Dosje javnega naročila 004959/2020
Naročnik: OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
Blago: Skupno javno naročilo za pogonska goriva z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za obdobje 2021 - 2024
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 655.384,85 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004959/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.08.2020
JN004959/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2020
JN004959/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.12.2020
JN004959/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2020
JN004959/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004959/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 152-370419
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Dean Starc
dean.starc@izola.si
+386 56600150

Internetni naslovi
http://izola.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20006
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Skupno javno naročilo za pogonska goriva z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za obdobje 2021 - 2024
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Občina Izola in Zdravstveni dom Izola izvajata javno naročilo za nabavo pogonskih goriv za obdobje 2021 - 2024.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 427.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Neosvinčeni motorni bencin 95-oktanski
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09132100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: dizelsko gorivo (tudi AdBlue)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava dizelskega goriva (tudi AdBlue)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: plin
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
nabava avtoplina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
kot v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.09.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.09.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2020   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2020   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo, kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik je objavil razpisno dokumentacijo tudi na svoji spletni strani.

LPDatum objave: 13.08.2020   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na rok, do katerega lahko ponudniki postavimo vprašanja za predmetno javno naročilo, prosimo, da naročnik čimprej objavi razpisno dokumentacijo.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik je objavil razpisno dokumentacijo tudi na svoji spletni strani.
LP


Datum objave: 13.08.2020   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za popravek Obrazca št. 2 in sicer tako, da se črtata tretja in četrta alineja točke I. o fiksnosti cene. Cene naftnih derivatov so namreč državno regulirane in se določajo ter spreminjajo z Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik ne bo spreminjal besedila obrazca št. 2.
LP


Datum objave: 16.08.2020   19:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

A) v 7. členu vzorca pogodbe navajate: " Ocenjena pogodbena vrednost blaga za 48-mesečno obdobje je _______________ EUR brez ddv.
V vrednosti je zajet odobren popust na liter goriva oziroma plina in drugega, nujno potrebnega blaga, v višini ______ % .
Cene blaga se bodo oblikovale in spreminjale v skladu z Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.
V primeru prenehanja veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov se razume, da se pri ceni goriv na RAZLIČNIH LOKACIJAH bencinskih servisov računa stalen odobren popust na liter goriva in drugega, nujno potrebnega blaga, v višini ________ %.
Prodajalec zagotavlja naročniku stalen popust v višini ______% na liter dobavljenega goriva oziroma plina in drugega, nujno potrebnega blaga.
V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški, povezani z dobavo goriva in drugega, nujno potrebnega blaga po razpisni dokumentaciji (manipulacija, obdelava podatkov, kartice, administrativni stroški ). "
Prosimo za pojasnila:
1. kaj zajema drugo nujno potrebno blago
2. cena ostalega blaga se ne oblikuje in spreminja v skladu z Uredbo, zato naj naročnik v pogodbi opredeli, da velja cena za ostalo blago po ceniku ponudnika na dan nakupa
3. navedbe glede fiksnosti cene goriv v obrazcu 2, točki 3 Navodil in v 7. členu pogodbe si nasprotujejo, fiksnih cen goriv ponudniki ne moremo zagotoviti, ker so predpisane z zakonom o kontroli cen.
B) poglavje III. vzorcu pogodbe ima naslov " Pogodbena cena ", govori pa o načinu fakturiranja in roku plačila
C) na kateri dan mora veljati ponudbena cena goriv glede na to, da se spreminja načeloma vsakih 14 dni; opredeljena cena na določen datum zagotavlja enakopravnost ponudnikov

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,
1. Drugo nujno blago je vse blago, ki ga imajo ponudniki na svojih servisih v vsakokratni ponudbi, kot na primer: čistilo za šipo, olje, tekočina proti zmrzovanju, nadomestna svetila (žarnice).
2. Za ostalo (nujno drugo) blago veljajo cene ponudnika, vendar se ponujeni popust v odstotkih (%) upošteva tudi za to blago.
3. Navedbe o fisknosti se nanašajo na fiksni popust - odstotek popusta je enak za vse blago.
4. Ob pripravi ponudbe naj naročniki upoštevajo ceno na liter brez DDV in sicer:
- Neosvinčen motorni bencin 95-oktanski (sklop 1): 0,8197 evra,
- Dizelsko gorivo (sklop 2): 0,8197 evra in
- Plin (sklop 3): 0,4630 evra.

Lep pozdravDatum objave: 17.08.2020   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Direktorat za javno naročanje navaja: »ESPD mora pripraviti naročnik, in sicer tako, da označi za konkreten postopek javnega naročanja relevantne razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje, ter ga objaviti skupaj s t. i. razpisno dokumentacijo«.

Na podlagi navodil s strani direktorata za javno naročanje vas pozivamo, da pripravite ESPD obrazec in ga objavite.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročniku je znano stališče DJN vendar ZJN-3 ne določa, da bi moral naročnik objaviti ESPD obrazec. 4. odst. 79. čl ZJN-3 določa celo "Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne." Na podlagi navedenega pozivamo vse potencialne ponudnike, da pripravijo ESPD obrazec v skladu z že objavljenimi navodili v razpisni dokumentaciji na str. 8 in 9.
S spoštovanjem