Dosje javnega naročila JN5712/2012
Naročnik: VRTEC KOLEZIJA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN5712/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.05.2012
JN7029/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.06.2012
    JN5712/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 103-172420
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 29. 5. 2012
Številka objave: JN5712/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) VRTEC KOLEZIJA, Rezijanska ulica 22, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: Špela Knol, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 306 44 46. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Kolezija
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Glavni kraj dobave: Enota Kolezija, Rezijanska 22, 1000 Ljubljana - KOLEZIJA in Enota Murgle, Pod bukvami 11, 1000 Ljubljana - MURGLE
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Kolezija (predvidoma 15.09.2012 do 15.09.2014)
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15800000 (Razna živila)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT.
NASLOV 1. SKUPINA: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
1.1. sklop Pasterizirano, sterilizirano mleko
1.2. sklop Jogurti
1.3. sklop Vanilijev jogurt
1.4. sklop Sadni kefir
1.5. sklop Kislo mleko
1.6. sklop Smetana, skuta in maslo
1.7. sklop Siri
1.8. sklop Mlečni namazi
1.9. sklop Mlečni pudingi in deserti
1.10. sklop Mlečna rezina
1.11. sklop Sladoledi
1.12. sklop Bio mleko
1.13. sklop Bio jogurti
1.14. sklop Bio kislo mleko
1.15. sklop Bio kefir
1.16. sklop Bio maslo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral po največ dva dobavitelja za posamezen sklop.
2.1. sklop Mlada govedina
2.2. sklop Eko mlada govedina
2.3. sklop Svinjsko meso
2.4. sklop Telečje meso
2.5. sklop Eko telečje meso
2.6. sklop Perutninsko meso
2.7. sklop Žrebičkovo meso
2.8. sklop Kunčje meso
2.9. sklop Kosti
2.10. sklop Mesnine, salame
2.11. sklop Perutninske mesnine in salame
2.12. sklop Paštete
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 3. SKUPINA: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral po največ dva dobavitelja za posamezen sklop.

3.1. sklop Zamrznjene ribe
3.2. sklop Sveže ribe
3.3. sklop Konzervirane ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15240000 (Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe)
03310000 (Ribe, raki ter vodne rastline in živali)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 4. SKUPINA: JAJCA
1)KRATEK OPIS Naročnik bo za vsak sklop izbral največ dva ponudnika

4.1. sklop Kokošja jajca
4.2. sklop Bio kokošja jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 5. SKUPINA: OLJA IN IZDELKI
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen podsklop.
5.1. sklop Olja
5.2. sklop Majoneze
5.3. sklop Margarine
5.4. sklop Maščobe za peko
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15871273 (Majoneza)
15431000 (Margarina in podobni preparati)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 6. SKUPINA: SVEŽA ZELENJAVA, SVEŽE SADJE IN SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen sklop.
6.1. sklop Solata
6.2. sklop Ostala zelenjava
6.3. sklop Bio zelenjava
6.4. sklop Integriran krompir
6.5. sklop Stročnice
6.6. sklop Sadje
6.7. sklop Integrirana jabolka
6.8. sklop Eko jabolka
6.9. sklop Integrirano zgodnje spomladansko sadje
6.10. sklop Integrirano pozno poletno sadje
6.11. sklop Eko južno sadje
6.12. sklop Suho sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331100 (Sveže ali zamrznjene vrtnine)
03212200 (Sušene stročnice in zrna stročnic)
15332410 (Suho sadje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 7. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen sklop
7.1. sklop Zamrznjena zelenjava
7.2. sklop Zamrznjeno sadje
7.3. sklop Konzervirana in vložena zelenjava
7.4. sklop Kislo zelje in repa
7.5. sklop Bio kisla repa in zelje
7.6. sklop Konzervirano sadje
7.7. sklop Marmelade in džemi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15332400 (Konzervirano sadje)
15332230 (Marmelada)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 8. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen sklop:
8.1. sklop Sadni, zelenjavni sokovi, nektarji
8.2. sklop Bio sadni sok
8.3. sklop Ostale sadne pijače
8.4. sklop Sirupi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 9. SKUPINA ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen sklop:
9.1. sklop Izdelki iz krompirjevega testa
9.2. sklop Izdelki iz ostalega testa
9.3. sklop Zrezki, polpeti
9.4. sklop Zelenjavni polpeti
9.5. sklop Testo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 10. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
1)KRATEK OPIS Naročnik bo za posamezen sklop izbral največ dva ponudnika.
10.1. sklop Mlevski izdelki
10.2. sklop Instant mlevski izdelki
10.3. sklop Riž
10.4. sklop Kaše
10.5. sklop Bio kaše
10.6. sklop Kosmiči
10.7. sklop Bio kosmiči
10.8. sklop Testenine
10.9. sklop Vodni vlivanci
10.10. sklop Bio testenine
10.11. sklop Sveže testo
10.12. sklop Polnjene sveže testenine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15851220 (Polnjene testenine)
15850000 (Testenine)
15614000 (Predelan riž)
15613313 (Kosmiči ali enakovredno)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 11. SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, SLAŠČICE IN KEKSI
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen sklop.
11.1. sklop Pšenični kruh
11.2. sklop Pšenični kruh brez vseh aditivov
11.3. sklop Ostali kruhi
11.4. sklop Žemlje, štručke, bombete,…
11.5. sklop Bio kruh, žemlje, stručke…
11.6. sklop Rogljiči – listnato kvašeno testo
11.7. sklop Ostalo pekovsko pecivo
11.8. sklop Keksi
11.9. sklop Bio keksi
11.10. sklop Slaščičarska peciva – biskvitne rezine in torte
11.11. sklop Slaščičarska peciva – pecivo iz vzhajanega testa in zavitki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811100 (Kruh)
15812000 (Pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 12. SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Naročnik bo za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika.
12.1. sklop Kakavovi in kavni izdelki
12.2. sklop Kakavove kreme
12.3. sklop Čaji
12.4. sklop Razni praški
12.5. sklop Kis
12.6. sklop Bio kis
12.7. sklop Med
12.8. sklop Bio med
12.9. sklop Začimbe
12.10. sklop Ostala živila in dodatki
12.11. sklop Dietna živila
12.12. sklop Dietna živila brez glutena
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15840000 (Kakav; čokolada in sladkarije)
15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15831600 (Med)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Rok plačila do 30 dni po prejemu zbirnega računa (1-krat mesečno).
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Akt o skupni izvedbi naročila (več v razpisni dokumentaciji).
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za dejavnost, ki je predmet naročila. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
Če je ponudnik kmet, mora imeti status kmeta. DOKAZILO (priloga 3):
Kopija odločbe o statusu kmeta ALI kopija izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev.

Več v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
2. Ponudnikovi transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila niso bili blokirani iz davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO (priloga 9):
Original ali kopija BON-2 obrazca AJPES-a (za tuje ponudnike pa ustrezen obrazec primerljivega izdajatelja) ali
Original ali kopija potrdil/a bank/e za vse odprte transakcijske račune ponudnika, ki je/so izdan/i največ 30 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb.
3. Ponudnik se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal za celotni čas trajanja okvirnega sporazuma.
Izjema: Ponudniki za 6. sklop (razen za 5. in 12. podsklop) pa se zavezujejo, da bo fiksnost cen zagotavljali najmanj 2 meseca od datuma začetka uporabe okvirnega sporazuma, kasneje pa jih bodo lahko spreminjali enkrat mesečno, v skladu z določili v razpisni dokumentaciji, pri čemer bodo naročniku v pisno potrditev cene za navedeno obdobje posredovali najkasneje pet delovnih dni pred potekom enomesečnega obdobja fiksnosti cen.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik, ki ponuja živila živalskega izvora, mora imeti registriran objekt pri Veterinarski upravi Republike Slovenije. V primeru, da živila živalskega izvora ne ponujajo proizvajalci, morajo ponudniki, ki takšno blago ponujajo, priložiti kopijo navedene odločbe svojega dobavitelja oz. proizvajalca.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava – registriranost objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (priloga 10)
2. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje in načela o higieni živil ter upoštevati druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi veljavnega Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 4), in sicer:
- kmetje: da pri delu upoštevajo dobro higiensko prakso (se udeležujejo izobraževanj svetovalne službe pri KGZS);
- ostali: da izpolnjujejo pogoje in načela o higieni živil v skladu z veljavnim Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem
3. Ponudnik mora upoštevati vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oziroma vpliva na področje živil;
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, ki taka živila ponuja.DOKAZILO: Izjava ponudnika (veljavna za ponudnike, ki bodo ponudili taka živila), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
4. Ponudnik upošteva veljavne Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oz. vpliva na področje živil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
5. Ponudnik mora zagotavljati dostavo fco skladišče naročnika razloženo (natančneje določeno pri splošnih in posebnih pogojih), z odzivnim časom:
- en delovni dan po oddaji naročila,
- v primeru reklamacije ob dobavi z odzivnim časom ene ure od prejema reklamacije (zapis na dobavnici/prevzemnici),
- v primeru interventnih / izjemnih naročil z odzivnim časom dveh ur od oddaje naročila;
- v primeru naknadno ugotovljenega količinskega/kakovostnega odstopanja od naročenega blaga z odzivnim časom enega delovnega dne od poslanega reklamacijskega zapisnika.
Vso povratno embalažo mora ponudnik iz vseh lokacij dostave odpeljati še isti dan ali najkasneje ob naslednji dostavi blaga. Enako velja tudi za nepovratno embalažo, če tako zahteva naročnik.
Za distribucijo mora imeti zagotovljen vozni park z ustrezno opremo, s katero je zagotovljeno, da se kvaliteta živil med prevozom ne spremeni, skladno s predpisi.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 11)
6. Ponudnik mora zagotavljati zahtevane količine in kakovost blaga, živila morajo biti brez umetnih sladil, brez umetnih barvil, brez umetnih arom, brez ojačevalcev okusa, ob dobavi pa, razen če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, ne sme preteči več kot tretjina roka uporabe.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
7. Ponudnik mora izpolnjevati vse splošne pogoje, posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavlja in vse zahteve za posamezno živilo, ki izhaja iz opisa živila v ponudbenem predračunu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
8. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire pod enakimi pogoji (brez višanja cen) živila dobavljal tudi na nove lokacije naročnika, če jih bo naročnik odprl v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudn ika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
9. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku na njegovo zahtevo ponudil drugo istovrstno živilo, če se bo izkazalo, da v ponudbi ponujeno živilo otroci zavračajo ali ponudil novo vrsto živila iste skupine, če se bo pojavila potreba. Po uskladitvenem dogovoru med naročnikom in ponudnikom glede cene, za tako živilo veljajo vsi pogoji (fiksnost cen, plačilni rok, rok dobave in ostali pogoji) iz okvirnega sporazuma. Maksimalen delež takih dodanih oz. zamenjanih živil je 20%.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
10. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku pisno posredoval informacije o akcijskih cenah oz. o maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bo naročnik posredoval v obdobju, ko so cene pri ponudniku nižje, bo naročniku obračunal po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku.
DOKAZILO: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba pogajati: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-545/2012-6
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 16. 7. 2012
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 15. 9. 2012
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 17. 7. 2012
Čas: 10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov (obvezno s pooblastilom in osebnim dokumentom). Zakoniti zastopniki ponudnika ne potrebujejo pooblastila.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Da.
Če se, navedite predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:
Po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Predvidoma 15.09.2014.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Vse dodatno v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/5/6793-168619970821632/Dokumenti_za_
objavo.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 5. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7029/2012, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 29. 6. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.06.2012   11:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Prosimo napišite, kje v Uradnem listu in kdaj je bil objavljen razpis.
Hvala.

ODGOVOR:
Številka: 430-545/2012-11
Številka JN: 12/600024
Datum: 26.06.2012


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-12/600024 – »Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Kolezija«, številka objave JN5712/2012 z dne 29.05.2012

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeča vprašanja:

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
Številka objave: JN5712/2012, Datum objave: 29.5.2012
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 26.6.2012, 12:26
Spoštovani

Prosimo napišite, kje v Uradnem listu in kdaj je bil objavljen razpis.
Hvala.


ODGOVOR:

Javni razpis za javno naročilo »Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Kolezija« je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije pod številko 2012/S 103-172420 dne 01.06.2012.Pripravila:
Špela Knol


Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslano:
- Portal javnih naročil RSDatum objave: 10.07.2012   15:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Pozdravljeni!

Lepo prosimo, da pregledate možnost, ali lahko ponudimo spodnja pakiranja.
8.3.. sklop: OSTALE SADNE PIJAČE
29 Ledeni čaj, breskev, 0,2L – ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?

12.9. sklop: ZAČIMBE
49. Mleta sladka paprika, do 500g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

12.11. sklop: DIETNA ŽIVILA
83. Riževa smetana, sladka do 250ml – na tržišče je prišlo novo pakiranje in sicer 300ml. Lepo prosimo, da spremenite dovoljeno težo na 300ml.


Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Številka: 430-545/2012-13
Številka JN: 12/600024
Datum: 10.7.2012

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-12/600024 – »Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Kolezija«, številka objave JN5712/2012 z dne 29.05.2012

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeča vprašanja:

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
Številka objave: JN5712/2012, Datum objave: 29.5.2012
Oddano: 4.7.2012, 13:39
Pozdravljeni!

Lepo prosimo, da pregledate možnost, ali lahko ponudimo spodnja pakiranja.
8.3.. sklop: OSTALE SADNE PIJAČE
29 Ledeni čaj, breskev, 0,2L – ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?

12.9. sklop: ZAČIMBE
49. Mleta sladka paprika, do 500g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

12.11. sklop: DIETNA ŽIVILA
83. Riževa smetana, sladka do 250ml – na tržišče je prišlo novo pakiranje in sicer 300ml. Lepo prosimo, da spremenite dovoljeno težo na 300ml.

Hvala za odgovor.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
ODGOVOR:

1. Ponudnik lahko ponudi pakiranje od 0,2 l do 0,25 l.
2. Ponudnik lahko ponudi pakiranje od 500 g do 1000 g.
3. Ponudnik lahko ponudi pakiranje od 250 ml do 300 ml.

Enota mere ostane enaka kot v tabeli popisa!

Pripravila:
Špela Knol

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe
Poslano:
- Portal javnih naročil RS