Dosje javnega naročila 005255/2020
Naročnik: OBČINA ZREČE, Cesta na Roglo 13B, 3214 Zreče
Storitve: Podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Zreče
ZJN-3:

JN005255/2020-U01 - Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL), objavljeno dne 21.08.2020
JN005255/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005255/2020-U01 Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL) 2020/S 163-397375

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/23/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ZREČE
Cesta na Roglo 13B
3214
SI
Zreče
Slovenija
Polona Matevžič
polona.matevzic@zrece.eu
+386 37571700
+386 35762498

Internetni naslovi
http://www.zrece.eu

I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364062/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20312
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Zreče
Referenčna številka dokumenta: 014-0010/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98370000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Zreče za obdobje 15-ih let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98370000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Zreče.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Zreče za obdobje 15-ih let.
V okviru storitev gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Zreče koncesionar na podlagi veljavne zakonodaje in občinskih predpisov zagotavlja pogrebno dejavnost zagotavljanja 24-urne dežurne službe, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov koncesionarja, vključno z uporabo le-teh.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Koncesija je podeljena na podlagi meril, opisanih v nadaljevanju:
Najnižja ponujena cena izvajanja storitev javne službe
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje koncesije
Trajanje v mesecih: 180
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih koncesijah
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na koncesijo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo koncesije
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo koncesije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.2 Rok za predložitev prijav ali prejem ponudb
30.09.2020   09:00
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.09.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ZREČE
Cesta na Roglo 13B
3214
Zreče
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.