Dosje javnega naročila 005022/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA CERKNO, Bevkova ulica 26, 5282 Cerkno
Blago: Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 590.790,60 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005022/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.08.2020
JN005022/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2020
JN005022/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2020
JN005022/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2020
JN005022/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2020
JN005022/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2020
JN005022/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2020
JN005022/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2020
JN005022/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2020
JN005022/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2020
JN005022/2020-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2020
JN005022/2020-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2020
JN005022/2020-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2020
JN005022/2020-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2020
JN005022/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.11.2020
JN005022/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.11.2020
JN005022/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
JN005022/2020-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005022/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 154-376631
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA CERKNO
Bevkova ulica 26
5282
SI
Cerkno
Slovenija
http://www.os-cerkno.si/
janja.bajt.smrekar@gmail.com
+386 40840608
+386 53775790

Internetni naslovi
http://www.os-cerkno.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/363511/Za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20078
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)
Referenčna številka dokumenta: 1 JN /2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava živil po sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 13
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Mleko, maslo in smetane
Probiotični jogurti
Sadni in navadni jogurti
Mlečni namazi, sirni namazi, skuta in siri
Sladoled
Eko mleko mlečni izdelki
Mleko in mlečni izdelki izbrana kakovost poreklo Slovenija

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop razdeljen na podsklope:
Sveže meso
Mesni izdelki
Ekološko meso in izdelki
Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava perutninskega mesa in izdelkov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklopa:

Jajca talna oz. hlevska reja
Ekološka jajca

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklopa:
Sveže ribe
Zamrznjene ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže ter suho sadje in zelenjava
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Sveže sadje
Sveža zelenjava
Suhe stročnice
Naravno (BIOLOŠKO) kisano zelje in repa /brez vseh dodatkov)
Bio sadje in zelenjava
Suho sadje (obvezno brez žvepla)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zamrznjene zelenjave in sadja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15400000
15830000
15840000
15860000
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Olja
Marmelade in džemi (brez žvepla in ostalih dodatkov)
Konzervirane ribe (samo ribe, olje, sol)
Zeliščni čaji (sestava samo zelišča)
Začimbe
Konzervirano sadje in zelenjava
Ostalo prehrambeno blago
Ostali ekološki izdelki

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi, sirupi ter žitne rezine
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Sokovi in sirupi
Sadno žitne rezine
Bio sokovi

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita, mlevski izdelki in testenine
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15610000
15611000
15613300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Moke, kaše, testenine
Sveže testenine
Bio testenine
Bio mlevski izdelki, žita

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Kruh
Pekovski izdelki
Slaščice
Biskviti
Bio pekarski in ostali izdelki
Kruh,pekov. pecivo brez E-jev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila za posebne prehrambene namene
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
15882000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukceivna dobava živil za diete.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena živila in testo
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zamrznjenih živil s testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej razpisno dokumentacijo

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.09.2020   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.09.2020   08:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2020   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA CERKNO
Bevkova ulica 26
5282
Cerkno
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2020   20:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 9: Sadni sokovi, sirupi ter žitne rezine
8 sirup pomaranča 100% sadni delež 5l - IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo zgoščen pomarančni sok z min. 50 % sadnim deležem pakiran po 5 L. Prosim, za popravek opisa artikla ali umik iz povpraševanja

9 sirup limona 100% sadni delež 5l - IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo drug okus, kot npr. jagoda; aronija-borovnica, višnja, gozdni sadeži,
Prosim, za popravek artikla

10 sirup malina 100% sadni delež 5l - IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo drug okus, kot npr. jagoda; aronija-borovnica, višnja, gozdni sadeži,
Prosim, za popravek artiklaODGOVOR
Spoštovani,
odgovor vam bomo podali v naslednjih dneh.

Lep pozdrav
Datum objave: 19.08.2020   10:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim ,da artikle BIO kefir in Bio kefir sadni v sklopu 1.5 dopolnite in poimenujete BIO kefir (iz kefirnega zrna) in BIO sadni kefir (iz kefirnega zrna). Le tako si lahko zagotovite artikle ustrezne kakovosti in slovenskega porekla.

Hvala


ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo pretehtal ali bo upošteval vašo pobudo in morebitno spremembo objavil v popravku predračuna.

Lep pozdravDatum objave: 19.08.2020   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja:
Sklop 10: Žita, mlevski izdelki in testenine
7 kus kus 5kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 2kg ?
8 kus kus polnozrnati 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 250g ?
9 mlinci 1 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 6kg ?

17 široki rezanci 6kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 1kg ?

18 testenine za juho (rinčice, rižek, zvezdice ipd.) 250g
Ker gramatura 250g pri nas ne obstaja, vam lahko ponudimo rinčice 4kg , rižek 5kg , zvezdice 500g ali 5kg ?

19 testenine jajčne (npr. metuljčki) 500g
Vam lahko ponudimo obliko navihančkov 500g?
20 testenine peresniki 5kg
Vam lahko ponudimo jajčne 10kg ?

Najlepša hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Spoštovani,
izvolite odgovore
Sklop 10: Žita, mlevski izdelki in testenine
7 kus kus 5kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 2kg ? Lahko, toda dobili boste malo točk pri merilu kakovosti.
8 kus kus polnozrnati 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 250g ? Lahko, toda dobili boste malo točk pri merilu kakovosti.
9 mlinci 1 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 6kg ? Lahko, toda dobili boste malo točk pri merilu kakovosti.

17 široki rezanci 6kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 1kg ? Lahko, toda dobili boste malo točk pri merilu kakovosti.

18 testenine za juho (rinčice, rižek, zvezdice ipd.) 250g
Ker gramatura 250g pri nas ne obstaja, vam lahko ponudimo rinčice 4kg , rižek 5kg , zvezdice 500g ali 5kg ? Lahko, toda dobili boste malo točk pri merilu kakovosti.

19 testenine jajčne (npr. metuljčki) 500g
Vam lahko ponudimo obliko navihančkov 500g? Ne.
20 testenine peresniki 5kg
Vam lahko ponudimo jajčne 10kg ? Lahko, toda dobili boste malo točk pri merilu kakovosti.

Lep pozdrav


Datum objave: 19.08.2020   10:43
VPRAŠANJE
Sklop 7: Zamrznjeno sadje in zelenjava
artikel 5: zelen ali rumen?
artikel 11: pasirana ali v listih?
artikel 12: določite prosimo eno vrsto sadja, ki ga želite. Ne morete pod isto postavko zahtevati različne vrste sadja, ker ima različno sadje na trgu tudi različno ceno. Ne moremo vam recimo ponuditi jagod po ceni višenj, ali ananasa po ceni malin...
artikel 14: celi, kocke ali rezine?

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo objavil popravek. Iz popravka bodo razvidni odgovori na vaša vprašanja.

Lep pozdrav


Datum objave: 19.08.2020   10:47
VPRAŠANJE
Ali so količine v predračunu predvidene za 1 ali za 2 leti?

ODGOVOR

Spoštovani,
za eno leto.

Lep pozdrav


Datum objave: 19.08.2020   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani, imamo spodnja vprašanja?

6 marmelada ekstra domača 700g slivova ENOTA MERE
7 marmelada ekstra domača 700g jagoda ENOTA MERE
8 marmelada ekstra domača 700g marelica ENOTA MERE
9 marmelada ekstra domača 700g šipek ENOTA MERE
10 marmelada ekstra domača 700g ostali okusi npr. brusnična ENOTA MERE


18 sadni čaj divja češnja ENOTA MERE

9 marmelada ekstra domača 700g šipek vsebuje 42% ali pa 44%sadnega deleža, v kolikor hočete večjega prosimo za dobavitelja, ki izdeluje željen artikel, kaj ponudimo?
7 marmelada ekstra domača 700g jagoda vsebuje 44% sadnega deleža ali lahko ponudimo, v kolikor hočete večjega prosimo za dobavitelja, ki izdeluje željen artikel,
10 marmelada ekstra domača 700g ostali okusi npr. brusnična ali lahko džem 50% 240g?
Hvala!


Podsklop 4: Zeliščni čaji (sestava samo zelišča)
ali vam čaje lahko ponudimo gastro pakiranja v filter vrečkah?
17 sadni čaj gozdni sadeži 0,5 kg ali lahko 1kg
sadni čaj jagoda-vanilija 0,5 kg ali lahko 1kg
20 melisin čaj 1 kg ali lahko 500g rinfuza
27 drobnjak 80g ali lahko 130g
29 majaron drobljeni 100g ali lahko 220g
33 klinčki 125 g prosimo, da poveste kaj vam ustreza mleti celi gramatura?
KLINČKI MLETI KOTANYI 160 G
KLINČKI CELI KOTANYI 50G K20
KLINČKI CELI KOTANYI 125 G
KLINČKI MLET.KOTANYI 20 G
KLINČKI CELI KOTANYI 18G VRE.K25

91 osnovna kremna omaka 500g kaj imate v mislih krema za kremšnite ali omaka za pečenko?

17 široki rezanci 6kg ali lahko 500g ali pa 2kg, ali pa kodrasti 8kg


ODGOVOR

Spoštovani,

Podsklop 4: Zeliščni čaji (sestava samo zelišča)
ali vam čaje lahko ponudimo gastro pakiranja v filter vrečkah? Odgovor vam bomo posredovali naknadno.
17 sadni čaj gozdni sadeži 0,5 kg ali lahko 1kg Lahko, boste pa dobili zelo malo točk s področja kakovosti.
sadni čaj jagoda-vanilija 0,5 kg ali lahko 1kg Lahko, boste pa dobili zelo malo točk s področja kakovosti.
20 melisin čaj 1 kg ali lahko 500g rinfuza Lahko, ker je znotraj dopustnega odstopanja.
27 drobnjak 80g ali lahko 130g Lahko, boste pa dobili zelo malo točk s področja kakovosti.
29 majaron drobljeni 100g ali lahko 220g Lahko, boste pa dobili zelo malo točk s področja kakovosti.
33 klinčki 125 g prosimo, da poveste kaj vam ustreza mleti celi gramatura? Želimo cele, teže, ki je navedena v predračunu.
KLINČKI MLETI KOTANYI 160 G
KLINČKI CELI KOTANYI 50G K20
KLINČKI CELI KOTANYI 125 G
KLINČKI MLET.KOTANYI 20 G
KLINČKI CELI KOTANYI 18G VRE.K25

91 osnovna kremna omaka 500g kaj imate v mislih krema za kremšnite ali omaka za pečenko? Odgovor boste prejeli naknadno.

17 široki rezanci 6kg ali lahko 500g ali pa 2kg, ali pa kodrasti 8kg Lahko, boste pa dobili zelo malo točk s področja kakovosti.

Lep pozdrav


Datum objave: 19.08.2020   11:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

koliko % sadni delež morajo vsebovati?

Podsklop 2: Marmelade in džemi (brez žvepla in ostalih dodatkov)
5 marmelada 20 g - lahko vsebuje žveplo kos 1552
6 marmelada ekstra domača 700g slivova 48
7 marmelada ekstra domača 700g jagoda 40
8 marmelada ekstra domača 700g marelica 50
9 marmelada ekstra domača 700g šipek 42
10 marmelada ekstra domača 700g ostali okusi npr. brusnična 40


ODGOVOR

Spoštovani,
v skladu z zahtevami, ki so opredeljene na 111 STRANI KAKOVOSTNIH ZAHTEV -

SPLOŠNE IN DODATNE ZAHTEVE PREHRAMBENEGA BLAGA PO SKLOPIH (Priloga 1), ki so del razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav


Datum objave: 19.08.2020   11:04
VPRAŠANJE
Prosimo, da sirupe ločite v svoj sklop, saj take dobavlja samo 1 dobavitelj ali pa odobrite druge gramature

8 sirup pomaranča 100% sadni delež 5l obstaja 65% sadni delež, lahko pa ponudimo 100% sirup jabolko 5l
9 sirup limona 100% sadni delež 5l ali lahko ponudimo SOK RAUCH LIM.KONC.100%CULIN.1L

10 sirup malina 100% sadni delež 5l ali lahko 100% gozdni sadeži 5l
Hvala!

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo objavil popravek in omogočil sodelovanje več ponudnikom.

Lep pozdrav


Datum objave: 19.08.2020   11:06
VPRAŠANJE
Ali cene podamo na 2 ALI 4 DECIMALKE?ODGOVOR


Spoštovani,
končni znesek sklopa / podsklopa mora biti zaokrožen na 2 decimalki. Ostalo je lahko po vaši izbira, mora pa se ob morebitnim sodelovanjem ujemat z dobavnicami in računi.

Lep pozdrav

l

Datum objave: 19.08.2020   11:06
VPRAŠANJE
Ali so količine v predračunu za 1 leto?


ODGOVOR

Ja,

lep pozdrav


Datum objave: 19.08.2020   11:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas katere certifikate boste upoštevali pri kakovosti?

29. člen
Merila za izbor

80 točk
(ponudnik, ki ponudil vse artikle, ki bodo izpolnjevali tehnične oz. kakovostne zahteve dobi 80 točk, ponudnik, ki v sklopu oz. podsklopu, če je sklop razdeljen na podsklope ponudi en artikel, ki ne izpolnjuje tehnične oz. kakovostne zahteve dobi 60 točk, če ponudi dva ali tri artikle, ki ne izpolnjujejo tehnične oz. kakovostne zahteve dobi 20 točk, če ponudi štiri ali več artiklov, ki ne izpolnjujejo tehnične oz. kakovostne zahteve dobi 0 točk.
V kolikor sklop ali podsklop vsebuje 10 ali manj artiklov ponudnik, ki ponudi vse artikle, ki izpolnjujejo tehnične zahteve dobi 80 točk. Ponudnik, ki ne izpolni vse kakovostne zahteve dobi 0 točk.
ODGOVOR

Pri kakovosti ne bomo upoštevali certifikatov (ti so pri nekaterih sklopih / podsklopih) pogoj.

Upoštevali bomo skladnost s tehničnimi zahtevami (npr. da mesni izdelki ne vsebujejo ojačevalce okusa ali kvasni ektrakt, da ribe niso kemijsko tretirane oz., da ne vsebujejo E- jev, da so pravilne teže, da marmelade ne vsebujejo konzervansov .....).

Lep pozdrav


Datum objave: 19.08.2020   11:11
VPRAŠANJE

Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Lahko, če je znotraj dopustnega odstopanja. V nasprotnem primeru, boste prejeli malo točk pri merilu kakovosti.

Lep pozdrav


Datum objave: 19.08.2020   11:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 9: Sadni sokovi, sirupi ter žitne rezine
8 sirup pomaranča 100% sadni delež 5l - IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo zgoščen pomarančni sok z min. 50 % sadnim deležem pakiran po 5 L. Prosim, za popravek opisa artikla ali umik iz povpraševanja

9 sirup limona 100% sadni delež 5l - IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo drug okus, kot npr. jagoda; aronija-borovnica, višnja, gozdni sadeži,
Prosim, za popravek artikla

10 sirup malina 100% sadni delež 5l - IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo drug okus, kot npr. jagoda; aronija-borovnica, višnja, gozdni sadeži,
Prosim, za popravek artiklaODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo ponovno preveril kaj obstaja na trgu in objavil popravek predračuna.

Lep pozdrav


Datum objave: 22.08.2020   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 9: Sadni sokovi, sirupi ter žitne rezine
8 sirup pomaranča 100% sadni delež 5l - IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo zgoščen pomarančni sok z min. 50 % sadnim deležem pakiran po 5 L. Prosim, za popravek opisa artikla ali umik iz povpraševanja

9 sirup limona 100% sadni delež 5l - IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo drug okus, kot npr. jagoda; aronija-borovnica, višnja, gozdni sadeži,
Prosim, za popravek artikla

10 sirup malina 100% sadni delež 5l - IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo drug okus, kot npr. jagoda; aronija-borovnica, višnja, gozdni sadeži,
Prosim, za popravek artiklaODGOVOR

Spoštovani,
naročnik želi:

8 sirup pomaranča min. 50% sadni delež 5l kos 21
9 sirup limona 100% sadni delež 1l kos 25
10 sirup malina 100% sadni delež 0,5l kos 50


Objavil bo popravek.

Lep pozdrav