Dosje javnega naročila 004776/2020
Naročnik: KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica
Storitve: PREVZEM KOMUNALNE ODPADNE EMBALAŽE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 29.127,00 EUR

JN004776/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.07.2020
JN004776/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2020
JN004776/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.09.2020
JN004776/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004776/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d.
Cesta 25. junija 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Aleksander Lipičar
aleksander.lipicar@komunala-ng.si
+386 53355300

Internetni naslovi
https://www.komunala-ng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/362799/DOKUMENTACIJA_JN_prevzem_odpadne_embalaže.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19890
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREVZEM KOMUNALNE ODPADNE EMBALAŽE
Referenčna številka dokumenta: 6-2020-NMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prevzem komunalne odpadne embalaže v skladu z usmeritvami Ministrstva za okolje in prostor (MOP).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik, kot izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, bo oddal javno naročilo v skladu z usmeritvami financerja (MOP) izbranemu ponudniku - izvajalcu obdelave odpadkov v količini in pod pogoji navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Pri izbiri ponudnika za obdelavo odpadkov bo naročnik upošteval dejstvo, da je skupna višina vseh stroškov, ki bodo kriti iz proračunskih sredstev, omejena z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki so za ta namen zagotovljena v proračunu Republike Slovenije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2020
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo, s navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.08.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.08.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.08.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2020   13:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnik v ponudbeni dokumentaciji na str. 16 Obrazec št. 1 »Ponudba povzetek predračuna« določa, da mora ponudnik določiti terminski plan prevzema in sicer 20 okvirnih datumom prevzemov.
Naročnika opozarjamo, da je opredelitev okvirnih datumom težko (ali celo nemogoče) določljiva, saj bodo termini dejanskega prevzema odpadkov odvisni od datuma podpisa pogodbe (pri čemer gre za tripartitno pogodbo). Predlagamo, da se naveden obrazec oblikuje tako, da bo ponudnik navedel le v kakšen roku bo opravil celotno storitev (prevzem vseh količin). Navedeno je potrebno vpisati tudi v 4. člen priložene pogodbe.


ODGOVOR
Besedilo obrazca št. 1 - Ponudba - povzetek predračuna, ki se nanaša na določitev terminskega plana odvoza embalaže, je bilo vključeno na zahtevo financerja
Ministrstva za okolje in prostor .
Ponudniki naj v obrazec napišejo le predvidene okvirne datume od 15.9.2020 do 31.12.2020 ter predvideni končni rok za oddajo celotne količine embalaže. Okvirni datumi se bodo kasneje v dogovoru med naročnikom in izbranim izvajalcem lahko po potrebi tudi spremenili.