Dosje javnega naročila 004847/2020
Naročnik: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož
Storitve: Varovanje ljudi in premoženja na območju Psihiatrične bolnišnice Ormož
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 109.800,00 EUR

JN004847/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.07.2020
JN004847/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2020
JN004847/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.09.2020
JN004847/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004847/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ
Ptujska cesta 33
2270
SI
Ormož
Slovenija
Josip Varga
josip.varga@pb-ormoz.si
+386 27415147

Internetni naslovi
https://www.pb-ormoz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/363312/PB_ORMOŽ_JN_VAROVANJE_OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19968
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Varovanje ljudi in premoženja na območju Psihiatrične bolnišnice Ormož
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Varovanje ljudi in premoženja na območju Psihiatrične bolnišnice Ormož
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Varovanje ljudi in premoženja na območju Psihiatrične bolnišnice Ormož
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.08.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.08.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.08.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2020   23:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
1. V razpisni dokumentaciji na strani 5 (pod št. 5. predračun) je navedeno, da se poleg predračuna v razdelek "drugi dokumenti" pripne obrazec Popisi del, vendar tega obrazca ni priloženega v dokumentaciji?
2. Prav tako ni navedeno kako je s priloženo pogodbo, se le-ta samo parafira in priloži k ponudbeni dokumentaciji? V zaključnem delu pogodbe so navedene priloge, priložena je samo priloga -izjava o lastniških deležih, je to potrebno izpolniti?
Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR


1. Del stavka, ki glasi na 5. strani (pod št. 5. predračun): "obrazec Popisi del pa naloži v razdelek »drugi dokumenti«" se črta.
2. Pogodba se ne parafira in priloži ponudbeni dokumentaciji. Izjava o lastniških deležih se ne izpolni. Vse to bo izpolnjeval izbran ponudnik in ne vsi ponudniku v času oddaje ponudbe.