Dosje javnega naročila 005113/2020
Naročnik: Holding Kobilarna Lipica, d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana
Blago: Oprema hotelskega dela objekta za Hotel Maestoso v Lipici
ZJN-3: Odprti postopek

JN005113/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.08.2020
JN005113/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.09.2020
JN005113/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.09.2020
JN005113/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.09.2020
JN005113/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.09.2020
JN005113/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.09.2020
JN005113/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2020
JN005113/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2020
JN005113/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.11.2020
JN005113/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.01.2021
JN005113/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.01.2021
JN005113/2020-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005113/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 157-381375
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Holding Kobilarna Lipica, d.o.o.
Lipica 5
6210
SI
Sežana
Slovenija
Mara Bertok
mara.bertok@lipica.org
+386 57391793

Internetni naslovi
http://www.lipica.org

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364291/Navodila_ponudnikom.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20607
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Konjereja, konjeništvo in turizem


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Oprema hotelskega dela objekta za Hotel Maestoso v Lipici
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Oprema hotelskega dela objekta za Hotel Maestoso v Lipici
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema hotela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lipica 5, 6210 Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema hotelskega dela objekta za Hotel Maestoso v Lipici
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava, postavitev in vgradnja kuhinjske tehnologije
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lipica5, 6210 Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema hotelskega dela objekta za Hotel Maestoso v Lipici
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in vgradnja centralnega nadzornega sistema ( CNS) - hotel
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lipica5, 6210 Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema hotelskega dela objekta za Hotel Maestoso v Lipici
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.09.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.09.2020   13:01
Kraj: Elektronsko odpiranje javnega naročila v sistemu e-JN; https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.08.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Holding Kobilarna Lipica, d.o.o.
Lipica 5
6210
Sežana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.08.2020   08:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za znižanje referenčnega merila za sklop 1 iz vrednosti 400.000 z DDV na vrednost 290.000 z DDV ali pa vsaj ponudite alternativno možnost predložitve 2 referenc v skupni vrednosti vsaj 500.000 z DDV.

S tem boste moćno razširili krog ponudnikov in si pridobili konkurenčnejše ponudbe.

ODGOVOR

Naročnik je višino reference v Sklopu 1 določil glede na obseg in specifiko le tega, zato ne bo nižal vrednosti reference.


Datum objave: 25.08.2020   09:16
VPRAŠANJE
Naročnika ponovno pozivamo k znižanju zahtev glede referenčnih del za sklop 1 in sicer na način, da potencialnim ponudnikom omogoči izpolnjevanje pogoja tudi z naslednjimi realiziranimi referenčnimi deli:
- Ponudnik lahko predloži 2 referenčni deli v skupni vrednosti minimalno 500.000 z upoštevanim DDV.

Glede na to, da v zadnjih letih v Sloveniji ni bilo večjih projektov, je ta zahteva smotrna in bi jo bilo smiselno upoštevati.


ODGOVOR

Naročnik ne spreminja referenčnih pogojev v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 25.08.2020   09:23
VPRAŠANJE
Sklop 2

1. prosimo, da objavite načrt tehnologije kuhinje
2. prosimo za info kakšna so dovoljena odstopanja

ODGOVOR


Spoštovani,

1. Načrt tehnologije kuhinje je objavljen na naročnikovi spletni strani
2. Dovoljena odstopanja so opisana v okviru vsake postavke in sicer najmanj enakovredno po vseh relevantnih parametrih.

Datum objave: 25.08.2020   09:24
VPRAŠANJE
Prosimo za znižanje referenc!

ODGOVOR
Spoštovani,


naročnik ne spreminja referenčnih pogojev v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 25.08.2020   14:41
VPRAŠANJE
Poštovani,
u obrazcu P1 Navodila oprema hotel opisani su razlozi za isključenje ponuđača.

Tačka 4.1. (a) kao dokaz ispunjenosti ovog uslova dostavlja se ESPD obrazac. Uz to se navodi da je poželjno da svaki subjekt uz ponudu dostavi i izvod iz sudskog registra ili u nedostatku takvog registra neki drugi ekvivalentni dokument koji je izdao sud, i to ne stariji od 3 meseca kako za firmu tako i za ovlašćeno lice firme. Šta znači "poželjno je"? Da li je ovo obaveza za sve ponuđače, i da li će ponuđač koji dostavi samo ESPD obrazac biti u nepovoljnijem položaju ako uz ESPD ne dostavi i izvod iz sudskog registra u odnosu na ponuđača koji dostavi i izvod iz sudskog registra?

ODGOVOR

Spoštovani,

Vprašanja in odgovori pri javnem naročilu so del razpisne dokumentacije in so javno objavljeni in morajo biti v slovenskem jeziku. Zato prosimo, da je tudi vprašanje zastavljeno v slovenskem jeziku.
36. člen ZJN -3 namreč določa, da poteka postopek javnega naročanja v slovenskem jeziku. Navodila razpisne dokumentacije pa v točki »11. Jezik ponudbe« določajo: »Ponudbe in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.«

Skladno z Navodili razpisne dokumentacije se vezano na točko 4.1 (a) kot dokaz neobstoja razloga za izključitev gospodarski subjekti v ponudbi priložijo ESPD obrazec.
Zaželeno je, da vsi gospodarski subjekti v ponudbi predložijo tudi izpis iz ustreznega registra kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali pravni organ v državi, v kateri je sedež firme, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev pred skrajnim rokom za prejem ponudb, tako za gospodarski subjekt kot za osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Naročnik bo v tem primeru neobstoj razloga za izključitev lahko preveril na način, da bo ponudnike v fazi ocenjevanja ponudb pozval še k predložitvi novejših tovrstnih dokazil, izdanih po skrajnem roku za prejem ponudb, vendar ne več kot 3 mesece po skrajnem roku za prejem ponudb.Datum objave: 25.08.2020   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na opis pri pozicijah konvektomatov 28.001 in 28.004 in navedbo, da je kot referenčni proizvajalec naveden Convotherm ali enakovredno, vas prosimo za pojasnilo. Glede na to, da so v tekstu navedene specifične karakteristike in nazivi funkcij, ki jih ima samo Convotherm, vas prosimo za odgovor ali lahko ponudimo parnokonvekcijski aparat sledečih karakteristik ter višjega kakovostnega razreda:

Poz. 28.001
Električni parnokonvekcijski aparat
Kapacitete 10 GN + 1 x dodatno vodilo GN 1/1
Temperaturno območje delovanja: Para 30 °c - 130 °c, Vroči zrak 30 °c - 300 °c, Kombinacija 30 °c - 300 °c
Upravljanje preko TFT "touch screen" displeja v slovenskem jeziku in s funkcijo pomoči
Parni generator za proizvodnjo pare z avtomatičnim dotokom sveže vode
7 načinov avtomatične priprave živil (meso, perutnina, ribe,) z avtomatično upravljanimi procesi
Več kot 1000 programskih mest z 12 koraki
Sonda za merjenje temperature jedra s 6 merilnimi točkami
Izpisi na kontrolni plošči in integrirana navodila za uporabo v slovenskem jeziku
Možnost nastavitve in kontrole vlage do odstotka natančno
Energijsko učinkoviti prilagodljivi ventilatorji
5 hitrosti delovanja ventilatorjev
Trojna zasteklitev vrat z možnostjo odpiranja stekel za lažje čiščenje
LED osvetlitev notranjosti aparata
Zajem in izpis HACCP podatkov preko USB priključka
Avtomatično čiščenje komore aparata in vodnega kamna iz komore in parnega generatorja z več stopnjami oz. programi
Eko program čiščenja
Vgrajen ročni tuš z avtomatičnim povratnim navijanjem cevi
Možnost priprave živil "preko noči"
Kuhanje pri nizkih temperaturah
Delta-T kuhanje
Izdelano iz nerjavečega jekla po DIN 1.4301, varnostni razred IPX 5
Upravljanje in nadzor aparata na daljavo ( pametni telefon, tablica, računalnik )
Vgrajen WiFi vmesnik
Vrata aparata z odpiranjem 180o
Samodejno sporočanje napak pooblaščeni servisni službi
Integrirano centrifugalno odvajanje odvečne maščobe, brez maščobnega filtra
Certifikat energetske učinkovitosti EnergyStar
Odstopanje pri dimenzijah in priključni moči od 3% do 5%

Poz. 28.004
Električni parnokonvekcijski aparat
Kapacitete 20 GN 1/1 z vključenim vstavnim vozičkom
Temperaturno območje delovanja: Para 30 °c - 130 °c, Vroči zrak 30 °c - 300 °c, Kombinacija 30 °c - 300 °c
Upravljanje preko TFT "touch screen" displeja v slovenskem jeziku in s funkcijo pomoči
Parni generator za proizvodnjo pare z avtomatičnim dotokom sveže vode
7 načinov avtomatične priprave živil (meso, perutnina, ribe,) z avtomatično upravljanimi procesi
Več kot 1000 programskih mest z 12 koraki
Sonda za merjenje temperature jedra s 6 merilnimi točkami
Izpisi na kontrolni plošči in integrirana navodila za uporabo v slovenskem jeziku
Možnost nastavitve in kontrole vlage do odstotka natančno
Energijsko učinkoviti prilagodljivi ventilatorji
5 hitrosti delovanja ventilatorjev
Trojna zasteklitev vrat z možnostjo odpiranja stekel za lažje čiščenje
LED osvetlitev notranjosti aparata
Zajem in izpis HACCP podatkov preko USB priključka
Avtomatično čiščenje komore aparata in vodnega kamna iz komore in parnega generatorja z več stopnjami oz. programi
Eko program čiščenja
Vgrajen ročni tuš z avtomatičnim povratnim navijanjem cevi
Možnost priprave živil "preko noči"
Kuhanje pri nizkih temperaturah
Delta-T kuhanje
Izdelano iz nerjavečega jekla po DIN 1.4301, varnostni razred IPX 5
Upravljanje in nadzor aparata na daljavo ( pametni telefon, tablica, računalnik )
Vgrajen WiFi vmesnik
Vrata aparata z odpiranjem 180o
Samodejno sporočanje napak pooblaščeni servisni službi
Integrirano centrifugalno odvajanje odvečne maščobe, brez maščobnega filtra
Certifikat energetske učinkovitosti EnergyStar
Odstopanje pri dimenzijah in priključni moči od 3% do 5%


ODGOVOR
Naročnik ne more vnaprej ponudniku potrditi, da so njegovi proizvodi ustrezni.
V razpisni dokumentaciji, v opisu pri pozicijah konvektomatov 28.001 in 28.004 naročnik navaja kot referenčnega proizvajalca Convotherm ali enakovredno.
Vsak ponudnik zase najbolje ve, kaj je enakovredno.


Datum objave: 27.08.2020   12:02
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Prosim, da določite drevesno vrsto za furnir.

Prosim, da določite primerljivega proizvajalca in barve za kompakt plošče površina mat oziroma anti-fingerprint.

Lp,
Janez


ODGOVOR

Spoštovani,

drevesna vrsta za furnir je hrast (grčast), kompakt kot npr. Abet Laminati Noir Polaris ali primerljiv


Datum objave: 01.09.2020   11:44
VPRAŠANJE
Pozdrav
V projektni dokumentciji se veliko tipskih izdelkov sklicuje na določene blagovne znamke s pripisom »ali enakovredno«, kar je skladno z ZJN. Naročnika prosimo za odgovor, kako lahko ponudimo enakovredne izdelke, da ne bo prihajalo do zmede in različnih pričakovanj v fazi izvedbe?

že v naprej se zahvaljujem za odgovor

ODGOVOR


Spoštovani,

pri ponujanju enakovrednih izdelkov mora ponudnik ponuditi izdelke kateri ne zajemajo zgolj osnovne funkcionalnosti, temveč tudi:
- kakovost izvedbe
- trajnost izdelka
- materiale za izvedbo
- način vzdrževanja
- oblikovne kvalitete in vklapljanje izdelka v oblikovno podobo objekta

Vse to spada v kriterije po katerih bosta naročnik in projektant presojala, ali so ponujeni izdelki enakovredni s projektiranimi.

Datum objave: 01.09.2020   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani
Na ogledu dne 26.8. nam je bila omogočen ogled tudi elementov vzorčne sobe. Iz videnega se nekatere tehnične rešitve in obdelave nekoliko razlikujejo od tehnične dokumentacije. Naročnika prosim za odgovor, ali lahko upoštevamo pri ponudbi tudi rešitve izvedene na vzorčnih elementih.
hvala in lep dan želim

ODGOVOR

Spoštovani,

rešitve izvedene na vzorčnih elementih se lahko upoštevajo.


Datum objave: 01.09.2020   14:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Skladno s točko 4.2 (d) navodil za izdelavo ponudbe je postavljena zahteva za reference za sklop 1 in sicer:
»Sklop 1 v okviru enega naročila uspešno izvedel dobavo pohištva v vrednosti ne manjši od 400.000,00 EUR (z DDV)«
V nadaljevanju je še sledeča zahteva:
»Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ki so dokončana.«
Naročnika prosimo za obrazložitev ali bo upošteval samo hotelske reference za oprem sob in javnega dela, ali katerekoli pohištvene reference.

Hvala za odgovor


ODGOVOR

Spoštovani,

v sklopu 1 bo naročnik upošteval referenco za uspešno izvedbo dobave pohištva v vrednsti ne manjši od 400.000,00 EUR (z DDV) za katerokoli pohištvo.


Datum objave: 01.09.2020   14:34
VPRAŠANJE
Podizvajalci
Iz projektne dokumentacije je razvidno, da so netipski pohištveni elementi v večini izdelani iz lesa in kovine. Večino proizvjalcev na trgu nas je takih, da obvladujemo le en del obdelave materialov (kovino ali les). Glede na to, da je pohištvo netipsko, torje gre za storitev, ali moramo skladno s 94. členom ZJN v tem primeru navajati podizvajalce za dela, ki jih ne bomo opravili sami, že v fazi ponudbe?
hvala


ODGOVOR


Spoštovani,

ponudnik mora že v fazi ponudbe navesti podizvajalce za dela, ki jih ne bo opravil sam, z vso zahtevano dokumentacijo, kot navedeno v P1 Navodila ponudnikom.

Datum objave: 04.09.2020   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo, če natančno specificirate kateri CNS Metronik se nadgrajuje:
1. Krmilje
- Proizvajalec
- Model in verzija ter natančna specifikacija licence
- Letnik vgradnje in datum zadnje nadgradnje
- Število I/O točk
2. SCADA
- Proizvajalec
- Model in verzija
- Letnik vgradnje in datum zadnje nadgradnje
- Število točk
- Kaj točno obstoječ sistem upravlja
- Funkcionalnosti obstoječega sistema

ODGOVOR

Spoštovani,

Nadgrajuje se sistem CNS Metronik, sestavljen iz krmilne opreme Helvar, Honeywell Eaglehawk NX in Honeywell Merlin NX ter SCADA sistema Arena NX 4.8 z 2.500 točkami za potrebe krmiljenja sob, energetike in razsvetljave.


Datum objave: 07.09.2020   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

1.V specifikaciji je naveden artikel 126 x S.Dr, za katerega pa ne najdemo tehničnega načrta. Prosimo za ustrezen načrt.

2.V razpisni dokumentaciji je pri obdelavi kovine navedeno, da naj bo kovina voskana. Kaj se smatra pod površinsko obdelavo voskano ?

3.Nekaj zahtevanih kosov pohištva, predvsem kovinskih, je velikih, pri katerih ni možen vnos v prostor, če je celoten artikel izdelan v tovarni in zvarjen. Problematična je tudi teža. Kako izvesti spoje posameznih delov elementa, če se bo take artikle izdelalo iz več samostojnih sestavnih delov? Ali je vidnost spojnih vijakov dovoljena?

4.Prosimo za natančen načrt romboidne ekspandirane pločevine. Vrsta pločevine namreč vpliva na ceno repromateriala.

5. Kako je mišljena varjena izdelava dveh različno površinsko obdelanih elementov?

Hvala in LP


ODGOVOR

Spoštovani,


1. Arikel 126xS.Dr. je rešetka nad vrati sob, ki pa se že izvaja. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in črta artikel ven.

2. Smatra se, da se na kovino nanese zaščitni sloj voska, ki kovino zaščiti pred umazanijo, korozijo itd.

3. Kosi opreme, kot so S.Om1 Om5 (omare) so predvideni za izvedbo v več delih, ki se med seboj vijačijo. Vidnost spojnih vijakov je možna.

4.Kot npr. Benkotehna Romboidna 16x8x1.5mm, odprtost 63% ali enakovredno:
https://www.benkotehna.si/ekspandirana-plocevina/na-zalogi/ekspandirana-na-zalogi

5. Kadar sta 2 različno obdelana elementa (npr. pri omarah ogrodje iz surovega voskanega železa in polnilo iz barvane ekspandiarne pločevine),
se elementi med seboj vijačijo, ne varijo.Datum objave: 07.09.2020   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pozicijah št 27 Termična obdelava je naročnik navedel zahtevo '-regulacijski gumbi morajo biti poglobljeni v notranjost čelne plošče in tako zaščiteni pred mehanskimi poškodbami in vdorom vode; - regulacijski gumbi ne smejo segati iz gabaritnih dimenzij več kot 10 mm', tako izvedbo gumbov izdeluje samo en proizvajalec v Sloveniji in sicer Kogast, ki je tako izvedbo gumba tudi patentiral in si s tem poizkusil zagotoviti, da bi izločil vse ostale ponudnike. Ti gumbi niso niti slučajno bistvenega pomena pri funkcionalnosti in kvaliteti termične naprave zato ne nasedajte in se ne izpostavljajte revizijskim stroškom. Naročnik naj poda zahtevo kakšno stopnjo zaščite mora omogočati gumb in ne na kakšen način je gumb narejen. Lahko damo za primer, da je to popolnoma enako kot da bi naredili razpis za avto in zahtevali da ima spredaj na havbi štiri kroge!


Dovolimo si predvidevati, da navedena zahteva ni naključje, ker je dotični proizvajalec tudi projektant tehnologije kuhinje. Naročnika pozivamo, da ravna v skladu z Zakonom o javnem naročanju in se izogne prefiltriranju določenih ponudnikov. V kolikor se naročnik ne bo vedel v skladu z Zakonom o javnem naročanju bomo primorani vložiti revizijo in zadevo predali tudi PKP.ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik spreminja razpisno dokumentacijo. Po novem se glasi:

pri pozicijah št 27
regulacijski gumbi morajo biti zaščiteni pred mehanskimi poškodbami in vdorom vode

Naročnik bo spremenjeno popisno dokumentacijo ponovno objavil na portalu javnih naročil.
Naročnik bo tudi podaljšal rok za oddajo naročil.

Datum objave: 21.09.2020   15:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za odpravo napak v popisu kot sledi:

1. ZAMRZOVALNICA ZA ZELENJAVO, POZ 18.001 napaka pri temperaturnem režimu.
Prosimo potrdite temperaturni režim od -18°do -24°C.
2. PODPULTNI ZAMRZOVALNIK, POZ 24.0004 napaka pri priključni moči. Tudi model, ki ga navajate kot primerljivega ima višjo priključno moč.
Prosimo potrdite priključno moč 60W.
3. HLAJENO NEVTRALNI PULT, POZ 25.002
HLAJENO - NEVTRALNI PULT, poz 26.001, 26.004, 29.001
HLAJENI IZDAJNI PULT, poz 40.011
navajate priključno moč kot da bi pult imel vgrajen kompresor. V primeru da je ločen kompresor je priključna moč potrebna samo za regulator torej znaša cca
4. UNIVERZALNI KUHINJSKI STROJ, PROSTOSTOJEČI v popisu so navedene oznake posameznih komponent stroja točno določenega proizvajalca, kar je potrebno umakniti. Pa tudi te so stare.

5. MIKROVALOVNA PEČICA, POZ 26.010 - količina ni navedena torej se ne ponuja.
6. PACO JET2, POZ 26.011 količina ni navedena torej se ne ponuja. V kolikor je aparat potrebno ponuditi je nujna primerna specifikacija. Na trgu res ni veliko proizvajalcev tovrstnih naprav je pa več kot eden, zato je nujno umakniti iz specifikacije naziv modela.
7. LUČ OGREVALNA VISEČA. POZ 30.003 prosimo za dodatno pojasnilo količin. Ali je vse skupaj 12 luči? Kaj je mišljeno pod lete.
8. COOK ŽAR z gladko površino, POZ 40.005, 41.002 prosimo za opis sistema za ogrevanje Ultracontact. Naziv, ki ga navajate je od dotičnega proizvajalca.
9. GRELNA LUČ, poz 40.012 v specifikaciji zahtevate model luči točno določenega proizvajalca prosimo za popravek in navedbo kot primerljiv.
10. VGRADNI HLADILNI BAZEN, poz 41.005, 41.006.1 prosimo, da umaknete zahtevo da mora bit vgrajen točno določen tip kompresorske enote. Bistvena je info o načinu hlajenja, temperatirnem režimu in el. priključna moč kompresorja nikakor pa ni v skladu z Zakonom o javnem naročanju, da je naveden model kompresorja, ki ga zahtevate.
11. GASTRO POSODA, poz 44.001.1, 44.001.2 prosimo za dopolnitev kaj pomeni oznaka GR


ODGOVOR

Spoštovani,

Zaradi manjkajočih formul pri izračunih in vseh popravkov v dosedanjih opisih, naročnik objavlja za Sklop 2 ponoven popis kuhinjske tehnologije na SVOJI SPLETNI STRANI: https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave

Naročnik poziva vse ponudnike, da uporabijo popis, ki je objavljen na naročnikovi spletni strani.


Datum objave: 21.09.2020   15:26
VPRAŠANJE
SKLOP 2 . DOBAVA, POSTAVITEV IN VGRADNJA KUHINJSKE OPREME

1. pri poz. 26.010 in 26.011 ne moremo vpisati cene, ker ni navedene količine in formule. Kaj storiti ?

2. Ali je dovolj, da se garancija za resnost ponudbe naloži samo v informaijski sistem e-JN, ali je potrebno original bančno garancijo poslati tudi po pošti, do
roka oddaje ?

ODGOVOR

1. Naročnik je objavil na svoji spletni strani https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave nov popis kuhinjske tehnologije, kjer so popravljene formule.
Datum objave: 22.09.2020   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pri Sklopu 1, pri artiklu JP.05 (stol v štirih različicah) je zahtevan tudi element za spajanje. Ali je ta element potreben za vse štiri različice stolov ali samo za nekatere (če slednje, za katere)?


ODGOVOR

Spoštovani,

spojni element je potreben za vse stole


Datum objave: 22.09.2020   11:06
VPRAŠANJE
SKLOP 2 . DOBAVA, POSTAVITEV IN VGRADNJA KUHINJSKE OPREME

1. pri poz. 26.010 in 26.011 ne moremo vpisati cene, ker ni navedene količine in formule. Kaj storiti ?

2. Ali je dovolj, da se garancija za resnost ponudbe naloži samo v informaijski sistem e-JN, ali je potrebno original bančno garancijo poslati tudi po pošti, do
roka oddaje ?

ODGOVOR

Spoštovani,


Original garancija za resnost ponudbe ni zahtevana. Ponudnik jo naloži v skladu z Navodili za pripravo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« v .pdf obliki.

V Navodilih za pripravo ponudbe se spremeni in sicer tako da glasi:

8.3 Ponudnik mora skrbno pregledati vso dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ob predložitvi ponudbe izpolniti vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 in oddati na način, kot je opisan v podčlenu 12.1 teh Navodil ponudniku.

20.1 Ponudniki morajo ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Datum objave: 23.09.2020   09:20
VPRAŠANJE
prosim za informacije o možnih odstopanjih za navedene elemente v popisu, saj morate kot naročnik zagotavljati ponudnikom po ZJN, člen 5. in 7. enakopravno obravnavo in ne omejevati konkurence med ponudniki. Naj bodo odstopanja definirana % za Dimenzije naprav in določenih elementov naprav: vsaj 10 %
Priključne moči naprav: vsaj 10%
Moči črpalk in motorjev: vsaj 10%
Poraba energentov: vsaj 10%
Ostale vrednosti: vsaj 10%"

Kakšna so dovoljena odstopanja?

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik dopušča možnost predlaganih odstopanj, vendar mora ponudnik pri tem zagotoviti enako ali boljšo funkcionalnost tehnološke opreme kot celoto in njeno namestitev v razpoložljivem prostoru.
Vse dodatne projektantske in izvedbene stroške, ki bi zaradi tega nastali, nosi ponudnik.Datum objave: 23.09.2020   14:26
VPRAŠANJE
pošiljamo vprašanje glede tehnološke opreme kuhinje in sicer za pomivalne stroje. Spisani so direkt na proizvajalca Winterhalter, ki pa ni edini stroj visoke kvalitete. Dobro bi bilo, da bi dovolili ponudit kaj primerljivega kot določa zakon, kar pa glede na ta opis ni mogoče.
odgovorite prosim. pa ne kot ste za parnokonvekcijsko peč, da ne morete presodit in naj ponudbik že sam ve. Ta odgovor je nesprejemljiv. Navajamo specifikacijo po kateri preverite ali dovolite ponudit enakovreden oz boljši pomivalni stroj. Nikakor pa ne more biti isti razen seveda, če omejujete konkurenco in hočete prav Winterhalter...

38.006
Ali lahko ponudimo košarni pomivalni stroj za pomivanje bele posode s sušilno cono:
Dimenzije: 3333x770/880x1615 mm
- Kapaciteta:
I. Program: 140 košar/h - Din standard: 10534
II. Program: 200 košar/h
III. Program: 270 košar/h
- 1x Košara za KR./SK. 6-8DEL.PVC
- 1x Košara za pribor PVC
- Napajanje: 3x400V; 50 Hz
- Priključna moč: min.: 34,4 kW
- Svetla vstavna višina: 450 mm
- Delovna višina traku: 875 mm
- Dozator pomivalnega sredstva
- Dozator izpiralnega sredstva
- Priklop na vodo 15°-25° C
- Cona predpomivanja M 829
- Kotna sušilna cona M 814 mm z ročičnim kotnim tranporterjem 90° C
- Smer pomivanja: desno - leva

38.012
Ali lahko ponudimo pomivalni stroj:PRETOČNI STROJ ZA POMIVANJE KOZARCEV
povratno zajemanje toplote odtočne vode
635x750x1520 mm
vključno s krogličnim ventilom
vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom
kapaciteta košar/h:
- osnovni program: 17/40/60, ki se lahko razširi na 9 programov različnih kapacitet za belo posode, kozarce in jedilni pribor
svetla vstavna višina: 505 mm
velikost košare: 500x500 mm
črpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico
črpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico
črpalka za odvod vode
črpalka za dvig pritiska izpiranja
ECO programi
osnovna oprema:
1x košara za krožnike 8 delna
1x košara za pribor - ravna
1x PVC vložek za pribor 7 delni
priključna moč: 7,2/9,2/14,2/16,2 Kw
bojler: 11,0 kW
priključna napetost: 400V 3N AC


42.007
Ali lahko ponudimo PODPULTNI POMIVALNI STROJ :
600x600x720 mm
kapaciteta košar/h:
- z 8 programi čiščenja za belo posodo, kozarce in pribor s kapaciteto od 40 do 10 košar na uro
svetla vstavna višina: 285 mm
velikost košare: 500x500 mm
črpalka za pomivalno in izpiralno sredstvo
pomivalno-izpiralno polje zgoraj in spodaj
filtriranje delcev umazanije iz stroja med in po
pomivanju
program za samočiščenje stroja z izpustno črpalko
osnovna oprema:
- 1x košara za kozarce 5 delna
- 1x košara za krožnike 6/9 PVC
- 2 x vložek za pribor PVC
priključna moč: 6,77 kW
bojler: 4,9 kW
priključna napetost: 400V 3N AC
vključno s kotnim ventilom
vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom

43.003
Ali lahko ponudimo PODPULTNI POMIVALNI STROJ :
600x600x720 mm
kapaciteta košar/h:
- z 8 programi čiščenja za belo posodo, kozarce in pribor s kapaciteto od 40 do 10 košar na uro
svetla vstavna višina: 285 mm
velikost košare: 500x500 mm
črpalka za pomivalno in izpiralno sredstvo
pomivalno-izpiralno polje zgoraj in spodaj
filtriranje delcev umazanije iz stroja med in po
pomivanju
program za samočiščenje stroja z izpustno črpalko
osnovna oprema:
- 1x košara za kozarce 5 delna
- 1x košara za krožnike 6/9 PVC
- 2 x vložek za pribor PVC
priključna moč: 6,77 kW
bojler: 4,9 kW
priključna napetost: 400V 3N AC
vključno s kotnim ventilom
vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialomODGOVOR

Naročnik se na vsako vprašanje za posamezno opremo ne more odzivati posamično, ker vsa obravnavana oprema skupaj tvori funkcionalno celoto, ki mora zadostiti zahtevanim projektnim parametrom. Izbrani ponudnik mora ponuditi opremo, ki v končni sestavi nudi najmanj tako funkcionalnost kot je predvidena s projektno dokumentacijo.

GOI dela na objektu (bolj natančno: priključki na tehnološko opremo) se trenutno izvajajo (drugo javno naročilo) in sicer v skladu s projektno dokumentacijo za opremo, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega naročila. Izbrani ponudnik bo moral nositi tudi vse stroške prilagajanja teh priključkov na opremo, ki se bo dejansko vgradila, če bodo take prilagoditve potrebne za njeno vgradnjo.VPRAŠANJE
SKLOP 2
Spoštovani,
Kot legitimni ponudnik tehnološke opreme kuhinje smo pri pripravi ponudbe naleteli na
dejstvo, da naročnik krši zakon o javnem naročanju v delu kjer narekuje spoštovanje načela
zagotavljanja konkurence med ponudniki iz 5. člena ZJN-3 in načela enakopravne obravnave
ponudnikov iz 7. člena ZJN-3. Načelo enakopravne obravnave ponudnikov od naročnika
terja, da zagotavlja, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja tudi
tekom priprave tehničnih zahtev/specifikacij predmetnega javnega naročila ne sme ustvarjati
okoliščin, ki bi pomenile kakršnokoli razlikovanje ponudnikov, ki ni objektivno utemeljena in
povezana s predmetom naročila. V konkretnem primeru je naročnik tehnične zahteve/
specifikacije določil na način, da praktično ni mogoče ponuditi konkurenčne naprave, saj so v
specifikaciji zahteve prilagojene izključno enemu proizvajalcu posamezne naprave in z
dovoljenim odstopanjem 5% ne mogoča ponuditi naprave drugega proizvajalca, ki v svojem
bistvu ustrezajo karakteristikam vezano na zahteve opreme in funkcij vendar ne ustrezajo pa
tehničnim karakteristikam kot so dimenzije ali priključne moči.
Nadalje načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki pomeni, da mora biti vsem
zainteresiranim in sposobnim ponudnikom omogočeno poslovanje z javnim sektorjem pod
enakimi pogoji, kar je tudi poglavitni cilj, ki na ta način tudi omogoča učinkovito porabo javnih
sredstev. Ponudnikov, ki lahko na namen oziroma funkcijo posamezne naprave ponudijo
ustrezne in dopustne ponudbe je veliko, vendar jim naročnik izdelavo ustrezne in dopustne
ponudbe, ki bi bila realno sposobna konkurirati v postopku dodelitve predmetnega javnega
naročila onemogoča zaradi postavitve tehničnih specifikacij, ki so prilagojene izključno
enemu proizvajalcu posamezne naprave in ne dopušča možnost konkuriranja.
Glede na zgoraj povedano pošiljamo vprašanja in prosimo za odgovore:
1. POZ 38.006
Ali lahko ponudimo košarni pomivalni stroj za pomivanje bele posode s sušilno cono:
Dimenzije: 3333x770/880x1615 mm
- Kapaciteta:
I. Program: 140 košar/h - Din standard: 10534
II. Program: 200 košar/h
III. Program: 270 košar/h
- 1x Košara za KR./SK. 6-8DEL.PVC
- 1x Košara za pribor PVC
- Napajanje: 3x400V; 50 Hz
- Priključna moč: min.: 34,4 kW
- Svetla vstavna višina: 450 mm
- Delovna višina traku: 875 mm
- Dozator pomivalnega sredstva
- Dozator izpiralnega sredstva
- Priklop na vodo 15°-25° C
- Cona predpomivanja M 829
- Kotna sušilna cona M 814 mm z ročičnim kotnim tranporterjem 90° C
- Smer pomivanja: desno - leva

2. POZ 38.012
Ali lahko ponudimo pomivalni stroj:PRETOČNI STROJ ZA POMIVANJE KOZARCEV
povratno zajemanje toplote odtočne vode
635x750x1520 mm
vključno s krogličnim ventilom
vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom
kapaciteta košar/h:
- osnovni program: 17/40/60, ki se lahko razširi na 9 programov različnih kapacitet za belo posode, kozarce in jedilni pribor
svetla vstavna višina: 505 mm
velikost košare: 500x500 mm
črpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico
črpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico
črpalka za odvod vode
črpalka za dvig pritiska izpiranja
ECO programi
osnovna oprema:
1x košara za krožnike 8 delna
1x košara za pribor - ravna
1x PVC vložek za pribor 7 delni
priključna moč: 7,2/9,2/14,2/16,2 Kw
bojler: 11,0 kW
priključna napetost: 400V 3N AC


3. POZ 42.007
Ali lahko ponudimo PODPULTNI POMIVALNI STROJ :
600x600x720 mm
kapaciteta košar/h:
- z 8 programi čiščenja za belo posodo, kozarce in pribor s kapaciteto od 40 do 10 košar na uro
svetla vstavna višina: 285 mm
velikost košare: 500x500 mm
črpalka za pomivalno in izpiralno sredstvo
pomivalno-izpiralno polje zgoraj in spodaj
filtriranje delcev umazanije iz stroja med in po
pomivanju
program za samočiščenje stroja z izpustno črpalko
osnovna oprema:
- 1x košara za kozarce 5 delna
- 1x košara za krožnike 6/9 PVC
- 2 x vložek za pribor PVC
priključna moč: 6,77 kW
bojler: 4,9 kW
priključna napetost: 400V 3N AC
vključno s kotnim ventilom
vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom

4. POZ 43.003
Ali lahko ponudimo PODPULTNI POMIVALNI STROJ :
600x600x720 mm
kapaciteta košar/h:
- z 8 programi čiščenja za belo posodo, kozarce in pribor s kapaciteto od 40 do 10 košar na uro
svetla vstavna višina: 285 mm
velikost košare: 500x500 mm
črpalka za pomivalno in izpiralno sredstvo
pomivalno-izpiralno polje zgoraj in spodaj
filtriranje delcev umazanije iz stroja med in po
pomivanju
program za samočiščenje stroja z izpustno črpalko
osnovna oprema:
- 1x košara za kozarce 5 delna
- 1x košara za krožnike 6/9 PVC
- 2 x vložek za pribor PVC
priključna moč: 6,77 kW
bojler: 4,9 kW
priključna napetost: 400V 3N AC
vključno s kotnim ventilom
vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom

5. HLADILNE IN ZAMRZOVALNE KOMORE
V specifikaciji je navedena zahteva da imajo paneli prevodnost 0,19W/m2K za hladilne komore in 0,16W/m2K za zamrzovalne komore. Navedene karakteristike so izjemno visoka zahteva in so prepisane od specialnih panelov, ki se uporabljajo za farmacijo in so še enkrat dražji. Upamo se trditi, da je podatek naveden zgolj z namenom omejevanja konkurence tako kot je pripravljen cel razpis. Preverili smo tudi pri največjih svetovnih proizvajalcih panelov in dobili odgovor, da se paneli z navedeno karakteristiko res redko vgrajujejo.
Naročnik naj razmisli kaj pravzaprav mu je pomembo pri investiciji in ne sledi slepo predmetnemu projektantu.
Zato razmislite ali za vašo kuhinjo res niso primerni paneli, ki jih uporabljajo v velikih prehrambenih proizvodnjah vključno s proizvodnjo sladoleda naprimer.

Prosim odgovorite: ALi lahko ponudimo panele debeline 80mm kot navedeno v popisu in s prevodnostjo 0,288W/m2K?ODGOVOR
Naročnik se na vsako vprašanje za posamezno opremo ne more odzivati posamično, ker vsa obravnavana oprema skupaj tvori funkcionalno celoto, ki mora zadostiti zahtevanim projektnim parametrom. Izbrani ponudnik mora ponuditi opremo, ki v končni sestavi nudi najmanj tako funkcionalnost kot je predvidena s projektno dokumentacijo.

GOI dela na objektu (bolj natančno: priključki na tehnološko opremo) se trenutno izvajajo (drugo javno naročilo) in sicer v skladu s projektno dokumentacijo za opremo, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega naročila. Izbrani ponudnik bo moral nositi tudi vse stroške prilagajanja teh priključkov na opremo, ki se bo dejansko vgradila, če bodo take prilagoditve potrebne za njeno vgradnjo.


VPRAŠANJE
Dragi naročnik,
V skladu z ZJN-3 vas pozivamo, da odgovorno pregledate spodnja vprašanja in odgovorite v skladu z zahtevami in določbami ZJN-3, ki med drugim določa da je nujno zagotoviti konkurenco med ponudniki. Za naprave, ki jo potrebujete je pomembno kakšno funkcijo zahtevate od nje in kakšen rezultat in ne dimenzije v milimetre natančno (rezen seveda če so dimenzije pomembne zaradi same umestitve v prostor, kar pa že ponudniki sami preverimo v načrtih in ne sprašujemo kar ni mogoče umestiti). Verjetno ni potrebno poudarjat dejstvo da dva proizvajalca ne izdelujeta primerljivo napravo popolnoma istih dimenzij.
V prekršku ste tudi s številnimi navedbami funkcij z izrazi točno določenega proizvajalca. Nikomur ni v interesu, da se poslužujemo revizij, da naročnika prisilimo v korektno pripravo popisov, zato pričakujemo, da bo na vprašanja odgovoril korektno.
Poz 4.001
Ali lahko ponudimo tehtnico z dimenzijo platoja 650x500x142 mm, med tem ko vse ostale karakteristike ustrezajo navedenim v popisu. Umestitev v prostor smo preverili in velikost platoja ne vpliva na umestitev, na funkcionalnost tehtnice pa tudi ne.

Poz 16.003
Ali lahko ponudimo lupilec krompirja s polnitvijo 20 kg, kapacitete 340 kg/uro, priključno močjo 1102W, inox pokrovom in inox posodo z prestrezanje olupkov umeščeno pod lupilec krompirja?

Poz 28.001
Ali lahko ponudimo parnokonvekcijsko peč dimenzije 933x821x1046 mm, s priključno močjo 18,6 kW med tem ko vse ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa.
Poz 28.004
Ali lahko ponudimo parnokonvekcijsko peč dimenzije 948x834x1858 mm, s priključno močjo 36,9 kW med tem ko vse ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa.

Poz 29.003, 32.018
Ali lahko ponudimo tehtnico, ki minimalno odstopa v dimenzijah med tem ko vse ostale karakteristike ustrezajo specifikaciji v popisu. Diemzije 285x330x130 mm

Poz 32.008
Ali lahko ponudimo namizni planetarni mešalnik dimenzije 240x410x437 mm, s priključno močjo 280W in kapaciteto posode 7l?

Poz 42.008, 43.006
Ali lahko ponudimo ledomat dimenzije 334x457x599 mm, s kapaciteto 30 kg ledu na dan in priključno močjo 380W med tem ko ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa?

Poz 28.001, 28.004
Prosimo za pojasnilo naročnika zakaj mora imeti parnokonvekcijska peč pomična vrata. to možnost ima samo en proizvajalec, zato je potrebno utemeljiti zakaj ta lastnost pomembna za naročnika in delo v objektu naročnika sicer bomo mnenja, da je namen omejiti konkurenco.
Iz načrta je razvidno, da je prostora za klasična vrata dovolj, kar se pa tiče varnosti pa so klasična vrata varnejša. Pomična ob bok omogočajo, da je pečica dlje časa 100% odprta in hitreje in pogosteje prihaja do poškodb / opeklin. Iz vidika vzdrževanja pa ta sistem odpiranja vrat ekstremno drag.


ODGOVOR
Naročnik se na vsako vprašanje za posamezno opremo ne more odzivati posamično, ker vsa obravnavana oprema skupaj tvori funkcionalno celoto, ki mora zadostiti zahtevanim projektnim parametrom. Izbrani ponudnik mora ponuditi opremo, ki v končni sestavi nudi najmanj tako funkcionalnost kot je predvidena s projektno dokumentacijo.

GOI dela na objektu (bolj natančno: priključki na tehnološko opremo) se trenutno izvajajo (drugo javno naročilo) in sicer v skladu s projektno dokumentacijo za opremo, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega naročila. Izbrani ponudnik bo moral nositi tudi vse stroške prilagajanja teh priključkov na opremo, ki se bo dejansko vgradila, če bodo take prilagoditve potrebne za njeno vgradnjo.
Datum objave: 24.09.2020   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pozicija S.EI06 Dobava in montaža električnega radiatorja. Zahteva je 250W in 250cm priklopnega kabla. Kot primerljiv izdelek je naveden Tubes scaletta freestanding. Ta artikel je dobavljiv samo z močjo 150W in dolžino priklopnega kabla 150cm. Katero moč in dolžino kabla je potrebno ponuditi?

Glede na zahtevnost in vrednost projekta bi morala biti referenca za sklop 1 minimalne višine 800.000,00 EUR z DDV
Zato prosimo, da kriterij iz 400.000,00 EUR zvišate na 800.000,00 EUR.
Glede na zahtevnost in vrednost projekta bi moral imeti ponudnik čisti prihodek od prodaje v letih 2017, 2018 in 2019 za sklop 1 v višini 2.500.000,00 EUR
Zato prosimo, da kriterij iz 1.200.000,00 EUR zvišate na 2.500.000,00 EUR.
To so realni pogoji katere mora dobavitelj izpolnjevati, če želite imeti ustreznega dobavitelja za tako zahteven projekt.

Rok dokončanja del za sklop 1 je zelo prekratek za izvedbo tako zahtevnega in kompleksnega projekta.
Realen rok za potrditev opreme in izdelavo delavniške dokumentacije je minimalno 30 dni.
Izdelava opreme v proizvodnji 60 dni
Vgradnja opreme in predaja dokumentacije 60 dni
Skupaj za izvedbo projekta se potrebuje po zgornjih navedenih podatkih 150 dni za izvedbo. Z upoštevanjem da se faze prepletajo med sabo. Z deli se lahko prične pred končanjem GOI del. Prva faza se lahko začne takoj po podpisu pogodbe. Izmere se lahko začnejo čim so izdelani estrihi. Po izmerah se lahko delavniške risbe korigirajo glede na izmere. Po tej fazi se lahko začne proizvodnja. Treba je upoštevati tudi dobavne roke za nabavo materialov in končnih izdelkov. Zato prosimo, da se rok za sklop 1 ustrezno podaljša.ODGOVOR

Pozicija S.EI06 moč je 150W , kabel mora biti dolžine 250 cm.

Reference in dobavni roki ostajao nespremenjeni. Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.


Datum objave: 24.09.2020   09:56
VPRAŠANJE
Glede na to, da se dograjuje obstoječi CNS sistem, nas zanima ali je CNS sistem še v garanciji in kako ponudnik postopa v zvezi s tem?

ODGOVOR
Spoštovani,
Zaradi zahtevnosti in stroškov vzdrževanja ni dovoljeno postaviti ločenega vzporednega CNS sistema. Ravno iz tega razloga je v razpisni dokumentaciji navedena zahteva, da opreme za CNS ni dovoljeno menjati.


VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je zahteva po razširitvi/nadgradnji obstoječega CNS sistema. Ali je dovoljeno postaviti ločen, vzporedni CNS sistem, ki bo vseboval zahtevane funkcionalnosti po tem razpisu?

ODGOVOR
Spoštovani,

Ponudnik mora zagotoviti, da obstoječa garancija ostane veljavna. To potrdi s pisno izjavo o sodelovanju z obstoječim izvajalcem CNS sistema. Naročnik bo kot dokazilo zahteval podpisano izjavo izvajalca obstoječega CNS sistema, ki jo bo preveril v fazi preverjanja ponudb.