Dosje javnega naročila 005019/2020
Naročnik: JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice
Storitve: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov JKP d.o.o. Slovenske Konjice
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.364,23 EUR

JN005019/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.08.2020
JN005019/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.10.2020
JN005019/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.12.2020
JN005019/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005019/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 154-377408
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE
Celjska cesta 3
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Andrej Gorjup
jkp-konjice@siol.net
+386 37580400
+386 37580416

Internetni naslovi
http://www.jkp-konjice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364047/RD_ZAVAROVANJE_SPLOSNI_DEL.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20064
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
OSKRBA S PITNO VODO, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA, ODPADKI


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov JKP d.o.o. Slovenske Konjice
Referenčna številka dokumenta: JN-05/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov JKP d.o.o. Slovenske Konjice
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov JKP d.o.o. Slovenske Konjice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Da
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Da
Opis variant:
V razpisni dokumentaciji sta opredeljeni dve možni varianti. Ponudnik mora ponuditi obe variantni. Naročnik se bo odločil za eno izmed predlaganih variant in nato izbral ekonomsko najugodnejšo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Tehnični del razpisne dokumentacije lahko skladno z navodili iz razpisne dokumentacije ponudnik zahtevajo preko elektronskega naslova: jkp.konjice@siol.net , do vključno 24.08.2020 do 10 ure.
Ponudniki morajo k zahtevi za posredovanje tehničnega dela dokumentaciji priložiti prilogi skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z priloženo razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z priloženo razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z priloženo razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z priloženo razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.09.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.09.2020   10:05
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.09.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE
Celjska cesta 3
3210
Slovenske Konjice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2020   08:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za objavo obrazcev v word obliki zaradi lažjega in čitljivejšega izpolnjevanja.
Hvala.

ODGOVORSpoštovani,

razpisna dokumentacija je objavljena v .pdf formatu z namenom, da ponudniki morebiti česa ne spreminjajo in da podatke vpisujejo z roko. Posledično vztrajamo pri .pdf formatu razpisne dokumentacije.

V kolikor želi ponudnik obrazce izpolniti elektronsko lahko to izvede s pomočjo pdf. pregledovalnika Acrobat Reader (ukaz - izpolni in podpiši).

S spoštovanjem.

Datum objave: 27.08.2020   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za pojasnilo glede zavarovanja motornih vozil in sicer:
v ZTD navajate, da se avtomobilski kasko sklene brez odbitne franšize, v tabeli seznam motornih vozil in njihove kombinacije zavarovanj pa je navedena franšiza 1%,
v ZTD navajate, da se sklene AXA najširša možna varianta in sicer za vozila, ki so označena v tabeli, ampak v tabeli navedene zavarovalne vrste nimate označene.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR

VPRAŠANJE: v ZTD navajate, da se avtomobilski kasko sklene brez odbitne franšize, v tabeli seznam motornih vozil in njihove kombinacije zavarovanj pa je navedena franšiza 1%,
ODGOVOR: V tabeli so navedeni pravilni podatki, prosimo da se upošteva 1% franšiza, kjer je to označeno.

VPRAŠANJE: v ZTD navajate, da se sklene AXA najširša možna varianta in sicer za vozila, ki so označena v tabeli, ampak v tabeli navedene zavarovalne vrste nimate označene.
ODGOVOR: Zavarovanje AXA se izloči.

Lep pozdrav!
Datum objave: 27.08.2020   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnila na naslednja vprašanja in posredovanje podatkov:

1. Za zavarovanje avtomobilskega kaska v pisnem delu razpisne dokumentacije VI., III. Zavarovanje avtomobilskega kaska navajate, da se vozila zavarujejo brez odbitne franšize, v tabeli Seznam motornih vozil in njihove kombinacije pa je vpisano AK zavarovanje z 1 % odbitno franšizo. Prosimo za pojasnilo.

2. V pisnem delu razpisne dokumentacije VI., III. Zavarovanje avtomobilskega kaska ni navedeno zavarovanje PRAVNE ZAŠČITE, v tabeli Seznam motornih vozil in njihove kombinacije pa je označeno pri katerih vozilih je zavarovanje PRAVNE ZAŠČITE. Prosimo za pojasnilo.

3. V pisnem delu razpisne dokumentacije VI., IV. DODATNA DOLOČILA navajate zavarovanje AXE z najširšimi kritji, v tabeli Seznam motornih vozil in njihove kombinacije pa ni označeno zavarovanje pri katerih vozilih želite imeti tovrstno zavarovanje. Prosimo za seznam vozil za kritje avtomobilske asistence.

4. Pri vozilu CE AP-260 v tabeli Seznam motornih vozil in njihove kombinacije prosimo za podatek o vrsti nadgradnje ter njeni nabavni vrednosti.

5. Pri navedenih delovnih vozilih prosimo za podatek za kakšne namene se uporabljajo ta vozila:
CE ZA-224,
CE JV-163,
CE LC- 203,
CE PZ-638.

6. Prosimo za posredovanje podatka o premijskih razredih vozil.

7. Prosimo, da nam za zavarovanje odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti posredujete ločen podatek o vrednosti letne realizacije projektov pooblaščenega arhitekta ter število arhitektov in nadzornega inženirstva ter število pooblaščenih nadzornih inženirjev.

Hvala.

ODGOVOR

1. V tabeli so navedeni pravilni podatki, prosimo da se upošteva 1% franšiza, kjer je to označeno.

2. Pravna zaščita se upošteva pri vozilih, kjer je to v tabeli posebej označeno.
V tehnični del razpisne dokumentacije se doda: Zavarovanje pravne zaščite krije stroške obrambe v kazenskih in upravno-kazenskih postopkih zaradi prometne nesreče, ki je nastala z uporabo zavarovanega vozila, niso pa krite denarne kazni, izrečene v teh postopkih. Prav tako so kriti stroški uveljavljanja odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava za škodo v zvezi s prometno nesrečo pri uporabi zavarovanega vozila, ki je nastala zaradi telesne poškodbe, okvare zdravja ali smrti zavarovane osebe ter zaradi uničenja, poškodbe ali izginitve zavarovančeve stvari, kakor tudi za stroške obrambe pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode, ki izvirajo iz uporabe zavarovanega vozila.
Zavarovalna vsota znaša 4.500 evrov.

3. Zavarovanje AXE se izloči.

4. Nabavna vrednost z dne 07.04.2017 znaša 12.000 - rabljeno tovorno vozilo samonakladalnik Atrik na šasiji Iveco. Nato je bila 10.05.2017 nadgradnja (vzdrževalna dela na vozilu), 28.09.2018 nadgradnja menjalnik in sklopka, 06.05.2019 obnova hidravličnega valja, skupaj nabavna vrednost (31.07.2020) 22.400,87 .

5.
CE ZA-224 - tovorno smetarsko vozilo za zbiranje odpadkov;
CE JV-163 - tovorno kanalizacijsko vozilo za črpanje fekalij;
CE LC- 203 -tovorno smetarsko vozilo za zbiranje odpadkov;
CE PZ-638 - tovorno smetarsko vozilo za zbiranje odpadkov.

6.Premijski razred pri vseh vozilih je PR3, razen pri vozilu z registrsko številko CE AP 260 je pri kasku PR 1. Lahko pa ponudnik na osnovi škodnega rezultata določi premijske razrede sam.

7. Podjetje ne izvaja projektantskih storitev, 3 zaposleni pa so pooblaščeni inženirji.

Lep pozdrav!Datum objave: 27.08.2020   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:

1. Pri temeljnih požarnih nevarnostih navajate težo snega in žled, ki se v zavarovalništvu tretirata kot dodatni požarni nevarnosti. Ali boste določili zavarovalno vsoto na I. riziko ali želite zavarovanje na polno vrednost?
2. Pri podzemnem in nadzemnem omrežju navajate, da je potrebno upoštevati faktor 0,75. Ali je ta že upoštevan v vrednostih?
3. Zavarovanje na novo vrednost je pri strojelomu možno v kolikor je neodpisana vrednost opreme še najmanj 60% novonabavne vrednosti. Prosimo za potrditev.
4. Prosimo za razdelitev zaposlenih na delavce v pisarnah in terenske delavce.
5. Kolikšno je dnevno število obiskovalcev kopališča in čas obratovanja?
6. Ali izvajate vzdrževanje cest, vključno s pluženjem, tudi na občinskih cestah? V kolikor DA, prosimo za podatek o št. kilometrov.


ODGOVOR

1. Zavarovalne vsote za omenjeni kritji sta enaki zavarovalnimi vsotam za temeljne požarne nevarnosti.

2. Ne, v tabeli faktor ni upoštevan.

3. Potrjujemo.

4. 14 zaposlenih v pisarnah in 33 terenskih delavcev.

5. Dnevno število kopalcev na kopališču je zelo različno glede na vremenske razmere. V obdobju od 11. 07. 2020 do 26. 08. 2020 je bilo skupaj 6.284 kopalcev.
Čas obratovanja je julij in avgust od 10.00 ure do 20.00 ure.

6. Vzdrževanje cest in pluženja ne izvajamo.


Datum objave: 27.08.2020   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V okviru strojelomnega zavarovanja je navedeno, da se za strojelom štejejo tudi poškodbe zaradi
- naklepnega delovanja delavcev in drugi oseb,
- preizkušnje montiranih strojev na območju obrata ali delavnice po končanem popravilu pred ponovnim obratovanjem.

Ker se navedena dikcija ne sklada z normalno prakso, prosimo za umik besedila.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Vse navedbe ostanejo nespremenjene in so vključene v kritje.


Datum objave: 27.08.2020   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V okviru sklopa požarno zavarovanje sta pod temeljnimi nevarnostmi navedena žled in teža snega. V normalni praksi navedeni kritji spadata pod dodatne nevarnosti. Prosim za določitev zavarovalnih vsot za obe kritji.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Za omenjena rizika veljajo iste zavarovalne vsote kot za temeljne požarne nevarnosti.


Datum objave: 31.08.2020   13:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za pojasnilo:

Pri strojelomu se zahteva kritje tudi za preizkušanje montiranih strojev na območju obrata ali delavnice po končanem popravilu pred ponovnim obratovanjem. Gre za riziko, ki se običajno zavaruje v okviru montažnega zavarovanja. Vzgled tega predlagamo, da se omenjeno kritje umakne iz tehnične dokumentacije.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

omenjena dikcija ostaja del razpisne dokumentacije.

S spoštovanjem!


Datum objave: 01.09.2020   10:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali se požarno zavaruje podzemna infrastruktura? Podzemna infrastruktura je zavedena samo v okviru strojelomnega zavarovanja. Prav tako vas prosimo, da nam predložite specifikacijo podzemne infrastrukture.

2. Iz tehničnega dela razpisne dokumentacije je razvidno da pri ČN Slovenske Konjice obstaja razlika med ZV za požar in ZV za strojelom (je višja). Ali gre za napako? Prosim če lahko opišete razloge za nastalo razliko.

Lep pozdrav

ODGOVOR

1. Podzemna infrastruktura je zavarovana samo strojelomno, specifikacija je razvidna iz spodnje tabele:

specifikacija podzemnih vodov vrednost 31.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------
KANALI 1.937.908,13
KANALIZACIJA 5.469.233,91
ČRPALIŠČA 53.124,72
MERILNI JAŠKI 39.225,71
RAZTEŽILNIKI 42.698,25
VODOMER IN VODOMERNI JAŠKI 22.990,53
VODOVOD 4.606.949,55
VRTINE 33.438,90
OSTALO 2.715.241,06
-----------------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ 14.920.810,76


2. Zavarovalna vsota pri strojelomu in požaru je enaka:
POŽAR: 1.787.799 1.750 (računalniki) 15.470 (lesena oprema) = 1.770.579 (zavarovalna vsota za strojelom)
Datum objave: 01.09.2020   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik želi imeti ponudbe za dve različni varianti. Ali je enoznačno definiran algoritem odločitve za eno ali drugo varianto (kakšen je ta algoritem)?... šele nato sledi najnižja cena.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani, podajamo pojasnilo:

V SPLOŠNEM ALGORITEM:

-----------------------------------------------------------------------------ZAVAROVALNICA i ---------------------------------------------------- ZAVAROVALNICA j
VARIANTA 1 ------------------------------------------------------- Premija s STROJELOM i = Pi -------------------------------------- Premija s STROJELOM j = Pj
VARIANTA 2 ------------------------------------------------------- Premija brez strojeloma - ostalo i = Oi ----------------------- Premija brez strojeloma - ostalo j = Oj
PREDVIDENA PREMIJA STROJELOM ---------------- Si = Pi - Oi ------------------------------------------------------------------- Sj = Pj - Oj

n = nova vrednost

Si > Sj sledi Si/Sj×Oi=Oin
Oin>Oj sledi ZAVAROVALNICA j
Oin<Oj sledi ZAVAROVALNICA i

Si < Sj sledi Sj/Si×Oj=Ojn
Ojn>Oi sledi ZAVAROVALNICA i
Ojn<Oi sledi ZAVAROVALNICA j

m = št. zavarovalnic
i = {1, 2, 3,,m}
j = {1, 2, 3,,m}

Algoritem ponavljamo, dokler ne preverimo vseh i-jev in j-jev med seboj, da lahko določimo najcenejšo varianto.

Primeri:

--------------------------------------------------------ZAVAROVALNICA 1 -------- ZAVAROVALNICA 2
VARIANTA 1 ----------------------------------- 90.000,00 ----------------------- 100.000,00
VARIANTA 2 ----------------------------------- 30.000,00 ------------------------- 25.000,00
PREDVIDEN STROJELOM ---------------60.000,00 ------------------------- 75.000,00

Primerjamo ZAVAROVALNICO 1 in ZAVAROVALNICO 2

S2 > S1 sledi 75.000,00/60.000,00×25.000,00=31.250,00>30.000,00 sledi ZAVAROVALNICA 1

S spoštovanjem.

Datum objave: 01.09.2020   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za ločene podatke posebej za objekt in opremo, za bazen Slovenske Konjice.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

bazen je novozgrajeni objekt in posledično še ne razpolagamo s končno obračunsko situacijo. Za ponudbeni obračun naj se uporabi razdelitev na objekt v celoti.
Za naslednja leta pa se bo pri pripravi podatkov, ker bomo z njimi že razpolagali, upoštevalo ločena razdelitev za opremo in objekt.

Hvala in lep pozdrav.
Datum objave: 02.09.2020   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na izpolnjevanje ESPD obrazca prosimo za naslednje pojasnilo: na strani 9 v RD je navedeno, da bo ponudnik ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti dokazoval z izpolnjenim obrazcem ESPD v "Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali Vpis v poslovni register", vendar je pod "Del IV: Pogoji za sodelovanje" mogoče vpisati le "Skupno navedbo za vse pogoje za sodelovanje".
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

z izpolnitvijo pogoja "skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje" ponudnik izjavlja, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje na predmetnem javnem naročilu, med drugim tudi pogoj ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti. Glede na navedeno ponudnik izpolni ESPD v delu (: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje).

S spoštovanjem!

Datum objave: 02.09.2020   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na vaš odgovor glede strojelomnega zavarovanja podzemne infrastrukture vas prosimo za naslednje pojasnilo:
Vrednost 14.920.810,76 eur je potrebno razdeliti po postavkah iz tehnične dokumentacije. Vrednost podzemne infrastrukture po podatkih znaša 11.371.740 eur. Kje se nahaja preostanek vrednosti v višini 3.549.070,76 eur?
Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,

vrednost 3.549.070,76 je razvidna na strani 8 tehničnega dela razpisne dokumentacije pod točko 1. To je namreč vrednost novih kanalov in zadrževalnih bazenov.

Lep pozdrav!