Dosje javnega naročila JN2615/2012
Naročnik: VRTEC MLADI ROD 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN2615/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.03.2012
    JN2615/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 050-081605
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 9. 3. 2012
Številka objave: JN2615/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) VRTEC MLADI ROD, Črtomirova ulica 14, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 (0)1 306 44 42. Telefaks +386 (0)1 306 44 07. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Mladi rod
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Glavni kraj dobave: Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14, 1000 Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivni nakup in dobava živil za po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Mladi rod (predvidoma od 1.9.2012 do 31.8.2014).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15800000 (Razna živila)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT.
NASLOV 1. SKLOP: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Razdelitev na podsklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov).
1.1. podsklop Pasterizirano mleko
1.2. podsklop Sterilizirano homogenizirano mleko
1.3. podsklop Pasterizirano nehomogenizirano mleko
1.4. podsklop Navadni jogurti in kislo mleko
1.5. podsklop Sadni jogurti
1.6. podsklop Probiotični jogurti
1.7. podsklop Mlečna smetana
1.8. podsklop Skuta
1.9. podsklop Sadna skuta
1.10. podsklop Bio skuta
1.11. podsklop Sirni namazi
1.12. podsklop Siri
1.13. podsklop Surovo maslo
1.14. podsklop Mlečni pudingi
1.15. podsklop Mlečni sladoled
1.16. podsklop Bio mleko in mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 2. SKLOP: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral po največ tri dobavitelje za posamezen podsklop.
2.1. podsklop Junčje meso
2.2. podsklop Eko junčje meso
2.3. podsklop Svinjsko meso
2.4. podsklop Telečje meso
2.5. podsklop Eko telečje meso
2.6. podsklop Mleto mešano meso
2.7. podsklop Žrebičkovo meso
2.8. podsklop Puranje meso
2.9. podsklop Piščančje meso
2.10. podsklop Piščančje meso proste reje
2.11. podsklop Perutninski mesni izdelki
2.12. podsklop Poltrajni mesni izdelki in salame
2.13. podsklop Pršut
2.14. podsklop Sveža jetrna pašteta
2.15. podsklop Kunčje meso
2.16. podsklop Mesne konzerve
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 3. SKLOP: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral po največ tri dobavitelje za posamezen podsklop.

3.1. podsklop Sveže ribe
3.2. podsklop Zamrznjene ribe
3.3. podsklop Kozervirane ribe
3.4. podsklop Ribje paštete
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15240000 (Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe)
03310000 (Ribe, raki ter vodne rastline in živali)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 4. SKLOP: KOKOŠJA JAJCA
1)KRATEK OPIS Naročnik bo za vsak podsklop izbral največ tri ponudnike.

4.1. podsklop Kokošja jajca talne reje
4.2. podsklop Kokošja jajca ekološke reje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 5. SKLOP: OLJA IN IZDELKI IZ OLJ
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ tri ponudnike za posamezen podsklop.

5.1. podsklop Rastlinska olja
5.2. podsklop Majoneza
5.3. podsklop Mehka margarina
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15871273 (Majoneza)
15431000 (Margarina in podobni preparati)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 6. SKLOP: SVEŽA ZELENJAVA, SVEŽE SADJE IN SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ tri ponudnike za posamezen podsklop.
6.1. podsklop Solata integrirane proizvodnje
6.2. podsklop Eko zelena solata
6.3. podsklop Ostala zelenjava integrirane proizvodnje
6.4. podsklop Krompir integrirane proizvodnje
6.5. podsklop Eko krompir
6.6. podsklop Eko paradižnik, eko paprika, eko bučke, eko kumare
6.7. podsklop Suhe stročnice
6.8. podsklop Jabolka integrirane proizvodnje
6.9. podsklop Eko jabolka
6.10. podsklop Eko hruške
6.11 podsklop Zgodnje spomladansko sadje
6.12. podsklop Južno sadje
6.13. podsklop Eko pomaranče, eko limone, eko mandarine, eko banane
6.14 podsklop Ostalo sadje
6.15 podsklop Suho sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331100 (Sveže ali zamrznjene vrtnine)
03212200 (Sušene stročnice in zrna stročnic)
15332410 (Suho sadje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 7. SKLOP: ZAMRZNJENA ZELENJAVA, KONZERVIRANO SADJE, VLOŽENO SADJE, KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ tri ponudnike za posamezen podsklop

7.1. podsklop Zamrznjena zelenjava
7.2. podsklop Konzervirana in vložena zelenjava
7.3. podsklop Kislo zelje in kisla repa brez dodanih konzervansov
7.4. podsklop Konzervirano sadje
7.5. podsklop Marmelade z min. 45% sadnim deležem
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15332400 (Konzervirano sadje)
15332230 (Marmelada)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 8. SKLOP: SADNI SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI IN VODA V PLASTENKAH
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ tri ponudnike za posamezen podsklop:
8.1. podsklop Sadni sokovi 100% sadni delež brez dodanega sladkorja 1/1
8.2. podsklop Sadni nektarji s predpisanimi sadnimi deleži 1/1
8.3. podsklop Sadni sokovi 100% sadni delež (1/5 l, 2 dcl) brez dodanega sladkorja
8.4. podsklop Sadni nektarji s predpisanimi sadnimi deleži 1/5 l
8.5. podsklop Naravni sadni sok s 100 % sadnim deležem brez dodanega sladkorja
8.6. podsklop 100 % naravni sadno zelenjavni sok
8.7. podsklop Sadni sirupi
8.8. podsklop Bio jabolčni sok s 100 % sadnim deležem brez dodanega sladkorja 1/1
8.9. podsklop Izvirska voda v plastenkah
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 9. SKLOP: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE, KOSMIČI
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ tri ponudnike za posamezen podsklop:
9.1. podsklop Moka
9.2. podsklop Bio moka
9.3. podsklop Ostali mlevski izdelki
9.4. podsklop Kosmiči
9.5. podsklop Testenine
9.6. podsklop Bio testenine
9.7. podsklop Dehidrirane zakuhe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15612000 (Žitna moka ali rastlinska moka in z njo povezani proizvodi)
15613000 (Izdelki iz žitnih zrn)
15850000 (Testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 10. SKLOP: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ RAZLIČNIH SUROVIN
1)KRATEK OPIS Naročnik bo za posamezen podsklop izbral največ tri ponudnike.

10.1. podsklop Zamrznjeni izdelki iz krompirjevega testa
10.2. podsklop Zamrznjene polnjene testenine
10.3. podsklop Zamrznjeni izdelki iz različnega testa
10.4. podsklop Zamrznjene palačinke
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
15851220 (Polnjene testenine)
15310000 (Krompir in izdelki iz krompirja)
15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 11. SKLOP: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, SLAŠČICE IN KEKSI
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ tri ponudnike za posamezen podsklop.
11.1. podsklop Kruhi (razni, rezani, pakirani)
11.2. podsklop Bio kruh brez dodanih aditivov
11.3. podsklop Pekovsko pecivo
11.4. podsklop Bio pekovsko pecivo
11.5. podsklop Pakirani trajni izdelki
11.6. podsklop Pakirani trajni pekovski izdelki
11.7. podsklop Sveži slaščičarski izdelki
11.8. podsklop Keksi
11.9. podsklop Bio keksi z dodatki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811100 (Kruh)
15812000 (Pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 12. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Naročnik bo za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike.

12.1. podsklop Kakavovi in kavni izdelki
12.2. podsklop Čaji
12.3. podsklop Praškasta živila
12.4. podsklop Kis
12.5. podsklop Med
12.6. podsklop Začimbe
12.7. podsklop Ostala živila in dodatki jedem
12.8. podsklop Sadno žitne rezine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15840000 (Kakav; čokolada in sladkarije)
15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15831600 (Med)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva /
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Rok plačila do 30 dni po prejemu zbirnega računa (1-krat mesečno).
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Akt o skupni izvedbi naročila (več v razpisni dokumentaciji).
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za dejavnost, ki je predmet naročila. DOKAZILO:
zjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
Če je ponudnik kmet, mora imeti status kmeta. DOKAZILO (priloga 3):
Kopija odločbe o statusu kmeta ALI kopija izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev.
-Kmet priloži še kopijo potrdilo DURS-a o višini katastrskega dohodka za leto 2010.

Več v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
zjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
2. Ponudnikovi transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila niso bili blokirani iz davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO (priloga 9):
Original ali kopija BON-2 obrazca AJPES-a (za tuje ponudnike pa ustrezen obrazec primerljivega izdajatelja) ali
Original ali kopija potrdil/a bank/e za vse odprte transakcijske račune ponudnika, ki je/so izdan/i največ 30 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb.
3. Ponudnik se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal za celotni čas trajanja okvirnega sporazuma.
Izjema: Ponudniki za 6. sklop (razen za 7. in 15. podsklop) pa se zavezujejo, da bo fiksnost cen zagotavljali najmanj 3 mesece od datuma začetka uporabe okvirnega sporazuma, kasneje pa jih bodo lahko spreminjali enkrat mesečno, v skladu z določili v razpisni dokumentaciji, pri čemer bodo naročniku v pisno potrditev cene za navedeno obdobje posredovali najkasneje pet delovnih dni pred potekom enomesečnega obdobja fiksnosti cen.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik, ki ponuja živila živalskega izvora, mora imeti registriran objekt pri Veterinarski upravi Republike Slovenije. V primeru, da živila živalskega izvora ne ponujajo proizvajalci, morajo ponudniki, ki takšno blago ponujajo, priložiti kopijo navedene odločbe svojega dobavitelja oz. proizvajalca.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Kopija odločbe Veterinarske uprave RS o registraciji objekta (priloga 10)

2. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje in načela o higieni živil v skladu z veljavnim Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem in:
- upošteva druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi veljavnega Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 4).

3. Ponudnik upošteva veljavni Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil;
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, ki taka živila ponuja.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika (veljavna za ponudnike, ki bodo ponudili taka živila), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

4. Ponudnik upošteva veljavne Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oz. vpliva na področje živil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

5. Ponudnik upošteva veljavno Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih, Uredbo sveta (EGS) št. 315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminante v hrani, Uredbo (ES) komisije št. 1881/06 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364, str. 5).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

6. Ponudnik mora zagotavljati dostavo fco skladišče naročnika razloženo (natančneje določeno pri splošnih in posebnih pogojih), z odzivnim časom:
- en delovni dan po oddaji naročila,
- v primeru reklamacije ob dobavi z odzivnim časom ene ure od prejema reklamacije (zapis na dobavnici/prevzemnici),
- v primeru interventnih / izjemnih naročil z odzivnim časom ene ure od oddaje naročila;
- v primeru naknadno ugotovljenega količinskega/kakovostnega odstopanja od naročenega blaga z odzivnim časom ene ure od poslanega reklamacijskega zapisnika.
Vso embalažo mora ponudnik iz vseh lokacij dostave odpeljati še isti dan ali najkasneje ob dobavi naslednjega naročila, tako da naročniku ne nastajajo dodatni stroški.
Za distribucijo mora imeti zagotovljen vozni park z ustrezno opremo, s katero je zagotovljeno, da se kvaliteta živil med prevozom ne spremeni, skladno s predpisi.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 11)

7. Ponudnik mora zagotavljati zahtevane količine in kakovost blaga, živila morajo biti brez umetnih sladil, brez umetnih barvil, brez umetnih arom, brez ojačevalcev okusa, ob dobavi pa, razen če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, ne sme preteči več kot tretjina roka uporabe.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

8. Ponudnik mora izpolnjevati vse splošne pogoje, posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavlja in vse zahteve za posamezno živilo, ki izhaja iz opisa živila v ponudbenem predračunu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

9. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire pod enakimi pogoji (brez višanja cen) živila dobavljal tudi na nove lokacije naročnika, če jih bo naročnik odprl v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

10. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku na njegovo zahtevo ponudil drugo istovrstno živilo, če se bo izkazalo, da v ponudbi ponujeno živilo otroci zavračajo ali ponudil novo vrsto živila iste skupine, če se bo pojavila potreba. Po uskladitvenem dogovoru med naročnikom in ponudnikom glede cene, za tako živilo veljajo vsi pogoji (fiksnost cen, plačilni rok, rok dobave in ostali pogoji) iz okvirnega sporazuma. Maksimalen delež takih dodanih oz. zamenjanih živil je 20%.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

11. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku pisno posredoval informacije o akcijskih cenah oz. o maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bo naročnik posredoval v obdobju, ko so cene pri ponudniku nižje, bo naročniku obračunal po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba pogajati: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 20. 4. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 1. 9. 2012
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 20. 4. 2012
Čas: 11:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov (obvezno s pooblastilom in osebnim dokumentom). Zakoniti zastopniki ponudnika ne potrebujejo pooblastila.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Da.
Če se, navedite predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:
Po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Predvidoma 1. 9. 2014.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Vse dodatno v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/3/7989-261730354194144/razpisna-doku
mentacija-VrtecMladiRod.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 3. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.03.2012   13:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Vljudno prosim za št. objave in datum objave v Uradnem listu EU.
Hvala in lp!

ODGOVOR:
Številka objave: 2012/S 50-081605
Datum objave: 13. 3. 2012

Lep pozdrav.

Pripravila:
Meta Bizjak

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 13.04.2012   21:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V skupini 12 - splošno prehrambeno blago nas zanima ali lahko ponudimo naslednja pakiranja:
- št.6.17. cimet mleti 464g ali 1kg
- št.6.18. kumina mleta 1kg
- št.6.19. lovor list 100g
- št.6.20. majaron 250g
- št.6.23. origano 340g
- št.7.29. sladkor v prahu 1kg
- št.7.33. želatina 10g, 20g ali 100g (25g ni)
- št.7.35. kokos moka 200g ali 500g
- št.7.36. moka rožičeva 250g

V skupini 9. - žita, mlevski izdelki:
- št.9.7. zdrobovi žličniki 1,5kg (1kg pakiranje je ukinjeno)

V skupini 5. - olja:
- št.3.7. margarina 500g

V skupini 3. - ribe in konz.ribe:
- št.3.12. tuna v olivenem olju 1000g

Ker ne gre za velika odstopanja, upamo, da boste pakiranja dovolili.

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR:
Naročnik z odgovorom na to vprašanje razširja dovoljene gramature (opise vrste blaga) ponujenih artiklov, in sicer na:

pri 3. sklopu (ribe in konzervirane ribe) – 3. podsklop (konzervirane ribe):
- pod zap. št. 12: file tune v olivnem olju (konzerva) 1000 – 1800 g.
pri 12. sklopu (splošno prehrambeno blago) – 7. podsklop (ostala živila in dodatki jedem):
- pod zap. št. 29: sladkor v prahu 500 - do 1 kg;
- pod zap. št. 33: želatina 20 – 25 g;
- pod zap. št. 35: kokosova moka 200 – 250 g;
Dovoljenih gramatur začimb ne bo spreminjal, ker se odprte razdišijo.
Dovoljene gramature margarine v 5. sklopu ne bo spreminjal, pri rožičevi moki (36. postavka 7. podsklopa ostalega prehrambenega blaga) pa ne spreminja, ker je gramatura že ustrezno definirana (250 g).
Za dehidrirane zdrobove žličnike (7. postavka 9. podsklopa 9. sklopa) naročnik gramature ne bo spreminjal, saj artikel v pakiranju kot ga je opredelil na trgu obstaja.

Naročnik ne bo objavil popravka predračunskih tabel 3. sklopa (ribe in konzervirane ribe) in 12. sklopa (splošno prehrambeno blago), to pomeni, da ponudniki na navedena sklopa izpolnijo predračunske tabele iz objave z dne 9.3.2012, bo pa pri analizi ponudb na navedena sklopa upošteval nove razpone sprejemljivih gramatur živil.

Pripravila:
Meta Bizjak

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 18.04.2012   11:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas:
1.podsklop junčje meso, in sicer junčje meso v kosu do 10 kg - ali v 5.stolpec podamo ceno za 1kg ali za 10kg?
Stolpec 10.-ali preračunamo ceno za 1kg ali za 10kg?

9.podsklop piščančje meso, in sicer piščančji ražnjiči, porc.80-100g. Ali v stolpec 5.podamo ceno za kg?
Stolpec 9-ali je gramatura v g ali v kg?
Stolpec 10-ali preračunamo ceno v g ali v kg?

ODGOVOR:
2. sklop: meso in mesni izdelki, 1. podsklop: junčje meso, 1. junčje meso I. kat. B.k. v kosu do 10 kg
V 5. stolpec in 10 stolpec vpišete ceno na kg, zahteva »v kosu do 10 kg« je na razrez, enota mere pa je kg.

2. sklop: meso in mesni izdelki, 9. podsklop: piščančje meso, 24. piščančji ražnjiči (porc. 80 – 100 g):
V stolpec 5 in 10 podate ceno na kg, zahteva »porc. 80 -100 g« se nanaša na pripravo ražnjičev, enota mere je kg.