Dosje javnega naročila 005017/2020
Naročnik: Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o., Poljubinj 89H, 5220 Tolmin
Storitve: Praznjenje zabojnikov ločeno zbranih frakcij in prevoz ter oddaja ločeno zbranih frakcij v nadaljnjo predelavo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 253.994,56 EUR

JN005017/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.08.2020
JN005017/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2020
JN005017/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.10.2020
JN005017/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005017/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 154-377396
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o.
Poljubinj 89H
5220
SI
Tolmin
Slovenija
Barbara Mozetič
info@komunala-tolmin.si
+386 53819300

Internetni naslovi
http://www.komunala-tolmin.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-tolmin.si/aktualni-razpisi/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20056
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Praznjenje zabojnikov ločeno zbranih frakcij in prevoz ter oddaja ločeno zbranih frakcij v nadaljnjo predelavo
Referenčna številka dokumenta: 8/2020 JN VV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Praznjenje zabojnikov ločeno zbranih frakcij in prevoz ter oddaja ločeno zbranih frakcij v nadaljnjo predelavo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Praznjenje zabojnikov ločeno zbranih frakcij in prevoz ter oddaja ločeno zbranih frakcij v nadaljnjo predelavo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.09.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.09.2020   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.09.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o.
Poljubinj 89H
5220
Tolmin
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.08.2020   09:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Pri uvozu ESPD obrazca kot gospodarski subjekt mi napiše " Napaka pri nalaganju datoteke!"
Lahko prosim preverite, če je ESPD obrazec pravilno pripravljen?
lep pozdrav.

ODGOVOR
Obrazec ESPD je bil ponovno pripravljen in objavljen na spletni strani Komunale Tolmin (https://www.komunala-tolmin.si/aktualni-razpisi/).Datum objave: 31.08.2020   11:43
VPRAŠANJE
Smo uvozili tudi nov ESPD obrazec in žal zmeraj ne dela.
lep pozdrav.

ODGOVOR
Na spletno stran Komunale Tolmin d.o.o. smo naložili še ESPD obrazec v PDF obliki, katerega lahko izpolnite in priložite ponudbi.Datum objave: 04.09.2020   07:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Žal ESPD obrazec je potrebno oddati v xml obliki ker mi sistem ne dovoli oddajo v drugi obliki
Javlja napako. V primeru da oddamo pdf datoteko med druge priloge pa javlja da ni ni ESPD datoteke v zavihku ESPD.
lep pozdrav.


ODGOVOR
ESPD obrazec je bil ponovno naložen na našo spletno stran v xml. obliki.