Dosje javnega naročila 004936/2020
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 150.612,06 EUR

JN004936/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.08.2020
JN004936/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.09.2020
JN004936/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.10.2020
JN004936/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2020
JN004936/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004936/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20070
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
rok se lahko podaljša v primeru višje sile
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.08.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.08.2020   11:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20070


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.08.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.08.2020   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko pogoje glede referenc izpolnjujemo skupaj z podizvajalcem.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Za izpolnitev referenčnega pogoja mora vsaka referenca izkazovati, da je ponudnik na eni lokaciji izvedel gradbena in obrtniška in instalacijska dela v objektu ali v delu objekta. Tisti, na katerega reference se ponudnik sklicuje v ponudbi, bo v primeru izbora, moral tudi dejansko izvajati dela, ki so predmet naročila.

Glede podizvajalcev je v razpisni dokumentaciji določeno, da ponudnik ne sme oddati v podizvajanje javnega naročila v celoti, in niti na način, da bi bil v podizvajanje oddan, po vsebini neopredeljen, del javnega naročila, ki bi predstavljal delež celotnega javnega naročila. Ponudbe, ki ne bodo upoštevale navedenega, bodo izločene.

JSS MOL