Dosje javnega naročila 005035/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Blago: FFR ŽICA ZA BREZŽIČNO MERITEV V KORONARNIH ARTERIJAH
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005035/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.08.2020
JN005035/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.08.2020
JN005035/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005035/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Nabavna služba, Staša Horvat
stasa.horvat@sb-ms.si
+386 25123895
+386 25123821

Internetni naslovi
https://www.sb-ms.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364236/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20182
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: FFR ŽICA ZA BREZŽIČNO MERITEV V KORONARNIH ARTERIJAH
Referenčna številka dokumenta: NMV025/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
FFR ŽICA ZA BREZŽIČNO MERITEV V KORONARNIH ARTERIJAH
ZA OBDOBJE 2 LET
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
FFR ŽICA ZA BREZŽIČNO MERITEV V KORONARNIH ARTERIJAH
ZA OBDOBJE 2 LET
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.08.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.08.2020   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.08.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.08.2020   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je določil rok za postavitev vprašanj 13.08.2020 do 9:00 ure, kar pomeni, da imamo ponudniki samo 1 delovni dan časa za natančen pregled razpisanega materiala, komunikacijo z dobavitelji glede tehničnih specifikacij in podobno. Glede na to, da gre za zahtevno povpraševanje, da so dopusti in smo v kadrovskem primanjkljaju, da imamo poleg vašega odprte tudi druge razpise, ki potekajo vzporedno, vljudno prosimo za podaljšanje roka za vprašanja in oddajo ponudbe vsaj za en teden, da lahko ustrezno pripravimo kvalitetno ponudbo.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za postavitev vprašanj do 20.8.2020 do 9.00 ure.

Datum objave: 21.08.2020   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na to, da naročnik razpisuje potrošni material FFR žico za brezžično meritev v koronarnih arterijah nas zanima ali je potrebno predložiti Potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme in Referenčno potrdilo serviserja?
V primeru, da je predložitev zgornjih potrdil potrebna vas, glede na to, da proizvajalec aparata, ki ga nameravamo zagotoviti skladno s Pogodbo, sam in edini izvaja servis, sprašujemo ali vam lahko namesto zahtevanih potrdil predložimo potrdilo proizvajalca, da je le-ta sam in edini usposobljen za servisiranje ponujene opreme?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme in Referenčno potrdilo serviserja ni potrebno priložiti.Datum objave: 21.08.2020   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Na strani 3 razpisne dokumentacije pod točko 3.1. je navedeno, da mora Ponudnik preko sistema eJN priloži priloge k »Izjavi o izpolnjevanju pogojev« v razdelek »Druge priloge« in sicer: Referenčna lista proizvajalca, CE certifikat, Potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme in Referenčno potrdilo serviserja.
Pod pogoji za sodelovanje, točka C Tehnična in strokovna pomoč ter na OBR-3 pod točko 2.3 pa ni nikjer navedenih zahtev, ki bi bile vezane na zgornje priloge zato naročnika prosimo za potrditev, da Referenčne lista proizvajalca, CE certifikata, Potrdila proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme in Referenčnega potrdila serviserja ni potrebno prilagati v ponudbo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Referenčne lista proizvajalca, CE certifikat, Potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme in Referenčnega potrdila serviserja ni potrebno prilagati v ponudbo.Datum objave: 21.08.2020   12:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za podaljšanje roka za postavitev vprašanj, kot tudi za oddajo javnega naročila. Glede na obsežnost javnega naročila in časa letnih dopustov vas prosimo za podaljšanje.

Prosimo vas za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik ne bo postavil novih rokov.