Dosje javnega naročila 005013/2020
Naročnik: OBČINA RUŠE, Trg vstaje 11, 2342 Ruše
Gradnje: Obnova kanalizacije in ceste v Ulici Ruške čete v Rušah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 350.744,78 EUR

JN005013/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.08.2020
JN005013/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2020
JN005013/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.10.2020
JN005013/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005013/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RUŠE
Trg vstaje 11
2342
SI032
Ruše
Slovenija
Anton Gmeiner, VIŠJI SVETOVALEC I
anton.gmeiner@ruse.si
+386 26719330
+386 26690654

Internetni naslovi
http://www.ruse.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20041
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova kanalizacije in ceste v Ulici Ruške čete v Rušah
Referenčna številka dokumenta: 354 0024/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova obstoječega dotrajanega kanalizacijskega omrežja, povrnitev cestišča v prvotno stanje z ureditvijo odvodnjavanja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ulica Ruške čete v Rušah
II.2.4 Opis javnega naročila
V sklopu izvedbe del so predvideni naslednji posegi:
- Rekonstrukcija in novogradnja voziščne konstrukcije, vključno z menjavo ustroja (greda, tampon, nosilna ter obrabno zaporna asfaltna plast) od profila P1 do P18 v skupni dolžini L= 335,98 m,
- Ureditev odvodnjavanja vzdolž ceste, vključno z dograditvijo meteornega/drenažnega kanala.,
- Rekonstrukcija oz. sanacija obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema,
- Na novo se uredi prometna (tako vertikalna kot horizontalna) signalizacija.
POMEMBNO!
Naročnik zahteva izvedbo del v fazah, kot so prikazane v projektni dokumentaciji, z namenom zagotovitve neprekinjenega dostopa stanovalcev do funkcionalnih zemljišč.
Izvajalec mora z začasnimi ukrepi (prevezavami) zagotoviti neprekinjeno odvajanje fekalnih in meteornih vod tudi v časi izvajanja gradbenih del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo, so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.08.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.08.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.08.2020   12:00

Dodatne informacije:
Ponudnik lahko izključno preko portala javnih naročil www.enarocanje.si zahteva pojasnila v zvezi z javnim naročilom in razpisno dokumentacijo. Na zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo prispele po navedenem roku, naročnik ne bo odgovarjal.
Naročnik bo v najkrajšem času od prejema vprašanja objavil odgovor oz. pojasnilo na portalu javnih naročil.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.08.2020   09:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, razpisne dokumentacije še sploh niste objavili, vi pa zahtevate rok za oddajo ponudbe 25.08.2020?

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Ponovno preverite. Razpisna dokumentacija je objavljena.


Datum objave: 11.08.2020   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Za pripravo in oddajo ponudbe ste postavili zelo kratek rok. Glede na to, da smo v času dopustov, nekatera podjetja imajo celo kolektivne dopuste, je kvalitetno ponudbo skoraj nemogoče pripraviti. Prosimo za podaljšanje roka za vsaj 14 dni.

ODGOVOR
Spoštovani.
V tem trenutku ne bomo podaljševali roka za oddajo predmetnih ponudb, saj nas na drugi strani vežejo kratki roki za izvedbo del. S podaljšanjem postopkov izbire izvajalca bi se čas za izvedbo še dodatno skrajšal.