Dosje javnega naročila 004982/2020
Naročnik: BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za poročanje REMIT in REP-AGEN
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004982/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.08.2020
JN004982/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2020
JN004982/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004982/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o.
Dunajska cesta 156
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Aleksandra Milovanović
aleksandra.milovanovic@borzen.si
+386 16207600
+386 16207601

Internetni naslovi
http://www.borzen.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364198/JN-1087-20_Vzdrževanje_in_nadgradnja_informacijskega_sistema_za_poročanje_REMIT_in_REP-AGEN.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364198/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20130
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska javna služba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za poročanje REMIT in REP-AGEN
Referenčna številka dokumenta: JN-1087-20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za poročanje REMIT in REP-AGEN za obdobje 4 let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za poročanje REMIT in REP-AGEN za obdobje 4 let.

Storitev REMIT zajema vzdrževanje in nadgradnje na naslednjih segmentih:
- Podatkovno bazo,
- Spletno aplikativni strežnik,
- FTP strežnik,
- Spletni odjemalec REMIT.

Storitev REP-AGEN zajema vzdrževanje in nadgradnje na naslednjih segmentih:
- Podatkovno aplikativno bazo,
- Spletno aplikativni strežnik,
- Spletni odjemalec REP-AGEN.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Zagotavljanje večjega števila strokovnjakov10
Sistem varovanja informacij10
Socialno merilo10

Cena – Ponder:
70
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.09.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.09.2020   10:01
Kraj: Elektronsko preko sistema e-JN: https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.09.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.09.2020   12:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v obrazcu št. 7 ste navedli, da mora ponudnik oz. poslovodeči partner v primeru skupnega nastopa opraviti pregled izvorne kode pri naročniku.
Ali mora ogled nujno opraviti poslovodeči partner ali je lahko partner v konzorciju, ki ni poslovodeči?
V razpisni dokumentaciji je namreč dikcija, da v primeru skupne ponudbe lahko pogoje izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.
Prosimo za razlago.
Najlepša hvala in LP.

ODGOVOR
Spoštovani,

Pregled kode lahko opravi eden od partnerjev, saj gre za tehnično zadevo in je smiselno, da jo izvede tisti, ki ima na tem področju ustrezne kompetence.

Z lepimi pozdravi,
BORZEN, d.o.o.
Datum objave: 02.09.2020   12:29
VPRAŠANJE
V razpisnem obrazcu št. 9 zahtevate obrazec M1-M2, kateri pa v nekaterih primerih ne more dokazovati časa trajanja delovnih izkušenj. Saj je trenutno zaposlen kader lahko v preteklem omenjenem obdobju delal pri drugem delodajalcu ali pa preko študentskega servisa. Kako je stem?

ODGOVOR
Spoštovani,

Kader oziroma zaposleni lahko svoje izkušnje dokažejo in izkažejo tudi drugače oziroma z dokazili/potrdili, iz katerih je razvidno, da imajo zahtevane delovne izkušnje.

Z lepimi pozdravi,
BORZEN, d.o.o.