Dosje javnega naročila 005018/2020
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup tehnološke računalniške opreme (po sklopih)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 290.318,19 EUR

JN005018/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.08.2020
JN005018/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2020
JN005018/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.12.2020
JN005018/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2020
JN005018/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005018/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 154-376628
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Janez Batič
janez.batic@rtvslo.si
+386 14752196
+386 14752186

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20009
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup tehnološke računalniške opreme (po sklopih)
Referenčna številka dokumenta: JN-B0920
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup računalniške opreme (po sklopih)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop A: delovne postaje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup računalniške opreme (po sklopih)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop B: procesni računalniški strežniki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup računalniške opreme (po sklopih)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop C: prenosni računalniki laptop
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
nakup računalniške opreme (po sklopih)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop Č: mini računalniki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup tehnološke računalniške opreme (po sklopih)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop D: pomnilniški diski
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup tehnološke računalniške opreme (po sklopih)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop E: raid diskovna polja
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup tehnološke računalniške opreme (po sklopih)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop F: monitorji
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup tehnološke računalniške opreme (po sklopih)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik (gospodarski subjekt) mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROČILA-PUBLIC PROCUREMENT pod oznako javnega naročila JN-B0920.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.09.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.09.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.09.2020   09:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačno dostopna na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROČILA-PUBLIC PROCUREMENT pod oznako javnega naročila JN-B0920. Na tej strani bodo objavlje ne tudi morebitne spremembe dokumentacije, zato morajo ponudniki spremljati objave na tej spletni strani.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.08.2020   09:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni v sklopu A delovne postaje zahtevate tipkovnico cherry G83-23200 , ki pa žal ni več dobavljiva za nima nas, če lahko ponudimo nov model tipkovnice Cherry STREAM black USB s Slovenskim potiskom?

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi tudi model Cherry STREAM black USB s Slovenskimi vgraviranimi znaki.
Glejte tudi dokument Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila - št. 2, objavljeno na spletni strani naročnika pri predmetnem javnem naročilu.

Komercialna služba RTV Slovenija,
Ljubljana, 20. 8. 2020Datum objave: 28.08.2020   10:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

da bi lahko sodelovali na razpisu v SKLOPu B: Procesni računalniški strežniki vas prosim za popravek tehničnih zahtev:

- Grafične kartice - Grafična kartica na matični plošči z najmanj 32MB RAM in VGA priključkom
Prosim, če lahko znižate zahteva po pomnilniku iz 32GB na "najmanj 16MB RAM," saj se grafična kartica prvenstveno uporablja za dostop do strežnika.

- SSD disk 1 in 2 - Intel D3-S4510 240GB, SATA 6Gb/s, 3DWPD
Prosim, če lahko ponudimo disk "240GB, SATA 6Gb/s, 3DWPD potrjen s strain ponudnika opreme", saj je že to umejujoča zahteva.

- Ohišje - 19" 2U Rack vgradno ohišje z možnostjo vgradnje najmanj šestnajstih s prednje strani izmenljivih 2.5" diskov (hot swap) , in najmanj ene vhodno/izhodne enote, kot so na primer CDRW ali DVD pogoni v normalni ali slim izvedbi. Ohišje naj ima najmanj štiri vmesne (med diski in osnovno ploščo ter PCI karticami ) med obratovanjem izmenljive ventilatorje z vlekom zračnega toka preko hladilnika procesorja in dodatnih PCIe kartic. Na ohišju morajo biti s sprednje strani vidne signalne lučke najmanj za signalizacijo delovanja napajalnikov in kritične napake v delovanju osnovne plošče in ohišja. Ob zaznani napaki mora poleg signalne lučke, biti vključen tudi piskač ki oddaja opozorilni pisk. Ohišje naj bo ponujeno skupaj z ti. "Tool-less" izvlečnimi 19" stranskimi nosilci za vgradnjo v omare globine 100cm.
Prosim, če odstranite zahtevo po piskaču, ki oddaja opozorilni pisk saj lahko primerljiv učineko dosežemo s signalnimi lučkami na sprednji oz. zadnji strain ohišja in nadzorno programsko opremo.

Hvala in Lep pozdrav,ODGOVOR NAROČNIKA:
Vprašanje:
- Grafične kartice - Grafična kartica na matični plošči z najmanj 32MB RAM in VGA priključkom
Prosim, če lahko znižate zahteva po pomnilniku iz 32GB na "najmanj 16MB RAM," saj se grafična kartica prvenstveno uporablja za dostop do strežnika.

ODGOVOR: Ponudnik je spremenil razpisno dokumentacijo glede zahtevanih lastnosti grafične kartice - glejte dokument Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 3, ki je objavljen na spletni strani www.rtvslo.si/razpisi, JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT, pod Javno naročilo JN-B0920.

Vprašanje:
- SSD disk 1 in 2 - Intel D3-S4510 240GB, SATA 6Gb/s, 3DWPD
Prosim, če lahko ponudimo disk "240GB, SATA 6Gb/s, 3DWPD potrjen s strain ponudnika opreme", saj je že to umejujoča zahteva.

ODGOVOR: Ponudnik je spremenil razpisno dokumentacijo glede zahtevanih lastnosti SSD diska - glejte dokument Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 3, ki je objavljen na spletni strani www.rtvslo.si/razpisi, JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT, pod Javno naročilo JN-B0920.

Vprašanje:
- Ohišje - 19" 2U Rack vgradno ohišje z možnostjo vgradnje najmanj šestnajstih s prednje strani izmenljivih 2.5" diskov (hot swap) , in najmanj ene vhodno/izhodne enote, kot so na primer CDRW ali DVD pogoni v normalni ali slim izvedbi. Ohišje naj ima najmanj štiri vmesne (med diski in osnovno ploščo ter PCI karticami ) med obratovanjem izmenljive ventilatorje z vlekom zračnega toka preko hladilnika procesorja in dodatnih PCIe kartic. Na ohišju morajo biti s sprednje strani vidne signalne lučke najmanj za signalizacijo delovanja napajalnikov in kritične napake v delovanju osnovne plošče in ohišja. Ob zaznani napaki mora poleg signalne lučke, biti vključen tudi piskač ki oddaja opozorilni pisk. Ohišje naj bo ponujeno skupaj z ti. "Tool-less" izvlečnimi 19" stranskimi nosilci za vgradnjo v omare globine 100cm.
Prosim, če odstranite zahtevo po piskaču, ki oddaja opozorilni pisk saj lahko primerljiv učineko dosežemo s signalnimi lučkami na sprednji oz. zadnji strain ohišja in nadzorno programsko opremo.

ODGOVOR: Punudnik glede zahtevanih lastnosti ohišja ne bo spreminjal razpisnih zahtev saj nismo zahtevali v vašem vprašanju omenjene nadzorne programske opreme, ki bi nadomestila funkcionalnost opozorilnega piska.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 28. 8. 2020Datum objave: 28.08.2020   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V Sklopu E za diskovno polje zahtevate sledečo funkcionalnost: Ob kritični napaki se mora vključiti tudi zvočna signalizacija znotraj ohišja naprave.
Ali lahko ponudimo diskovno polje, ki ima vgrajeno stalno analizo delovanja komponent in vnaprejšnje obveščanje o napaki preko SNMP, elektronske pošte in vizualne signalizacije v upravljalnem modulu in na samem sistemu (svetlobna signalizacija okvarjene komponente)?

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Naročnik za sklop E ne bo spreminjal razpisnih zahtev glede zahtevane funkcionalnosti.

Komercialna služba RTV Slovenija,
Ljubljana, 28. 8. 2020Datum objave: 03.09.2020   07:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, pri prenosnem računalniku sklop C TIP LT-MMVIDEO-20 želite grafično kartico Nvidia quadro P3200 6GB GDDR5 - po pregledu ponudbe smo ugotovili, da je na voljo le ekvivalenten model Nvidia Quadro P3000 6GB GDDR5 - prosim za potrditev, da je navedena grafična kartica ustrezna.

ODGOVOR
Prosimo glejte spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 4.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, pri prenosnem računalniku sklop C TIP LT-MMVIDEO-20 želite dodatno izmenljivo baterijo - žal vam moramo sporočiti, da aktualna generacija z Intel procesorji 10 generacije prenosnih delovnih postaj zaradi večje avtonomije in novega tanjšega lažjega ohišja te opcije žal več ne ponuja - prosim, da dovolite aktualen model brez te opcije.


ODGOVOR
Prosimo glejte spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 4.

Datum objave: 04.09.2020   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop E
Prosimo za razlago zakaj potrebujete zvočno signalizacijo oz. kaj je vaš Use Case?
Vodilni proizvajalci diskovnih polj nimajo zvočne signalizacije. So po tem takem razpisni pogoji prirejeni za določenega ponudnika?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Prosimo glejte spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 5.