Dosje javnega naročila 004983/2020
Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Blago: Naročilo dobave sadik gozdnega drevja za jesen 2020 za ekološko regijo oz. podregijo Murska ravan (3.2); Obsotelsko gričevje (3.5); Krško Bizeljsko gričevje (3.6).
ZJN-3: Odprti postopek

JN004983/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.08.2020
JN004983/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2020
JN004983/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004983/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 153-374255

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Garafolj
zgs.tajnistvo@zgs.si
+386 14700050

Internetni naslovi
http://www.zgs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zgs.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20022
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Naročilo dobave sadik gozdnega drevja za jesen 2020 za ekološko regijo oz. podregijo Murska ravan (3.2); Obsotelsko gričevje (3.5); Krško Bizeljsko gričevje (3.6).
Referenčna številka dokumenta: 430-985/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03451000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
dobava sadik gozdnega drevja za jesen 2020 za ekološko regijo oz. podregijo Murska ravan (3.2); Obsotelsko gričevje (3.5); Krško Bizeljsko gričevje (3.6).
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 50.360,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03451000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, vse OE
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročilo dobave sadik gozdnega drevja za jesen 2020 za ekološko regijo oz. podregijo Murska ravan (3.2); Obsotelsko gričevje (3.5); Krško Bizeljsko gričevje (3.6).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodba se lahko podaljša z aneksom k pogodbi zaradi nastopa izrednih razmer (vremenskih, Covid in ostalih).
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, ki jo naročnik objavlja na svoji spletni strani: http://www.zgs.si/
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.09.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.09.2020   09:30
Kraj: Elektronsko odpiranje na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.09.2020   08:00

Dodatne informacije:
Ponudnik odda vso dokumentacije ponudbe z elektronsko oddajo na portal e-JN .
Naročnik omogoča ogled razpisne dokumentacije in obrazca ESPD na njegovi spletni strani: http://www.zgs.si/
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.