Dosje javnega naročila 005023/2020
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava, upravljanje in vzdrževanje WiFi omrežja na UL FE za obdobje 4 let
ZJN-3: Odprti postopek

JN005023/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.08.2020
JN005023/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005023/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 154-376643
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Tržaška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nataša Suša
dekanat@fe.uni-lj.si
+386 14768201

Internetni naslovi
http://www.fe.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.fe.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20054
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava, upravljanje in vzdrževanje WiFi omrežja na UL FE za obdobje 4 let
Referenčna številka dokumenta: 401-7/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava, upravljanje in vzdrževanje WiFi omrežja na UL FE za obdobje 4 let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32400000
32500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava, upravljanje in vzdrževanje WiFi omrežja na UL FE za obdobje 4 let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.09.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.09.2020   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.08.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Tržaška cesta 25
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.08.2020   15:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zvezi z javnim razpisom za dobavo, upravljanje in vzdrževanje Wi-Fi omrežja na UL FE za obdobje 4 let bi prosil za dodatna pojasnila na temo sistemskih zahtev:

1.) možnost nastavljanja več hkratnih SSID-jev vsaj 8 na vsaki dostopovni točki, posamezne dostopovne točke imajo lahko različne nabore SSID-jev

Kako se v tem primeru štejejo SSID-ji - če je npr. enak SSID - "ULFE" tako na 2.4GHz radio-u in na 5GHz radio-u - ali se to šteje kot en SSID ali kot dva?

2.) podpora visoki razpoložljivosti kontrolerjev z možnostjo (geografsko) razpršene namestitve vsaj dveh kontrolerjev

V primeru oblačnega (cloud based) upravljanja je t.i. oblačni (cloud based) kontroler visoko razpolozljiv v osnovi. Ali oblačno upravljanje zadostuje temu pogoju?

3.) podpora programabilnosti in telemetriji z uporabo NETconf, RESTconf ali YANG

Ali je to izključujoč pogoj? Ali je programabilnost in telemetrija preko RESTful API-ja opcija?

V pričakovanju vaših odgovorov,

S spoštovanjem,

Bojan

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik odgovarja sledeče:

1.) možnost nastavljanja več hkratnih SSID-jev vsaj 8 na vsaki dostopovni točki, posamezne dostopovne točke imajo lahko različne nabore SSID-jev

Kako se v tem primeru štejejo SSID-ji - če je npr. enak SSID - "ULFE" tako na 2.4GHz radio-u in na 5GHz radio-u - ali se to šteje kot en SSID ali kot dva?

ODGOVOR: SSID se šteje kot en SSID na eni točki (AP), neodvisno od frekvenčnega območja, torej, če sta v uporabi 2,4 in 5 GHz pas se »ULFE SSID« šteje kot en SSID.


2.) podpora visoki razpoložljivosti kontrolerjev z možnostjo (geografsko) razpršene namestitve vsaj dveh kontrolerjev

V primeru oblačnega (cloud based) upravljanja je t.i. oblačni (cloud based) kontroler visoko razpolozljiv v osnovi. Ali oblačno upravljanje zadostuje temu pogoju?

ODGOVOR: V kolikor je oblačno upravljanje urejeno na ustrezen način (da ne gre za enostavno lastno rešitev z enim samim strežnikom, ki služi kot kontroler) in je omogočeno ter izvedeno porazdeljeno upravljanje in visoka razpoložljivost, potem ustreza.


3.) podpora programabilnosti in telemetriji z uporabo NETconf, RESTconf ali YANG

Ali je to izključujoč pogoj? Ali je programabilnost in telemetrija preko RESTful API-ja opcija?

ODGOVOR: Programabilnost in telemetrija preko REST API in RESTconf je v obeh primerih sprejemljiva in zadošča navedenemu pogoju.

Lep pozdrav,
UL FE


Datum objave: 26.08.2020   12:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zvezi z javnim razpisom za dobavo, upravljanje in vzdrževanje Wi-Fi omrežja na UL FE za obdobje 4 let bi prosil za dodatna pojasnila na temo meril za ocenjevanje ponudb:

1.) V točki 3.8.2 je zahteva - "Avtomatizirana vključitev vseh WiFi dostopovnih točk v obstoječ centralni nadzorni in upravljalski sistem oz. v obstoječ sistem za upravljanje identitet ter kontrolo dostopa na aktivni opremi naročnika (SDA, DNA, ISE) - 15 točk

Ponudnik, ki v svoji ponudbi ponudi avtomatizirano vključitev vseh WiFi dostopovnih točk v obstoječ centralni nadzorni in upravljalski sistem oz. v obstoječ sistem za upravljanje identitet ter kontrolo dostopa na aktivni opremi naročnika (Cisco SDA, DNA, ISE)

Zahteva se sliši smiselna. Pa vseeno nekaj podvprašanj:
1.1.) ponudnik opreme Cisco je tukaj v očitni prednosti. Rešitev mora biti kompatibilna s Ciscovo (njihovo) rešitvijo. Nam se zdi, da ta zahteva preferira določenega proizvajalca opreme. V tem primeru proizvajalca Cisco. Je preferenca določenega proizvajalca dejanska želja naročnika?
1.2.) s stališča integracije v obstoječ sistem za upravljanje identitet in kontrol dostopa na aktivni opremi naročnika se lahko WiFi dostopovna točka poveže na dva načina:
- preko vmesnika RADIUS
- preko t.i. "Captive Portal-a"
Je podpora teh dveh vmesnikov dovolj za izpolnitev zahtevanih pogojev?

Če ne - kateri dodatne vmesnike je potrebno podpreti? Lahko Cisco posreduje specifikacije vmesnikov, da jih lahko analiziramo?

2.) V točki 3.8.4 je zahteva - "Sistem za upravljanje je v celoti implementiran na lokaciji naročnika" - 5 točk

V celotni IKT industriji je že nekaj časa trend izvajanje storitev v oblaku. Na ta način se lahko zagotovi rešitve ekonomičneje (ceneje) in zanesljiveje.

Če želi proizvajalec ponuditi rešitev, ki je v celoti implementirana na lokaciji naročnika je to seveda njihova odločitev, pravica. Ne vidimo pa razloga, zakaj bi bila arhaična arhitektura omrežja nagrajena z dodatnimi točkami.

Ali je kakšen poseben razlog da za tako arhitekturo proizvajalec dobi dodatne točke na razpisu?

V pričakovanju vasih odgovorov,

S spoštovanjem,

Bojan

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik odgovarja naslednje:

1.) V točki 3.8.2 je zahteva - "Avtomatizirana vključitev vseh WiFi dostopovnih točk v obstoječ centralni nadzorni in upravljalski sistem oz. v obstoječ sistem za upravljanje identitet ter kontrolo dostopa na aktivni opremi naročnika (SDA, DNA, ISE) - 15 točk

Ponudnik, ki v svoji ponudbi ponudi avtomatizirano vključitev vseh WiFi dostopovnih točk v obstoječ centralni nadzorni in upravljalski sistem oz. v obstoječ sistem za upravljanje identitet ter kontrolo dostopa na aktivni opremi naročnika (Cisco SDA, DNA, ISE)

Zahteva se sliši smiselna. Pa vseeno nekaj podvprašanj:
1.1.) ponudnik opreme Cisco je tukaj v očitni prednosti. Rešitev mora biti kompatibilna s Ciscovo (njihovo) rešitvijo. Nam se zdi, da ta zahteva preferira določenega proizvajalca opreme. V tem primeru proizvajalca Cisco. Je preferenca določenega proizvajalca dejanska želja naročnika?
1.2.) s stališča integracije v obstoječ sistem za upravljanje identitet in kontrol dostopa na aktivni opremi naročnika se lahko WiFi dostopovna točka poveže na dva načina:
- preko vmesnika RADIUS
- preko t.i. "Captive Portal-a"
Je podpora teh dveh vmesnikov dovolj za izpolnitev zahtevanih pogojev?

Če ne - kateri dodatne vmesnike je potrebno podpreti? Lahko Cisco posreduje specifikacije vmesnikov, da jih lahko analiziramo?

ODGOVOR: Naročnik ima na lokaciji izvedeno hrbtenično in dostopovno omrežje z opremo Cisco tipa Catalyst 9200 in Catalyst 9300 in Catalyst 9500. S pomočjo DNA in SDA bi lahko uporabniki dinamično dostopali do svojih storitev in omrežja tako na žičnih dostopih kot tudi na celotnem brezžičnem omrežju. Naročnik zaradi dinamike dela in razpršenosti laboratorijev na celotnem področju fakultete (4 stavbe) želi ustrezno rešitev dostopa do storitev ter upravljanja, po možnosti iz enega mesta. Hkrati se naročnik zaveda, da je takšna rešitev lahko dražja in/ali omejena glede možnih proizvajalcev, zato so ta merila dodana kot opcija za dodatne točke in niso v osnovnih zahtevah ter (ker bi bila v tem primeru izključujoča).

Upravljanje identitet in kontrol dostopa preko RADIUS-a je že predvideno v okviru zagotavljanja delovanja omrežja EDUROAM, tako, da je vsakem primeru upravljanje identitet preko RADIUS-a obvezno v kakršni koli izvedbi.

Za specifikacije vmesnikov CISCO se lahko obrnete neposredno na CISCO.


2.) V točki 3.8.4 je zahteva - "Sistem za upravljanje je v celoti implementiran na lokaciji naročnika" - 5 točk

V celotni IKT industriji je že nekaj časa trend izvajanje storitev v oblaku. Na ta način se lahko zagotovi rešitve ekonomičneje (ceneje) in zanesljiveje.

Če želi proizvajalec ponuditi rešitev, ki je v celoti implementirana na lokaciji naročnika je to seveda njihova odločitev, pravica. Ne vidimo pa razloga, zakaj bi bila arhaična arhitektura omrežja nagrajena z dodatnimi točkami.

Ali je kakšen poseben razlog da za tako arhitekturo proizvajalec dobi dodatne točke na razpisu?

ODGOVOR: Naročnik sprejema in dovoljuje uporabo storitev v oblaku. Dodatne točke pri izvedbi krmilnika na lokaciji so odraz želje, da naročnik želi imeti delujoče in funkcionalno interno omrežje tudi v primeru izpada internetne povezave.


Lep pozdrav, UL FE


Datum objave: 27.08.2020   22:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosil bi vas za dodatna pojasnila oz. komentarje v zvezi s točkama 3.8.2 in 3.8.4.

1.) točka 3.8.2. - "Avtomatizirana vključitev vseh WiFi dostopovnih točk v obstoječ centralni nadzorni in upravljalski sistem oz. v obstoječ sistem za upravljanje identitet ter kontrolo dostopa na aktivni opremi naročnika (SDA, DNA, ISE) - 15 točk "

V preteklosti smo poskušali priti do specifikacij vmesnika do Cisco ISE. Na žalost neuspešno. Da smo zadovoljili zahteve stranke smo uporabili ogromno naših virov da smo razvozljali ("reverse engineering") vmesnik do te mere, da smo zadovoljili zahteve stranke po integraciji z njihovim obstoječim Cisco ISE sistemom. Stranka je bila to pripravljeni plačati.

Glede na naše izkušnje z omenejnim podjetjem v preteklosti močno dvomim, da bo Cisco v tako kratkem času prostovoljno zagotovil vse potrebne vmesnike do njihovih produktov. Na ta način so vsi ostali proizvajalci opreme postavljeni v neenakopraven položaj.

2.) točka 3.8.4. - "Sistem za upravljanje je v celoti implementiran na lokaciji naročnika" - 5 točk

Če pravilno razumem vašo zahtevo je v bistvu zahteva da "naročnik želi imeti delujoče in funkcionalno interno omrežje tudi v primeru izpada internetne povezave".

Če je temu tako - to zahtevo se da zadovljiti tudi z izvedbo storitve v oblaku. Bilo bi tudi zanimivo vedeti kdaj je bila Fakulteta za Elektrotehniko zadnjič brez dostopa do interneta in za koliko časa.

Predlagam, da se zahteva spremeni iz "Sistem za upravljanje je v celoti implementiran na lokaciji naročnika" v "Interno omrežje naj bo delujoče in funkcionalno tudi v primeru izpada internetne povezave".

S spoštovanjem,

Bojan

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik odgovarja naslednje:

ODGOVOR na vprašanje št. 1:

Interni procesi naročnika na področju IKT (omrežje, telefonija, wifi, nadzor nad omrežjem, helpdesk, drugo) so stroškovno bolj učinkoviti in logistično bolj obvladljivi, če so integrirani. Posledično je naročnik navedeno tehnično prednost oblikoval kot merilo.

ODGOVOR na vprašanje št. 2:

Naročnik bo dodatne točke pri merilih dodelil ponudniku, ki bo v svoji ponudbi ponudil sistem za upravljanje, ki je v celoti implementiran na lokaciji naročnika, oziroma interno omrežje, ki bo delujoče in funkcionalno ter ga bo mogoče konfigurirati tudi v primeru izpada internetne povezave.

Lep pozdrav, UL FE
Datum objave: 31.08.2020   09:33
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji »2.1.1. sistemske zahteve/TIP4« zahtevate »2 ali več lokalna gigabit Ethernet priključka«, ter »vsaj en lokalni gigabit Ethernet priključek zagotavlja tudi PoE napajanje (vsaj 802.3af)«. Oprema proizvajalca, ki jo želemo ponuditi, ustreza v vseh tehničnih zahtevah v razpisni dokumentaciji, razen v zgoraj navedeni točki, saj nima lokalnega gigabit Ethernet priključka s PoE napajanjem.
Vprašanje: Zanima nas, ali je PoE priključek na TIP4 argumentiran, oz. ali lahko rešimo problem z ustreznim PoE injectorjem, ki ga vključimo v ponudbeno ceno?
V kolikor bo predlog rešitve zavrnjen, bo žal izločen en proizvajalec, ki tehnično ne ustreza samo v tej točki, povezani s petimi (od 120-ih) dostopovnimi stikali. Verjamemo, da v kolikor ni tehtnih razlogov za integriran PoE, ne boste omejevali konkurence, saj s tem po nepotrebnem tvegate, da dobite višjo končno ceno.

Hvala za odgovor, lp S


ODGOVOR

Spoštovani,

TIP4 je namenjen uporabi v manjših prostorih, kjer bo potrebno začasno ali stalno povečati število priključkov. Naročnik ima na celotnem področju izvedeno kakovostno novo univerzalno ožičenje ter PoE in PoE+ stikala, ter ima zaradi pogostih migracij in spreminjanja števila delovnih mest že potrebo po razširitvi števila priključkov, še posebej na področju video nadzora, telefonije in WiFi. Fiksno omrežje je delujoče in deluje v skladu z opisanimi zahtevami. Zahteva po posredovanju PoE napajanja izhaja iz realnih potreb, ker bodo ti AP-ji vgrajeni na točkah, kjer naročnik nima izvedenega napajanja ali pa zaradi prostorskih omejitev ni prostora za dodatne napajalnike in »mrežo« kablov (napajanje dotičnih 5-ih dostopovnih točk je predvideno preko PoE+). Zaradi zgoraj naštetih razlogov naročnik želi ustrezno rešitev opisanih težav.
Rešitev z injektorji je za naročnika pogojno sprejemljiva, če so le-ti nameščeni ustreznih mestih (ne na mizah ali na tleh, ipd) in dodatna fizična dela (dodatni kabli, kanalčki, nosilci, ipd) za umestitev naprav TIP4 in injektorjev izvede izvajalec.

Lep pozdrav
UL FEDatum objave: 31.08.2020   10:11
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, točka 3.8.2. imate navedeno »Avtomatizirana vključitev vseh WiFi dostopovnih točk «.
Vprašanje: Zanima nas, ali je naša naloga, da vključimo dostopovne točke v omenjene sisteme, ali to izvedete sami?
V kolikor to izvedemo mi, kot izvajalec, je nepomembno ali je sistem avtomatiziran ali ne, saj je delo na naši strani. V tem primeru je nedopustno dodatno točkovanje za avtomatizirano vključitev, saj se tako privilegira rešitve enega proizvajalca. Hkrati je 15 točk velik delež celotnega točkovanja, s čimer se še dodatno privilegira enega ponudnika. V primeru, da storitev vključitve izvajate sami, je točkovanje z dodatnimi točkami upravičeno, saj za vas pomeni dodatne človeške vire. Prosimo, da na podlagi odgovora ustrezno spremenite kriterije za izbor najugodnejšega ponudnika.

Hvala za odgovor, lp S


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik ima v obstoječem sistemu IKT (jedrno omrežje, dostopovno omrežje, VoIP) možnost vpogleda v delovanje ter soupravljanje sistema. Prav tako se vpogled v delovanje omrežja oz. nadzor in soupravljanje predvideva tudi v tem razpisu.
Interni procesi naročnika na področju IKT (omrežje, telefonija, Wifi, nadzor nad omrežjem, helpdesk, drugo) so stroškovno bolj učinkoviti in logistično bolj obvladljivi, če so integrirani. Naročnik ima namreč veliko število različnih uporabnikov in dogodkov preko celega dne. Zato je možnost hitrega in učinkovitega identificiranja ter reševanja problemov na osnovi vpogleda v delovanje omrežja in storitev v čim manj ločenih sistemih prednost. Naročnik z dodatnim vsakim ločenim sistemom objektivno porablja več človeških virov.

Lep pozdrav,
UL FE


Datum objave: 31.08.2020   10:23
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, točka 3.7.4.1 reference ponudnika, zahtevate reference » postavitve WiFi omrežja na lokacijah z vsaj 50 dostopovnimi točkami «. Ker so komunikacije in posledično tudi brezžična omrežja rešitve, ki se neprestano spreminjajo in prilagajajo potrebam naročnika, se jih sproti posodablja oz. prilagaja. Prav tako se dobro delujoče brezžično omrežje nadgrajuje z dodatnimi dostopovnimi točkami. Tako se večina večjih podjetij, ki imajo potrebe po takšnem številu dostopovnih točk, oz. se razprostira brezžično omrežje v različnih poslopjih, na različnih lokacijah, morebiti celo državah, odloča za posodobitev/nadgradnjo/zamenjavo/premestitev le dela brezžičnega omrežja, in ne celovite prenove. Ob pravilnem upravljanju in vzdrževanju je celovita prenova v večini primerov ekonomsko popolnoma nesmiselna. Pri večjih uporabnikih tako izvajamo meritve, svetovanje, implementacije, (pre)konfiguracije in nadgradnje brezžičnega okolja z raznimi CISCO dostopovnimi točkami, glede na specifične potrebe naročnika v času in kraju. Ker skupno število dostopnih točk pri posameznem naročniku lahko tudi znatno presega vaše minimalne zahteve (50 kos), smo mnenja, da je taka referenca vsaj enakovredna, če ne še bolj kompetentna kot sama postavitev v sklopu projekta, saj je po navadi bolj heterogena in kompleksna.
Kot dobrega gospodarja denarja iz javnih sredstev, predlagamo, da sprejmete kot ustrezno referenco tudi referenco, ko izvajalec upravlja/vzdržuje/nadgrajuje brezžično okolje z najmanj 50 dostopovnimi točkami, saj je ključna postavka vašega javnega naročila 48 mesečno izvajanje storitev upravljanja/nadzora/vzdrževanja brezžičnega okolja in ne sama postavitev/montaža dostopovnih točk.
Vprašanje: Ali sprejmete kot dopustno referenco tudi potrditev naročnika, kjer upravljamo ali vzdržujemo brezžično okolje z najmanj 50 dostopovnimi točkami?

Hvala za odgovor, lp S

ODGOVOR


Spoštovani,

Pomemben del vzpostavitve WiFi omrežja je vzpostavitev in namestitev dostopovnih točk z varnostno namestitvijo. Pri tem želi naročnik pridobiti izvajalca, ki ima z načrtovanjem umestitve dostopovnih točk dovolj izkušenj, da bo le-te umestil na ustrezne mikrolokacije in s tem zagotovil tehnično korektno in delujoče omrežje na celotnem področju naročnika. Če izvajalec nima izkušenj ali referenc z namestitvami in načrtovanjem zahtevnega WiFi omrežja obstaja možnost, da izvajalec za vzpostavitev navede pogodbenega partnerja, ki ima reference na tem področju.

Lep pozdrav,
UL FE


Datum objave: 31.08.2020   10:47
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, točka »3.8.1 ponudbena cena, max. 60 točk«, navajate, da » preostale ponudbe pa sorazmerno manjše število točk, in sicer glede na odstotkovno vrednost odstopanja ponudbe od ponudbe z najnižjo ponudbeno ceno.«
Ker nikjer v razpisni dokumentaciji ni formule za izračun nas zanima sledeče: Če je najnižja ponudbena cena 100 enot, ena izmed preostalih ponudb ima pa ceno 107,49 enot (razlika »+7,49%«), bo najcenejša dobila 60 točk, slednja pa 55,51 točke (60-7,49%; zaokroženo na dve decimalki).
Prosimo za potrditev načina izračuna točk, oz. formulo, po kateri se bodo računale točke za kriterij ponudbene cene.
Hvala za odgovor, lp S


ODGOVOR


Spoštovani,

formula za dodelitev točk pri merilu »ponudbena cena« je sledeča:

Število točk ocenjevane ponudbe = (Najnižja ponudbena vrednost brez ddv / Ponudbena vrednost ocenjevane ponudbe brez ddv) x 60

V primeru, ki ga navajate, bi ocenjevana ponudba prejela naslednje št. točk: (100/107,49) x 60 = 55,82 točk

Lep pozdrav,

UL FE