvajalca (torej bi bile reference v celoti - 100% na strani podizvajalca)

- V primeru da je podizvajalec tuje podjetje: kako naj oddamo naslednje obrazce
obrazec 3a - SEZNAM REFERENC (OBR-3a)
obrazec 3b - POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA (OBR-3b)

So obrazci lahko prevedeni v angleški jezik oz ali je lahko slovensko-angleški dokument?

- Ali ponudbi za prijavo na razpis moramo predložiti pogodbo ali podoben dokument, ki določa razmerje med ponudnikom in podizvajalcem?

Hvala lepa za odgovore.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

poleg že odgovorjenega naročnik dodatno opozarja na 94.člen ZJN-3, ki določa, da lahko ponudnik odda v podizvajanje le del javnega naročila.

Lep pozdrav,
UL FE