Dosje javnega naročila 000503/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Pridobivanje pravice graditi za izvedbo ureditev operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« - 2. faza
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 121.712,96 EUR

JN000503/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.01.2020
JN000503/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.03.2020
JN000503/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.03.2020
JN000503/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.03.2020
JN000503/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2020
JN000503/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.08.2020
JN000503/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000503/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 155-379935

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Gašper Božič
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pridobivanje pravice graditi za izvedbo ureditev operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« - 2. faza
Referenčna številka dokumenta: 43017-188/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Pridobivanje pravice graditi za izvedbo ureditev operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« - 2. faza.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 99.764,72 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba vseh potrebnih del za sklenitev pogodb oz. pridobitev dokazil, s katerimi bo naročnik pridobil pravico graditi na vseh nepremičninah, ki so predmet 2. faze gradnje protipoplavnih ureditev Selške Sore:

 priprava podatkov,
 organizacija in izvedba geodetskih del,
 cenitev nepremičnin,
 priprava ponudb in pogodb za odkupe, služnosti, odškodnine ali začasno uporabo nepremičnin,
 individualno usklajevanje cenitev in pogodb z lastniki,
 sklepanje pogodb, vpis v zemljiško knjigo ter pridobitev dokazil o novem lastniškem stanju nepremičnin,
 in vse druge storitve potrebne za pridobitev pravice graditi.

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Točke za izvedene storitve pridobivanja zemljišč in premoženjsko pravne ureditve razmerij s strani strokovnjaka za ureditev premoženjsko pravnih razmerij40

Cena – Ponder:
60
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000503/2020-B01
Številka obvestila v UL: 2020/S 021-046239
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 28.01.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 43017-188/2019
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.07.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Z E U družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.
Ulica Staneta Rozmana 5
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Da
GEOGRAD podjetje za geodetske storitve, d.o.o., Ljubljana
Tbilisijska ulica 59
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 146.878,60 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 99.764,72 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 37.360,00 EUR
Delež: 37%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Cenitve nepremičnin; Strokovno svetovanje in pomoč pri pripravi in sklepanju pogodb za pravico graditi.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2020