Dosje javnega naročila 004984/2020
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Razvoj informacijskega sistema eSpis
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 878.095,00 EUR

JN004984/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.08.2020
JN004984/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2020
JN004984/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2020
JN004984/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.10.2020
JN004984/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2020
JN004984/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004984/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 153-375067
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/363954/RD_eSpis.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20035
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razvoj informacijskega sistema eSpis
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-4/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72262000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Razvoj in implementacija informacijskega sistema eSpis.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72262000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je razvoj in implementacija informacijskega sistema eSpis, ki poteka v dveh fazah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori, št. 303-21/2016/21 z dne 21.9.2016.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.09.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.09.2020   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10. 9. 2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.09.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2020   10:06
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji naročnik kot pogoj za sodelovanje pri referencah ponudnika zahteva referenčno rešitev, ki je izdelana z uporabo tehnologije Vue.js.
Razumemo, da naročnik zahteva uporabo tehnologije Vue.js za implementacijo spletnega odjemalca, ne moremo pa se strinjati, da je ta tehnologija pogoj pri sodelovanju na razpisu, saj so reference in znanja iz projektov s primerljivimi tehnologijami, kot sta Angular in React, popolnoma identične.

Poleg tega prosimo, da naročnik pri merilih za točkovanje pri referencah vodilnega razvojnega inženirja, java razvijalca in preizkuševalca programske opreme omogoči pridobitev točk za referenčne projekte, izvedene v primerljivih tehnologijah, kot sta Angular ali React. Tudi pri tem se sklicujemo na neupravičeno omejevanje konkurence s strani naročnika (5. člen ZJN-3).

ODGOVOR
Pogoj 3.3.1 Reference ponudnika se v prvi alineji dopolni tako, da se glasi:
"vsaj ena izmed teh rešitev mora biti izdelana v tehnologijah Vue,js ali Angular ali React"

Naročnik z ničemer neupravičeno ne omejuje konkurence, saj znanje in izkušnje s programiranjem v Vue.js pri vodilnem razvojnem inženirju in razvijalcu (v obrazcu V-0 pomotoma napačno poimenovanje "Java razvijalec") ni zahtevano kot pogoj. Nedvomno pa glede na smernice pri razvoju naročnikovih aplikacij in tehničnih zahtev predmetnega naročila tovrstna referenca predstavlja upravičeno prednost, zato jo je naročnik tudi uvrstil med merila.

Glede na primerljivost tehnologij za izdelavo klient aplikacije, nameščene v brskalniku, se pri merilu Kadrovska prednost pri vodilnem razvojnem inženirju in razvijalcu doda:
"Kot vodilni razvojni inženir/razvijalec je sodeloval pri razvoju in implementaciji informacijske rešitve s tri-nivojsko arhitekturo (SOA), izdelane v tehnologijah Angular ali React in Spring Framework, ki vključuje dostop in prikaz dokumentov v elektronski obliki. Upošteva se ena rešitev za zunanjega naročnika, ki je bila predana v produkcijo v zadnjih 5-ih letih, njena vrednost pa je bila 150.000 EUR brez DDV ali več." Za tako referenco vodilnega razvojnega inženirja/razvijalca prejme ponudnik 5 točk.

Naročnik bo na portalu objavil novo verzijo Povabila k sodelovanju (obrazec V-0).
Datum objave: 13.08.2020   10:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. V razpisni dokumentaciji naročnik, kot pogoj za sodelovanje pri referencah ponudnika, zahteva referenčno rešitev, ki je izdelana z uporabo tehnologije Vue.js.
Razumemo, da naročnik zahteva uporabo tehnologije Vue.js za implementacijo spletnega odjemalca, ne moremo pa se strinjati, da je ta tehnologija pogoj pri sodelovanju na razpisu, saj so reference in znanja iz projektov s primerljivimi tehnologijami, kot sta Angular in React popolnoma identične.
Zaradi tega prosimo, da naročnik ne zahteva izključno tehnologijo Vue.js, ampak tudi primerljive tehnologije, kot sta Angular ali React. Pri tem se sklicujemo na neupravičeno omejevanje konkurence s strani naročnika (5. člen ZJN-3).
Poleg tega prosimo, da naročnik pri merilih za točkovanje pri referencah vodilnega razvojnega inženirja, java razvijalca in preizkuševalca programske opreme omogoči pridobitev točk za referenčne projekte izvedene v primerljivih tehnologijah, kot sta Angular ali React. Tudi pri tem se sklicujemo na neupravičeno omejevanje konkurence s strani naročnika (5. člen ZJN-3).


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Naročnik zahteva, da se zaledje aplikacije izdela bodisi v Spring bodisi v JavaEE tehnologiji. Točke pa dobijo le kadri, ki imajo Spring certifikate - ne pa tudi primerljivih Javanskih certifikatov.
Prosimo naročnika, da na seznam certifikatov uvrsti tudi primerljivo Java certifikacijo saj v nasprotnem primeru po 5.členu Zakona o javnem naročanju nezakonito favorizira ozek krog izvajalcev, ki se na razpis lahko prijavijo.

ODGOVOR
Zgornji trditvi sta napačni.

Naročnik zahteva, da se zaledje aplikacij izdela v SPRING tehnologiji.

V postopku lahko kandidirajo tudi ponudniki, katerih kadri nimajo nobenega certifikata, zato so navedbe o nezakonitem favoriziranju ozkega kroga izvajalcev povsem brezpredmetne in jih naročnik pripisuje nepoznavanju pravil in postopkov o javnem naročanju.

Ker pa želi naročnik v največji možni meri zagotoviti upoštevanje vseh okoliščin na strani ponudnika, ki bi lahko pomenile prednost za naročnika, se kot merilo Kadrovska prednost pri vodilnem razvojnem inženirju in razvijalcu doda:
"Ima Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 8 Programmer", za kar ponudnik prejme 3 točke in
"Ima Oracle Certified Professional: Java SE 11 Developer", za kar ponudnik prejme 5 točk.

V kolikor ima ponujen kader oba certifikata, se upošteva le tisti, ki prinaša več točk.


Datum objave: 13.08.2020   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje se nanaša na zahteve po referencah s področja tehnologije Vue.js. Kot razumemo, je to posledica izbora tehnologije Vue.js za izdelavo spletnih vmesnikov (navedeno v "Smernice pri razvoju aplikacij 2019-2023"). JavaScript ogrodij, ki omogočajo izdelavo prezentacijskega nivoja, je kar precej, in najbolj znana med njimi (npr. React, Vue.js, Angular, Ember) so si med seboj precej podobna oziroma povedano drugače, osvojitev znanja enega od ogrodij omogoča precej lažji prehod v primeru uporabe drugega. Še več, ogrodje Vue.js ima prednost v sorazmerni enostavnosti, kar omogoča hitro prehajanje iz drugih, bolj kompleksnih ogrodij (vir: https://www.themexpert.com/blog/angular-vs-react-vs-vue). Ključni izzivi namreč niso toliko povezani z izbiro specifičnega ogrodja, ampak gre bolj za obvladovanje jezika JavaScript/TypeScript, izbor ustreznih programskih knjižnic, pridobljenih preko paketov NPM, ter izbor ustreznih komponentnih knjižnic.

Zaradi zahteve naročnika po poznavanju tehnologij, ki se bodo uporabljale, se zdi pogoj vsaj ene reference ponudnika s področja tehnologije Vue.js še nekako smiseln (točka 3.3.1). Glede na zgoraj navedene argumente pa se zdi, da možnost pridobitve 4x7 = 28 točk (tj. 21% ocene projekta) z referencami specifično iz tehnologije Vue.js (točka 7) neupravičeno omejuje konkurenco. Zato predlagamo naročniku, da bi na mestih, kjer se med referencami oseb omenja Vue.js, kot enakovredna upošteval tudi druga JavaScript ogrodja, ki imajo širok krog uporabe in prav tako omogočajo implementacijo prezentacijskega nivoja (npr. seznam na https://2019.stateofjs.com/front-end-frameworks/).

ODGOVOR
Že odgovorjeno.
Datum objave: 13.08.2020   11:10
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za obrazložitev zakaj narekuje pri arhitekturnih zahtevah sistema izvedbo rešitve izključno z uporabo tehnologije Vue.js. Tehnologiji Angular in React sta popolnoma primerljivi.


ODGOVOR
Naročnik je že pred časom z namenom poenotenja tehnologij v naboru svojih aplikacijskih rešitev sprejel odločitev o enotni tehnologiji, kar je pojasnjeno v Smernicah pri razvoju aplikacij 2019-2023, ki so priložene razpisni dokumentaciji.

Naročnik je pri izbiri posameznih tehnologij in razvojnih orodij avtonomen.
Datum objave: 13.08.2020   13:57
Naročnik o odgovoru na vprašanje glede merila Kadrovska prednost, objavljenem 13. 8. 2020 ob 10:06, dodaja naslednje pojasnilo:
V kolikor ima ponujen kader referenco iz uporabe tehnologije Vue.js kot tudi Angular ali React, se upošteva le tista referenca, ki prinaša več točk. To pomeni, da lahko ponudnik iz tega naslova prejme največ 7 točk.

Dopolnjeno merilo bo jasno navedeno tudi v objavi popravka oziroma nove verzije Povabila k sodelovanju.

Datum objave: 19.08.2020   15:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Kdaj bo objavljena posodobljena verzija dokumentacije?

ODGOVOR
Nova verzija Povabila k sodelovanju (obrazec V-0) je bila danes poslana v objavo v obliki Popravka (EU 14 - SL).Datum objave: 24.08.2020   10:08
VPRAŠANJE
Naročnik pri merilu Kadrovska prednost za vodilnega razvojnega inženirja in razvijalce zahteva certifikate Spring Certified Professional ali Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 8 Programmer ali Oracle Certified Professional Java SE 11 Developer. Zanima nas, če bi sprejel tudi certifikata
- Sun Certified Java 6 Developer ali
- Oracle Certified Professional Java SE 6 Programmer.

ODGOVOR
Ne.
Za izdelavo servisov srednjega nivoja mora biti uporabljena verzija Jave 1.8 ali višja. Zato je naročnik posledično med merila vključil certifikata za Java SE 8 ali Java SE 11.Datum objave: 27.08.2020   10:17
VPRAŠANJE
Naročnik pri merilu Kadrovska prednost za vodilnega razvojnega inženirja in razvijalce zahteva certifikate Spring Certified Professional ali Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 8 Programmer ali Oracle Certified Professional Java SE 11 Developer. Zanima nas, če bi sprejel tudi certifikat Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer

ODGOVOR
Ne.
Certifikat Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer je manj zahteven in se pridobi že s prvim izpitom, v katerem je zelo malo vsebine o novih funkcionalnostih Jave 8, ki se v glavnem preverjajo v drugem izpitu, na podlagi katerega se pridobi naziv Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 8 Programmer, ki je temu primerno uvrščen med merila.


Datum objave: 28.08.2020   14:48
VPRAŠANJE
Predlagamo spodnje dopolnitve oz. spremembe VZORCA POGODBE, naročnika prosimo, da jih pregleda in upošteva, kjer je to možno:
(a) 10. člen, 5. In 6. točka: predlagamo, da naročnik bolj podrobno določi protokol za odpravo napak, ki naj upošteva tudi vrsto/resnost napake pri določanju roka za odpravo napake. Rok 3 dni za odpravo nekritičnih napak je prekratek.
(b) 10. člen, drugi odstavek: naročnikova pravica uveljavljanja napak na prevzeti programski opremi se interpretira v skladu z določili in obdobjem po 13. členu te pogodbe.
(c) 11. člen, zadnja točka se razširi z dikcijo v okviru oz. pod pogojem izvajalčevih razpoložljivih kapacitet.
(č) 16. člen se razširi z dikcijo: ki mora biti podpisan najkasneje v roku 8 dni po uspešnem testiranju. Če naročnik prevzemnega testiranja ne izvede, ali če naročnik kljub uspešnemu testiranju in pozivu izvajalca ne podpiše prevzemnega zapisnika, se šteje prevzemni zapisnik za podpisanega po poteku navedenega roka.
(d) 23. člen, prvi odstavek: predlagamo znižanje pogodbenih kazni na 50 EUR na dan in max. 12 % vrednosti, drugi odstavek: predlagamo znižanje pogodbenih kazni na 25 EUR na dan in max. 25 % vrednosti.
(e) 28. člen: COVID-19 zaradi neobstoja elementa nepričakovanosti ne predstavlja več dogodka višje sile in ni pokrit s tem členom. Upoštevati pa je treba, da se za določena dela oz. naloge predvideva prisotnost na lokaciji naročnika; v tem kontekstu je potrebno v luči COVID-19 upoštevati obveznosti ponudnika kot delodajalca, ki mora poskrbeti za varnost in zdravje pri delu, ter upoštevati morebitne vladne ukrepe v primeru eskalacije epidemije ter temu primerno dopolniti ta ali drugi člen.


ODGOVOR
(a) 5. točka prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se pravilno glasi: izvajalec sproti odpravlja napake in o tem obvešča naročnika (rok za odpravo kritičnih napak je 3 delovne dni, za nekritične napake pa pogodbeni stranki sproti dogovorita rok za odpravo),.
6. točka prvega odstavka 10. člena ostane nespremenjena.
(b) Drugi odstavek 10. člena ostane nespremenjen.
(c) Stavek v zadnji točki 11. člena se dopolni z besedilom "v okviru izvajalčevih razpoložljivih kapacitet.".
(č) Drugi stavek 16. člena se dopolni z besedilom ", ki ga pogodbeni stranki podpišeta v roku 8 dni po namestitvi v produkcijsko okolje naročnika oz. po zaključenem prevzemnem testiranju.".
(d) Višina pogodbene kazni je glede na okoliščine konkretnega naročila (vrednost posla, pomembnost za naročnika) ustrezna in ostane nespremenjena. Uveljavljanje pogodbene kazni je "skrajni ukrep", za katerega naročnik verjame, da ne bo potreben. Namen naročnika je namreč vzpostaviti partnerski odnos z izbranim ponudnikom, katerega rezultat bo učinkovita informacijska rešitev s širokim krogom uporabnikov. Tak pristop naročnik pričakuje tudi od izbranega ponudnika.
(e) Prvi stavek prvega odstavka 7. člena se briše in namesto njega doda besedilo: Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju pogodbenih obveznosti upoštevali vsa varnostna priporočila in ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe COVID-19, kot so zagotavljanje fizične distance, uporaba zaščitne opreme (maske, razkuževanje rok ipd.). Komunikacija bo potekala praviloma preko videokonferenc. Osebni sestanki bodo organizirani le primerih, ko bo to za izvedbo posameznih nalog/aktivnosti nujno potrebno..