Dosje javnega naročila 004995/2020
Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje
Gradnje: Gradbena, obrtniška in instalacijska dela v vzdrževanju stanovanj in skupnih delov stavb v lasti in gospodarjenju pri družbi Nepremičnine Celje d.o.o. za leti 2021 in 2022
ZJN-3: Odprti postopek

JN004995/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004995/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o.
Miklošičeva ulica 1
3000
SI
Celje
Slovenija
tadej.lebic@celje.si
+386 34265135

Internetni naslovi
http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/
http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20139
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradbena, obrtniška in instalacijska dela v vzdrževanju stanovanj in skupnih delov stavb v lasti in gospodarjenju pri družbi Nepremičnine Celje d.o.o. za leti 2021 in 2022
Referenčna številka dokumenta: 412-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela v vzdrževanju stanovanj in skupnih delov stavb v lasti in gospodarjenju pri družbi Nepremičnine Celje d.o.o. za leti 2021 in 2022
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.267.400,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 8
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Demontaže, rušitve in odstranitve ter izpraznitev stvari iz stanovanj
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis del:

 ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,
 demontaže za ponovno uporabo ali odstranitve vgrajenih elementov, sanitarne opreme, notranjega stavbnega pohištva ipd.,
 odstranitve finalnih tlakov ali celotnih sestav tlakov, rušenje ometov, stropnih in stenskih oblog ipd.,
 odstranitve ali rušitve nenosilnih pregradnih sten,
 prenosi odpadkov in ruševin na začasne gradbiščne deponije, sortiranje le-teh ter odvoz na stalno deponijo,
 grobo čiščenje znotraj stanovanja, vzpostavitev prvotnega stanja in/ali fino čiščenje skupnih delov stavbe in dostopov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 7.400,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Enostavne prenove stanovanj in bivalnih enot
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis del:

 ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,
 manjše ali posamezne demontaže ali zamenjave vgrajenih elementov (notranje stavbo pohištvo, sanitarna oprema, grelna telesa, stikala, vtičnice,...),
 razna popravila (stavbno pohištvo, manjša popravila ali zamenjave oblog iz ploščic, lakiranje parketa, manjša lokalna popravila talnih oblog ali delne zamenjave talnih oblog),
 manjša popravila instalacij, zamenjave posameznih elementov,
 slikarska in pleskarska dela,
 meritve, preizkusi in pregledi,
 priprava stanovanja za oddajo (kompletiranje ključev, čiščenje ipd.).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 40.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Zahtevnejše prenove stanovanj
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis del:

 ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,
 demontaže vgrajenih elementov (notranje stavbo pohištvo, sanitarna oprema, grelna telesa, stikala, vtičnice,...), odstranitve tlakov, stenskih in stropnih oblog ter ometov,
 novi ometi, tlaki in suhomontažne obloge ali stene, suhomontažni stropovi,
 zaščita pred širjenjem vlage v mokrih prostorih,
 hidroizolacija na balkonih in ložah ter pod tlaki v pritličjih,
 dodatna toplotna izolacija z notranje strani,
 razna popravila ali zamenjave (stavbno pohištvo, talne in stenske obloge,),
 različno obsežna popravila ali kompletna zamenjava vseh vrst ali samo posameznih instalacij,
 dobava in vgradnja ogrevalnega sistema v stanovanjih, ki ga še nimajo,
 dobava in vgradnja prezračevalnih naprav z rekuperacijo, kjer je tako specificirano v posameznem naročilu,
 slikarska in pleskarska dela,
 meritve, preizkusi in pregledi,
 priprava stanovanja za oddajo (kompletiranje ključev, čiščenje ipd.).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.240.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: Odprava vzrokov in sanacija posledic povišane vlage v posameznih stanovanjih in na stanovanjskih hišah
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis del:

 ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,
 odstranitev z vlago poškodovanih in/ali s plesnijo kontaminiranih elementov, oblog in obdelav,
 razna dela v skladu s pridobljenimi usmeritvami ali projektno dokumentacijo ali specifikacijo naročnika:
 toplotna izolacija z notranje strani brez parne zapore (zidarska vgradnja),
 toplotna izolacija z notranje strani s parno zaporo ali oviro (suhomontaža),
 toplotne izolacije in razne vrste tesnjenja na zunanjem obodu stavbe,
 prisilno razvlaževanje in drugi ukrepi, da se zniža nivo vlažnosti v prostorih in vseh delih stavbe v notranjosti in po obodu stanovanja,
 dela in ukrepi za preprečitev kapilarnega dviga vlage v stenah,
 uporaba specialnih materialov in/ali obdelav,
 vgradnja lokalnih prezračevalnih sistemov (z ali brez rekuperacije toplote),
 popravila nestrokovno vgrajenega ali izdelanega obstoječega stavbnega pohištva,
 vsa druga potrebna in spremljajoča dela (po specifikaciji »opis del« za sklop 3),
 sprotno in končno čiščenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 460.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5: Izvedba novega etažnega ogrevanja v praznih in zasedenih stanovanjih ter zamenjave iztrošenih ali neustreznih plinskih grelnikov
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis del:

 ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,
 demontaže obstoječih grelnikov,
 ukinitev obstoječega načina gretja: po potrebi rušenje ali zazidava, pregled ustreznosti s strani pooblaščenega dimnikarja ter izbris iz evidence,
 predelave in/ali izdelava priključne instalacije (elektrika, topla in hladna voda, plin, kondenzat),
 zamenjave plinskih grelnikov,
 dobava in vgradnja novega plinskega grelnika,
 potrebne predelave odvoda dimnih plinov ali nov dimnik,
 zagon s strani pooblaščenega serviserja, nastavitve,
 pregled in vpis v evidenco s strani pooblaščenih dimnikarjev,
 novo etažno ogrevanje (lahko tudi priprava tople vode) z grelniki v stanovanju:
 dobava in vgradnja novega grelnika,
 potrebne predelave odvoda dimnih plinov ali nov dimnik,
 zagon s strani pooblaščenega serviserja, nastavitve,
 pregled in vpis v evidenco s strani pooblaščenih dimnikarjev,
 novo etažno ogrevanje (lahko tudi priprava tople vode), kjer obstaja daljinsko ogrevanje ali skupna kotlovnica:
 vsa potrebna usklajevanja z dobaviteljem toplote, pridobitev soglasij ipd.,
 izvedba priključnega in merilnega mesta,
 zagon in preizkusi,
 novi delilniki,
 potrebna spremljajoča zidarska dela, keramičarska dela, slikarska ali pleskarska dela ipd.,
 sprotno in končno čiščenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 69.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6: Zamenjave stavbnega pohištva na fasadnem obodu (okna, vrata) v praznih in zasedenih stanovanjih ter hišah z novim PVC stavbnim pohištvom
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis del:

 ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,
 demontaže obstoječega stavbnega pohištva,
 priprava odprtin za montažo novega stavbnega pohištva,
 dobava in vgradnja novega stavbnega pohištva z notranjimi ali zunanjimi senčili ter policami,
 lahko tudi samo dobava in montaža novih zunanjih senčil na obstoječe stavbno pohištvo,
 potrebna spremljajoča zidarska, slikarska in pleskarska dela,
 sprotno in končno čiščenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 30.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 7: Zamenjave stavbnega pohištva na fasadnem obodu (okna, vrata) ter v notranjosti stavb v praznih in zasedenih stanovanjih z novim lesenim neserijsko izdelanim stavbnim pohištvom, praviloma v sk
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis del:

 ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,
 demontaže obstoječega stavbnega pohištva,
 priprava odprtin za montažo novega stavbnega pohištva,
 dobava in vgradnja novega stavbnega pohištva z notranjimi ali zunanjimi senčili ter policami,
 potrebna spremljajoča zidarska, slikarska in pleskarska dela,
 sprotno in končno čiščenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 61.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 8: Zamenjave vhodnih vrat v stanovanja v večstanovanjskih objektih v praznih in zasedenih stanovanjih
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis del:

 ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,
 demontaže obstoječih vhodnih vrat,
 priprava odprtin za montažo novih vrat,
 dobava in vgradnja novih vhodnih vrat (vratni podboj in krilo), po potrebi s pragom,
 potrebna spremljajoča zidarska, slikarska in pleskarska dela,
 sprotno in končno čiščenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 360.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 30
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.09.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.09.2020   12:05
Kraj: https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.09.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o.
Miklošičeva ulica 1
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.