Dosje javnega naročila 003393/2020
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Storitve: Izdelava študije »Odprava prekomerne kapacitivnosti srednjenapetostnega omrežja, kot posledica zamenjave nadzemnih vodov s kabelskimi«
ZJN-3: Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije (EU 15)
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 101.229,50 EUR

JN003393/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 29.05.2020
JN003393/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 29.07.2020
JN003393/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003393/2020-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava študije »Odprava prekomerne kapacitivnosti srednjenapetostnega omrežja, kot posledica zamenjave nadzemnih vodov s kabelskimi«
Referenčna številka dokumenta: 14-S/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava študije »Odprava prekomerne kapacitivnosti srednjenapetostnega omrežja, kot posledica zamenjave nadzemnih vodov s kabelskimi«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 82.975,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71335000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava študije »Odprava prekomerne kapacitivnosti srednjenapetostnega omrežja, kot posledica zamenjave nadzemnih vodov s kabelskimi«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije
Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive
Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na postopek naročila male vrednosti, zaradi česar naročnik oddaja javno naročilo po
postopku s pogajanji brez predhodne objave

Razlaga:
Naročnik Elektro Primorska d.d. je k oddaji ponudbe povabil ponudnika Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2 iz Ljubljane, ki je kot edini ponudnik oddal ponudbo na predhodno neuspeli javni razpis, dne 24.3.2020. V predhodno izvedenem postopku oddaje javnega naročila je bil ponudnik pozvan k soglasju za odpravo računske napake, vendar je naročnik predmetno ponudbo izločil kot nedopustno, saj od ponudnika EIMV v določenem roku, ni prejel soglasja za odpravo računske napake. S tem je bilo javno naročilo zaključeno.
Naročnik je dne 15.4.2020 ponovno objavil javno naročilo na Portalu JN kot naročilo male vrednosti, vendar do roka za oddajo ponudb ni prejel nobene ponudbe.
Naročnik je nadaljeval z oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ker so bili izpolnjeni pogoji prve alineje prvega odstavka 46. člena ZJN3. Na portalu e-JN je k oddaji ponudbe povabil edinega ponudnika EIMV, ki je v predhodno izvedenem postopku oddaje javnega naročila izkazal interes za dodelitev javnega naročila.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003393/2020-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 29.05.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.07.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 85.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 82.975,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.07.2020