Dosje javnega naročila 004909/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
Blago: DOBAVO MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE ZA POTREBE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 232.300,34 EUR

JN004909/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.08.2020
JN004909/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.08.2020
JN004909/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.08.2020
JN004909/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2020
JN004909/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2020
JN004909/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.10.2020
JN004909/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.11.2020
JN004909/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004909/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 150-367312
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Beethovnova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Milošič Bračko
gp.ursiks@gov.si
+386 13005641

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/363338/RD_material_za_vzdrževanje_URSIKS.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19947
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVO MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE ZA POTREBE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Referenčna številka dokumenta: 430-84/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava materiala, potrošnih sredstev in drobnega inventarja za potrebe uradov in zgradb za potrebe Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij In sicer: material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje, elektro material, mizarski material, material za vrt, gradbeni material
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: elektro material za Generalni urad, ZPKZ Ig, ZPKZ Ljubljana, Odprti oddelek ZPKZ Ljubljana Ig,
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31680000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Generalni urad, ZPKZ Ig, ZPKZ Ljubljana, Odprti oddelek ZPKZ Ljubljana Ig,
II.2.4 Opis javnega naročila
elektro material za Generalni urad, ZPKZ Ig, ZPKZ Ljubljana, Odprti oddelek ZPKZ Ljubljana Ig,
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: elektro material za Oddelek ZPKZ Ljubljana - Novo Mesto, ZPKZ Dob
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31680000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Oddelek ZPKZ Ljubljana - Novo Mesto, Jerebova 1, 8000 Novo mesto, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, 8233 Mirna na Dolenjskem
II.2.4 Opis javnega naročila
elektro material za Oddelek ZPKZ Ljubljana - Novo Mesto, ZPKZ Dob
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: elektro material za ZPMZKZ Celje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31680000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova 3, 3000 Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
elektro material za ZPMZKZ Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: elektro material za ZPKZ Maribor, Oddelek ZPKZ Maribor - Murska Sobota, Odprti oddelek ZPKZ Maribor Rogoza
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31680000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor (ZPKZ MB), Oddelek ZPKZ Maribor - Murska Sobota, Sodna ulica 2, 9000 Murska Sobota , Odprti oddelek ZPKZ Maribor - Rogoza, Na pr
II.2.4 Opis javnega naročila
elektro material za ZPKZ Maribor, Oddelek ZPKZ Maribor - Murska Sobota, Odprti oddelek ZPKZ Maribor Rogoza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5: elektro material za ZPKZ Koper, Oddelek ZPKZ Koper - Nova Gorica
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31680000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper , Oddelek ZPKZ Koper - Nova Gorica, Pod vinogradi 2, 5000 Nova Gorica ,
II.2.4 Opis javnega naročila
elektro material za ZPKZ Koper, Oddelek ZPKZ Koper - Nova Gorica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6: elektro material za PD Radeče
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31680000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Prevzgojni dom Radeče, Pot na Brod 23, 1433 Radeče
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 6: elektro material za PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 7: gradbeni material za Generalni urad, ZPKZ Ig, ZPKZ Ljubljana, Odprti oddelek ZPKZ Ljubljana Ig
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Na Grad 25, 1292 Ig pri Ljubljani (ZPKZ IG), Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana Odprti oddelek ZPKZ Ljubljana - Ig, Banija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 7: gradbeni material za Generalni urad, ZPKZ Ig, ZPKZ Ljubljana, Odprti oddelek ZPKZ Ljubljana Ig
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 8: gradbeni material za Oddelek ZPKZ Ljubljana - Novo Mesto, ZPKZ Dob
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sklop 8: gradbeni material za Oddelek ZPKZ Ljubljana - Novo Mesto, ZPKZ Dob Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, 8233 Mirna na Dolenjskem Oddelek ZPKZ Ljubljana - Novo Mesto, Jerebova 1, 8000 Novo
II.2.4 Opis javnega naročila
gradbeni material za Oddelek ZPKZ Ljubljana - Novo Mesto, ZPKZ Dob
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 9: gradbeni material za ZPMZKZ Celje
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: - Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova 3, 3000 Celje (ZPMZKZ CE),
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 9: gradbeni material za ZPMZKZ Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 10: gradbeni material ZPKZ Maribor, Oddelek ZPKZ Maribor - Murska Sobota, Odprti oddelek ZPKZ Maribor Rogoza
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: - Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor (ZPKZ MB), - Oddelek ZPKZ Maribor - Murska Sobota, Sodna ulica 2, 9000 Murska Sobota (ZPKZ MB ODD MS), - Odprti oddelek ZPKZ
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 10: gradbeni material ZPKZ Maribor, Oddelek ZPKZ Maribor - Murska Sobota, Odprti oddelek ZPKZ Maribor Rogoza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 11: gradbeni material za ZPKZ Koper, Oddelek ZPKZ Koper - Nova Gorica
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper (ZPKZ KP), Oddelek ZPKZ Koper - Nova Gorica, Pod vinogradi 2, 5000 Nova Gorica (ZPKZ KP ODD NG),
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 11: gradbeni material za ZPKZ Koper, Oddelek ZPKZ Koper - Nova Gorica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 12: gradbeni material za PD Radeče,
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Prevzgojni dom Radeče, Pot na Brod 23, 1433 Radeče
II.2.4 Opis javnega naročila
gradbeni material za PD Radeče,
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 13: material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje Generalni urad, ZPKZ Ig, ZPKZ Ljubljana, Odprti oddelek ZPKZ Ljubljana Ig
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje Generalni urad, ZPKZ Ig, ZPKZ Ljubljana, Odprti oddelek ZPKZ Ljubljana Ig - Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Na Grad 25, 1292 Ig pri Ljubljani (ZP
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 13: material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje Generalni urad, ZPKZ Ig, ZPKZ Ljubljana, Odprti oddelek ZPKZ Ljubljana Ig
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 14: material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje Oddelek ZPKZ Ljubljana - Novo Mesto, ZPKZ Dob
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, 8233 Mirna na Dolenjskem (ZPKZ DOB), Oddelek ZPKZ Ljubljana - Novo Mesto, Jerebova 1, 8000 Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 14: material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje Oddelek ZPKZ Ljubljana - Novo Mesto, ZPKZ Dob
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: - Sklop 15: material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje za ZPMZKZ Celje
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova 3, 3000 Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje za ZPMZKZ Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 16: material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje za ZPKZ Maribor, Oddelek ZPKZ Maribor - Murska Sobota, Odprti oddelek ZPKZ Maribor Rogoza
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sklop 16: material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje za ZPKZ Maribor, Oddelek ZPKZ Maribor - Murska Sobota, Odprti oddelek ZPKZ Maribor Rogoza - Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnja
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 16: material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje za ZPKZ Maribor, Oddelek ZPKZ Maribor - Murska Sobota, Odprti oddelek ZPKZ Maribor Rogoza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: - Sklop 17: material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje za ZPKZ Koper, Oddelek ZPKZ Koper - Nova Gorica
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sklop 17: material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje za ZPKZ Koper, Oddelek ZPKZ Koper - Nova Gorica - Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper (ZPKZ KP), - Oddele
II.2.4 Opis javnega naročila
- Sklop 17: material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje za ZPKZ Koper, Oddelek ZPKZ Koper - Nova Gorica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: - Sklop 18: material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje za PD Radeče
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: - Prevzgojni dom Radeče, Pot na Brod 23, 1433 Radeče (PD RADEČE),
II.2.4 Opis javnega naročila
- Sklop 18: material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje za PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: - Sklop 19: mizarski material za ZPKZ Dob
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44191000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: - Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, 8233 Mirna na Dolenjskem
II.2.4 Opis javnega naročila
- Sklop 19: mizarski material za ZPKZ Dob
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: - Sklop 20: mizarski material za PD Radeče
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44191000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: - Prevzgojni dom Radeče, Pot na Brod 23, 1433 Radeče
II.2.4 Opis javnega naročila
- Sklop 20: mizarski material za PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: - Sklop 21: mizarski material za ZPKZ Ljubljana
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44191000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: - Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana (ZPKZ LJ), - Oddelek ZPKZ Ljubljana - Novo Mesto, Jerebova 1, 8000 Novo mesto (ZPKZ LJ ODD NM), - Odprti oddelek ZPKZ Ljublj
II.2.4 Opis javnega naročila
- Sklop 21: mizarski material za ZPKZ Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: - Sklop 23: material za vrt za ZPKZ Dob,
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03111000
44511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: - Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, 8233 Mirna na Dolenjskem
II.2.4 Opis javnega naročila
- Sklop 23: material za vrt za ZPKZ Dob,
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: - Sklop 24: material za vrt za PD Radeče
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03111000
44511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: - Prevzgojni dom Radeče, Pot na Brod 23, 1433 Radeče
II.2.4 Opis javnega naročila
- Sklop 24: material za vrt za PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: - Sklop 25: material za vrt ZPKZ IG in ZPKZ Ljubljana
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03111000
44511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Na Grad 25, 1292 Ig pri Ljubljani (ZPKZ IG), Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
- Sklop 25: material za vrt ZPKZ IG in ZPKZ Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.09.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.09.2020   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 7. 9. 2020 in se bo začelo ob 10:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.08.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Beethovnova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2020   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na dejstvo, de je objavljen popis blaga izredno obsežen in raznolik, poleg tega pa je razpis objavljen ravno v času letnih dopustov, ko je odzivni čas številnih dobaviteljev in služb počasnejši, prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe za vsaj 10 dni.

Potrebno je namreč pregledati in pripraviti kar 25 različnih predračunov, posamezni sklopi znotraj vsebinskega področja (elektro, gradbeni, vodovodni,..) niso povsem identični, kar pomeni, da je potrebno natančno preveriti in pripraviti vsak sklop posebej. Vse to zahteva ogromno časa. Poleg tega je nabor blaga zelo raznolik in je potrebno za zagotovitev celovitosti ponujenega sklopa ponudbe za številne artikle iskati tudi na trgu, kar je v času letnih dopustov še posebej oteženo, sploh ker številni subjekti že tako delujejo z okrnjenimi resursi zaradi epidemije virusa.

Prosimo torej, da upoštevate kompleksnost in obseg ponudbenega predračuna in temu primerno podaljšate rok oddaje ponudbe, da se lahko pripravi kvalitetna ponudba.

Hvala za razumevanje. lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

rok za oddajo ponudb bomo podaljšali za 7 dni, torej do 14. 9. 2020.


Datum objave: 24.08.2020   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnikova zahteva iz razpisne dokumentacije je sledeča:, Ponudnik mora od zap. št. 1 do zap. št. 21 ponudbenega predračuna ponuditi blago, ki v celoti izpolnjuje tehnične specifikacije glede okoljskih zahtev zelenega javnega naročanja, v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).
Naročnika opozarjamo, da Uredbo o zelenem javnem naročanju predpisuje samo za univerzalna čistila. Naročnik ima v predračunu od zap. št. 1 do zap. št. 21 tudi zahteve po specialnih čistilih ( npr. specialna sredstva za odstranjevanje maščob...). Za te vrste čistil ponudniki ne moremo ponuditi dokazila glede okoljskih zahtev zelenega javnega naročanja, v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, ker uredba za specialna čistila ne obstaja.

ODGOVOR

Spoštovani,

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava materiala, potrošnih sredstev in drobnega inventarja za potrebe uradov in zgradb za potrebe Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, kar izhaja iz razpisne dokumentacije št. 430-84/2020/9 z dne 30. 7. 2020. V tem postopku nimamo nobenih zahtev po Uredbi o zelenem javnem naročanju v predračunih pod zap. št. od 1 do 21 glede specialnih čistil. Čistila niso predmet našega javnega naročila.


Datum objave: 26.08.2020   07:47
VPRAŠANJE
Material za mizarsko delavnico.
- zap. št. 97 - okenski rolo različnih dimenzij: iz kakšnega materiala naj bodo roloji in točna kakšne dimenzije. Vsaka dimenzije ima svojo ceno.

Gradbeni material
- 34 - litoželeni lovilec olj 52x25.. - po preverjanju na trgu, ga ni možno najti, prosimo za več podatkov.

Material za vrt
Za škropiva, ki jih navajate mora imeti uporabnik opravljen izpit za rokavanje z njimi.
V nasprotnem primeru mu jih prodajalec ne sme prodati.


ODGOVOR

Spoštovani,
zap. št. 97 - okenski rolo različnih dimenzij:

roloji iz materiala: platno zelene barve, dvižni mehanizem na verižico

Dimenzije za SKLOP 19:
- 170 cm (širina) x 200 cm (dolžina)
- 117 cm (širina) x 200 cm (dolžina)
- 177 cm (širina) x 200 cm (dolžina)

Dimenzije za SKLOP 21:
- od 50 x 150 cm do 90 x 150 cm

Gradbeni material
- 34 - litoželeni lovilec olj 52x25.
ODGOVOR:
artikel kot npr: https://livar.si/program-za-nizke-gradnje/oljni-lovilec/


Za škropiva ima uporabnik opravljen izpit za rokovanje z njimi.

Datum objave: 26.08.2020   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za dodatna pojasnila oz. navedbo bolj natančnih opisov in specifikacij za spodnje pozicij.
Prosimo, da se ne navajajo pogovorni izrazi kot opisi temveč uradni komercialni/tehnični izrazi, saj je v nasprotnem primeru nemogoče vedeti, kaj sploh potrebujete.

Mizarski material
Spodnje pozicije so iz sklopa 19, vprašanje se nanaša tudi na druge sklope znotraj oddelka mizarski material, kjer gre za iste vsebinske pozicije.
6. pololiva eluksirana Ni jasno, kaj sploh potrebujete. Na spletu s to oznako ni možno najti primerljivih artiklov. Prosimo za jasno opredelitev, ustrezne tehnične podatke in primerljiv referenčni artikel, kaj sploh potrebujete.
7. oliva eluksirana - Ni jasno, kaj sploh potrebujete. Na spletu s to oznako ni možno najti primerljivih artiklov. Prosimo za jasno opredelitev, ustrezne tehnične podatke in primerljiv referenčni artikel, kaj sploh potrebujete.
8. jeziček vdolbni strojni - Ni jasno, kaj sploh potrebujete. Na spletu s to oznako ni možno najti primerljivih artiklov. Prosimo za jasno opredelitev, ustrezne tehnične podatke in primerljiv referenčni artikel, kaj sploh potrebujete.
9. upad za okna - Ni jasno, kaj sploh potrebujete. Na spletu s to oznako ni možno najti primerljivih artiklov. Prosimo za jasno opredelitev, ustrezne tehnične podatke in primerljiv referenčni artikel, kaj sploh potrebujete.
13. ključavnica gonilna - Ni jasno, kaj sploh potrebujete. Na spletu s to oznako ni možno najti primerljivih artiklov. Prosimo za jasno opredelitev, ustrezne tehnične podatke in primerljiv referenčni artikel, kaj sploh potrebujete.
44. letev za pult Potrebujemo več podatkov, dimenzija, material, barva,
61. kljuka za vrata - eluksirana - Ni jasno, kaj sploh potrebujete. Na spletu s to oznako ni možno najti primerljivih artiklov. Prosimo za jasno opredelitev, ustrezne tehnične podatke in primerljiv referenčni artikel, kaj sploh potrebujete.

Vrt
Spodnje pozicije so iz sklopa 25, vprašanje se nanaša tudi na druge sklope znotraj materiala za vrt, kjer gre za iste vsebinske pozicije.

2. Vrtna cev za zalivanje (kolut) 1/2 13 mm, EM kos Koliko m je mišljeno kolut oz. kos?
22. Škropivo proti plesni 5 kg (Ridomil Mz) Prosimo za izločitev. Artikli, kot so škropiva, niso dovoljeni v prosti prodaji na širšem trgu. Prodaja je dovoljena le v specializiranih prodajalnah, s posebnim dovoljenjem, zato omejujete konkurenco. Prosimo, da specialne artikle nabavljate po sistemu izločenega blaga pri ponudnikih, ki imajo za to dovoljenje. Istovrstni artikli naj se izločijo pri vseh sklopih v oddelku VRT.
23. Škropivo proti listni sovki karate zeon 5CS 1 kg Prosimo za izločitev enako kot pri poziciji 22.
24. Bakreno škropivo 1 kg Prosimo za izločitev enako kot pri poziciji 22.
25. Škropivo proti pepelasti plesni ortiva -A, Ortiva -B 1 kg Prosimo za izločitev enako kot pri poziciji 22.
26. Škropivo - gnilobi 1 kg Remendier Prosimo za izločitev enako kot pri poziciji 22.
27. Škropivo insekticid 0,1 aktiv, aktiv -r Prosimo za izločitev enako kot pri poziciji 22.
30. Škropivo proti bolhači Neemazol- T/S 0,1 l kos Prosimo za izločitev enako kot pri poziciji 22.
31. Škropivo Quadris 100g Prosimo za izločitev enako kot pri poziciji 22.
32. Škropivo Switch 100g Prosimo za izločitev enako kot pri poziciji 22.
34. Škropivo BOOM EFEKT 1 l Prosimo za izločitev enako kot pri poziciji 22.
36. Strup proti glodalcem 0,5 kg Prosimo za izločitev enako kot pri poziciji 22.
56. Semena male vrečke 3 g: Semena česa?
57. Semena velika vrečka 7 g: Semena česa?
58. Semena velike vrečke 10 g: Semena česa?
59. Semena zelenj. vrečka 2,5 g: Semena česa?
60. Semena cvet. vrečka 0,2 g: Semena česa?
104. Kramp 120 del f.: Ni jasno, kaj natančno želite kaj pomeni oznaka 120 del f
105. Plin 10 kg: Prosimo za izločitev. Plin se ne prodaja v prosti prodaji, temveč pri distributerjih, ki imajo za to posebna dovoljenja.
108. Šoba pralna: Ni razumljivo, kaj potrebujete. Šoba za kaj? Prosimo za več podatkov in navedbo referenčnega artikla.
111. Zobnik MUTA: Potrebnih je več podatkov: kakšen zobnik, za kaj?
129. Bučke cukete: Seme ali vrtnina?
130. Bučke Hokaido: Seme ali vrtnina?

Gradbeni material
Spodnje pozicije so iz sklopa 8, vprašanje se nanaša tudi na druge sklope znotraj oddelka gradbeni material, kjer gre za iste vsebinske pozicije.

214 KERAMIČNE PLOŠČICE 15X15 BELE: Prosimo za izločitev pozicije. Gre za zelo stare verzije ploščic, ki jih v večini splošnih trgovin s tako širokim asortimanom, kakor ga imate opredeljenega v razdelku gradbeni material, ni več na voljo. Ploščice so dobavljive zgolj v zelo redkih specialnih trgovinah za keramiko. Prosimo, da te artikle kupujete po sistemu izločenega blaga neposredno pri dobaviteljih, ki lahko dobavijo te artikle.
215 IVERNA PLOŠČA BELA 8mm: Prosimo za dimenzije plošče.
216 IVERNA PLOŠČA BELA 16mm: Prosimo za dimenzije plošče.
217 IVERNA PLOŠČA 18mm (od U 182 do F 583 -bar. paleta): Prosimo za dimenzije plošče.
218 NAVADNA IVERNA PLOŠČA 16mm: Prosimo za dimenzije plošče.
219 IVERNA PLOŠČA 18mm odH1582 do H3734.: Prosimo za dimenzije plošče.
220 LEPLJEN LES ZA ST. POHIŠTVO: Kakšen lepljen les? Za kaj se bo uporabljal? Dimenzije?
222 PULT ZA KUHINJO 40X6000mm: Kakšna je širina?
224 VEZANA PLOŠČA bukev 5mm: Prosimo za dimenzije plošče.

Glede na številne nejasnosti in obseg popisa, ki je na mestih precej pomanjkljiv in je potrebno ogromno časa, da definiramo, kaj sploh potrebujete, prosimo za podaljšanje roka.

Hvala za razumevanje. Lep pozdrav.ODGOVOR
Spoštovani,

objavljamo pojasnila k artiklom, za katere vam ni jasno kaj želimo, in sicer:
Mizarski material
6. pololiva eluksirana - kljuka, ki se uporablja za okna, okenska kljuka, kot na primer:

https://www.google.com/search?q=pololiva+eloksiran&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-98aR1KbrAhXSuKQKHfLwCgUQ2-cCegQIABAA&oq=pololiva+eloksiran&gs_lcp=CgNpbWcQA1C8sg9Y5bUPYMPCD2gAcAB4AYAB5wOIAdoGkgEJMS4wLjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Ask8X_7uO9LxkgXy4aso&bih=830&biw=1164#imgrc=ysUYH2ddUs_mSM

7. oliva eluksirana - kljuka, ki se uporablja za starejša okna, okenska kljuka, kot na primer:

https://www.google.com/search?q=okenska+oliva&tbm=isch&ved=2ahUKEwiOjMnR2KbrAhUYtaQKHfpeAGEQ2-cCegQIABAA&oq=okenska+oliva&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoCCAA6BQgAELEDOgQIABAYUMruAliKmQNg9pwDaABwAHgFgAHQAogB4ROSAQgyMC41LjAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEAwAEB&sclient=img&ei=us08X47HO5jqkgX6vYGIBg&bih=830&biw=1164#imgrc=KVr9SDDNk2Z2uM

8. jeziček vdolbni strojni - uporablja se za starejša okna, okenska ključavnica, kot na primer:
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=vdolbni+jezi%C4%8Dek&hl=sl&sa=X&ved=2ahUKEwiJmvHW2abrAhVMNOwKHRFJBCMQsAR6BAgKEAE&biw=1164&bih=830#imgrc=PeRXw-tK15pX9M

9. upad za okna - uporablja se za starejša okna, okenski zatič, kot na primer:
https://www.kgn.si/izdelek/vpad-za-gornje-okno.html

13. ključavnica gonilna - kljuka sredinskega okna, uporablja se za starejša okna, kot na primer:
https://webshop.schachermayer.com/cat/sl-SI/product/okenska-gonilna-oliva-elegant-520-grundmann-ravna-brez-trna-alu-polirana/102202790

44. letev za pult - zaključna letev na kuhinjskem pultu, aluminijasta, barva aluminija, trikotna, kot na primer:
https://www.odako.si/assets/M3500.pdf

61. kljuka za vrata - eluksirana - je kljuka za vrata s ščitom, kot na primer:
https://www.google.com/search?q=eloksirana+kljuka+za+vrata&tbm=isch&hl=sl&chips=q:eloksirana+kljuka+za+vrata,online_chips:srebrno+eloksirana&hl=sl&sa=X&ved=2ahUKEwjn8cHJ4KbrAhULG-wKHfZcDTYQ4lYoAnoECAEQFg&biw=1148&bih=830#imgrc=1QQQQtDcCIgcEM

MATERIAL ZA VRT ODGOVORI
2. Vrtna cev za zalivanje (kolut) 1/2 13 mm, EM kos. Koliko m je mišljeno kolut oz. kos?
KOLUT, cev za zalivanje dolžine 30 m

Škropiva navedena spodaj se izločijo samo za sklop 24 in 25.
22. Škropivo proti plesni 5 kg (Ridomil Mz)
23. Škropivo proti listni sovki karate zeon 5CS 1 kg
24. Bakreno škropivo 1 kg
25. Škropivo proti pepelasti plesni ortiva -A, Ortiva -B 1 kg
26. Škropivo - gnilobi 1 kg Remendier
27. Škropivo insekticid 0,1 aktiv, aktiv -r
30. Škropivo proti bolhači Neemazol- T/S 0,1 l kos
31. Škropivo Quadris 100g
32. Škropivo Switch 100g
34. Škropivo BOOM EFEKT 1 l
36. Strup proti glodalcem 0,5 kg

ODGOVOR ZA VSA SEMENA, za sklope 23 in 25:
56. Semena male vrečke 3 g: različna semena
57. Semena velika vrečka 7 g: različna semena
58. Semena velike vrečke 10 g: različna semena
59. Semena zelenj. vrečka 2,5 g: različna semena
60. Semena cvet. vrečka 0,2 g: različna semena

različna semena so: solate, korenje rdeče, korenje rumeno, koleraba, kitajsko zelje, rdeče zelje, rdeča pesa, majaron, por, por zimski, radič.peteršilj, zelena gomoljna, zelena listna, drobnjak, cvetača, brokoli, zelje (spomladansko jesensko), paprika, jajčevec, kumare, bučke (jedilne, hokaido), rdeča redkvica, črna redkev, bazilika, blitva, špinača, rukola, tagetes, ganzanija, kapucinke, ognjič, endivijaVsa našteta semena se nabavljajo v različnih gramaturah (količinah) odvisno od potreb na vrtu

za sklop 24 material za vrt za PD Radeče bo naročnik objavil popravek celotnega predračuna

104. Kramp 120 del f.: Ni jasno, kaj natančno želite kaj pomeni oznaka 120 del f
kramp ročno orodje

105. Plin 10 kg: Prosimo za izločitev. Plin se ne prodaja v prosti prodaji, temveč pri distributerjih, ki imajo za to posebna dovoljenja.
Plin se izloči samo iz sklopa 24 in 25.

108. Šoba pralna: Ni razumljivo, kaj potrebujete. Šoba za kaj? Prosimo za več podatkov in navedbo referenčnega artikla.
za pranje, zalivanje ipd.

111. Zobnik MUTA: Potrebnih je več podatkov: kakšen zobnik, za kaj?
Artikel Zobnik Muta izločen iz predračuna, iz vseh sklopov

129. Bučke cukete: Seme ali vrtnina? seme

130. Bučke Hokaido: Seme ali vrtnina?seme

GRADBENI MATERIAL

214 KERAMIČNE PLOŠČICE 15X15 BELE: izločen iz predračuna, iz vseh sklopov

215 IVERNA PLOŠČA BELA 8mm: DIMENZIJE:
dimenzije za SKLOP 8, 9, 10, 11: 200 cm x 300 cm
dimenzije za SKLOP 7: 2800 mm x 2080 mm
dimenzije za SKLOP 12: 2800 mm x 2070 mm


216 IVERNA PLOŠČA BELA 16mm: DIMENZIJE:
dimenzije za SKLOP 8, 9, 10, 11: 200 cm x 300 cm
dimenzije za SKLOP 7: 2800 mm x 2080 mm
dimenzije za SKLOP 12: 2800 mm x 2070 mm


217 IVERNA PLOŠČA 18mm (od U 182 do F 583 -bar. paleta): dimenzije plošče:
dimenzije za SKLOP 8, 9, 10, 11: 200 cm x 300 cm
dimenzije za SKLOP 7: 2800 mm x 2080 mm
dimenzije za SKLOP 12: 2800 mm x 2070 mm


218 NAVADNA IVERNA PLOŠČA 16mm: dimenzije plošče.:
dimenzije za SKLOP 8, 9, 10, 11: 200 cm x 300 cm
dimenzije za SKLOP 7: 2800 mm x 2080 mm
dimenzije za SKLOP 12: 2800 mm x 2070 mm219 IVERNA PLOŠČA 18mm odH1582 do H3734.: dimenzije plošče:
dimenzije za SKLOP 8, 9, 10, 11: 200 cm x 300 cm
dimenzije za SKLOP 7, 12: 2800 mm x 2080 mm

222 PULT ZA KUHINJO 40X6000mm: dimenzije:
40mm x 600mm x 4000 mm, kar pomeni, da je debelina 4 cm, širina 60 cm in dolžina 4 m

224 VEZANA PLOŠČA bukev 5mm: dimenzije plošče:
dimenzija za SKLOP 8, 9, 10, 11: 200 cm x 300 cm
dimenzije za SKLOP 7: 2000 mm x 1500 mm
dimenzija za sklop 12: 2500 mm x 1250 mm
Datum objave: 02.09.2020   07:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Gradbeni material - S8

Za pozicije:
215 IVERNA PLOŠČA BELA 8mm:
216 IVERNA PLOŠČA BELA 16mm:
217 IVERNA PLOŠČA 18mm (od U 182 do F 583 -bar. paleta):
218 NAVADNA IVERNA PLOŠČA 16mm:
219 IVERNA PLOŠČA 18mm odH1582 do H3734.
224 VEZANA PLOŠČA bukev 5mm
ste v odgovoru opredelili, da potrebujete dimenzije (odvisno od sklopa):
- 200 cm x 300 cm
- 2800 mm x 2080 mm
- 2800 mm x 2070 mm

Dimenziji 2000x3000mm in 2800x2080mm ne obstajata. V teh okvirih obstaja oz. je najbližja dimenzija 2800x2080. Prosimo torej za popravek zahtevanih dimenzij skladno s tem, kar je dobavljivo na trgu.

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani

pojasnjujemo da za:
215 IVERNA PLOŠČA BELA 8mm:
216 IVERNA PLOŠČA BELA 16mm:
217 IVERNA PLOŠČA 18mm (od U 182 do F 583 -bar. paleta):
218 NAVADNA IVERNA PLOŠČA 16mm:
219 IVERNA PLOŠČA 18mm odH1582 do H3734.
224 VEZANA PLOŠČA bukev 5mm

so zahtevane dimenzije 2800x2080, torej vse iverne plošče so dimenzije 2800 mm x 2080 mm

Datum objave: 02.09.2020   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani.

26.08.2020 ste na eno izmed ponudnikovih vprašanj:
Gradbeni material
- 34 - litoželeni lovilec olj 52x25.. - po preverjanju na trgu, ga ni možno najti, prosimo za več podatkov.

Odgovorili:
Gradbeni material
- 34 - litoželeni lovilec olj 52x25.
artikel kot npr: https://livar.si/program-za-nizke-gradnje/oljni-lovilec/

Referenčni artikel od Livarja, ki ste ga navedli, se po informacijah proizvajalca več ne proizvaja. Enakovreden artikel na trgu ni dobavljiv. Obstajajo zgolj plastične opcije, vendar potrebujemo natančne podatke o zahtevanem pretoku.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

obveščamo vas, da se naveden artikel litoželeni lovilec olj 52x25 izloči iz predračuna.


Datum objave: 02.09.2020   15:52
VPRAŠANJE

Pozdravljeni!

Vprašanja se nanašajo na vse istovrstne pozicije v različnih sklopih, v primeru, da je ista pozicija zajeta še v drugih sklopih.

Vodovod S14
42. steklo za etažer (debelina 6 mm) l=600mm
Samo steklo ni več dobavljivo. Etažerji so dobavljivi v kompletu skupaj z nosilci, kar že imate v razpisu. Nabave po različnih rezervnih delih na trgu niso več dobavljive, zato prosimo za izločitev pozicije.

Vodovod S 3
548 Kopalniška omarica (npr. Concepto): iz navedene BZ ni jasno, kakšno omarico potrebujete. Prostostoječo, visečo, za pod umivalnik, dimenzije, Poleg tega gre za vrsto blaga kopalniškega pohištva, kar ne sodi med enakovredne vrste blaga materiala za toplovodno in vodovodno vzdrževanje. Ker pohištvo ne sodi med istovrstne vrste blaga, ki so predmet dotičnega sklopa in na voljo v tehničnih trgovinah z materialom za vzdrževanje, prosimo, da artikel umaknete iz tega sklopa in ga kupujete po principu nabave izločenih artiklov.

Gradbeni s-8
Spodaj navedene pozicije niso predmet rednega prodajnega asortimana trgovcev z gradbenim materialom, temveč gre za specifične vrste blaga, ki jih ponujajo specializirani ponudniki. Prav tako so dobave tega materiala zelo specifične, saj se navadno dobavljajo v večjih količinah, kar pomeni, da je za določitev cene, ki mora vključevati vse stroške, vključno z dostavo, potrebno zelo jasno opredeliti pogostost in količino posamezne dobave na vsako lokacijo. Prevozi peska ali lesa s tovornjaki so zelo visoki in tega ni možno enačiti z nabavo npr. 25 kg vreče peska, ki je v redni prodaji pri trgovcu. Zato prosimo, da se spodnji artikli izločijo iz predračuna. Prav tako za poziciji 220 in 221 iz tako opredeljenih opisov sploh ni jasno, kaj potrebujete.
3 Pesek savski sejani 0-4 mm t
4 Pesek savski sejani 0-8 mm t
5 Pesek savski sejani 0-16 mm t
6 Pesek savski sejani 0-30 mm t
7 Pesek sejani za malto 0-6 mm t
8 Pesek sejani za posip ceste 4 - 8 mm t
9 Tampon za nasip makadamskih cest 0 - 70 mm t
220 LEPLJEN LES ZA ST. POHIŠTVO m3
221 LES 50 m3

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani,

podajamo pojasnilo:
pozicija 42. steklo za etažer (debelina 6 mm)l= 600 mm se izloči iz razpisa

548 Kopalniška omarica (npr. Concepto): se izloči iz razpisa

naslednji artikli ostajajo v razpisu:

3 Pesek savski sejani 0-4 mm t
4 Pesek savski sejani 0-8 mm t
5 Pesek savski sejani 0-16 mm t
6 Pesek savski sejani 0-30 mm t
7 Pesek sejani za malto 0-6 mm t
8 Pesek sejani za posip ceste 4 - 8 mm t
9 Tampon za nasip makadamskih cest 0 - 70 mm t
220 LEPLJEN LES ZA ST. POHIŠTVO m3
221 LES 50 m3
Datum objave: 03.09.2020   14:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na to, da pozicije niste izločili iz razpisa, niste opredelili dodatnih odgovorov za vsako pozicijo, ki predstavljajo izhodišče za oblikovanje ponudbe.
Za vsako pozicijo za vsak zapor opredelite natančno predvideno število dobav letno in količino posamezne dostave, saj je razlika, ali gre za dostavo enega šleperja, več šleperjev, ali gre za 1 dostavo letno, eno dostavo mesečno... V nasprotnem primeru bo potrebna revizija na razpisno dokumentacijo, saj le ta ni pripravljena na način, da omogoča ponudniku izdelavo ustrezne ponudbe.

Za poziciji 220 in 221 je potrebnih več podatkov, saj iz teh opisov ni jasno, kaj potrebujete. Že v preteklem javnem naročilu ste ti dve poziciji izločili, ker niste znali definirati, kaj sploh potrebujete. Prosimo torej za bolj natančne specifikacije in navedbo referenčnega artikla.

3 Pesek savski sejani 0-4 mm t
4 Pesek savski sejani 0-8 mm t
5 Pesek savski sejani 0-16 mm t
6 Pesek savski sejani 0-30 mm t
7 Pesek sejani za malto 0-6 mm t
8 Pesek sejani za posip ceste 4 - 8 mm t
9 Tampon za nasip makadamskih cest 0 - 70 mm t
220 LEPLJEN LES ZA ST. POHIŠTVO m3
221 LES 50 m3

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani

obveščamo vas, da se navedeni artikli izločijo iz razpisa, zato za te postavke ne oddate ponudbene cene.


Datum objave: 07.09.2020   10:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za dodatne podatke pri EM za spodnje pozicije.

Gradbeni
189 Fasadna mreža Rofix rola; kaj je rola koliko m2?
196 Markirna vrvica kos; koliko m = kos?
162 Mavčna plošča - navadna 12 mm kos; koliko m2 = kos?
163 Mavčna plošča - vodoodporna 12 mm kos; koliko m2 = kos?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,
na vašo zahtevo posredujemo dodatne podatke za naslednje pozicije:

Gradbeni
189 Fasadna mreža Rofix rola; kaj je rola koliko m2? rola je 10 m2

162 Mavčna plošča - navadna 12 mm kos; koliko m2 = kos? kos je 2.5 m2
163 Mavčna plošča - vodoodporna 12 mm kos; koliko m2 = kos? kos je 2.5 m2

Iz razpisne dokumentacije se izloči artikel, zato zanj ne oddajate ponudbene cene
196 Markirna vrvica kos;

Datum objave: 07.09.2020   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za odgovore za spodnje postavke. Nanaša se na vse istovrstne pozicije v vseh sklopih.

Elektro
51 Luč kopalniška s stikalom in vtičnico 1 x 18 W kos s stikalo in vtičnico ni več dobavljivo; obstaja zgolj klasična kopalniška luč, podelementna
Stikalo in vtičnica sta načeloma del kopalniških kompletov in vgrajena v omarico.

Vodovod
242. litoželezni talni sifon 250 -horizontalni odtok - za FI 250 ne obstaja sifon s horizontalnim odtokom. Horizontalni odtok ostaja zgolj za FI 150. Ali je naveden FI pravilen?
567. Zaključek okrogli 4304300 GROHE kos 60 kataloška številka ne obstaja. Prosimo za navedbo pravilne kataloške številke.

Hvala.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,

poz. 567: Zaključek okrogli GROHE ; pravilna kataloška številka Grohe je 43043000


iz razpisne dokumentacije se izločita spodaj navedena artikla, zato za njiju ne oddajajte ponudbene cene:

Elektro
51 Luč kopalniška s stikalom in vtičnico 1 x 18 W kos

Vodovod
242. litoželezni talni sifon 250 -horizontalni odtok - za FI 250