Dosje javnega naročila 005097/2020
Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Blago: Dobava vodovodnega materiala
ZJN-3: Odprti postopek

JN005097/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 13.08.2020
JN005097/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.08.2020
JN005097/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 27.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005097/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 157-384206
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 1
4000
SI041
Kranj
Slovenija
Irena Sedej
irena.sedej@komunala-kranj.si
+386 42811310
+386 42811301

Internetni naslovi
http://www.komunala-kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364111/Razpisna_dokumentacija_8_2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20123
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava vodovodnega materiala
Referenčna številka dokumenta: 8/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava vodovodnega materiala: cevi in fazonski kosi iz nodularne litine, podzemni in nadzemni hidranti, montažno demontažni kosi, zasuni, vgradne garniture in kolesa za zaszne ter tesnila.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 700.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj in okolica
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava vodovodnega materiala: cevi in fazonski kosi iz nodularne litine, podzemni in nadzemni hidranti, montažno demontažni kosi, zasuni, vgradne garniture in kolesa za zaszne ter tesnila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 700.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentacija.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentacija.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.09.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.09.2020   10:01
Kraj: Elektronsko v sistemu eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.08.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 1
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.08.2020   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri podzemnih hidrantih imate med drugim zapisano: Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zunanja cev pri vgradbeni globini Rd 1000 in Rd 1250 iz nerjavečega materiala AISI 304 itd. Če pogledamo je to še stari opis proizvajalca IMP Armature, ki pa takšnih hidrantov ne proizvaja več prav tako pa noben izmed renomiranih evropskih proizvajalcev. Prosimo za dosledne opise elementov razpisa saj se le ti kopirajo iz prejšnjih let in so pisani na točno določene proizvajalce - ponudnike.
Prav tako prosimo za pregled razpisa ter razdelitev le tega na sklope namreč 12. člen ZJNVETPS, v drugem odstavku navaja:"(2) Naročnik mora oddati javno naročilo po sklopih, če ga je mogoče razdeliti na sklope in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila in s tem hkrati zagotovi nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom.
V kolikor tega ne upoštevate, bomo prisiljeni zahtevati revizijo razpisne dokumentacije.
ODGOVOR


Naročnik sporoča, da ustavlja postopek javnega naročila iz razloga bistvene spremembe razpisne dokumentacije in tehničnih specifikacij. Za predmetno naročilo bo naročnik objavil nov razpis s spremenjenimi zahtevami.