Dosje javnega naročila 002264/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava strokovne študije predloga ukrepov za doseganje ciljev izdelane študije prometnega trga na Baltsko jadranskem železniškem tovornem koridorju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 125.660,00 EUR

JN002264/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.04.2020
JN002264/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2020
JN002264/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.08.2020
JN002264/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002264/2020-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mzip.jn@gov.si
mzip.jn@gov.si
+386 14788000
+386 14788140

Internetni naslovi
http://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava strokovne študije predloga ukrepov za doseganje ciljev izdelane študije prometnega trga na Baltsko jadranskem železniškem tovornem koridorju
Referenčna številka dokumenta: 430-17/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava strokovne študije predloga ukrepov za doseganje ciljev izdelane študije prometnega trga na Baltsko jadranskem železniškem tovornem koridorju. S to študijo se pričakuje analiza:
-obstoječih blagovnih tokov v kopenskem prometu, v okviru katere bo mogoče prepoznati blagovne skupine in obliko prevoza v različnih smereh Baltsko jadranskega železniškega tovornega koridorja,
-razvoj storitev mednarodnega železniškega tovornega prometa na vseh smereh Baltsko jadranskega železniškega tovornega koridorja z analizo ustreznosti koridorske ponudbe,
-eventualne pomanjkljivosti v organizaciji vseh storitev, ki oblikujejo kakovost ponujene prevozne poti in njeno izvedbo,
-skladnost ponujene storitve in njeno izvedbo s pričakovanji uporabnikov (prosilcev/prevoznikov) oz. končnih uporabnikov,
-elementov konkurenčnosti ponujene storitve z ostalimi storitvami v kopenskem prometu na primerljivi relaciji tako v cestnem kot tudi v železniškem tradicionalnem izvajanj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 103.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
reference ključnega kadra82

Cena – Ponder:
28
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija je sofinancirana s strani IPE - Instrumenta za povezovanje Evrope (Agreement number: INEA/CEF/TRAN/M2016/PSARFC05)


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002264/2020-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 08.04.2020


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
13.07.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Railistics GmbH
Bahnhofstraße 36
65185
DE
Wiesbaden
Nemčija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 98.360,66 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 103.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 16.500,00 EUR
Delež: 16%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
svetovanje


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2020