Dosje javnega naročila 004947/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve operat. vzdrževanja, vzdrževanja in nadgradnje oz. nadaljnjega razvoja carin. info. sistema-SICIS, trošarin. info. sistema-eTROD in trošarin. info. sistema v režimu odloga plačila-SIEMCS
ZJN-3: Odprti postopek

JN004947/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004947/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 152-371898
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gfu.fu@gov.si
+386 14783800

Internetni naslovi
http://www.fu.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/363552/SICIS2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19959
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve operat. vzdrževanja, vzdrževanja in nadgradnje oz. nadaljnjega razvoja carin. info. sistema-SICIS, trošarin. info. sistema-eTROD in trošarin. info. sistema v režimu odloga plačila-SIEMCS
Referenčna številka dokumenta: 430-316/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72230000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja in nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja carinskega informacijskega sistema - SICIS, trošarinskega informacijskega sistema - eTROD in trošarinskega informacijskega sistema v režimu odloga plačila - SIEMCS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1 - SICIS
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja in nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja carinskega informacijskega sistema - SICIS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridružuje pravico, da z izbranim ponudnikom sklene pogodbo za zagotovitev storitev za še dodano 2-letno obdobje, in sicer na podlagi predhodno izvedenega postopka s pogajanji brez predhodne objave, upoštevajoč 5. odstavek 46. člena ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2 - eTROD
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja in nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja trošarinskega informacijskega sistema - eTROD
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridružuje pravico, da z izbranim ponudnikom sklene pogodbo za zagotovitev storitev za še dodano 2-letno obdobje, in sicer na podlagi predhodno izvedenega postopka s pogajanji brez predhodne objave, upoštevajoč 5. odstavek 46. člena ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3 - SIEMCS
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja in nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja trošarinskega informacijskega sistema v režimu odloga plačila - SIEMCS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridružuje pravico, da z izbranim ponudnikom sklene pogodbo za zagotovitev storitev za še dodano 2-letno obdobje, in sicer na podlagi predhodno izvedenega postopka s pogajanji brez predhodne objave, upoštevajoč 5. odstavek 46. člena ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.09.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.09.2020   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb poteka preko informacijskega sistema e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.08.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 12342800
http://www.dkom.si/
VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 14783800
https://www.fu.gov.si/
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.08.2020   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Imamo vprašanje glede poznavanja okolij v katerih tečejo sistemi, ki so predmet javnega naročila.
V poglavju 3. Vsebinsko tehnični opis predmeta javnega naročila je pri vseh sklopih po modulih navedena uporabljena tehnologija. Iz opisov lahko razberemo, da aplikacije delujejo v okolju:
IBM WAS (izjemoma Oracle IAS)
IBM Portal
Oracle podatkovni bazi -
IBM MQ za upravljanje s čakalnimi vrstami
IBM Message Broker oziroma Integration Bus oziroma APP Connect Enterprise za upravljanje s sporočili.

Naročnik z referencami podjetja preverja poznavanje:
Programska oprema , ki je nameščena na aplikativnih strežnikih IBM WAS in Oracle IAS (točka 2.5.3)
delovanje sistema v okolijh Oracle baze podatkov (točka 2.5.3)
upravljanje s čakalnimi vrstami, sporočili v XML formatu (točka 2.5.2)

Reference za poznavanje IBM Portal naročnik ne zahteva, čeprav je tudi v katalogu storitev operativnega vzdrževanja v točki 3.4 naveden pod točko A. Upravljanje okolij.

Ali izvajalec/podjetje ne potrebuje izkušenj na IBM Portal-u?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik bo za področje tehnologije IBM Portal preverjal ponudnikovo usposobljenost oziroma poznavanje omenjene tehnologije na podlagi predloženih certifikatov, ki so zahtevani v točki 2.5.4 (19. odstavek) razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.
Datum objave: 28.08.2020   13:47
Spoštovani.

Naročnik zainteresirane ponudnike obvešča, da spreminja določbo 19. člena v osnutku pogodbe. Ta se po novem glasi: "FURS lahko po potrebi in na podlagi predhodne najave pri obdelovalcu izvede nadzor nad izvajanjem ukrepov in postopkov za varstvo varovanih podatkov, ki so opredeljeni v določbah od 12. do 20. člena te pogodbe, kot to določa 47. člen Zakona o finančni upravi ZFU (Uradni list RS, št. 25/14)."

Lep pozdrav.