Dosje javnega naročila 004990/2020
Naročnik: OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
Gradnje: POMOŽNO NOGOMETNO IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004990/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.08.2020
JN004990/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2020
JN004990/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004990/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija
ales.otorepec@rogaska-slatina.si, Aleš Otorepec
obcina@rogaska-slatina.si
+386 38181700
+386 38181724

Internetni naslovi
http://www.rogaska-slatina.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/363926/POMOŽNO_AVG_2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20136
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: POMOŽNO NOGOMETNO IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO
Referenčna številka dokumenta: 430-0048/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo se nanaša ureditev pomožnega nogometnega igrišča v Športnem centru Rogaška Slatina, dela vključujejo predvsem: ureditev spodnjega ustroja igrišča, polaganje deponirane umetne trave v lasti naročnika, dobavo in vgradnjo granulata ter dobavo in montažo nove športne opreme igrišča.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Športni center Rogaška Slatina, Sotelska cesta, Rogaška Slatina
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo se nanaša ureditev pomožnega nogometnega igrišča v Športnem centru Rogaška Slatina, dela vključujejo predvsem: ureditev spodnjega ustroja igrišča, polaganje deponirane umetne trave v lasti naročnika, dobavo in vgradnjo granulata ter dobavo in montažo nove športne opreme igrišča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.11.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:
- iz razlogov določenih v 42. posebni gradbeni uzanci,
- zaradi spremembe investicije spremembe projektne dokumentacije večjega obsega,
- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.08.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.08.2020   09:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.08.2020