Dosje javnega naročila 004957/2020
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP ORTOPEDSKIH IMPLANTOV
ZJN-3: Odprti postopek

JN004957/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.08.2020
JN004957/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2020
JN004957/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.09.2020
JN004957/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.10.2020
JN004957/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2020
JN004957/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.10.2020
JN004957/2020-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2020
JN004957/2020-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004957/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 152-370527
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Špela Pipan
spela.pipan@kclj.si
+386 15221126

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/363235/RD_NAKUP_ORTOPEDSKIH_IMPLANTOV.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19970
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP ORTOPEDSKIH IMPLANTOV
Referenčna številka dokumenta: 845080110-049-20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup ortopedskih implantov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: TOTALNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA TIP 1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TOTALNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA TIP 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: TOTALNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA TIP 2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TOTALNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA TIP 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: TOTALNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA TIP 3
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TOTALNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA TIP 3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: TOTALNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA TIP 4
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TOTALNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA TIP 4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: TOTALNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA TIP 5
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TOTALNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA TIP 5
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: TOTALNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA TIP 6
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TOTALNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA TIP 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: KOLČNA PONVICA Z DVOJNO MOBILNOSTJO
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KOLČNA PONVICA Z DVOJNO MOBILNOSTJO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: REVIZIJSKA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z DIAFIZARNO FIKSACIJO (MODULARNA)
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
REVIZIJSKA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z DIAFIZARNO FIKSACIJO (MODULARNA)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: REVIZIJSKA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z DIAFIZARNO FIKSACIJO (MODULARNA)
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
REVIZIJSKA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z DIAFIZARNO FIKSACIJO (MODULARNA)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: TOTALNA CEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TOTALNA CEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: OBROČ TIPA MULLER
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OBROČ TIPA MULLER
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: OBROČ TIPA BURCH SCHNEIDER
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OBROČ TIPA BURCH SCHNEIDER
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: OBROČ TIP 4
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OBROČ TIP 4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA TIP 1
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA TIP 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA TIP 2
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA TIP 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA TIP 3 Z NAVIGACIJO
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA TIP 3 Z NAVIGACIJO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA TIP 4
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA TIP 4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA TIP - ŠARNIRSKI TIP
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA TIP - ŠARNIRSKI TIP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: KOLENSKA PARCIALNA ENDOPROTEZA TIP 1
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KOLENSKA PARCIALNA ENDOPROTEZA TIP 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: KOLENSKA PARCIALNA ENDOPROTEZA TIP 2
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KOLENSKA PARCIALNA ENDOPROTEZA TIP 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: RAMENSKA ENDOPROTEZA
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
RAMENSKA ENDOPROTEZA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: TOTALNA ENDOPROTEZA GLEŽNJA
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TOTALNA ENDOPROTEZA GLEŽNJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: INTRAMEDULARNI ŽEBELJ
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
INTRAMEDULARNI ŽEBELJ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: KOSTNI CEMENT ZA FIKSACIJO ENDOPROTEZ
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KOSTNI CEMENT ZA FIKSACIJO ENDOPROTEZ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: SIDRO
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SIDRO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: SIDRO
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SIDRO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: SIDRO
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SIDRO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: SIDRO
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SIDRO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: SIDRO
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SIDRO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: SIDRO
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SIDRO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 122
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: SIDRO
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SIDRO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: SIDRO
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SIDRO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati 3x 1 leto
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.09.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.09.2020   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.09.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.08.2020   10:22
VPRAŠANJE 15
Spoštovani,

glede na to, da na vprašanja ne odgovarjate, prosimo, da podaljšate rok za oddajo JN, saj se bo portal za postavljanje vprašanj počasi že zaprl,
torej še preden dobimo odgovore na že postavljena vprašanja.
Po prejemu odgovor ne ponudniku ne bomo imeli več možnosti reagirat na vaš odgovor, zato je nujno, da se rok za oddajo in postavljanje vprašanj podaljša.
Glede na to, da so strokovni kriteriji za večino skupin napisani po točno določenem proizvajalcu, je nujno, da dovolite odstopanja, če želite pridobiti večje število ponudb.
Prosimo, da podaljšate rok za oddajo in v nekem razumnem času odgovorite na vprašanja.
Hvala.

ODGOVOR 15

Naročnik bo na vprašanja odgovoril v zakonskem roku.Datum objave: 31.08.2020   11:19
VPRAŠANJE 16
Spoštovani,

neupravičeno je čakati z odgovori na zadnji zakonski dan. Ponudniki imamo tako zvezane roke in bomo prisiljeni poseči po reviziji.
Prosimo za odgovore in spremembe strokovnih zahtev tako, da bo lahko sodelovalo večje število ponudnikov.
Hvala za razumevanje in hitro ukrepanje oz. objava odgovorov preden se portal zapre.

ODGOVOR 16
Kot navedeno, naročnik bo pravočasno odgovoril na vprašanja. Pri tem bo razmislil o spremembi strokovnih kriterijev, kjer bo to potrebno in o podaljšanju roka za oddajo ponudb.
Datum objave: 01.09.2020   14:12
OBVESTILO VSEM POTENCIALNIM PONUDNIKOM
Naročnik bo skozi popravek, ki bo objavljen na portalu javnih naročil, podaljšal rok za postavljanje vprašanj, posledično se bo podaljšal rok za oddajo ponudb.


Datum objave: 02.09.2020   14:44
VPRAŠANJE 32
Spoštovani,

zanima me ali v datoteki "Predračun (celotni)", koloni "Kat. ali del. šif." lahko vpišemo več kot eno kataloško številko. (Npr. pri tibialni PE vložek jih je tudi več 10).

Hvala in lep pozdrav.
Miha

ODGOVOR 32

V kolikor je več različnih kataloških številk, naj ponudnik v predračun napiše eno kataloško številko, v prilogi k predračunu (, ki je lahko v PDF, Wordu, Excelu ali kot kopija predračuna v tem primeru jo ustrezno označite) pa naj navede vse ostale kataloške številke, ki pašejo pod določeno pozicijo.
Datum objave: 04.09.2020   12:28
VPRAŠANJE 3
Spoštovani

Vprašanje Za sklop 1 - zahtevate poleg standardnega vratu, naj obstaja dodatno še štiri vrste vratu.
Prosimo za obrazložitev kaj mislite s tem?
Prosimo da podate za dodatne vrate CCD kote, katere ste si predstavljali

Prosimo da za CCD kote dovolite odstopanja

V specifikacijah imate samo pozicijo deblo in revizijsko deblo. Opisi oz. zahteve ne figurirajo s specifikacijami. Zakaj? Prosimo za obrazložitev da bi lahko ponudili ustrezna debla.
Prosimo za spremembo specifikacije, ker drugače ne moremo ponuditi dodatna debla, ker so cene različne
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR 3
V strokovnih kriterijih je jasno obrazloženo zakaj potrebujemo še štiri vrste vratu, saj le tako lahko pokrijemo širok spekter različnih indikacij pri najširšem krogu pacientov, ki jih obravnavamo v UKCL.
CCD koti so opredeljeni dovolj široko. CCD kot 135 je standard za tip 1, medtem ko zahteva »manj kot 127 stopinj« že obstaja in kot taka omogoča odstopanja.
Glede na to, da gre za isto družino debel, ki se med seboj razlikujejo le po dolžini in kotom vratu, smatramo, da bi morala biti cena vseh identična.
Datum objave: 04.09.2020   12:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 4: Totalna brezcementna kolčna endoproteza Tip 4, prosimo da nam posredujete dejansko število porabljenih implantatov za ta od vas opisan tip 4 kompletne proteze. Tako bi lahko realno oceniti in pravilno kalkulirati naše cene

v sklopu 5: totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 5 prosimo da dopustite CCD kote med 131 do 136 stopinj

Najlepša hvala in lep pozdrav


ODGOVOR


VPRAŠANJE 6

Pozdravljeni,

Imamo vprašanje v zvezi s sklopom 4: Totalna brezcementna kolčna endoproteza Tip 4

Za deblo:
Prosimo za obrazložitev kaj pomeni v standardni dolžini in skrajšani verziji?
Prosimo, če dovolite odstopanja pri CCD kotu od 131 do 134 stopinj

Za ponvico:
Zahtevate ponvico z nazobčano površino koncentrično potekajočih grebenov kovanih zobcev in bisferične oblike.

a lahko ponudimo ponvico press-fit, katera omogoča tudi zelo hitro vrast kosti?

Prosimo da vaše zahteve tako spremenite da omogočite tudi nam drugim dobaviteljem sodelovanje na tem razpisu, kjer ne po vaših diskriminatornih zahtevah, vsakega drugega ponudnika razen ZIMMER-ja izločili?

ODGOVOR 6
Odstopanje pri CCD kot je lahko od 131 in 134 stopinj.
Ponudnik naj ponudi ponvico v skladu z razpisnimi pogoji.
Naročnik je avtonomen pri oblikovanju razpisnih pogojev in zato ne bomo spreminjali zahtev. Menimo, da z njimi nismo diskriminatorni do nikogar.

VPRAŠANJE 5

Pozdravljeni.

Imamo nekaj vprašanj za vaš sklop 3: totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 3.

V programu imamo deblo namenjeno ohranjanju kosti zgornjega dela stegnenice t.i. metafizarno fiksirano. Zahtevate CCD kot 130° stopinj. Prosimo da dopustite odstopanja CCD kotov do minimalno 3°, da bi lahko omogočili tudi drugim, da lahko ponudimo artikle za ta sklop

A lahko ponudimo samo 11 debel?

A povečana velikost mikronov tudi lahko za 10% večja ali manjša?

Za optimalno ponudbo rabimo in prosimo a podatek koliko od takšnih stebel s kotom 130 stopinj je OK v letu 2019 vgradila?

Zahtevate hipotetično, naj bo na voljo tudi kovinska ponvica s povečano poroznostjo najmanj 80%. Kako naj ponudimo tako ponvico če je ni v specifikaciji? Prosimo da spremenite vašo specifikacijo da bi lahko ponudili tako ponvico

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR 5

CCD kot 130 je ustrezen za tip 3 kolčne proteze in kakršnokoli odstopanje ne bi ustrezalo tipu proteze, ki jo iščemo.
Večje število debel je zelo pomembno za pokrivanje čim večjega števila pacientov (anatomija, indikacije), zato ne dovoljujemo sprememb.
Ne zahtevamo točno določene vrednosti mikronov, temveč povprečje 300 mikronov, ki že samo po sebi omogoča odstopanje.
Naročnik podatkov številu vgrajenih stebel na OK ne bo podal.


VPRAŠANJE 4
Spoštovani
Imamo vprašanje za sklop 2: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip2

Vprašanje Glede Debla:
Zahtevate naj deblo ima vsaj dva različna CCD kota 131 in 121 stopinj. Kaj mislite s tem? Kako naj deblo ima 2 različna CCD kota?

Vprašanje glede ponvice:
Zahtevate ponvico z nazobčano površino s koncentrično potekajočimi grebeni kovanih zobcev in bisferične oblike.
Prosimo da umaknete zgornjo zahtevo in dovolite tudi pressfit ponvico z grobo titanovo strukturo s katero dosežemo enake rezultate in hitro vraščanje kosti

Prosimo za podatek koliko ponvic zgoraj zahtevanih tipov, ste v zadnjem letu vgradili na kliniki, da bi imeli realno številko porabe in boljše možnosti formiranja cen za vaš sklop.


ODGOVOR 4
CCD kot je lahko med 120 in 135 stopinjami.
Ponudnik naj ponudi ponvico v skladu z razpisnimi pogoji.
Zastavljeno vprašanje glede porabe se ne nanaša na predmetno javno naročilo.

Datum objave: 04.09.2020   12:35
VPRAŠANJE 8
Sklop 24 KOSTNI CEMENT ZA FIKSACIJO ENDOPROTEZ: prosimo vas, da odprete sklop oz nam omogočite, da ponudimo posamezen artikel, s čimer boste prejeli več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR 8
Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene.

Datum objave: 04.09.2020   12:37
VPRAŠANJE 7
Pozdravljeni,

v sklopu 4: Totalna brezcementna kolčna endoproteza Tip 4, prosimo da nam posredujete dejansko število porabljenih implantatov za ta od vas opisan tip 4 kompletne proteze. Tako bi lahko realno oceniti in pravilno kalkulirati naše cene

v sklopu 5: totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 5 prosimo da dopustite CCD kote med 131 do 136 stopinj

Najlepša hvala in lep pozdrav


ODGOVOR 7

Zastavljeno vprašanje glede porabe se ne nanaša na predmetno javno naročilo.
Sklop 5: Naročnik dopušča, da je CCD kot med 130 in 136 stopinj.


Datum objave: 04.09.2020   13:03
VPRAŠANJE 10
Spoštovani

Zahtevate tibialne dele, naj imajo univerzalno simetrično obliko, istočasno pa zahtevate varianto asimetrične anatomske tibialne komponente. A je v vaših zahtevah prišlo do napake?
V kolikor govorimo o anatomsko oblikovanih kolenih, pomeni po našem razumevanju ne samo da so lev ain desna, ampak tudi da tudi femoralne in tibialne komponente morajo odgovarjati anatomiji in je nemogoče, da bi po takem tibialni plato bil univerzalen in simetričen. Saj bolniki imajo pravico do tega da dobijo protezo, kjer je anatomska tudi tibia, ker pač njihove tibie niso univerzalne ampak anatomsko oblikovane. Vi imate 190 kosov takih univerzalnih tibij, Katere bodo paciente dobili univerzalni plato (simetričen)? Lahko v tem primeru ponudimo anatomske tibialne platoje?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR 10
Ponudnik naj ponudi proizvode v skladu z razpisnimi pogoji, ki so jasno napisani.
Datum objave: 04.09.2020   13:04
VPRAŠANJE 11
Spoštovani

Prosimo v sklopu 5 za podatek, koliko ste povprečno takšnih zahtevanih implantatov vgradili v lanskem letu? Tako bi imeli realno sliko dejanske porabe in razpisane količine
Koliko odstopanja v CCD kotu dovolite? + - %

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR 11
Zastavljeno vprašanje glede porabe v lanskem letu se ne nanaša na predmetno javno naročilo.
Podatke ima klinika, ki jih ni dolžna podati.
Naročnik dopušča, da je CCD kot med 130 in 136 stopinj.

Datum objave: 04.09.2020   13:05
VPRAŠANJE 12
Pozdravljeni,

Imamo nekaj vprašanj za sklop 6
A dovolite minimalno odstopanje zahtevanega CCD kota do 135°stopinj?
V opisih zahteavte tudi cementna debla. Žal cementna debla ne moremo ponuditi ker v vaš specifikaciji cementno deblo ni navedeno. Prosimo da dodate cementno deblo v vašo specifikacijo
Glede zahtevane ponvice, imate zahtevo naj obstaja tudi pressfit hemisferična ponvica iz trabekularnega titana. Žal specifikacija ni tako pripravljena da bi lahko ponudili tako ponvico, ker je ni v vaši specifikaciji (prosimo za spremembo vaše specifikacije. Cena ne more biti enaka za normalno ponvico in za takšno kakovostno ponvico, ki je zahtevana.

Hvala

ODGOVOR 12
Ponudnik na ponudi proizvode v skladu z razpisnimi pogoji.
Datum objave: 04.09.2020   13:06
VPRAŠANJE 13
Spoštovani,

Imamo vprašanje za vaš sklop 4: totalna endoproteza tip 4

Glede na to da so količine za ta sklop zelo visoke in smo odvisni od pravih informacij, ker moramo našemu proizvajalcu tudi date prave številke, na osnovi katerih se lahko formirajo prave cene, prosimo danam date točne podatke koliko debel ste vgradili v zadnjih dveh letih (posebej deblo standard in deblo kratko)? Dobavitelj ne bo držal cen, če dane količine ne bodo realizirane.

Glede ponvice prosimo da umaknete zahtevo za nazobčano površino, koncentrično potekajočih grebenov kovanih zobcev in bisferične oblike. Namreč to zahtevo lahko izpolni samo Allofit ponvica in nobena druga.

Hvala

ODGOVOR 13
Zastavljeno vprašanje glede porabe se ne nanaša na predmetno javno naročilo.
Ponudnik naj ponudi ponvico v skladu z razpisnimi pogoji.
Datum objave: 04.09.2020   13:07
VPRAŠANJE 14
Spoštovani

Za SKLOP 15
Zahtevate tibialne dele, naj imajo univerzalno simetrično obliko, istočasno pa zahtevate varianto asimetrične anatomske tibialne komponente. A je v vaših zahtevah prišlo do napake?
V kolikor govorimo o anatomsko oblikovanih kolenih, pomeni po našem razumevanju ne samo da so lev ain desna, ampak tudi da tudi femoralne in tibialne komponente morajo odgovarjati anatomiji in je nemogoče, da bi po takem tibialni plato bil univerzalen in simetričen. Saj bolniki imajo pravico do tega da dobijo protezo, kjer je anatomska tudi tibia, ker pač njihove tibie niso univerzalne ampak anatomsko oblikovane. Vi imate 190 kosov takih univerzalnih tibij, Katere bodo paciente dobili univerzalni plato (simetričen)? Lahko v tem primeru ponudimo anatomske tibialne platoje?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR 14

Ponudnik naj ponudi proizvode v skladu z razpisnimi pogoji, ki so jasno napisani.


Datum objave: 04.09.2020   13:13
VPRAŠANJE 17
Spoštovani,

pri posameznih postavkah znotraj določenega sklopa želimo ponuditi, skladno s tehnično specifikacijo, večje število identov. Ali lahko le te predložimo posebej v excelovi tabeli kot priloga k predračunu?

Za vaš odgovor hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR 17
V kolikor je več različnih kataloških številk, naj ponudnik v predračun napiše eno kataloško številko, v prilogi k predračunu (, ki je lahko v PDF, Wordu, Excelu ali kot kopija predračuna v tem primeru jo ustrezno označite) pa naj navede vse ostale kataloške številke, ki pašejo pod določeno pozicijo.
Datum objave: 04.09.2020   13:14
VPRAŠANJE 18
Spoštovani,

Vprašanja za sklop 15:

1. Zahtevate tibialne dele, naj imajo univerzalno simetrično obliko, istočasno pa zahtevate varianto asimetrične anatomske tibialne komponente. A je v vaših zahtevah prišlo do napake?

2. V kolikor govorimo o anatomsko oblikovanih kolenih, pomeni po našem razumevanju ne samo da so leva in desna, ampak da tudi femoralne in tibialne komponente morajo odgovarjati anatomiji in je nemogoče, da bi po takem tibialni plato bil univerzalen in simetričen. Saj bolniki imajo pravico do tega, da dobijo protezo, kjer je oblikovana tudi tibia, ker pač njihove tibie niso univerzalne ampak anatomsko oblikovane. Vi imate 190 kosov takšnih tibij. Kateri pacienti bodo dobili univerzalni plato (simetričen)?

3. Lahko v tem primeru ponudimo anatomske tibialne platoje - leve in desne?

Hvala za razumevanje in odgovor.

ODGOVOR 18
Vse strokovne zahteve so jasno podane.
Ponudnik naj ponudi proizvode v skladu z razpisnimi pogoji.

Datum objave: 04.09.2020   13:14
VPRAŠANJE 19
Naročnika prosimo glede na to, da imamo v posameznem sklopu ogromno različnih kataloških številk, ki so povezane z različnimi dimenzijami, da lahko le te predložimo v Excelovi tabeli v prilogi predračuna. Hvala za pozitiven odgovor.

ODGOVOR 19
Lahko predložite.
Datum objave: 04.09.2020   13:15
VPRAŠANJE 20
Spoštovani,

1. Ali lahko pri sklopih 26, 27, 31, 32 ponudimo biorazgradljivi material naslednje (naprednejše) generacije, ki se po sestavi nekoliko razlikuje od zahtevanih sestav materiala? Vljudno prosimo, če lahko delež glavne komponente maksimalno odstopa plus-minus za 10% (okvir 65% do 75%) ter vsebnost 2 razgradljivih komponent namesto ene? gre namreč za novejši material, ki ponuja zanesljivo kratkoročno in nadzorovano dolgoročno integracijo s kostjo.

Prosimo za dovoljeno odstopanje v sestavi, saj tako lahko ponudimo najboljšo izbiro proizvodov ter vam zagotovimo delo z najnovejšimi tehnologijami resorbirnih materialov?

2. Ali lahko v sklopih 26, 27, 31, 32 ponudimo tudi sidra iz razgradljivega materiala HA (hidroksiapatita)?

Hvala za utemeljitev in odgovor

ODGOVOR 20
Naročnik je podal jasne kriterije.
Datum objave: 04.09.2020   13:19
VPRAŠANJE 23
Spoštovani,

imamo vprašanje za sklop 25 - SIDRO, in sicer: ali lahko ponudimo titanijevo sidro zahtevanih karakteristik, dimenzije 5.0 mm ter dolžine 12.5 mm?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR 23
Ponudnik naj ponudi proizvode v skladu z razpisnimi pogoji.Datum objave: 04.09.2020   13:19
VPRAŠANJE 24
Pozdravljeni

Pri sklopu 8 revizijsko kolčno deblo zahtevate morsovo konektiranje med vratom in deblom. S tem ste izločili vse ponudnike, ki imajo konektiranje na druge načine.Ob tem, da je dokazano , da zahtevani konekt ni najbolj optimalen, saj predstavlja zelo velik problem ob eventualni potrebi pri diskonektiranju tako intraoperativno kot predvsem po daljšem času vrajene proteze. Predlagamo, da izločite to zahtevo in s tem povečate možnosti večih ponudb kvalitetnih protez.

ODGOVOR 24
Ponudnik naj ponudi proizvode v skladu z razpisnimi pogoji.
Datum objave: 04.09.2020   13:20
VPRAŠANJE 25
Spoštovani

Sklop 12 obroč Burch Schneider - zahtevate obroč z notranjim premerom 42 - 64 mm in čašico z zunanjim premerom 42-64 mm. V obroč z notranjim premerom 42 mm ne morete cementirati čašico 42 mm. Predlagamo, da spremenite zahtevo po obroču z notranjih premerom 42 mm (ker očitno ne bo mogel biti uporabljen), o obroč z notranjim premerom primeren za vgradnjo čašice 42 mm.

Hvala za odgovor

ODGOVOR 25
Ponudnik naj ponudi proizvode v skladu z razpisnimi pogoji.
Datum objave: 04.09.2020   13:28
VPRAŠANJE 28

Spoštovani,

ali lahko pod sklop 31, SIDRO, ponudimo biorazgradljivo sidro materiala Poly ("L-lactide-co-D, L-lactide 70:30) z zelo dobro razgradljivostjo, širine 3.5 mm in dolžine 10 mm?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR 28
Naročnik je podal jasne kriterije, prosimo, da jih upoštevate.
Datum objave: 04.09.2020   13:29
VPRAŠANJE 29

Naročnika sprašujemo vezano na točko 19. v splošnih zahtevah, kjer zahtevate Nabaviti in nuditi brezplačno ustrezno strokovno literature (revije, članki, knjige,..) za potrebe edukacije ekip, ki bodo izvajale implantacije.
Lepo prosimo, da obrazložite vašo zahtevo.
Hvala za vaš odgovor.


ODGOVOR 29
Mišljena je strokovna literatura vezana na implantacijo z izbranimi implantati.

Datum objave: 04.09.2020   13:30
VPRAŠANJE 30

Spoštovani,
V vašem SKLOPU 15 zahtevate oziroma v specifikaciji predračuna imate pod pozicijo 1020 tibialni del cementni, pod pozicijo 1160 imate tibialno komponento anatomsko.
1. Kje je razlika med pozicijo 1020 in 1160?
2. Kje je razlika med vašo pozicijo 1030 in pozicijo 1170, kjer spet zahtevate vložek PE za anatomsko tibio
3. Kaj pomeni vložek PE za anatomsko tibio Z?
4. Vaša pozicija 1040 zahteva patelarni gumb. Enako zahtevate pod pozicijo 1190- Pogačica anatomska. Kje je razlika med dvema pozicijama? Razen da je ena latinska druga pa v slovenskem jeziku?
5. Vaša pozicija 1130 zahteva femoralni konuse. Kaj mislite s tem femoralni konusi?
6. Vaša pozicija 1140 zahtevate tibialni konus! Kaj konkretno mislite s tem? Kaj je za vas tibialni konus in kakšnega pomena je pri tej indikaciji?
7. Pozicija 1150 - zahtevate femoralne komponente z variabilnimi LP. Prosimo da to zahtevo obrazložite, kaj s tem želite konkretno in kakšna je to točno komponenta?
8. Zaradi zelo visokih zahtev in nejasnih zahtev prosimo da rok za oddajo ponudb podaljšate najmanj za 3 tedne.
9. Prosimo za informativno približno porabo teh implantatov na OK v minulem letu
10. Zahtevate tibialne komponente katere naj bi bile simetrične oblike! Je tu prišlo do napake ker za femoralne komponente zahtevate obratno asimetrične?

Vemo da je OK vrhunska ustanova in zato tudi želimo pripraviti kakovostno ponudbo. Menimo da je še vedno najboljša varianta za vaše bolnike, če se približamo anatomiji vaših bolnikov, kar sigurno dosežemo z anatomsko oblikovanimi kolenskimi protezami, kjer sta femur in tibia anatomsko oblikovani. Je to za vas sprejemljivo?

Prosimo za čimprejšnji odgovor na naša vprašanja, po možnosti pred zaprtjem portala. Tako bi imeli v primeru nejasnosti še možnost za dodatna vprašanja v kolikor odgovori ne bi bili dovolj jasni.

Hvala že vnaprej in lep pozdrav

ODGOVOR 30

Vse strokovne zahteve so jasno podane.
Razpisano odgovarja našim zahtevam, naše zahteve pa potrebam nam zaupanih bolnikov. Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene.
Zastavljeno vprašanje glede porabe v letu 2019 se ne nanaša na predmetno javno naročilo. Podatke ima klinika, ki jih ni dolžna podati.
Datum objave: 04.09.2020   13:30
VPRAŠANJE 31
Ker menimo, da artikli iz sklopov 25, 26, 27, 28,29,30 ne sodijo med klasične implantate, vas prosimo za potritev, da za omenjene sklope ni potrebno predložiti dokazilo kateremu standardu ustreza uporabljeni material (točka 3 splošnih zahtev za predmet javnega naročila).

ODGOVOR 31
Splošna zahteva pod točko 3 je splošni certifikat o materialu iz katerega je implantat.
Datum objave: 04.09.2020   13:32
VPRAŠANJE 35

Spoštovani,

oddajo ponudb ste podaljšali za mesec dni, možnost postavljanja vprašanj pa samo za dodaten teden.
Glede na to, da strokovna vprašanja niso odgovorjena in da se bodo po objavi odgovorov verjetno pojavila dodatna vprašanja,
Vas prosimo, da podaljšate rok za sprejem vprašanj. Zapre se namreč več kot mesec dni pred oddajo ponudb.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR 35
Naročnik ne bo dodatno podaljšal roka za sprejem vprašanj.
Datum objave: 04.09.2020   13:40
VPRAŠANJE 33

Pozdravljeni,

ali morajo biti nazivi postavk v predračunu vpisani v slovenščini?

Hvala.

ODGOVOR 33
Ne, lahko so v slovenščini ali angleščini.
Datum objave: 04.09.2020   14:30
VPRAŠANJE 26
Spoštovani,

Vaše strokovne zahteve za posamezne sklope
Naša definicija za vaš gornji naslov bi bila: Tehnične zahteve so ozko opredeljene samo za enega v naprej določenega proizvajalca.

Strokovno bi bilo, če bi zahtevali npr. pri deblih: Metafizno ali diafizno deblo, cementno ali brezcementno, standardno, lateralno ali revizijsko deblo. Vi se spuščate v tehnične detajle katere ima samo en proizvajalec. Spuščate se v mere, materiale, CCD kote, diametre in celo v število debel katere morajo biti na razpolago.

To vse skupaj niso strokovne zahteve, temveč prilagojene tehnične zahteve posameznih dobaviteljev, vnaprej določene, dogovorjene in tako naisane, da že danes točno vemo s kom in za koga so ti pogoji napisani in 100% naprej določeni, da bodo vsi drugi dobavitelji, na osnovi prilagojenega razpisa izločeni. To ni samo diskriminantno, ampak je veliko hujše dejanje.

Po zakonu za JN je to paradni primer, kako se v nobenem primeru javni razpis ne bi smel narediti.
Iz tega razloge prosimo vse udeležene odgovorne osebe, da umaknejo vse diskriminantne kriterije za vse sklope in tako omogočijo širokemu krogu ponudnikov da tudi oni lahko sodelujejo na vašem javnem razpisu.

Prosimo da nam posredujete dejansko porabo implantatov vgrajenih v zadnjem letu (2019) na ortopedski kliniki za vaše sklope 1 do 20. samo tako lahko realno ocenimo in naredimo primerno ponudbo.

V kolikor niste pripravljeni umakniti vaših diskriminantnih zahteve, bomo vložili revizijo na celotno JN.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR 26
Karakteristike so dovolj splošne, da ustrezajo različnim proizvajalcem. Zastavljeno vprašanje glede porabe v letu 2019 se ne nanaša na predmetno javno naročilo.
Datum objave: 04.09.2020   14:31
VPRAŠANJE 27

Spoštovani,
Vaše strokovne zahteve za posamezne sklope:

SKLOP 1 Totalna brezcementna kolčna endoproteza TIP 1
Konkretno pogrešamo strokovne zahteve. Vi ste za ta sklop opisali tehnične zahteve od proizvajalca Johnson&Johnson za njegovo protezo Coral. Opisujete materiale, tehnične karakteristike katere izpolni samo en dobavitelj.

1. Prosimo da umaknete vse izločitvene tehnične kriterije

SKLOP 2 Totalna brezcementna kolčna endoproteza TIP 2
Opisani so tehnični parametri od Proizvajalca Zimmer za Zweymueller steblo in Allofit ponvico. Opisali ste strogo ozko samo za Zimmerja

2. Prosimo da umaknete vse izločitvene tehnične kriterije

SKLOP 4 Totalna brezcementna kolčna endoproteza 4
Opisane so tehnične zahteve od proizvajalca Zimmer za Taperloc debla in Allofit ponvico

3. Prosimo da umaknete izločitvene tehnične detajle

SKLOP 5 Totalna brezcementna kolčna endoproteza TIP 5
Opisane so tehnične zahteve od proizvajalca Adler Ortho za AptaFix

4. Prosimo da umaknete tehnične izločitvene kriterije in daste pravilne strokovne zahteve.

SKLOP 6 Totalna brezcementna kolčna endoproteza TIP 5
Opisani so tehnični izločitveni kriteriji katere izpolnjuje samo en dobavitelj.

5. prosimo da podate strokovne zahteve , ne tehnične!

SKLOP 10 Totalna cementna kolčna endoproteza
OPIsani so tehnični parametri Waldemar Link za njegovo cementno protezo SP-II

6. Prosimo da umaknete tehnične zahteve katere so za vse druge ponudnike izločitveneZdaj lahko nadaljujemo s sklopom 14, 15, 16 in 17 itd Kjer so opisani ozko specifični parametri za Zimmerja, Johnson&Johnson in Adler Ortho

Prosimo da spremenite in umaknete ozko opredeljene tehnične zahteve, aktere so za vse te skupine izločitvene in tako omogočite tudi drugim dobaviteljem da lahko sodelujemo na vašem razpisu. V kolikor bodo vaše zahteve ostale nespremenjene pomeni, da je ta JN že vnaprej odločen in skoraj nima smisla sodelovati na njem, ker je vse prilagojeno samo za določenega dobavitelja.

V nasprotnem primeru bomo žal prisiljeni v vložiti revizijo na vaš razpis.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR 27
Karakteristike so dovolj splošne, da ustrezajo različnim proizvajalcem. Strokovne zahteve ostajajo nespremenjene.
Datum objave: 07.09.2020   09:34
VPRAŠANJE 2
Spoštovani

V okviru Strokovnih zahtev za Sklop 23 pod točko 7 navajate: Potrebno je zagotoviti daljinski upravljalnik..Storitev uporabe se zaračuna ob zaključeni podaljšavi
V Excel tabelah 845080110-049-20_001 in Osnutek predračuna ( rekapitulacija ) ni vnosne vrstice v katero bi lahko vnesli vrednost storitve uporaba daljinskega upravljalnika.
Prosimo za obrazložitev, oziroma da dodate vrstico v obe excel tabeli
Hvala

ODGOVOR 2

Naročnik bo objavil popravek predračuna in rekapitulacije, kjer bo dodana pozicija za daljinski upravljalnik.
Datum objave: 07.09.2020   09:35
VPRAŠANJE 1
Spoštovani,

vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj mesec dni, saj so v mesecu avgustu tako v Slo in tujini v tej branži kolektivni dopusti
in je iz tega razloga časa za kvalitetno pripravo ponudbe premalo.

Prosimo Vas, da podaljšate rok za oddajo ponudb za vsaj mesec dni.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR 1
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb.
Datum objave: 07.09.2020   09:38
VPRAŠANJE 35
Spoštovani,

oddajo ponudb ste podaljšali za mesec dni, možnost postavljanja vprašanj pa samo za dodaten teden.
Glede na to, da strokovna vprašanja niso odgovorjena in da se bodo po objavi odgovorov verjetno pojavila dodatna vprašanja,
Vas prosimo, da podaljšate rok za sprejem vprašanj. Zapre se namreč več kot mesec dni pred oddajo ponudb.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR 35
Rok za sprejem vprašanj se ne podaljša.
Datum objave: 07.09.2020   09:39
VPRAŠANJE 36
V točki 19. strokovnih zahtev prosimo za obrazložitev: Ali je tukaj mišljena literatura vezana na implantate ali strokovna literatura. Hvala za vaš odgovor

ODGOVOR 36
Naročnik je v razpisni dokumentaciji podal jasne zahteve in prosi, da jih ponudniki upoštevajo.
Datum objave: 07.09.2020   12:58
VPRAŠANJE 9
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji je pri ponudbi, izjavi/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika in vzorcu pogodbe napisano opozorilo, da
ponudnik s podpisom celotne ponudbene dokumentacije, oddane v e-JN sistem,hkrati podpiše tudi te obrazce. To opozorilo ni napisano pri sporazumu o zalogi. Ali to pomeni, da moramo podpisati, parafirati in žigosati samo to sporazum ali vse obrazce?
Hvala.

ODGOVOR 9
Podpisati in žigosati je potrebno samo tiste obrazce, na katerih je to izrecno zahtevano. Sporazuma o zalogi ni potrebno podpisati in žigosati, ker gre za prilogo k vzorcu pogodbe, za slednjo pa je določeno, da ponudnik s podpisom celotne ponudbene dokumentacije, oddane v e-JN sistem, podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino, kar posledično velja tudi za sporazum o zalogi.
Datum objave: 07.09.2020   15:19
VPRAŠANJE 37

Spoštovani,

rok za pojasnila razpisne dokumentacije oz. postavljanje vprašanj mora biti sorazmeren s trajanjem objave.
Tako narekuje zakon o JN.
Če se objava podaljša za več kot mesec dni, možnost za pojasnilo razpisne pa samo za dodaten teden, gre za nesorazmerje.
Iz tega razloga Vas ponovno prosimo, da podaljšate rok za pojasnila oz. oddajo vprašanj.
Hvala.

ODGOVOR 37
Naročnik bo skozi popravek, objavljen na portalu javnih naročil, podaljšal rok za postavljanje vprašanj, in sicer do 18.9.2020 do 10.00.
Datum objave: 08.09.2020   11:10
VPRAŠANJE 36
Vezano na odgovor 31 z dne 04.09.2020 nas zanima ali pod izrazom : »Splošni certifikat« smatrate ISO standard 13485 kot sprejemljiv splošni standard?

ODGOVOR 36
Da, ISO standard 13485 ter navodila za rokovanje, sterilizacijo, sestavo implantata.
Datum objave: 08.09.2020   12:58
VPRAŠANJE 34
Spoštovani,

Vezano na razpis JN004957/2020-B01 imamo sledeča vprašanja oz. pomisleke, ki se nanašajo predvsem na SPLOŠNE ZAHTEVE, saj z vaše strani tako ali drugače pričakujemo spremembo strokovnih kriterijev kot navedeno:

1. Povzetek nekaterih vaših zahtev:
a. Sporazum o dobavi, skladiščenju in pogojih prodaje - .omogočiti zalogo blaga v vašem skladišču (= konsignacija) in zamenjati porabljen material v roku 24 ur.
Dobavitelj prevzema odgovornost in krije strošek za pretečene roke materiala oz. mora le-tega zamenjati.

2. Brezplačna dobava instrumentarija, kontejnerjev za sterilizacijo in listov za žago
3. Soglašati, da so DOGOVORJENE količine nabave implantatov okvirne in lahko variirajo glede na patologijo pacientov in se lahko prilagodijo možnosti finančnega načrta,
4. Soglašati, da si naročnik pridržuje pravico spreminjati oz. dopolnjevati ali UMAKNITI seznam razpisanih vrst blaga ..
5. Zagotoviti brezplačno edukacijo kirurgov in ekip v primeru novih tehnik oz. materialov.
6. Nabaviti in nudit brezplačno strokovno literaturo

VPRAŠANJA:
1. Add1a- vrsta posla v obliki konsignacije ni opredeljena kot pravna podlaga v JAVNEM naročanju! Zato vas pozivamo da spremenite ta del razpisa na normalno poslovanje na temelju prodaje /nakupa, sicer bomo primorani poseči po drugih sredstvih.
2. Add1a-druga alineja- v razpisu tako ali tako ni opredeljena količina, ki bi bila na zlogi. Navedena pa je menjava porabljenega materiala v 24 urah. Dobavitelj mora imeti blago na zalogi, sicer slednji zahtevan kriterij skoraj ne more biti izvedljiv.
Kako si zamišljate prekinitev pogodbe oz. potek pogodbe z dejstvom, da ima dobavitelj ob upoštevanju želene konsignacije na zalogi 2-3 proizvode v različnih ca.6-8 velikostih? Finančno breme/riziko je preveliko, da bi lahko pokrival tovrstne neplanirane finančne izgube , na katero dobavitelj nikakor ne more vplivati, glede na to, da je trg na nivoju Slovenije zelo omejen.
3. Na koncu nič ni zastonj. Zakaj se mora instrumentarij, kontejnerji, žaage dobavljati brezplačno oz. zakaj ni zadeva bolj pregledna in plačljiva?
4. Dogovorjene količine so DOGOVORJENE in ne morejo variirati, saj se cena formira na podlagi količine. Finančno planiranje se izvaja na podlagi finančnih zmožnosti javne institucije in skladno s tem se oblikuje Javno naročilo. Prosimo za umik zahtevane zahtve!
5. Dodatno k soglašanju za spremembo količin želite še možnost UMIKA izbranih proizvodov iz pogodbe in zopet smo pri dejstvu, da dobavitelju potemtakem ostane zloga materiala x 3 kose in ves zelo drag inštrumentarij, kontejnerji in žage, kateri naj bi bil dobavjen brezplačno. Vse našteto ni v skladu z zakonom in je brezpredmetno. Prosimo za umik zahtevane zahteve!
6. Vsekakor je potrebno kirurge oz. ekipo naučiti pravilne tehnike in priporočljivega rokovanja z materiali. Vsekakor pa bi prosili za stroškovni ali časovni okvir, da le to lahko vkalkuliramo v ceno materiala.
7. Prosimo za natančno navedbo količine in vrste strokovne literature, katero imate v mislih, saj bodo le na tak način ponudbe med seboj lahko primerljive.

Prosimo za spremembo oz. umik zgoraj naštetih kriterijev skladno z zakonom o javnem naročanju.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR 34

1- Predmetni postopek oddaje javnega naročila se bo zaključil s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe. Kar zadeva Sporazum o dobavi, skladiščenju in pogojih prodaje, pa je slednji priloga h kupoprodajni pogodbi, ki je kot takšna njen sestavni del, in opredeljuje obliko distribucije blaga.
2- Ponudnik mora zaradi nemotenega poteka dela zagotoviti primerno zalogo implantatov pri naročniku (2 proizvoda za vsako dimenzijo). Do vgradnje so implantati last dobavitelja. Način in rok dobave: sukcesivne dobave v roku 24 ur od poročila naročnika o porabi oziroma glede na dogovor z naročnikom.
3- Zahteva ostaja nespremenjena

4- Zahteva ostaja nespremenjena

5- Zahteva ostaja nespremenjena

6- Ponudnik mora zagotoviti kontinuirano izobraževanje uporabnikov za izbrane izdelke.

7-Strokovna literatura je vezana na izbrane implantate in jo ne moremo v naprej definirati.

Datum objave: 14.09.2020   10:25
VPRAŠANJE 38
Sklop 29 SIDRO peek materiala, zahtevate dimenzijo širine 2.9mm.
Naročnika prosimo, da dovoli odstopanje vsaj 0,1 mm navzgor in navzdol, saj bi s tem pridobil dodatno možnost izbire produktov, ki so na voljo na slovenskem trgu. Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR 38
Spoštovani, naročnik je v razpisu podal jasne kriterije in jih prosimo upoštevajte.Datum objave: 14.09.2020   10:28
VPRAŠANJE 39
Spoštovani,
strinjamo se s ponudnikom,ki Vam je postavil vprašanje 34 in na katerega kot na večino odgovarjate samo z enim stavkom, to je:
Zahteva ostaja nespremenjena.
Prosimo,da spremenite splošne zahteve, ker je sprememba resnično upravičena in potrebna.

Zahteva 12
Kako naj ponudnik dobavi liste, ki ustrezajo obstoječim žagam. Katere so obstoječe žage???

Zahteva 13
Kako si naročnik predstavlja, da bo ponudnik lahko dobavil poškodovan ali iztrošen instrument v 24 urah. Npr. ob 14 uri se zlomi instrument, ponudnik dobi obvestilo o tem ob 14.30 uri. Kako naj bo tako odjavljen instrument naslednji dan pri Vas ob 14.30??? Veste, kaj to pomeni? Vsi potrebni instrumenti prihajajo iz tujine, to velja za vse ponudnike. Praviloma morajo v tujini oddati pošiljke do 14 ure, da so lahko naslednji dan v SLO pri ponudniku. Potem jih mora ponudnik dostaviti še naročniku. Naročnik mora tudi vedeti, da so se razmere zaradi Covid situacije na svetovnih trgih zelo spremenile. Nič ni sigurno in 100%, kot je bilo prej. Zelo hitro lahko pride do motenih dobav v primeru, da se jeseni ali pozimi virus bolj razširi.
Vsi vemo, kaj pomeni moten transport, žal je realnost takšna, da do tega lahko pride zelo hitro. Smo to spoznali že spomladi, ko so bile praktično vse dobave motene in so iz tujine prihajale z zakasnitvijo. Vaša zahteva je neupravičena in jo morate umakniti oz. krepko podaljšati.

Zahteva 17
ta zahteva je neupravičena. Naročnik naj pripravi seznam vsega potrebnega blaga znotraj obstoječega javnega naročila. Na trg prihajajo vedno nove vrste blaga, torej bi naročnik že takoj po oddaji JN lahko spremenil predmet javnega naročila. Posamezen sklop spremenil,dopolnil ali ga celo umaknil, kot mu pač se zdi in kot mu je kaj in kdo všeč? ali kako? Ker pride na trg druga vrsta? To bi teoretično lahko pomenilo, da bi lahko v celoti odpadlo tudi nekaj sklopov, ki so sedaj v JN, pa bodo kasneje spremenjeni ali tudi umaknjeni. Ponudnik naj da implantate, instrumente, zalogo, financira naj vse, naročnik pa si pridržuje pravico, da bo spreminjal,dopolnjeval ali umaknil seznam znotraj sklopov, delno, v celoti? Če pride potreba po novih vrstah blaga, naj za njihovo nabavo izvede ustrezne potrebne postopke. Javna naročila morajo biti narejeno jasno, nedvoumno in se jih je potrebno držati. JN ni tržnica, kjer želimo kupiti "štrucar radič; domov pa prinesemo solkanski radič. Ker je prišla druga vrsta na trg?

Zahteva 19
Katere KNJIGE, revije zahtevate v točni 19? Da Vam jih nabavimo, to pomeni kupimo in jih nudimo skupaj z instrumentarijem v brezplačno uporabo?Boste pripravili seznam knjig in revij, sezname ekip ali kako je s tem?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR 39
Zahteva 12 se umakne.
Zahteva 13: Nadomestilo iztrošenega inštrumentarija naj bo od 24 do 36 urah, seveda bomo upoštevali situacijo Covid.
Zahteva 17 ostaja nespremenjena
Strokovna literatura je vezana na izbrane implantate.

Datum objave: 14.09.2020   10:30
VPRAŠANJE 40
Spoštovani,
1. Prosimo za tocne odgovore za spodnje VPRAŠANJE 3.
se vedno ni jasno katere še štiri vrste vratu zahtevate, odgovor nejasen in ni konkteten.
Prosimo za spremembo specifikacije -Excel tabele -ponudbe kje so razvidne kolicine za te 4 razlicne kote. ker drugače ne moremo ponuditi dodatna debla, ker so cene različne.

V kolikor ne spremenite specifikacijo je nemogoce odati pravo ponudbo , cene niso enake .
v primero da ne želite spremeniti vaso specifikacijo, to razumemo da je kriterij zgol kod izlocitelni alibi naveden.

hvala in

lp

Datum objave: 04.09.2020 12:28
VPRAŠANJE 3
Spoštovani

Vprašanje Za sklop 1 - zahtevate poleg standardnega vratu, naj obstaja dodatno še štiri vrste vratu.
Prosimo za obrazložitev kaj mislite s tem?
Prosimo da podate za dodatne vrate CCD kote, katere ste si predstavljali

Prosimo da za CCD kote dovolite odstopanja

V specifikacijah imate samo pozicijo deblo in revizijsko deblo. Opisi oz. zahteve ne figurirajo s specifikacijami. Zakaj? Prosimo za obrazložitev da bi lahko ponudili ustrezna debla.
Prosimo za spremembo specifikacije, ker drugače ne moremo ponuditi dodatna debla, ker so cene različne
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR 3
V strokovnih kriterijih je jasno obrazloženo zakaj potrebujemo še štiri vrste vratu, saj le tako lahko pokrijemo širok spekter različnih indikacij pri najširšem krogu pacientov, ki jih obravnavamo v UKCL.
CCD koti so opredeljeni dovolj široko. CCD kot 135 je standard za tip 1, medtem ko zahteva »manj kot 127 stopinj« že obstaja in kot taka omogoča odstopanja.
Glede na to, da gre za isto družino debel, ki se med seboj razlikujejo le po dolžini in kotom vratu, smatramo, da bi morala biti cena vseh identična.


ODGOVOR 40
Odgovor ostaja enak kot na vprašanje 3.
Datum objave: 14.09.2020   10:31
VPRAŠANJE 42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo odgovor na to prašanje, katerega do zdaj niste odgovorili.

v sklopu 4: Totalna brezcementna kolčna endoproteza Tip 4, prosimo da nam posredujete dejansko število porabljenih implantatov za ta od vas opisan tip 4 kompletne proteze. Tako bi lahko realno oceniti in pravilno kalkulirati naše cene

S ozirom na visoke stroske zahtevanega instrumentarija ca. 38.000.- euro (1 set), ter žaginih listov,
Konsignacije na kliniki s vsemi komponentami 50.000.- euro in enako število na skladiščo
Podjetja so to ogromni stroški in imamo pravice do točnih odgovorov .
Drugače ni možno kalkulirati posamezne artikle.


Najlepša hvala in lep pozdrav


ODGOVOR 42
Zastavljeno vprašanje glede porabe se ne nanaša na predmetno javno naročilo. Podatke ima klinika, ki jih ni dolžna podati.
Datum objave: 14.09.2020   10:31
VPRAŠANJE 41
Spoštovani ,

Imamo vprašanje za sklop 2: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip2

Vprašanje glede ponvice:
1. Zahtevate ponvico z nazobčano površino s koncentrično potekajočimi grebeni kovanih zobcev in bisferične oblike.
Prosimo da umaknete zgornjo zahtevo in dovolite tudi pressfit ponvico z grobo titanovo strukturo s katero dosežemo enake rezultate in hitro vraščanje kosti
Vaš odgovor ponudnikom je bil:
Ponudnik naj ponudi ponvico v skladu z razpisnimi pogoji.
Raspisni pogoj , je diskriminitoren ker omogoča samo enemo ponudniko da ponudi to ponvico.(Zimmer).
PROSIMO DA UMAKNETE VAŠO ZAHTEVO.
2. Prosimo za podatek koliko ponvic zgoraj zahtevanih tipov, ste v zadnjem letu vgradili na kliniki, da bi imeli realno številko porabe in boljše možnosti formiranja cen za vaš sklop.
Vas odgovor je bil:
Zastavljeno vprašanje glede porabe se ne nanaša na predmetno javno naročilo.

Ne strinjamo se z Vami, ker se prašanje nanasa točno na predmetno javno naročilo.
Prosimo za korekten odgovor z številkami porabe, kako bi lahko formirali našo ponudbo.
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR 41
Spoštovani, v razpisu smo podali jasne kriterije in jih prosimo upoštevajte.
Zastavljeno vprašanje glede porabe v letu 2019 se ne nanaša na predmetno javno naročilo. Podatke ima klinika, ki jih ni dolžna podati.

Datum objave: 14.09.2020   10:32
VPRAŠANJE 43
Spoštovani,

Pri vaših odgovorih dobaviteljem smo opazili pri odgovoru 6 vaše stališče:

Vaš odgovor: »Naročnik je avtonomen pri oblikovanju razpisnih pogojev in zato ne bomo spremenili zahtev. Menimo da z njimi nismo diskreditirali nikogar«

Ne strinjamo se z vami, ker je ta pogoj katerega navajate za ponvico v sklopu 4, vam znan in ga namerno zahtevate, da bi imeli možnost izključiti vse ponudnike na slovenskem tržišču, razen enega vnaprej določenega. Kljub drugim odličnim press-fit ponvicam od drugih dobaviteljev, s katerimi dosežemo odlične rezultate.

VPRAŠANJE
Koliko od teh ponvic ste vgradili zadnja 4 leta?

S tem ponovno dokazujete, da niste toliko zainteresirani za to ponvico, bolj zato da lahko druge dobavitelje izključite iz subjektivnih razlogov, tako da bi lahko dobili zaželjenega dobavitelja iz vam znanih razlogov.

Avtonomija ja, je pa tudi podrejena zakonu RS za JN. Ali ne?

Pozivamo vas da umaknete vašo zahtevo za ponvico z nazobčano površino koncentrično potekajočih grebenov kovanih zobcev in dovolite, da lahko ponudimo ekvivalentno ponvico brez zobcev press-fit.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR 43
Spoštovani, v razpisu smo podali jasne kriterije in jih prosimo upoštevajte.
Zastavljeno vprašanje glede porabe se ne nanaša na predmetno javno naročilo. Podatke ima klinika, ki jih ni dolžna podati.

Datum objave: 14.09.2020   10:33
VPRAŠANJE 44
Spoštovani,

Pridružujemo se dobavitelju, ki je postavil vprašanje 27.

Zelo jasno je vidno, da je to JN pripravljeno tako, da lahko sodeluje širok krog raznih dobaviteljev z naprej opredeljenim produktom katerega se točno vidi in ve, kdo ga bo dobil.

Vse prošnje zanikate in ste dali odgovor da so: karakteristike dovolj splošne, da ustrezajo različnim proizvajalcem. Strokovne zahteve ostanejo nespremenjene.

Konkretno to pomeni, da ste si dobavitelje v naprej izbrali s konkretnim produktom in ti bodo dobili to javno naročilo, ker ste njim omogočili s strokovnimi (tehničnimi) kriteriji, da samo oni lahko dobijo ta razpis.

O enakopravnosti ponudnikov pa ni ne duha, ne sluha.
Diskriminatorne pogoje tudi zanikate. Na vprašanja ne odgovarjate konkretno, ampak tako da si ne moremo z vašimi odgovori nič pomagati.

V praksi želite narediti vtis kakšno široko paleto produktov lahko dobavitelji ponudimo, v resnici pa se gre za veliko, pripravljeno manipulacijo s katero po 17. točki si puščate vsa vrata odprta za manipulacije od količine do cene produkta. To bi bila igra brez meja, ne pa javni razpis.

Vaše strokovne zahteve nikakor ne harmonirajo z vašo excel tabelo (ponudbo). V ponudbi-specifikaciji ni artiklov katere »kao zahtevate« v strokovnih zahtevah

Kako naj naredimo pravilno ponudbo, če nam vi ne daste pogoje za to?

1. Vaše zahteve za predmet javnega naročila, točka 17, so v celoti nezakonite in kršijo zakon o javnih naročilih. Prosimo, da točko 17 umaknete v celoti!

2. Prosimo da vašo specifikacijo (ponudbo) spremenite tako, da za SKLOP 6 lahko ponudimo cementna debla, katera zahtevate v strokovnih kriterijih. Prosimo dodajte eno alinejo v excelovi ponudbi.

3. Prosimo tudi, da specifikacijo (ponudbo) spremenite tako in dodate eno alinejo za zahtevane pressfit hemisferične ponvice iz trabekularnega titana, ker so te znatno dražje od navadnih, katere so v ponudbi (specifikaciji v Excelu).

Prosimo za nujno spremembo vašega predračuna ali ponudbe, da bi lahko ponudili omenjene produkte, v nasprotnem primeru nas žal silite v revizijo na celotno javno naročilo!

4. Vaša točka 12 - prosimo da umaknete to zahevo, ker se gre za potrošni material (žagine liste). Resekcija je pri vsaki operaciji..Še dobro da ne zahtevate še kirurških instrumentov, operacijske mize, luči in vse drugo kar rabi operacijska soba.

5. Vaša točka 18. - zahtevate BREZPLAČNO EDUKACIJO kirurgov in celo ekip o primarnih endoprotezah in ostalih materialih. To je zelo širok pojem!
Prosimo, da natančno opišete kaj s tem mislite, da ne bi prišlo do nesporazuma. Eno je edukacija z instrumenti za implantat, sledenje operacije, uvajanje operacije s kirurgom iz tujine...
Nekaj čisto drugega pa so edukacije lahko kongresi in simpoziji širom sveta.

Prosimo za natančno obrazložitev pojma Brezplačne edukacije.

6. Vaša točka 19 - Nabaviti in nuditi brezplačno "ustrezno" strokovno literaturo (revije, članke, knjige)
Prosimo, da natančno specificirate:
6a - KAtere revije in količina na leto
6b - Članki, kateri in količina na leto
6c - Knjige, katere in količina na letnem nivoju

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR 44
Spoštovani, v razpisu smo podali jasne kriterije in jih prosimo upoštevajte.
Ponudnik mora zagotoviti kontinuirano izobraževanje uporabnikov za izbrane izdelke (edukacija z instrumenti za implantat, sledenje operacije, uvajanje operacije s kirurgom iz tujine...).

Strokovna literatura je vezana na izbrane implantate in jo ne moremo v naprej definirati.

Točka 17 ostaja nespremenjena.

Točka 12 se umakne.

Datum objave: 14.09.2020   10:34
VPRAŠANJE 45
Spoštovani,
Žal na naše vprašanje 14 niste odgovorili, tako da bi lahko razumeli kaj želite , zato prosimo da nam podate odgovor in pojasnite kaj želite.
Za SKLOP 15
Zahtevate tibialne dele, da naj imajo univerzalno simetrično obliko, istočasno pa zahtevate varianto asimetrične anatomske tibialne komponente. A je v vaših zahtevah prišlo do napake?
1. PROSIMO ZA POJASNILO, Kako naj ponudimo za enaki tip kolenske proteze enkrat
Universalne Tibialne dele istočasno pa zahtevate varianto asimetrične anatomske tibialne komponente, to je pri enaki protezi neizvedljivo , in bi bila potrebna dva različna instrumentarija enkrat za Universalni in enkrat za anatomsko oblikovane tibialne komponente.

V kolikor govorimo o anatomsko oblikovanih kolenih, pomeni po našem razumevanju ne samo da so lev ain desna, ampak tudi da tudi femoralne in tibialne komponente morajo odgovarjati anatomiji in je nemogoče, da bi po takem tibialni plato bil univerzalen in simetričen. Saj bolniki imajo pravico do tega da dobijo protezo, kjer je anatomska tudi tibia, ker pač njihove tibie niso univerzalne ampak anatomsko oblikovane. Vi imate 190 kosov takih univerzalnih tibij, Kateri pacienti bodo dobili univerzalni plato (simetričen)?
2. Lahko v tem primeru ponudimo anatomske tibialne platoje?
Vljudno prosimo za konkreten odgovor na naša zastavljena prašanja , katera so opravičena in
si želimo da nam pojasnite kaj stem mislite , sigurno si ne želimo takega odgovora kot zadnjic. Ponudnik naj ponudi proizvode v skladu z razpisnimi pogoji, ki so jasno napisani.
Nikjer nismo postavili prašanje če moramo ponuditi proizvode v sklado z razpisnimi pogoji.
Zato tudi Vašega odgovora ne razumemo in prosimo za pravilne odgovore (pojasnila) na naša zastavljena prašanja. Samo tako bo nam mogoče ponuditi od Vas pričakovane artikle.
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR 45
Spoštovani, v razpisu smo podali jasne kriterije in jih prosimo upoštevajte.
Datum objave: 16.09.2020   11:02
VPRAŠANJE 22
V sklopih 1 in 3 je v strokovnih zahtevah pod VLOŽEK zahtevano tudi: »dodatno mora biti na voljo cross-link polietilen, obdelan s postopki za boljšo oksidativno stabilnost«.
Naročnika prosimo, da v predračun vključi dodatno vrstico Vložek PE izboljšana oksidativna stabilnost, saj je le-ta cenovno dražji od običajnega vložka.
Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR 22
Naročnik bo objavil popravek predračuna, kjer bo dodana pozicija za Vložek PE izboljšana oksidativna stabilnost.

VPRAŠANJE 23
V sklopih 1, 3 in 7 je v strokovnih zahtevah pod GLAVA zahtevano: »Glavice proteze morajo biti iz krom-kobaltove zlitine premera 28, 32 in 36 mm«
Glede na to, da se v večini primerov uporabljajo glave premera 28 in 32 mm, kjer je možna nižja cena, naročnika prosimo, da v predračunu vključi dodatno vrstico za glavo kovinsko premera 36 mm, ki ima višjo ceno od 28 in 32 mm. Najlepša hvala za vaš odgovor, saj le tega potrebujemo za pripravo ponudbe.

ODGOVOR 23
Naročnik bo objavil popravek predračuna, kjer se bodo dodale pozicije za dimenzije.
Datum objave: 21.09.2020   09:59
VPRAŠANJE 47
Pozdravljeni

prosimo za pojasnilo zahteve pri sklopu 3 "deblo mora biti blago ukrivljene oblike, ki ustreza anatomski obliki zgornjega dela stegnenice". Kaj pomeni blage ukrivljene oblike? Anatomska oblika, kar pomeni leva-desna izvedba?

Lep pozdrav

ODGOVOR 47
Strokovne zahteve so jasno napisane, prosimo, da jih upoštevate. Ni pogoj leva-desna izvedba.
Datum objave: 21.09.2020   10:17
VPRAŠANJE 46
Ker menimo, da artikli iz sklopov 25, 26, 27, 28,29,30 ne sodijo med klasične implantate, vas prosimo za potrditev, da za omenjene sklope ni potrebno predložiti rezultate preživetja posameznih implantatov v obliki znanstvenega članka kliničnih študij iz revij s SCI indeksom ali izpis iz katerega pomembnejših svetovnih registrov, ki vodijo endoprotetične ortopedske vsadke (strokovne zahteve).

ODGOVOR 46
Za omenjene sklope ni potrebno predložiti navedenega, ker se strokovne zahteve nanašajo na endoprotetiko.
Datum objave: 02.10.2020   14:00
OBVESTILO VSEM POTENCIALNIM PONUDNIKOM:
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je v popravku predračuna št. 845080110-049-20_002 prišlo do napake, zato bo v najkrajšem času objavil skozi poravek na PJN nov popravljen predračun.

Datum objave: 12.10.2020   08:38
OBVESTILO POTENCIALNIM PONUDNIKOM.
Spoštovani,
naročnik je ugotovil, da je na zadnjem objavljenem popravku predračuna prišlo do napake pri številčenu sklopov, zato bo objavil popravek predračuna in rekapitulacije. Nov predračun bo imel oznako _004, zato naročnik prosi vse potencialne ponudnike, da počakajo na popravljen predračun.
Podaljšan bo tudi rok za oddajo ponudb.
Za napako se naročnik iskreno opravičuje.