Dosje javnega naročila 004969/2020
Naročnik: OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG, Glavna ulica 20, 9220 Lendava - Lendva
Gradnje: OBNOVA OBČINSKIH OBJEKTOV V LETU 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 240.105,97 EUR

JN004969/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.08.2020
JN004969/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2020
JN004969/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.09.2020
JN004969/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004969/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG
Glavna ulica 20
9220
SI
Lendava - Lendva
Slovenija
Danijela Levačič
danijela.levacic@lendava.si
+386 25772531
+386 25772509

Internetni naslovi
http://www.lendava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lendava.si/sl/aktualni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20101
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA OBČINSKIH OBJEKTOV V LETU 2020
Referenčna številka dokumenta: 4303-00092020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova treh občinskih objektov in sicer vaški dom v Dolini, vaški dom v Genterovcih in mrliška vežica v Petišovcih. Javno naročilo je razdeljeno na tri (3) sklope. Naročilo se oddaja po posameznih sklopih. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak posamezni sklop ali vse sklope. Ponudniki v ponudbi navedejo, za katere sklope oddajajo ponudbo.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: Vaški dom v Dolini
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: naselje Dolina v občini Lendava
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnovitvena dela na vaškem domu v Dolini (parc. št. 1153, k.o. Dolina), ki obsegajo:
- sanacijo strehe, coklina na objektu, tlakov v prostorih, sanitarij, parkirišče pred objektom,
- zamenjavo stavbnega pohištva,,
- zagotovitev požarne varnosti (izdelava požarnega reda, nabava gasilnih aparatov)
- priključitev objekta na javno kanalizacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: Vaški dom v Genterovcih, Šolska ulica 17
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: naselje Genterovci v občini Lendava
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnovitvena dela v Vaškem domu v Genterovcih, Šolska ulica 17, ki obsegajo sanacijo vaškega doma in pripadajoče garaže (zamenjava strešne konstrukcije in kritine, delna zamenjava oken in vrat, ureditev fasade objekta, izvedba horizontalne izolacije sten, ureditev dostopa za invalide, priklop na kanalizacijo, ureditev sanitarij, oplesk sten in stropov).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: Mrliška vežica v Petišovcih (parc. št. 1558, k.o. Petišovci)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: naselje Petišovci v občini Lendava
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnovitvena dela na Mrliški vežici v Petišovcih (parc. št. 1558, k.o. Petišovci), ki obsegajo zamenjavo strešne kritine z žlebovi in strelovodom, zamenjavo oken in vrat, ureditev tlakovanja pod nadstreškom objekta, sanacijo razpok na fasadi in oplesk fasade.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.08.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.08.2020   09:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za preverbo podatka količine oz. merske enote v sklopu 3- mrliška vežica Petišovci
1.3 Odstranitev salonitne kritine v skladu z veljavnimi predpisi in odvoz na trajno deponijo. m3 135,00

Pri določenih postavkah imate napisano glej foto.... jih prosim lahko objavite.


Lep pozdrav!


ODGOVOR
Pri popisu del za Sklop 3 - mrliška vežica v Petišovcih je napaka v merski enoti postavke 1.3 - namesto kubični meter (m3) je pravilno kvadratni meter (m2).

1.3 Odstranitev salonitne kritine v skladu z veljavnimi predpisi in odvoz na trajno deponijo.
Enota mere: m2
Količina: 135,00

Naročnik je na svoji spletni strani, pri objavljeni dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, objavil fotografije.
Datum objave: 11.08.2020   11:33
VPRAŠANJE
Fotografij še vedno ni na Vašem portalu, ali pa jih mi ne znamo najti. Prosimo za posebni link ali tukaj ali na Vašem portalu.

ODGOVOR
Fotografije so objavljene pri objavi dokumentacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom, link https://lendava.si/sl/razpisi/javno-naro%C4%8Dilo-obnova-ob%C4%8Dinskih-objektov-v-letu-2020-0.