Dosje javnega naročila 005021/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in dobava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 72.425.735,40 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005021/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.08.2020
JN005021/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2020
JN005021/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.02.2021
JN005021/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2021
JN005021/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 23.02.2021
JN005021/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2021
JN005021/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2021
JN005021/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2021
JN005021/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2021
JN005021/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2021
JN005021/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.04.2021
JN005021/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.04.2021
JN005021/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2021
JN005021/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.04.2021
JN005021/2020-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.04.2021
JN005021/2020-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2021
JN005021/2020-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.04.2021
JN005021/2020-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2021
JN005021/2020-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2021
JN005021/2020-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.04.2021
JN005021/2020-C12 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.07.2021
JN005021/2020-C13 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.07.2021
JN005021/2020-C14 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.07.2021
JN005021/2020-C15 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.07.2021
JN005021/2020-C16 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.07.2021
JN005021/2020-C17 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.08.2021
JN005021/2020-C18 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.08.2021
JN005021/2020-C19 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.08.2021
JN005021/2020-C20 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.08.2021
JN005021/2020-C21 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.08.2021
JN005021/2020-C22 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.08.2021
JN005021/2020-C23 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.10.2021
JN005021/2020-C24 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2021
JN005021/2020-C25 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2021
JN005021/2020-C26 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2021
JN005021/2020-C27 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2021
JN005021/2020-C28 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.10.2021
JN005021/2020-C29 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2021
JN005021/2020-C30 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2021
JN005021/2020-C31 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2021
JN005021/2020-C32 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2021
JN005021/2020-C33 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2021
JN005021/2020-C34 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.11.2021
JN005021/2020-C35 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.11.2021
JN005021/2020-C36 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.12.2021
JN005021/2020-C37 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.12.2021
JN005021/2020-C38 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.01.2022
JN005021/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2022
JN005021/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2023
JN005021/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2023
JN005021/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005021/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 154-376679
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
Tržaška cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@ajpes.si
+386 14774200

Internetni naslovi
https://www.ajpes.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov
Referenčna številka dokumenta: 4301-27/2019; ODPREN-39/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Opis predmeta: dobava, konfiguracija, namestitev in garancijsko vzdrževanje energetsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov (v nadaljnjem besedilu naprave) v sklopih in predvidenih količinah, kot je razvidno v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila, za obdobje 36 mesecev:
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Osnovni prenosni računalnik
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osnovni prenosni računalnik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.10.2020
Konec: 28.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Standardni prenosni računalnik
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Standardni prenosni računalnik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.10.2020
Konec: 28.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Standardni prenosni računalnik s priklopno postajo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Standardni prenosni računalnik s priklopno postajo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.10.2020
Konec: 28.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zmogljiv prenosni računalnik
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zmogljiv prenosni računalnik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.10.2020
Konec: 28.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Zmogljiv prenosni računalnik s priklopno postajo
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zmogljiv prenosni računalnik s priklopno postajo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.10.2020
Konec: 28.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Mini prenosni računalnik z vrtljivim zaslonom na dotik
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mini prenosni računalnik z vrtljivim zaslonom na dotik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.10.2020
Konec: 28.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Lahki prenosni računalnik z vrtljivim zaslonom na dotik
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Lahki prenosni računalnik z vrtljivim zaslonom na dotik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.10.2020
Konec: 28.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Lahki prenosni računalnik z vrtljivim zaslonom na dotik s priklopno postajo
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Lahki prenosni računalnik z vrtljivim zaslonom na dotik s priklopno postajo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.10.2020
Konec: 28.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Lahki prenosni računalnik - hibridni 2 v 1 s priklopno postajo
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Lahki prenosni računalnik - hibridni 2 v 1 s priklopno postajo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.10.2020
Konec: 28.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Tablični računalnik I
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tablični računalnik I
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.10.2020
Konec: 28.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Tablični računalnik I s tipkovnico
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tablični računalnik I s tipkovnico
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.10.2020
Konec: 28.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Tablični računalnik II
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tablični računalnik II
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.10.2020
Konec: 28.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Tablični računalnik II s tipkovnico
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tablični računalnik II s tipkovnico
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.10.2020
Konec: 28.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Tablični Računalnik III s tipkovnico (Wi-Fi)
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tablični Računalnik III s tipkovnico (Wi-Fi)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.10.2020
Konec: 28.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Tablični računalnik III s tipkovnico (lte)
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tablični računalnik III s tipkovnico (lte)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.10.2020
Konec: 28.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Informacije o elektronski dražbi so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih ponudnikom.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.09.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.04.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.09.2020   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-Dražba na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe, bo zapisnik o odpiranju ponudb na voljo v sistemu e-Dražba v
okviru konkretnega naročila.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.09.2020   10:00

Dodatne informacije:
Skupno naročilo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-1/2019/3 z dne 24. 1. 2019 in Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije izvajaMinistrstvo za javno upravo v
svojem imenu in za svoj račun ter na podlagi danih potreb in pooblastil v imenu in za račun naročnikov:
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
FISKALNI SVET
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE
JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA FINANCE RS GENERALNI SEKRETARIAT - SLUŽBA ZA ANALIZE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
OBČINA LAŠKO
OBČINA MISLINJA
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
SODNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Velja za vse sklope: k točki II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema: sporazum začne veljati 28. 10. 2020 /če bo sporazum podpisan po navedenem datumu, bo ta začel veljati z dnem obojestranskega podpisa sporazuma/. Sporazum velja do vključno 28. 10. 2023.

K točki II.1. 6: Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop, za enega ali več sklopov.

K točki IV.2.4: Izjema so prospekti, katalogi, opisi, certifikati, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, predložena v angleškem jeziku.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v
primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), lahko vloži
v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni
ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na
spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim
neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih (10) delovnih
dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor
najugodnejšega ponudnika.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.09.2020   15:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima nas, če ste imeli pri zahtevi za priloženo dodatno zunanjo optično miško v mislih miško na vodilu USB ali morda brezžično izvedbo?

ODGOVOR
Naročnik ne preferira točno določene izvedbe zunanje miške, zato lahko ponudnik ponudi katerokoli, ki ustreza tehničnim specifikacijam.


Datum objave: 04.09.2020   08:38
VPRAŠANJE
Prosimo vas za potrditev našega mnenja, da zahtevana » spletna baza znanja« pomeni javno dostopne spletne informacije o ponujenih in podobnih modelih proizvajalca, obvestila o morebitnih zapletih in rešitvah pri uporabi in konfiguraciji ponujene opreme, ki vsebuje tudi uradne FAQ in forume z vprašanji, svetovanji in odgovori uporabnikov in uradnih predstavnikov, ki so dostopne najmanj na uradnem spletnem mestu proizvajalca pa tudi širše ?

ODGOVOR

Da.Datum objave: 04.09.2020   08:39
VPRAŠANJE
Prosimo vas za potrditev, da proizvajalec pomeni pravno osebo, ki ima sam vse potrebne pravne in industrijske licence in pogodbe za proizvodnjo ponujenega modela in sam obvladuje celoten proces proizvodnje in celoten »know how« od načrtovanja posameznih delov do končnega produkta pod lastno blagovno znamko ter ima razvejano prodajno in servisno mrežo po vsem svetu (v primeru mednarodne garancije) ?

ODGOVOR
Proizvajalec je pravni subjekt, ki načrtuje in izdeluje končni izdelek v katerega so vgrajene tudi nekatere lastne komponente, ki so plod lastnega razvoja, načrtovanja, know-how znanja,... Tovrstni izdelek proizvajalca ima določene specifike (rešitve), ki so značilne samo zanj. Proizvajalec nikakor ni sestavljalec ali dograjevalec različnih komponent ali polizdelkov drugih ponudnikov.


Datum objave: 04.09.2020   08:39
VPRAŠANJE
Pri zahtevi »možnost preveritve serijske številke računalnika in njegove tehnične konfiguracije (vgrajenih komponent)« menimo, da imate v mislih preveritev teh podatkov preko uradnih spletnih strani proizvajalca (ne zgolj sestavljalca opreme) ? Le tako lahko popolnoma neodvisno od ponudnika preverite dejansko stanje opreme?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 04.09.2020   08:40
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva, »možnost preveritve serijske številke računalnika in njegove tehnične konfiguracije (vgrajenih komponent)«. Ali lahko za potrebe naročnika, postavimo na naši spletni strani ( to je na spletni strani ponudnika) dostopno mesto, da lahko naročnik kadarkoli preveri stanje tehnične konfiguracije in serijske številke?

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 04.09.2020   08:41
VPRAŠANJE
Pri zahtevi »Možnost preveritve serijske številke računalnika in njegove tehnične konfiguracije (vgrajenih komponent)«, smo mnenja, da naročnik želi enoten portal proizvajalca, kjer lahko hkrati preverja konfiguracijo, serijske številke, čas garancije in čas do izteka garancije. Ali si pravilno predstavljamo to zahtevo?

ODGOVOR
Da. Naročnik želi javno dostopne spletne informacije in dokumente (gonilnike) za vsak ponujeni računalnik na proizvajalčevi spletni strani (tj. v angleškem ali slovenskem jeziku). To vključuje tudi možnost preveritve serijske številke računalnika in njegove tehnične konfiguracije (vgrajenih komponent).Datum objave: 04.09.2020   08:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni , zanima nas, če je potrebno pri hibridnem prenosnem računalniku 2 v 1 v sklopu 9 priložiti tudi ustrezno snemljivo tipkovnico s SLO znaki?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 04.09.2020   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za seboj že imate precej dražb in izkušenj in mi ponudniki tudi. Najbolj pereča zadeva, ki nas muči je, da je NEMOGOČE sodelovati na dražbi , kjer se hkrati boriš na več kot 3 sklopih naenkrat. Problem nastane zgolj v zadnji fazi dražbe, kjer se ti sklop zapre, če ne nižaš ceno recimo v dveh minutah. Posledično je tak način krivičen za tiste, ki tekmujejo na večih sklopih in težko sledijo vsem dogajanjem v zadnji minuti, hkrati pa ima prednost ponudnik, ki ponuja le en sklop in se lahko skoncentrira zgolj na ta del dražbe. V praksi, smo zaradi nezmožnosti pravočasno nižati cene že izgubili posle. Ali boste prilagodili pogoje dražbe na način , da bo ENAKOPRAVNA za vse in da postane dražba obvladljiva ter povečali čas za spremembo cene v zadnjih minutah na 5 minut pri vsaki spremembi in hkrati eno veliko dražbo razbili na več manjših?


ODGOVOR
Naročniki podaljšuje čas podaljšanja dražbe iz 4. odstavka 6. točke navodil ponudnikom za pripravo ponudbe kot sledi:
V primeru, da bo ponudnik oddal ponudbo v zadnjih dveh (2) minutah pred iztekom roka za posamezni sklop, se dražba v tem sklopu podaljša za deset (10) minut. Dražba se v posameznem sklopu podaljša za deset (10) minut tudi v primeru, da bo v podaljšanem roku v zadnjih dveh (2) minutah katerikoli ponudnik oddal novo ponudbo v tem sklopu, v nasprotnem primeru pa se elektronska obratna dražba v sklopu zaključi.
Datum objave: 09.09.2020   15:09
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo namesto zahteve Self Healing Bios recimo kot naprimer Recovery zaščite računalnika, ki je predvidena iz strani proizvajalce?

ODGOVOR
Da, v kolikor vsebuje zahtevano funkcionalnost.Datum objave: 09.09.2020   15:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano za SKLOP 10. oznaka naprave: Tablični računalnik I nas zanima naslednje:

zahteva: Procesor Octa-core 4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz ali enakovreden
ali lahko ponudimo: Octa core 8x2.2.GHz?
po seštevku GHz bi ponudili več kot zahtevano

zahteva: Ločljivost zaslona 2000 x 1200 pik
ali lahko ponudim ločljivost zaslona: 2560x1600 pik

zahteva: Zaslon 10,4''
ali lahko ponudimo zaslon 11.5"


ODGOVOR

zahteva: Procesor Octa-core 4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz ali enakovreden
ali lahko ponudimo: Octa core 8x2.2.GHz?
po seštevku GHz bi ponudili več kot zahtevano
ODGOVOR:
Da.

zahteva: Ločljivost zaslona 2000 x 1200 pik
ali lahko ponudim ločljivost zaslona: 2560x1600 pik
ODGOVOR:
Da.

zahteva: Zaslon 10,4''
ali lahko ponudimo zaslon 11.5"
ODGOVOR:
Ne.
Datum objave: 09.09.2020   15:32
VPRAŠANJE
Dober dan,
Ali lahko v sklopih 1-3 ponudimo prenosnike z višino 1,99 cm?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Ne.Datum objave: 09.09.2020   15:33
VPRAŠANJE
Dober dan,
Ali lahko v sklopih 4 do 8 ponudimo prenosnike, ki imajo namesto »USB type-C with Thunderbolt« USB Type-C ki omogoča naslednje funkcionalnosti
- USB 3.1 (5Gbps),
- dostava energije v obe smeri (60W in, 15W out),
- DisplayPort prek USB-C?
V praksi namreč zelo redko naletimo na primere, ko potreben ravno Thunderbolt protokol za komunikacijo z zunanjimi napravami.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ne. Zahtevnejši uporabniki imajo potrebe po bolj zmogljivih povezavah.Datum objave: 09.09.2020   15:34
VPRAŠANJE
Pozdrav,
v sklopih 4 in 5 navajate zahtevo po integrirani miški "Sledilna paličica (trackpoint)", ki jo ponuja samo en proizvajalec prenosnikov (Lenovo).
Predlagamo umik te zahteve saj je že v splošnih pogojih navedena "integrirana miška (sledilna ploščica- touchpad ali paličica-trackpoint)".

LP


ODGOVOR
V sklopu 4 in 5 (zmogljiv prenosni računalnik) je sledilna paličica (trackpoint) eksplicitno zahtevana in dopolnjuje minimalne zahteve za prenosne računalnike. Sledilna paličica v sklopu 4 in 5 je obvezna in ni opcijska. Sledilno paličico ponujajo tudi drugi proizvajalci prenosnih računalnikov.Datum objave: 09.09.2020   15:37
VPRAŠANJE
Glede zahteve Self Healing Bios sprašujemo naročnika ali tudi v praksi predmetno zahtevo uporablja? Kot poznamo naročnika ima to zahtevo rešeno na večih nivojih in preko drugih sistemov. Prosimo naročnika, da predmetno zadevo umakne saj imajo različni proizvajalci rešeno na različne načine ampak HP ima edini to rešitev imenovano kot Self Healing Bios.

ODGOVOR
Naročnik z zahtevo želi zagotoviti dodaten nivo varnosti strojne opreme. Naročnik ne zahteva rešitve imenovane Self-healing BIOS temveč mora naprava izpolnjevati zahtevano funkcionalnost, kot odgovorjeno z odgovorom objavljenim 09.09.2020 ob 15:09.Datum objave: 09.09.2020   15:40
VPRAŠANJE
Vprašanje za sklop 3 in 5:
Številne priklopne postaje (port-replikatorji in docki) največjih svetovnih proizvajalcev (Lenovo, HP) imajo priložen zunanji napajalnik oz. napajalnik ni direktno vgrajen v ohišje priklopne postaje. Priklopne postaje z priloženim zunanjim napajalnikom niso podhranjene v nobeni točki glede priključkov. Imajo le dodatno možnost, da se lahko prilagaja zmogljivost napajalnikov glede na potrebe ponujenega prenosnika. S tem se prilagaja cena, katera vpliva na ekonomičnost celotne cene celotnega sklopa.
Zanima nas ali lahko ponudimo priklopno postajo z priloženim napajalnikom, kateri ni direktno vgrajen v ohišje priklopne postaje? S tem tudi ne izločite največjih svetovnih proizvajalcev (Lenovo, HP).

ODGOVOR
Da. Napajalnik je lahko ločen od priklopne postaje pri čemer mora biti zagotovljena ustrezna moč. To pomeni, da napajalnih zadošča za napajanje priklopne postaje z vsemi priključki hkrati v polni funkcionalnosti. To velja za vse sklope, kjer zahtevamo priloženo priklopno postajo.

V skladu z navedenim naročnik v tehničnih specifikacijah, ki so del dokumentacije predmetnega naročila, v sklopih 3, 5 in 8 črta zahtevo ''z vgrajenim napajalnikom''. Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcih konfiguracij.

Tudi v kolikor ponudnik tega v obrazcih ne dopolni, vendar iz opisa v konfiguraciji in predloženih dokazil izhaja izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je oddal v tem delu ponudbo v skladu s spremembo tehničnih specifikacij naročila objavljeno v tem odgovoru.

Naročnik bo pred podpisom krovnih okvirnih sporazumov pripravil čistopis tehničnih specifikacij v skladu s predmetnim odgovorom.
Datum objave: 09.09.2020   16:07
VPRAŠANJE

Pozdravljeni, lepo prosim za odgovore.Kakšen čas delovanja baterije moramo zagotavljati po novem BAPCo® MobileMark® 2018 benchamrku, ker starega, ki je naveden, se ne uporablja več in nimamo uradnih rezultatov (BAPCo® MobileMark® 2014) ?

SKLOP 2
- Teža našega prenosnika presega zahtevano težo za 0,06 kg. Zanima nas glede na majhno razliko v teži ali lahko ponudimo prenosnik iz naše ponudbe, ki je performančno primerljiv ali boljši prenosniku katerega navajate v razpisni dokumentaciji.
HvalaODGOVOR
Minimalni čas trajanja baterije po BAPCo® MobileMark® 2018 je 8 ur ali več. Primarno merilo v primeru testiranja z obema testoma ostaja BAPCo® MobileMark® 2014.

Zahteva ''minimalni čas trajanja baterije'' iz točke 1.5 tehničnih specifikacij, se dopolni tako, da se glasi:
- minimalni čas trajanja baterije vsaj 12 ur po BAPCo® MobileMark® 2014 ali vsaj 8ur po BAPCo® MobileMark® 2018

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcih konfiguracij.

Tudi v kolikor ponudnik tega v obrazcih ne dopolni, vendar iz opisa v konfiguraciji in predloženih dokazil izhaja izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je oddal v tem delu ponudbo v skladu z dopolnitvijo objavljeno v tem odgovoru.

Naročnik bo pred podpisom krovnih okvirnih sporazumov pripravil čistopis tehničnih specifikacij v skladu s predmetnim odgovorom.

SKLOP 2
- Teža našega prenosnika presega zahtevano težo za 0,06 kg. Zanima nas glede na majhno razliko v teži ali lahko ponudimo prenosnik iz naše ponudbe, ki je performančno primerljiv ali boljši prenosniku katerega navajate v razpisni dokumentaciji.
Hvala

ODGOVOR:
Ne.Datum objave: 09.09.2020   16:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da razpisna dokumentacija za konkretno javno naročilo žal ni pripravljena skladno z javno naročniško zakonodajo, natančneje četrtim, petim in šestim odstavkom 68. člena ZJN-3. V sklopih od 1 do 8 namreč navajate 5 različnih višin za prenosnike v obsegu 1,1 mm (1.90, 1.89, 1.92, 1.83, 1.94 cm). Iz navedenega več kot očitno izhaja, da ste te mere očitno določili povsem arbitratno, ali jih, celo verjetneje, prepisali iz točno določenih modelov računalnikov. Podobno kot za višino v teh sklopih navajate tudi štiri različne kapacitete baterij (40-52Wh) in hkrati v splošnih zahtevah še zahtevo po 12 ur avtonomije.

Glede na navedeno predlagamo, da:
- v sklopih 1-8 pet različnih zahtevanih višin spremenite v enotno maksimalno višino 2 cm, kar je po vseh standardih v razredu ultra-tankih prenosnikov,
- umaknete zahtevo po točno določeni kapaciteti baterije, ali pri sklopih 1-8 določite zahtevo po kapaciteti 40Wh kot najnižji skupni imenovalec, ker je načeloma vseeno kako proizvajalec zagotovi ustrezno avtonomijo prenosnika.

V kolikor navedenemu predlogu ne boste sledili, bomo zaradi varovanja naših interesov primorani uveljavljati ustrezno pravno varstvo v obliki zahtevka za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije.
V zvezi z navedenim vas obveščamo, da predmetno vprašanje oziroma poziv predstavlja opozorilo na očitano kršitev skladno s tretjim odstavkom 16. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik zahtev po višini opreme v sklopih ne bo spreminjal. Sklopi opredeljujejo specifično opremo po potrebah naročnika, katerih zahteve zadovoljuje večje število različnih proizvajalcev in njihovih produktov.

Baterija v sklopih 1-8 mora biti vsaj 3 celična tipa Li-Ion kapacitete 40 Wh. Ob tem ostaja nespremenjena zahteva po minimalnem času trajanja baterije po Windows 10 BAPCo® MobileMark® kot je zapisano v tehničnih specifikacijah in kot je bilo odgovorjeno z odgovorom z dne 09.09.2020 ob 16:07.

V skladu z navedenim se zahteva ''Baterija in napajanje'' v tehničnih specifikacijah v sklopih 4-8 spremeni tako, da se glasi: vsaj 3-celična Li-Ion baterija 40 Wh in AC adapter z možnostjo hitrega polnjenja. Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcih konfiguracij.

Tudi v kolikor ponudnik tega v obrazcih ne dopolni, vendar iz opisa v konfiguraciji in predloženih dokazil izhaja izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je oddal v tem delu ponudbo v skladu s spremembo tehničnih specifikacij naročila objavljeno v tem odgovoru.

Naročnik bo pred podpisom krovnih okvirnih sporazumov pripravil čistopis tehničnih specifikacij v skladu s predmetnim odgovorom.


Datum objave: 10.09.2020   12:38
VPRAŠANJE
Pozdrav,
ali lahko v sklopu 10 ponudimo tablico z 64 GB notranjega pomnilnika in z dodatno razširitveno SD kartico?

LP


ODGOVOR
Da, v kolikor je zadoščeno zapisani minimalni zahtevi sklopa po količini pomnilnika v kateri se ta rešitev ponuja.Datum objave: 10.09.2020   12:42
VPRAŠANJE
1.Pozdravljeni, ugotovili smo, da tablični računalnik, ki bi ustrezal v sklopu 10, žal za slovenski trg ni več na voljo - zanima nas, ali lahko ponudimo ustrezen model, ki ustreza v vseh specifikacijah, le da ima vgrajenega 64GB pomnilnika namesto zahtevanih 128GB?

2. Pozdravljeni, glede na to , da praktično v vseh sklopih zahtevate vgrajen čitalec prstnih odtisov, nas zanima, če je le tega potrebno ponuditi tudi v sklopu 6 mini prenosni računalnik z vrtljivim zaslonom na dotik?


ODGOVOR

1. Odgovorjeno z odgovorom z dne 10.09.2020 ob 12:38.

2. Ne, a ponudnik ga vseeno lahko ponudi.