Dosje javnega naročila 004974/2020
Naročnik: OBČINA LOG - DRAGOMER, Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Blago: DOBAVA IN MONTAŽA POHIŠTVENE OPREME UPRAVNEGA CENTRA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 95.672,40 EUR

JN004974/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.08.2020
JN004974/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.08.2020
JN004974/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.08.2020
JN004974/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2020
JN004974/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.08.2020
JN004974/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.08.2020
JN004974/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.11.2020
JN004974/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004974/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOG - DRAGOMER
Na Grivi 5
1351
SI041
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija
Občina Log - Dragomer
obcina@log-dragomer.si
+386 17507700
+386 17507705

Internetni naslovi
http://log-dragomer.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364122/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20052
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA IN MONTAŽA POHIŠTVENE OPREME UPRAVNEGA CENTRA
Referenčna številka dokumenta: 430-27/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in montaža pohištvene opreme Upravnega centra v občini Log-Dragomer.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39130000
39156000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA IN MONTAŽA POHIŠTVENE OPREME UPRAVNEGA CENTRA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2020   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2020   14:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.08.2020   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.08.2020   14:36
VPRAŠANJE
v točki 4, sklopa III zavihka A. AMBULANTA se sklicujete na priložen seznam opreme, ki se seli. V dokumentaciji ne najdemo tega seznama. Naročnika prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Naročnik je objavil seznam opreme, ki se seli.
____________Datum objave: 13.08.2020   04:36
VPRAŠANJE
Cenjeni.

v pogodbi v 9. členu navajate izvedbeni rok za ambulanto do 24.08.2020.

Oddaja ponudbe je 17.08.2020....

Prosim za odgovor.

Prav tako prosimo, da se podaljša rok oddaje in posledično rok za postavitev vprašanj.

V pričakovanju hitrega odgovora vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Pravilni rok za dobavo in montažo opreme za ambulanto je 24.09.2020.
Naročnik spreminja rok za oddajo ponudb ter postavitev vprašanj.
_______________