Dosje javnega naročila 005321/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja RN-339 Jurčkova
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.147.202,87 EUR

JN005321/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.08.2020
JN005321/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2020
JN005321/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.12.2020
JN005321/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.12.2020
JN005321/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.01.2022
JN005321/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005321/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364172/OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20117
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja RN-339 Jurčkova
Referenčna številka dokumenta: 430-961/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja RN-339 Jurčkova.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
45231220
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja RN-339 Jurčkova.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.09.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.02.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.09.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.09.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.09.2020   09:13
VPRAŠANJE
Prosimo, da popravite obrazec PRILOGA 5.
V Navodilih za izdelavo ponudbe je v točki 2. Referenčni pogoj - postavka c) zahtevana izvedba vakumske kanalizacije v dolžini vsaj 100 m, v Prilogi 5 pa ste pod postavko c) navedli dolžino 500 m

ODGOVOR
Naročnik spreminja Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer:
- točka 2. REFERENČNI POGOJ (stran 10),
- priloga 5 (stran 17) in
- priloga 5/1 (stran 19)

Pravilne zahteve pri točki c) in točki g) referenčnih pogojev so naslednje:

c) 1 posel izvedbe vakumske kanalizacije za odpadne vode v dolžini vsaj 100m
g) 1 posel podvrtavanja fi 300 v dolžini vsaj 30m

Vse ostale zahteve v razpisni dokumentaciji ostanejo nespremenjene.Datum objave: 01.09.2020   09:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kdaj bo naročnik objavil projektno dokumentacijo?
Glede na kratek rok za pripravo ponudbe, predlagamo da se rok za oddajo ponudbe podaljša najmanj za 10 dni.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Projektna dokumentacija je, kot je navedno v RD, na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana. Ogled je možen vsak delovni dan od 9:00 do 12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki +386 1 306 17 00.
Naročnik ne spreminja roka za oddajo ponudbe.
Datum objave: 01.09.2020   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za objavo projektne dokumentacije .
lep pozdrav

ODGOVOR
Projektna dokumentacija je, kot je navedno v RD, na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana. Ogled je možen vsak delovni dan od 9:00 do 12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki +386 1 306 17 00.Datum objave: 04.09.2020   13:07
VPRAŠANJE
Zakaj ste pa zdaj spremenili referenčni pogoj za podvrtavanje tako da ste povečali iz 3 m na 30 m???

ODGOVOR
Naročnik je pogoj spremenil, ker je prišlo v prvotni objavi do tiskarske napake. Točka g) in točka h) pri referenčnih pogojih za gospodarski subjekt sta povezani (gre za tehnologijo izvedbe podvrtavanja s kovinsko zaščitno cevjo in nato vstavljanje tlačnega voda 2x DN 125 v kovinsko zaščito). Pri točki h) pri referenčnih pogojih za gospodarski subjekt je bilo že v prvotni objavi pravilno navedeno 30m.Datum objave: 04.09.2020   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo če lahko objavite projektante na posameznih sklopih za pridobitev cen za PID projekte in projektantski nadzor
Naročnika pozivamo da podaljša rok oddaje ponudb za dva tedna

ODGOVOR
Podjetja, ki so projektirala, so navedena v razpisni dokumentaciji pod točko II. Opis predmeta javnega naročila.
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal.Datum objave: 04.09.2020   13:09
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da zaradi zagotavljanja konkurence med ponudniki in gospodarne ter učinkovite porabe javnih sredstev, spremeni zahteve iz razpisne dokumentacije, in sicer na način, da v točki:

2. Referenčni pogoj, v alineji g) zahteva, da ponudniki predložijo referenco izvedbe 1 posla podvrtavanja vsaj fi 300 v dolžini vsaj 30 m,
2. Referenčni pogoj, v alineji h) zahteva, da ponudniki predložijo referenco izvedbe 1 posla z tlačnim vodov 2 x vsaj DN 125 v dolžini 30 m,
2. Referenčni pogoj, v alineji j) zahteva, da ponudniki predložijo referenco izvedbe 1 posla plinovoda premera vsaj 110 mm in v dolžini vsaj 150 m
3. Kadrovske zmogljivosti, v alineji d) zahteva, da ponudniki predložijo referenco vodje del izvedbe 1 posla vodovoda iz nodularne litine premera vsaj DN250 v dolžini vsaj 100 m,
3. Kadrovske zmogljivosti, v alineji d) zahteva, da ponudniki predložijo referenco vodje del izvedbe 1 posla z tlačnim vodov 2 x vsaj DN 125 v dolžini 30 m
3. Kadrovske zmogljivosti, v alineji g) zahteva, da ponudniki predložijo referenco vodje del izvedbe 1 posla plinovoda premera vsaj 110 mm in v dolžini vsaj 150 m.

Predlagamo, zahtevo v točki 3. Kadrovske zmogljivosti, v alineji g) 1 posel izvedbe plinovoda premera vsaj 110 mm in v dolžini vsaj 150 m, spremenite tako, da referenco izkaže ločena oseba, ki bo nominirana kot vodja del za plinovod

ODGOVOR
Naročnik spreminja Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer:
- točka 2. REFERENČNI POGOJ (stran 10),
- točka 3. KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI (stran 10, 11),
- priloga 5 (stran 17),
- priloga 5/1 (stran 19),
- priloga 6 (stran 21) in
- priloga 6/1 (stran 23).

Pravilne zahteve pri točki g), točki h) in točki j) referenčnih pogojev (točka 2) so naslednje:

g) 1 posel podvrtavanja vsaj fi 300 v dolžini vsaj 30m
h) 1 posel z tlačnim vodom 2x vsaj DN 125 v dolžini vsaj 30m
j) 1 posel izvedbe plinovoda vsaj PE 110x6,6 ali več, v dolžini vsaj 150m

Pravilne zahteve pri točki d) in točki f) kadrovskih zmogljivosti (točka 3) so naslednje:

d) 1 posel izvedbe vodovoda iz nodularne litine vsaj DN250 v dolžini vsaj 100m
f) 1 posel z tlačnim vodom 2x vsaj DN 125 v dolžini vsaj 30m

Točka g) kadrovskih zmogljivosti (točka 3) se črta in se je ne zahteva pri referenčnih poslih za vodjo del.

Ostale zahteve glede vodje del ostanejo nespremenjene. Prav tako ostanejo nespremenjene vse ostale zahteve v razpisni dokumentaciji, razen zadev spremenjenih s pojasnili naročnika objavljenih na Portalu javnih naročil dne 1.9.2020.Datum objave: 04.09.2020   13:09
VPRAŠANJE
Prosimo vas da zaradi obsežnosti popisov del in posledično priprave kalkulacij prestavite rok oddaje vsaj za 5 dni.
Hvala za razumevanje

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal.Datum objave: 04.09.2020   13:09
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da spremeni razpisne pogoje, da mora biti vodja del zaposlen pri vodilnem partnerju. Menimo, da je vodja del s potrjeno osebno referenco sposoben izvesti dela, ne glede na to v kakšnem pravnem razmerju (partner, podizvajalec) nastopa v ponudbi gospodarski subjekt pri katerem je zaposlen.


ODGOVOR
Naročnik navedenega pogoja ne spreminja.Datum objave: 04.09.2020   13:10
VPRAŠANJE
Ali lahko referenčni pogoj "1 posel izvedbe plinovoda PE 110x6,6 v dolžini vsaj 150 m" lahko izpolnimo tudi z drugim plinovodom (npr. PE225x13,4)

ODGOVOR
Da. Referenčni pogoj je bil popravljen, in sicer:
»1 posel izvedbe plinovoda vsaj PE 110x6,6 ali več, v dolžini vsaj 150m «.


Datum objave: 04.09.2020   13:10
VPRAŠANJE
Prosimo da zaradi obsežnosti kalkulacije podaljšate rok oddaje razpisa

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal.Datum objave: 04.09.2020   13:11
VPRAŠANJE
Prosimo, zmanjšate število poslov na enega tudi pri zaščiti z zagatnicami in izvedbi pilotiranja, tako kot je velja izpolnjevanje pogojev pri ostalih točkah.

ODGOVOR
Naročnik navedenih dveh pogojev ne spreminja.