Dosje javnega naročila 004972/2020
Naročnik: ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana
Blago: SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA DOBAVO PROMOCIJSKEGA MATERIALA ZA LETI 2020-2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004972/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.08.2020
JN004972/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004972/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI
Pivovarniška ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andrej Klasinc
nabava@sou-lj.si
+386 14380200
+386 14380200

Internetni naslovi
https://www.sou-lj.si/sl

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Študentska organizacija
I.5 Glavna področja dejavnosti
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA DOBAVO PROMOCIJSKEGA MATERIALA ZA LETI 2020-2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22462000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema dobavo promocijskega materiala za potrebe naročnika ŠOU v Ljubljani s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje 12 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22460000
22900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema dobavo promocijskega materiala za potrebe naročnika ŠOU v Ljubljani s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje 12 mesecev.

Podrobnejši opis blaga in druge tehnične zahteve so razvidne iz obrazca OBR-Ponudbeni predračun, ki je priložen razpisni dokumentaciji. Navedeno blago je tisto za katerega naročnik, glede na pretekle potrebe in izkušnje domneva, da ga bo potreboval. Naročnik bo naročal promocijski material, ki ga bo v določenem obdobju potreboval.

Okvirni sporazum z veljavnostjo 12 mesecev bo sklenjen z največ dvema (2) ponudnikoma, ki bosta oddala najugodnejši dopustni ponudbi. Naročnik bo tekom trajanja okvirnega sporazuma odpiral konkurenco, in sicer bo naročnik ponudnika, s katerima bo imel sklenjen okvirni sporazum, pozval k predložitvi ponujene cene za predmet povpraševanja. Ta bo podrobneje opredeljen ob vsakokratnem posameznem povpraševanju.

Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin ter tudi ne k oddaji določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 2
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.08.2020   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.08.2020   14:01
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement. Zapisnik o odpiranju bo posredovan vsem ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe. Na posredovano zahtevo naročniku ali tehnični podpori S-Procurement lahko dostop do zapisnika o odpiranju ponudb zahtevajo tudi subjekti, ki niso oddali ponudbe.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.08.2020   09:00

Dodatne informacije:
Navodila za dostop do razpisne dokumentacije, registracijo ter oddajo ponudbe so na voljo na spletni strani www.s-procurement.si med "priročniki" (do priročnikov dostopate tako, da se pred vstopom v platformo S-Procurement z miško pomaknete proti dnu strani). V primeru težav pri oddaji ponudbe se lahko obrmete na tehnično podporo S-Procurement vsak delovni dan med 8. in 16. uro (01-60-100-71 ali preko podpora@s-procurement.si).
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2020   20:45
VPRAŠANJE
Spoštovani vezano na razpis imamo sledeča vprašanja:

1 A4 blok, lepljen zgoraj enobarven tisk 50 listni 160 g papir - ali blok nima platnic in ali je tudi brez hrbtišča?
6 Beležke s črtami (A5) trdne platnice, eno barven tisk, različne barve (modra,zelena,rdeča,črna) - koliko listno beležko želite?
7 Kazalke 250 g papir, tisk 4/4 - 16 cm x 4 cm - ali je kazalo plastificirano ali ne z mat ali svetlečo folijo? Namreč lahko se trgajo.
8 Ovratni trakovi s karbinom, tisk 4/4 - zaupajte nam širino traku, material traku (saten ipd) ter dolžno traku ali je tisk obojestranski?
9 Vžigalnik z enobarvnim potiskom; obojestransko - barva vžigalnika, način prižiganja klasični, nitkasti ipd - idejna slika dobrodošla1
10 Nalepke (104mmx60mm) kvadratne oblike ter 12 Nalepke (70mm x70mm) okrogle oblike - ali so nalepke plastificirane ali ne ali so tisk na foliji ali na papirju? Prosim natančno specifikacijo materiala.
23 USB ključki potisk enobarven 2gb - spoštovani prosim za sliko USB ključka ki ga želite - oblika!

ODGOVOR

Spoštovani,

1 A4 blok, lepljen zgoraj enobarven tisk 50 listni 160 g papir - ali blok nima platnic in ali je tudi brez hrbtišča?
ODGOVOR: Naročnik zahteva blok s hrbtiščem.

6 Beležke s črtami (A5) trdne platnice, eno barven tisk, različne barve (modra,zelena,rdeča,črna) - koliko listno beležko želite?
ODGOVOR: 100 listno beležko.

7 Kazalke 250 g papir, tisk 4/4 - 16 cm x 4 cm - ali je kazalo plastificirano ali ne z mat ali svetlečo folijo? Namreč lahko se trgajo.
ODGOVOR: Kazalo ni plastificirano.

8 Ovratni trakovi s karbinom, tisk 4/4 - zaupajte nam širino traku, material traku (saten ipd) ter dolžno traku ali je tisk obojestranski?
ODGOVOR: Tisk je obojestranski, širina traku znaša 2,5cm, celotna dolžina pa je 88 cm. Material traku je saten.

9 Vžigalnik z enobarvnim potiskom; obojestransko - barva vžigalnika, način prižiganja klasični, nitkasti ipd - idejna slika dobrodošla1
ODGOVOR: Različne barve s klasičnim načinom prižiganja. Naročnik je odgovoru priložil tudi sliko (dokument je viden med razpisno dokumentacijo v informacijskem sistemu S-Procurement).

10 Nalepke (104mmx60mm) kvadratne oblike ter 12 Nalepke (70mm x70mm) okrogle oblike - ali so nalepke plastificirane ali ne ali so tisk na foliji ali na papirju? Prosim natančno specifikacijo materiala.
ODGOVOR: Nalepke niso plastificirane. Tisk na foliji.

23 USB ključki potisk enobarven 2gb - spoštovani prosim za sliko USB ključka ki ga želite - oblika!
ODGOVOR: Naročnik prilaga sliko (dokument je viden med razpisno dokumentacijo v informacijskem sistemu S-Procurement).

Lep pozdrav