Dosje javnega naročila 004900/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-86/20; Preplastitev vozišča ceste RT-932, odsek 6924 Sl.Gradec-Pungart od km 10.700 do km 12.730
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 407.892,20 EUR

JN004900/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.08.2020
JN004900/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.09.2020
JN004900/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.11.2020
JN004900/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.11.2020

Revizijski zahtevki
05.10.2020 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
05.10.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
21.10.2020 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
28.10.2020 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
29.10.2020 Sprejet je sklep o ustavitvi postopka 018-175_Ministrstvo_za_infrastruktu.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN004900/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 14788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001091/narocilo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20019
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-86/20; Preplastitev vozišča ceste RT-932, odsek 6924 Sl.Gradec-Pungart od km 10.700 do km 12.730
Referenčna številka dokumenta: 43001-299/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preplastitev vozišča ceste RT-932, odsek 6924 Sl.Gradec-Pungart od km 10.700 do km 12.730
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Preplastitev vozišča ceste RT-932, odsek 6924 Sl.Gradec-Pungart od km 10.700 do km 12.730
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.08.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.08.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2020   10:41
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da natančno navede, katere kamnite materiale iz okoliških gramoznic sprejema kot ustrezne.

ODGOVOR

Naročnik bo kot ustrezne sprejemal vse kamnite materiale, ki bodo ustrezali TSC 06.200:2003 in TSC 06.100:2003