Dosje javnega naročila 005014/2020
Naročnik: NIGRAD, komunalno podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
Storitve: Storitev elektronskih komunikacij
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 129.766,62 EUR

JN005014/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.08.2020
JN005014/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.09.2020
JN005014/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2020
JN005014/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.12.2020
JN005014/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005014/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 154-377404
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NIGRAD, komunalno podjetje, d.d.
Zagrebška cesta 30
2000
SI
Maribor
Slovenija
Majda Dolenc
majda.dolenc@nigrad.si
+386 24500300
+386 24500360

Internetni naslovi
http://www.nigrad.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364006/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20050
I.4 Vrsta javnega naročnika
d.d.
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitev elektronskih komunikacij
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitev elektronskih komunikacij
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64200000
64210000
64220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitev elektronskih komunikacij
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Število lastnih baznih postaj LTE, skupaj s številom notranjih radijskih instalacij (repetitorjev)10
Pokritost ozemlja Republike Slovenije z LTE signalom v %15
Dodatni kriteriji20

Cena – Ponder:
55
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.09.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.09.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.08.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NIGRAD, komunalno podjetje, d.d.
Zagrebška cesta 30
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.08.2020   20:07
VPRAŠANJE
V katerem koordinatnem sistemu so točke v tabeli 6.1 Jakost signala? Ali v d48 ali d96 koordinatnem formatu?

ODGOVOR
V koordinatnem sistemu d96.Datum objave: 28.08.2020   13:17
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da rok za oddajo ponudb podaljšuje do 20.9.2020. Odgovori na zastavljena vprašanja so v pripravi in bodo objavljena 2.9.2020.

Datum objave: 28.08.2020   13:35
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da se rok za oddajo ponudb podaljšuje do 21.9.2020 in ne do 20.9.2020, kot je bilo navedeno v predhodnem obvestilu. Naročnik bo v zvezi z podaljšanjem roka za oddajo ponudb na portalu javnih naročil objavil spremembo.

Datum objave: 04.09.2020   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v dokumentu tehničnih zahtev - vezano na terminalno opremo se navaja, da mora posamezen terminal zagotavljati imenik z minimalnim številom vnosov 1000 zapisov in zgodovina klicev skupaj 300 zapisov. Posamezni terminali kateri so tesno integrirani s sistemom namreč določene podatke lahko pridobivajo s samega sistema in je omejitev potem vezana na omejitve sistema.
Identično se določene funkcionalnosti, katere so zahtevane na posameznem tipu aparata prav tako zagotavlja iz funkcije sistema (npr. TIPT mora omogočati preusmerjanje, sprejemanje klicev po selektivnih kriterijih).

Prosim potrdite, da je zahteva lahko izpolnjena ali na specifikaciji terminala ali skupaj s sistemom, če terminal lahko prikazuje podatke iz sistema oz. določene funkcionalnosti delujejo skupaj s sistemom in kot ponudnik v opisu tehnične dokumentacije to tudi opredelimo.

Hvala za odobritev

ODGOVOR
Da
Datum objave: 04.09.2020   10:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v navodih je dvoumno napisano, katere dokumente je treba priložti. Ali so izjave 1, 3 in lastna izjava sestavni del pri oddaji dokumentacije?
hvala

ODGOVOR
DaDatum objave: 04.09.2020   10:24
VPRAŠANJE
Ali je tehnična specifikacija opreme lahko tudi v tujem jeziku?

ODGOVOR
Originalne tehnične specifikacije proizvajalca so lahko predložene v angleškem jeziku, navodila za uporabo in vsa ostala dokumentacija pa mora biti v slovenskem jeziku.Datum objave: 04.09.2020   10:25
VPRAŠANJE
Naročnik od ponudnikov zahteva omogočanje uporabe govornih povezav preko omrežij WiFi in LTE/4G (VoWiFi in VoLTE). Glede na to, da po informacijah ponudnika v Sloveniji to zagotavljata le en operater (še en pa omejeno, zgolj VoLTE), ponudnik predlaga naročniku, da omenjeno zahtevo črta iz razpisne dokumentacije in s tem omogoči sodelovanje širšemu krogu ponudnikov. Omenjene tehnologije prav tako še niso razvite do takega nivoja, ki bi omogočal kvalitetno in zanesljivo izvedbo klicev na vseh mobilnih aparatih (v tem trenutku so tehnologije podprte na nivoju posameznega aparata, kar spet postavlja omejitev pri odločitvi ponudnika, kateri mobilni aparat bi ponudil). Skladno s tem ponudnik predlaga, da naročnik zahtevo ''VoLTE, VoWiFi'' umakne in tako omogoči sodelovanje širšemu krogu ponudnikov.

ODGOVOR
Ponudnik napačno razume razpisne zahteve. Naročnik ni podal zahtev za zagotavljanje storitev VoWiFi, ampak je definiral splošne zahteve za delovanje mobilne telefonije v kletnih prostorih brez prisotnosti mobilnega signala ter za uporabo mobilne telefonije preko LTE/4G signala.
Ponudnikom ni potrebno zagotoviti rešitev VoWifi in VoLTE, ampak lahko ponudijo kakršnokoli rešitev, ki izpolnjuje naročnikove zahteve. Ponudniki morajo priložiti opis ponujene tehnične rešitve iz katerega bo razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev.
Datum objave: 04.09.2020   10:28
VPRAŠANJE
Naročnik med Tehničnimi zahtevami (stran 10) navaja tudi uporabo mobilne telefonije v kletnih prostorih brez prisotnosti mobilnega signala. Zaradi tega od ponudnikov zahteva, da omogočajo uporabo govornih storitev preko brezžičnega omrežja WiFi (VoWiFi), kar morajo ponudniki izkazati tudi z lastno izjavo ter dodatno predložiti še opis delovanja rešitve. Omenjeno zahtevo izmed vseh potencialnih ponudnikov v Republiki Sloveniji izpolnjuje le en ponudnik. Ker je med tehničnimi zahtevami navedeno, da ne omogočanje navedene funkcionalnosti (VoWiFi) pomeni izločitev ponudbe kot nedopustne, to pomeni, da v praksi lahko ponudbo za predmetno javno naročilo odda le en ponudnik, t.j. edini, ki zagotavlja VoWiFi, saj bodo ponudbe vseh ostalih ponudnikov zaradi neizpolnjevanja te zahteve izločene kot nedopustne. Z vključitvijo take tehnične zahteve v razpisno dokumentacijo, ki jo izpolnjuje le en ponudnik na trgu, so kršena mnoga temeljna načela javnega naročanja, zato bo ponudnik v primeru, da naročnik ne bo ustrezno spremenil razpisne dokumentacije, primoran vložiti revizijski zahtevek zoper razpisno dokumentacijo. Vprašanje je tudi, če naročnik sploh ima klet, nadalje pa če tam lovi običajen signal (za prenos podatkov ime Wifi, ki je itak pogoj za VoWifi, za komunikacijo (ki prenaša 9600bitov na sekundo) pa zadošča že 2G signal. Omenjeno vprašanje naj naročnik šteje kot opozorilo na očitano kršitev, skladno s tretjim odstavkom 16. člena ZPVPJN. Smiselno enako velja za VoLTE če Vo pomeni pogovor čez katere frekvence oz. način komunikacije (2G, 3G, 4G, 5G, VoLTE, VoWifi) gre govor je popolnoma irelevantno, saj gre za govor (kakovost govora je glede na namen identična), tako da predlagamo umik zahteve po VoLTE v izogib revizijskemu zahtevku.

ODGOVOR
Ponudnik napačno razume razpisne zahteve. Naročnik ni podal zahtev za zagotavljanje storitev VoWiFi, ampak je definiral splošne zahteve za delovanje mobilne telefonije v kletnih prostorih brez prisotnosti mobilnega signala ter za uporabo mobilne telefonije preko LTE/4G signala.
Ponudnikom ni potrebno zagotoviti rešitev VoWifi in VoLTE, ampak lahko ponudijo kakršnokoli rešitev, ki izpolnjuje naročnikove zahteve. Ponudniki morajo priložiti opis ponujene tehnične rešitve iz katerega bo razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev.

Datum objave: 04.09.2020   10:29
VPRAŠANJE
1. Naročnik v dokumentu Tehnične zahteve na strani 3 (Zahteve za storitve mobilne telefonije/Splošno) našteje, katere vse stroške bo moral pokriti izbrani ponudnik. Med temi stroški so omenjeni tudi stroški prekinitve pogodbenih aneksov pri trenutnem operaterju. Po mnenju ponudnika to nikakor ne bi smel biti strošek, ki ga naročnik prevali naprej na izbranega novega ponudnika, ampak bi moral ta strošek pokriti sam. Navedeno postavlja v neenakopraven položaj obstoječega izvajalca in vse potencialne nove izvajalce, saj morajo ti vključiti v ponudbeno ceno tudi strošek odpovedi aneksov in so tako v primerjavi z obstoječim izvajalcem v neprivilegiranem položaju. Glede na to, da bi morale biti vsem ponudnikom zagotovljene enake možnosti, prosimo, da razpisno dokumentacijo ustrezno spremenite.

2. Naročnik zahteva, da mora ponudnik pri pripravi ponudbene cene upoštevati, da bo moral naročniku poravnati strošek spremljave osebe izvajalca pri zamenjavi SIM kartic po ceni 35,50 EUR brez DDV na posamezno lokacijo števca, obračunano glede na dejansko število opravljenih zamenjav. Neobstoječi ponudnik mora tako ali tako pokriti kritje zamenjave SIM kartic v CP enotah, ni pa logično, da naročnik svoje redne stroške prevali na zunanjega izvajalca in s tem ustvari neenakopraven položaj ponudnikov pri oddaji ponudbe. Predlagamo, da navedeno črtate in naročnik krije svoje stroške, ki jih ima z izvedbo javnega naročila (sicer bomo morali ponudniki kmalu plačevati še strošek plačevanja fakture, ki jo bomo izdali, saj mora tudi to sprocesirati delavec naročnika v računovodstvu razlike ni) navedeno štejte kot opozorilo pred vložitvijo revizijskega zahtevka.


ODGOVOR
1. Naročnik ne bo spreminjal zahteve.
2. Naročnik ne bo spreminjal zahteve.Datum objave: 04.09.2020   10:32
VPRAŠANJE
Med zahtevami za Aplikacijo oz. vmesnik za spremljanje porabe (AVSP) naročnik omenja tudi, da mora aplikacija naročniku omogočati dvonivojski dostop. Ponudnik ne vidi potrebe po zagotavljanju dvonivojskega dostopa, saj so vse funkcionalnosti omogočene tudi z normalnim enonivojskim dostopom. Omenjeno določilo le otežuje prijavo na predmetno javno naročilo širšemu krogu ponudnikov, kar zagotovo ne bi smel biti namen naročnika.

ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezno rešitev upošteval tudi vmesnik za spremljanje porabe (AVSP), ki bo imel omogočen enonivojski dostop.Datum objave: 04.09.2020   10:34
VPRAŠANJE
1. Ali je rok 8 dni za podpis pogodbe podaljšljiv v izjemnih oz. opravičljivih primerih (npr. odsotnost podpisnikov)? Ali bo naročnik ponudnika v primeru zamude še dodatno pozval na podpis pogodbe, ali ponudnika takoj zadenejo sankcije, in če, kakšne?
2. Naročnik na več mestih razpisne dokumentacije in tudi v vzorcu okvirnega sporazuma zapiše, da ne more predvideti natančnega obsega storitev in količin blaga ter opreme in jih lahko prilagaja glede na dejanske potrebe. Ponudnik želi, da naročnik oceni možna odstopanja od predvidenega obsega storitev in blaga za vsakega od sklopov javnega naročila, pri katerih cena ostaja fiksna. Ponudniki namreč lahko dajo optimalno ponudbo le v primeru, da so ocenjeni odstopi od okvirnih količin.
3. Naročnik želi ločitev stroškov na službeno (pravna oseba) in privatno (fizična oseba) porabo z izstavljanjem ločenih računov za pravno in ločena za fizično osebo na naslov fizične osebe. Kljub drugačnemu zapisu v razpisni dokumentaciji ponudnik prosi naročnika, da le-ta soglaša, da v zvezi z ločenimi računi prevzema posledice, da v primeru, da posameznik ločenega računa za zasebno porabo ne bo plačal, izvajalec lahko blokira celotno uporabniško številko, torej tako za poslovno, kot za zasebno porabo. Torej, ali naročnik prevzema odgovornost plačila ločenega računa za fizično osebo v primeru, da le-ta ne bi bil poravnan s strani fizične osebe (ponudnik namreč s to fizično osebo ni in ne bo v pogodbenem razmerju, zato to lahko zanj predstavlja veliko breme, saj zoper to fizično osebo nima na voljo nobenih pravnih sredstev, v kolikor le-ta ne bi plačevala računov za privatno porabo)?
4. V tretjem odstavku 8. člena Vzorca okvirnega sporazuma naročnik ni vpisal roka, v katerem mora obvestiti izvajalca o ugotovljeni napaki in roka, v katerem mora izvajalec odpraviti napako/popravilo v garancijski dobi. Ponudnik prosi naročnika za določitev teh dveh rokov, saj je njuna časovna opredelitev zelo pomembna in morda tudi predmet izpodbijanja s strani ponudnika.
5. V 8. členu Vzorca okvirnega sporazuma si naročnik pridrži pravico grajati napake na blagu v dveh mesecih odkar je izvedel za napako in v dveh letih od nakupa blaga. To močno odstopa od rokov, ki jih za grajanje napak določa Obligacijski zakonik (OZ), ki se sicer uporablja za razmerja med gospodarskimi subjekti. Predlagamo, da naročnik popravi Vzorec okvirnega sporazuma na način, da vanj zapiše roke, kot izhajajo iz OZ (grajanje napake nemudoma, po 6 mesecih pa prodajalec ne odgovarja več za napake, ki se pokažejo po tem). Trenutno zapisana določba naročniku neutemeljeno določa večji obseg pravic, kot mu pripadajo skladno z veljavno zakonodajo.
6. V 9. členu Vzorca okvirnega sporazuma naročnik zapiše: »Izvajalec mora v primeru potreb naročnika zagotoviti izvajanje storitev oz. dobav, ki so predmet te pogodbe tudi na drugih dislociranih enotah.« Katere so te dislocirane enote? Ali je predvideno kakšno dodatno plačilo za vzpostavitev sistema (npr. stacionarne telefonije) tudi na dislociranih enotah? Ponudnik prosi naročnika, da bolj podrobno pojasni, kako in pod kakšnimi pogoji si predstavlja zagotavljanje storitev in dobav tudi na drugih dislociranih enotah, če bo to potrebno.
7. Naročnik v 11. členu Vzorca okvirnega sporazuma od izbranega izvajalca zahteva, da naročniku vsako leto do 20. januarja za preteklo obdobje predloži letno poročilo in mu zagotovi arhiv podatkov, ki vsebuje po alinejah naštete podatke. Na tem mestu velja opozoriti naročnika, da morajo ponudniki upoštevati določbo 151. člena ZEKom-1 glede brisanja podatkov o prometu, ki se nanašajo na naročnike in uporabnike ter jih je operater obdelal in shranil. Ponudnik se tako ne more obvezati, da bo poslal naročniku vse zahtevane podatke, ampak mu lahko pošlje podatke le v obsegu, s katerim ne bo kršil določbe 151. člena ZEKom-1 (npr. podatke, ki izhajajo iz računov, ne pa podrobne specifikacije klicev). Ponudnik se tako ne more zavezati, da bo shranjeval oziroma obdeloval več podatkov, kot mu dopušča zakonodaja. Predlagamo, da naročnik v tem delu ustrezno spremeni Vzorec okvirnega sporazuma.
8. V 28. členu Vzorca okvirnega sporazuma je naročnik zapisal: »Ta pogodba je sklenjena za določen čas in velja ter je sklenjena do 21. 6. 2022 «. Ponudnik prosi naročnika za pojasnilo, od kje datum 21. 6. 2022, če pa se predmetno javno naročilo sklepa za obdobje 48 mesecev? Ali gre torej za pomoto v Vzorcu okvirnega sporazuma?


ODGOVOR
1. Naročnik ne bo spreminjal zahteve
2. Naročnik ocenjuje odstopanja +/- 10 % od predvidenih količin.
3. Naročnik ne bo spreminjal zahteve.
4. Okvirni sporazum je vzorec razpisne dokumentacije. Vse zahteve so pa opisane v prilogi tehnične zahteve.
5. Naročnik ne bo spreminjal zahteve.
6. Naročnik kot javno podjetje ne more predvideti dislocirane enote, saj gre za javne potrebe in naročil iz sosednjih občin, vse pa ostaja v omrežju 02.
7. Naročnik bo upošteval določila 151. člena ZEKom-1 in vso veljavno zakonodajo.
8. Datum 21.6.2022 je brezpredmetni. Naročilo se sklepa za obdobje 48 mesecev po podpisu okvirnega sporazuma z možnostjo odpovedi po štiriindvajset (24) mesecih.

Datum objave: 04.09.2020   10:35
VPRAŠANJE
Pod pogoji za Ekonomsko in finančno sposobnost je naročnik zapisal, da »mora ponudnik nuditi trideset (90) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture«. Nato pa naročnik še v 15. členu Vzorca okvirnega sporazuma ponovno zapiše, da je plačilni rok 90 dni. Verjetno je imel naročnik v mislih 30-dnevni plačilni rok, kot je določen tudi po zakonu (11. člen Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih)? Ponudnik prosi za pojasnilo.

ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi 30 dnevni plačilni rok, ki prečne teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture.Datum objave: 04.09.2020   10:35
VPRAŠANJE
V 8. členu Vzorca okvirnega sporazuma naročnik med drugim navaja, da izvajalec daje garancijo za svoje storitve in blago za obdobje 2 let, šteto od prevzema posameznega naročila. Ponudnik opozarja naročnika, da posamezni proizvajalci mobilnih telefonov (npr. Apple) nudijo 12 mesečno garancijo, zato ga zanima, ali bo v primeru, da bo naročnik kupil mobilne telefone takega proizvajalca, ustrezna 12-mesečna garancija?

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahteve.Datum objave: 04.09.2020   10:36
VPRAŠANJE
Pod pogojem C Ekonomska in finančna sposobnost je naročnik zapisal: 2. Ponudnik mora nuditi trideset (90) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture.. Kakšen je plačilni rok, 30 ali 90 dni?

ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi 30 dnevni plačilni rok, ki prečne teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture.Datum objave: 04.09.2020   10:37
VPRAŠANJE
1. Naročnik zahteva referenco pri naročniku z 250 zaposlenimi, sam pa ima krepko pod 200 uporabnikov. Predlagamo da naročnik referenco sorazmerno zniža.

2. Referenčna zahteva - klicanje na kratke številke neupravičeno omejuje konkurenco, saj se uporabljajo imena iz imenika (nihče ne pokliče uporabnika 1000, temveč v imeniku poiščejo Janeza). Tudi zapomniti si več deset 4-mestnih številk je nesmisel, saj vsi poznajo ime in priimek klicanega, ne pa njegovo številko. Predlagamo umik tega dela referenčne zahteve (na to temo sicer že obstaja odločitev DKOM, ki je takšno določbo črtala).


ODGOVOR
1. Naročnik ne bo spreminjal zahteve.
2. Naročnik ne bo spreminjal zahteve, saj takšno storitev uporablja že več let (uporablja kratko številčenje).Datum objave: 04.09.2020   10:38
VPRAŠANJE
Koliko VoWifi in VoLTE naprav ima naročnik v uporabi?

ODGOVOR
Naročnik trenutno uporablja več kot 150 mobilnih telefonov na katerih je omogočeno delovanje mobilne telefonije v kletnih prostorih brez prisotnosti mobilnega signala ter za uporabo mobilne telefonije preko LTE/4G signala.Datum objave: 04.09.2020   10:41
VPRAŠANJE
Ponudnik prosi naročnika za podaljšanje roka za postavitev vprašanj in roka za oddajo ponudbe, saj gre za kompleksno javno naročilo, za katerega je potrebnega več časa za pripravo kvalitetne ponudbe. Konec koncev je tudi v interesu naročnika, da dobi čim več konkurenčnih ponudb, čim širša možnost udeležbe ponudnikov pa je tudi eden izmed ciljev javnega naročanja.

ODGOVOR
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da se rok za oddajo ponudb podaljšuje do 21.9.2020, kot je bilo navedeno v predhodnem obvestilu.Datum objave: 04.09.2020   10:44
VPRAŠANJE
V povabilu k oddaji ponudbe imate na strani 3 določbo: Predmetno javno naročilo se sklepa za določen čas oseminštirideset (48) mesecev, z možnostjo odpovedi po štiriindvajset (24) mesecih.. Enaka določba je v 3. členu okvirnega sporazuma. Ker so nekatere storitve enkratne (npr. vzpostavitve številčnega dela, vzpostavitev sistema ipd. enkratne je razlika ali obdobje amortizacije naredimo na 24 ali 48 mesecev. Kakšni so pogoji za odpoved po 24. mesecih podatek potrebujemo za oceno tveganja in amortizacijo, kar je povezano z oblikovanjem cen?

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahteve.Datum objave: 04.09.2020   10:45
VPRAŠANJE
1. Merilo B število lastnih baznih postaj LTE ali se naročniku ne zdi nesorazmeren ponder cena namreč predstavlja 55 točk, od tega polovica odpade na fiksno telefonijo, kar pomeni, da je v mobilnem delu utež vredna približno 30% od storitve mobilne telefonije. Predlagamo korekcijo.
2. Smiselno enako predlagamo tudi za merilo C, kjer je utež vredna okrog 60%.
3. Dodatni kriterij SOC: navedena storitev ni povezana s predmetom javnega naročila. Ponudniki imajo namreč različno organizacijo načina delovanja, od notranjih do zunanjih oblik varovanja sistemov. Ponudnik mora zagotavljati varno delovanje tako sistema fiksne kot mobilne tehnologije, navedeno merilo pa naročniku ne prinaša nobene ekonomske koristi, zagotovo pa ne v obsegu približno 10% glede na ponudbeno ceno. To bi lahko bil kvečjemu pogoj, saj se nanaša na sposobnost ponudnika in ne na kakovost storitve (povedano drugače: tudi če ni zagotovljeno varno delovanje storitev je naročnik pripravljen vzeti sistem, le da bo 10% cenejši verjetno tovrstna logika ne zdrži, dodatno pa to ali je lasten ali zunanji SOC ne pomeni boljšega ali slabšega delovanja). V izogib nepotrebnemu revizijskemu zahtevku zato predlagamo, da naročnik to merilo umakne.
4. Merilo ISO22301 se prav tako nanaša na sposobnost ponudnika in ne na kakovost predmeta naročila, zato v osnovi ne more biti merilo, saj ne pomeni, da bo ponudnik, ki takšnega certifikata nima, slabše izvajal storitve glede na predmet naročila povedano drugače: povezave med kakovostjo predmeta in zahtevo naročnika ni. Vsi operaterji morajo po naravi stvari imeti urejeno neprekinjeno poslovanje, navedeno merilo pa za naročnika ne odraža ekonomske koristi temveč je napisano na točno določenega ponudnika. Predlagamo umik merila v izogib revizijskemu zahtevku.
5. Omenjena dva dodatna kriterija (SOC in ISO22301) izmed vseh potencialnih ponudnikov v Republiki Sloveniji izpolnjuje le en ponudnik (ki ga na tem mestu ne bomo imenovali), kar pomeni, da je ta ponudnik v izrazito privilegiranem položaju napram vsem drugim ponudnikom, ki bi želeli oddati ponudbo, saj ima zagotovljenih 10 točk več od vseh morebitnih drugih ponudnikov, ki teh dveh dodatnih kriterijev ne izpolnjujejo (dejansko je razpis napisan na njega, ne da bi navedeno kakorkoli vplivalo na kakovost izvedenih storitev glede na razpisane gre za običajne telefonske storitve, naročnik ne naroča (niti ne potrebuje) nič višjega nivoja storitev kot katerikoli uporabnik storitev fiksne in mobilne telefonije v RS). Ker omenjena dodatna kriterija izpolnjuje le en ponudnik, so s tem kršena mnoga temeljna načela javnega naročanja, zato bo ponudnik v primeru, da naročnik ne bo ustrezno spremenil razpisne dokumentacije in meril za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe, primoran vložiti revizijski zahtevek zoper razpisno dokumentacijo, naročnik pa naj omenjeno vprašanje šteje kot opozorilo na očitano kršitev, skladno s tretjim odstavkom 16. člena ZPVPJN.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.Datum objave: 04.09.2020   10:45
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji ni podal nobenih zahtev za mobilne telefone oz. jih opredelil po razredih, čeprav v vzorcu okvirnega sporazuma zapiše, da bo moral ponudnik za osnovni, srednji in višji razred mobilnih naprav ponuditi najmanj 3 tipe, 1 tip mobilne naprave odporne na vlago, prah in udarce in 1 mobilno dostopno točko. Naročnik prav tako ni navedel nobenih predvidenih količin mobilnih aparatov, ki jih namerava kupiti v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma. V tem delu je torej razpisna dokumentacija pomanjkljiva, zato ponudnik prosi naročnika, da poda bolj podrobna pojasnila o zahtevah glede mobilnih aparatov (funkcionalnosti, ki jih želi po posameznih razredih, predvidena količina ). Tudi v ponudbenem predračunu sploh ni predvidena postavka za mobilne aparate. Ali to pomeni, da nakup mobilnih aparatov sploh ni predmet tega javnega naročila in naročnik želi le zagotovilo, da mu bo izbrani ponudnik omogočal nakup novih mobilnih aparatov s 15% popustom na aktualno ponudbo?

ODGOVOR
Nakup mobilnih aparatov ni predmet javnega naročila.
Naročnik bo mobilne aparate kupoval skladno s dejanskimi potrebami. Naročnik želi zagotovilo, da bo izbran ponudnik pri nakupu novih mobilnih aparatov nudil vsaj 15 % popust.
Datum objave: 04.09.2020   10:46
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji ni specificiral sedanje porabe mobilnih in stacionarnih storitev (koliko minut v katero omrežje, koliko klicev v tujino (območje EU in tretje države) ...). Ob trenutni odsotnosti teh podatkov je obstoječi izvajalec edini, ki ima te podatke, kar ga postavlja v boljši položaj v primerjavi z drugimi potencialnimi ponudniki. Predlagamo, da naročnik dopolni razpisno dokumentacijo s podatki o porabi mobilnih in stacionarnih storitev za zadnje 3 mesece, saj bodo ponudniki le tako lahko ponudili najustreznejše, konkurenčne in najpomembnejše, tudi najugodnejše, pakete.

ODGOVOR
Ponudnik mora vključiti v ceno neomejene klice v vsa mobilna in stacionarna omrežja.
V preteklem letu na področju stacionarne telefonije naročnik ni presegel 5.000 minut pogovorov na mesec. Na področju mobilne telefonije naročnik ni presegel 45.000minut pogovorov, 10.000 sms in 3.000 GB prenesenih podatkov na mesec.
Datum objave: 04.09.2020   10:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v dokumentaciji zahtevate zagotavljanje konvergenčnega omrežja - klicanje po kratkih številkah. Ponudniki moramo kot dokazilo pripraviti referenčno potrdilo. V dokazilu mora biti navedeno "da je omogočeno klicanje iz mobilnega v fiksno omrežje in obratno na podlagi kratkih, največ 4-mestnih številk." Ali bo naročnik štel kot ustrezno referenco, če je pri naročniku izvedeno kratko klicanje s 5 mestnimi številkami? Oblikovanje internega oštevilčenja namreč ni v polni meri odvisno od ponudnika ampak želje naročnika.

Hvala za odgovor

ODGOVOR
DaDatum objave: 04.09.2020   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v dokumentu RD povabilo.doc se v poglavju. "7. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV v točki "Č. Tehnična in kadrovska sposobnost" pojavi v četrti zahtevi tekst:
4. "Ponudnik mora imeti sklenjeno ustrezno pogodbo z vsaj enim operaterjem v vsaki od držav EU za vzpostavljanje klicev in prenos govora v tuja omrežja, v tujih omrežjih in iz njih (roaming).
Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb pri enem naročniku z 250 zaposlenimi vsaj 12 mesecev izvajal storitve fiksne in mobilne telefonije, združene v konvergenčno omrežje......
Predvidevamo, da se zahteve o referencah in lastništvu baznih postaj v tej točki navedene pomotoma. Prosimo, da točko 4 v zvezi s roaming pogodbami preverite in jih v dokumentaciji ustrezno popravite (oz. pojasnite). Manjka tudi zahteva glede dokazila - če je predvideno.

Hvala za preveritev

ODGOVOR
Ponudnik naj natančno prouči razpisno dokumentacijo in odgovore na predhodna postavljena vprašanja.

Naročnik ne bo spreminjal zahtev.