Dosje javnega naročila 004918/2020
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor
Gradnje: Prenova prostorov na Inštitutu za Anatomijo in Sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Mariboru
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004918/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.08.2020
JN004918/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.08.2020
JN004918/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2020
JN004918/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2020
JN004918/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004918/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta
Taborska ulica 8
2000
SI
Maribor
Slovenija
romana.grajner@um.si, Romana Grajner
romana.grajner@um.si
+386 22345826
+386 22345820

Internetni naslovi
http://www.mf.um.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/363891/RD-_Obnova_prostorov_na_Inštitutu_za_anatomijo_in_Sodno_medicino_MF_UM.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/363891/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20032
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova prostorov na Inštitutu za Anatomijo in Sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Mariboru
Referenčna številka dokumenta: 302-1mf/2020/002NMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova prostorov na Inštitutu za Anatomijo in Sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Izvajala se bodo gradbeno obrtniška dela, strojne inštalacije in elektro inštalacije.
specifija dela je natančneje objavljena v Projektni dokumentaciji, zaželjen je tudi ogled objekta. Dela morajo biti dokončana do 30.10.2020, zaradi izvajanja pedagoškega procesa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Inštitut za Anatomijo in Sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Ljubljanska 5, Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova prostorov na Inštitutu za Anatomijo in Sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Izvajala se bodo gradbeno obrtniška dela, strojne inštalacije in elektro inštalacije.
specifija dela je natančneje objavljena v Projektni dokumentaciji, zaželjen je tudi ogled objekta. Dela morajo biti dokončana do 30.10.2020, zaradi izvajanja pedagoškega procesa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.08.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.08.2020   09:15
Kraj: informacijski sistem eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2020   13:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ogled je obvezen?

lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

ogled ni obvezen, je pa omogočen.

Datum objave: 06.08.2020   13:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

lahko predložimo kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del.
hvala za odgovor

ODGOVOR


Spoštovani,

v 2. delu je priloga banča garancija.
Lep pozdrav.

Datum objave: 07.08.2020   08:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

malo nesorazmerno in nekoknkurenčno do samih ponudnikov, da zahtevate bančno garancijo za dobro izvedbo, pri garanciji PA MENICE.
Menimo, da ni sporno če upoštevate kavcijsko zavarovanje, saj je enakovredno bančni garanciji.
Prosimo naročnika, naj se drži in upošteva zakone in uredbe povezane z oddajo javnih naročil, kot je UREDBA O FINANČNIH ZAVAROVANJIH PRI JAVNIH NAROČANJIH!

hvala!


ODGOVOR


Spoštovani,

Besedilo kavcijskih zavarovanj je na videz podobno bančni garanciji, razlika se za upravičenca pokaže ob potencialnem unovčenju.

Kavcijsko zavarovanje je po pravni naravi podobno poroštvu, ki je akcesorno (nesamostojno) in odvisno od osnovnega pogodbenega razmerja, kar pomeni tudi vrsto ugovorov, vezanih na osnovni posel, česar banka garant nima (npr. ugovor zastaranja če zastara obveznost iz osnovnega posla, garancija velja do izteka njene veljavnosti). Kavcijsko zavarovanje torej predstavlja pogojno jamstvo, kjer mora izdajatelj zavarovalnica ugotavljati kršitev oziroma nastalo škodo, saj solidarno jamči za izpolnitev osnovne obveznosti naročnika garancije (oz. ponudnika/pogodbenika). Njena funkcija je bolj reparacija, medtem ko je osnovna funkcija bančne garancije takojšnje plačilo upravičencu.

Upravičenec mora v primeru zahteve za plačilo po kavcijskem zavarovanju dokazati kršitev pogodbenih obvez naročnika garancije (oz. ponudnika/pogodbenika).

Zato naročnik vztraja pri bančni garanciji.

Datum objave: 07.08.2020   08:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

malo nesorazmerno in nekoknkurenčno do samih ponudnikov, da zahtevate bančno garancijo za dobro izvedbo, pri garanciji PA MENICE.
Menimo, da ni sporno če upoštevate kavcijsko zavarovanje, saj je enakovredno bančni garanciji.
Prosimo naročnika, naj se drži in upošteva zakone in uredbe povezane z oddajo javnih naročil, kot je UREDBA O FINANČNIH ZAVAROVANJIH PRI JAVNIH NAROČANJIH!

hvala!


ODGOVOR

Spoštovani,

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih razerij, se na obrazcu pod rubriko
Vrsta zavarovanja: vpiše vrsta zavarovanja: bančna garancija/kavcijsko zavarovanje.

Odgovor je sestavini del razpisne dokumentacije in obrazcov.

Datum objave: 07.08.2020   09:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosimo, če pogledate RD, ker je objavljena vsaka druga stran (9,11,13 itd...), ter jo objavite v celoti
lp

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosimo, če pogledate objavljeno RD in jo objavite v celoti, ker je objavljena vsaka druga stran (9,11, 13 itd ...)
Hvala in lp

ODGOVOR


Spoštovani,

hvala za opombo, v teku je objava celotne RD - obnova prostorov na Inštitutu za Anatomijo in Sodno medicino MF UM

Datum objave: 11.08.2020   10:29
VPRAŠANJE
Ali lahko oddamo potrjeno referenco, če le ta vsebuje vse navedene zahtevane podatke kakor vaša?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Da, lahko.Datum objave: 11.08.2020   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo, če lahko objavite bolj podrobno projektno dokumentacijo, da se bo tudi razločno razbralo, saj že same dimenzije v teh tlorisih ne moremo razbrati.

Pri demontaži in ponovni montaži premične stene nas zanima, v kolikšnem obsegu je ta oprema ter kako je oddaljena začasna deponija?
Pri zaščiti nepremične oprema nas ponovno zanima za kakšno in v kakšnem obsegu gre?
Pri Rušitvena in demontažna postavka 6., prosimo, če podrobneje opišete demontažo dotrajanih inštalacij.
Pri Suhomontažna dela: prosimo za shemo, sliko, detajl...za leseno podkonstrukcijo-postavka 1.
Pri Razna dela: prosimo za podrobnejše podatke, dimenzije podstrešnih stopnic.

Hvala.


Lp

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike na ogled objekta. Ogled je podaljšan do konca tega tedna, vsekakor pa se prej pokliče, na že objavljeno tel. št. Mnenje projektanta je, da si ponudnik ogleda objekt.
Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije.

Lp.

Datum objave: 11.08.2020   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo bolj razvidnih tlorisov.

Lp

ODGOVOR


Spoštovani,
žal nas portal ni spustil naprej, glede velikosti objave, zato smo komplet RD združili v kompakt PDF.
Odločili smo se, da pošljete na elektronski naslov robi.serdinsek@um.si, :
prošnja za PDF dokumente, vezava projektantska dokumentacija in elektro dokumentacija za obnovo prostorov na Inštitutu za Anatomijo in Sodno medicino MF UM.

Odgovor je sestavni del RD.

Datum objave: 11.08.2020   13:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za dimenzije podstrešnih stopnic.
Lp
ODGOVOR

Spoštovani,

Poglejte v projektno dokumentacijo str. 47.

Mnenje projektanta:
Potencialni ponudniki si naj NUJNO ogledajo objekt, da bodo lahko podali konkretne ponudbe.

Nikoli se pri projektih ni delal natančen popis vse premične opreme (omare, stoli, mize ...), zato je ogled nujen, kot je napisano tudi v razpisni projektni dokumentaciji.Datum objave: 12.08.2020   08:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je ogled pogoj za oddajo ponudbe?

Lp

ODGOVOR


Spoštovani,

še enkrat objavljam odgovor, za vašo korektno oddajo ponudbe:
Potencialni ponudniki si naj NUJNO ogledajo objekt, da bodo lahko podali konkretne ponudbe.
Nikoli se pri projektih ni delal natančen popis vse premične opreme (omare, stoli, mize ...), zato je ogled nujen, kot je napisano tudi v razpisni projektni dokumentaciji.
V kolikor ne želite opraviti ogleda, lahko oddate ponudbo.


Datum objave: 12.08.2020   09:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V RD imate kot referenčni pogoj navedeno: da je ponudnik v zadnjih štirih (4) letih (šteje se od 1.1.2016 do 31.12.2019) izvedel dve (2) primerljivi javni naročili v vrednosti za vsako nad 80.000,00 EUR.


Ali je vrednost z DDV ali brez ter ali lahko priložimo reference, katere smo zaključili letos?

Že vnaprej hvala za odgovor.

Lp

ODGOVOR

Spoštovani ,
upošteva cena brez DDV.
Skladno s 76a. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 13/11UPB, 18/11,78/11, 38/12, 40/12 - ZUJF, 83/12, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 86/14 in 90/15, 77/18), DDV obračuna in plača naročnik.

Referenci morati biti usklajeni z objavljenim časovnim terminskim pogojem, se pravi v obdobju (1.1.2016 do 31.12.2019).

Datum objave: 12.08.2020   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisih v zavihku Strojne inštalacije pri postavki 10. Nepredvidena dela pri vsoti ni zajetih vseh postavk.

Ali popravimo sami ali boste objavili popravek?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani,

prosim sami upoštevajte vsoto postavk.


Datum objave: 13.08.2020   11:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosim za pojasnilo spodnje postavke:
6. Čiščenje klima kanalov
" - Mokro kemično čiščenje in dezifekcija klimata na strehi
- Strojno čiščenje odvodnih kanalov z notranje strani
- Strojno čiščenje dovodnih kanalov z notranje strani
- Mokro čiščenje rešetk in difuzorjev
- Dezinfekcija celotnega prezračevanja
- Izdelava posnetkov pred, med in po čiščenju
- Izdelava revizijskih odprtin po dejanskem stanju"
kpl 1

Zanima me koliko rešetk in difuzorjev se bo čistilo, glede na to, da , da montiramo nove ter koliko revizijskih odprtim bo potrebno izdelati? Zanima me velikost klimata ter približno koliko m in dimenzije kanalov, ki se bodo čistili?

ODGOVOR

Spoštovani
pridite si pogledat objekt.


Datum objave: 13.08.2020   12:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas, kakšna je obstoječa toplotna izolacija, ki se bo odstranila, da bomo lahko lažje ocenili stroške odvoza na deponijo.

Hvala
lp

ODGOVOR


Spoštovani,

na objektu je steklena volna debelina 15 cm.