Dosje javnega naročila 005006/2020
Naročnik: HYDROVOD d.o.o., družba za komunalno dejavnost, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje
Storitve: TISKANJE, KUVERTIRANJE IN POŠILJANJE TISKOVIN
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 236.481,85 EUR

JN005006/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.08.2020
JN005006/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.09.2020
JN005006/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.10.2020
JN005006/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005006/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
HYDROVOD d.o.o., družba za komunalno dejavnost
Ljubljanska cesta 38
1330
SI
Kočevje
Slovenija
Helena Knavs
helena.knavs@hydrovod.si
+386 18938170
+386 18938184

Internetni naslovi
http://www.hydrovod.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364322/OBJAVA_RAČUNI_20.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20152
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: TISKANJE, KUVERTIRANJE IN POŠILJANJE TISKOVIN
Referenčna številka dokumenta: 2/2020-MV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79824000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila zajema vsakomesečno izvedbo storitev tiskanja, kuvertiranja in pošiljanja računov in občasno drugih - spremljajočih pisnih vsebin prejemnikom na območju Republike Slovenije v 3-letnem pogodbenem obdobju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79824000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila zajema vsakomesečno izvedbo storitev tiskanja, kuvertiranja in pošiljanja računov in občasno drugih - spremljajočih pisnih vsebin prejemnikom na območju Republike Slovenije v 3-letnem pogodbenem obdobju. Pričetek izvajanja storitve je 1. 11. 2020.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno podaljšanje v skladu z določbami ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.08.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.08.2020   10:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.08.2020   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vzorec kuverte je brez okenčka za naslov prejemnika. Je to v redu ali bo naslove potrebno tiskati na kuverte (kar se nam ne zdi racionalno.
LP

ODGOVOR

Spoštovani,
vzorec kuverte, ki je dostopen v povezavi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ni nastal izključno za potrebe tega javnega naročila. Upoštevajte zahteve iz tehnične specifikacije - ponuditi je potrebno kuverto amerikanko z levim okencem.
Lep pozdrav!


Datum objave: 11.08.2020   15:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v Navodilih je na strani 15, pod točko zap. št. 6 (Pogoji za sodelovanje) zahtevano "da bodo pošiljke dostavljene do poštnega omrežja oz. na sprejemno pošto ...". Ali to pomeni, da ponudniki, ki lahko zagotovijo lastno mrežo za dostavo prejemnikom, ne smejo sodelovati pri dotičnem javnem razpisu?
LP

ODGOVOR

Spoštovani,
pogoj pod zaporedno številko 6 ostaja nespremenjen.
Opozarjamo na pogoj pod zaporedno št. 4 - gospodarski subjekt, ki bo v ponudbi sodeloval kot izvajalec storitev pošiljanja mora biti bodisi izvajalec zamenljivih poštnih storitev bodisi izvajalec univerzalne poštne storitve.
Lep pozdrav.


Datum objave: 12.08.2020   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na strani 15. Povabila k oddaji ponudbe, zaporedna številka 5 citat: ''gospodarski subjekt je v obdobju zadnjih treh let od roka za prejem ponudb po tem JN kvalitetno in pravočasno...'' Ali gre za pomoto pri besedi ''od'' roka za prejem ponudb..., ali je pravilno ''do'' roka za prejem ponudb...
Hvala za odgovor.
Z lepimi pozdravi.

ODGOVOR
Spoštovani,
upoštevajte, da se referenca izkazuje "za nazaj", torej se zapisan pogoj razume kot "do roka" ali "pred rokom".
Lep pozdrav.Datum objave: 12.08.2020   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v tabeli obrazca 3.1 sta dve enaki vrstici "Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov", ni pa rubrike "Ponudnik s podizvajalci".
Kam vpisati ponudnika s podizvajalci?
Ali se ponudnika s podizvajalci vpiše v rubriko "Komunikacija med ponudniki v primeru ponudbe skupine ponudnikov poteka preko ponudnika:"?
LP

ODGOVOR
Spoštovani,
tabela 3.1 je namenjena vpisovanju ponudnikov oz. vseh ponudnikov, kadar v ponudbi nastopa skupina ponudnikov. Da gre za ponudbo s podizvajalci, označite pod to tabelo, podatke o podizvajalcu pa vpišete v obrazec 3.3 seznam podizvajalcev in 3.4 podatki o ponudniku / podizvajalcu.
Lep pozdrav.Datum objave: 12.08.2020   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
smo izvajalec zamenljivih poštnih storitev in imamo lastno distribucijsko mrežo. Ali jo lahko uporabljamo za pošiljanje računov?
LPS

ODGOVOR
Spoštovani,
pogoj za sodelovanje pod zaporedno št. 4 XVII. razdelka Navodil in pogojev ostaja nespremenjen in mora biti izpolnjen za dopustno ponudbo. Lastne distribucijske mreže ne morete uporabiti za potrebe priprave dopustne ponudbe ali - v primeru izbora - izvedbe predmetnega javnega naročila.
Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 13.08.2020   10:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Obrazec 3.2. Povzetek predračuna, kjer ste zapisali da ceno ponudnik navede oz. prepiše iz obrazca ponudbe na dve decimalni natančno.
V prvem stolpcu je napisano 'Storitve tiskanja, kuvertiranja in pošiljanja tiskovin po naročnikovi specifikaciji - 1 KPL'. Obrazložite kaj spada pod 1 komplet
(kuverta z vloženim računom, prilogami, ... )
Ali prepišemo iz Ponudbe Skupno vrednost v EUR, brez DDV, zaookroženo na dve decimalki natančno?
Hvala za odgovor.ODGOVOR
Spoštovani,
drži - v povzetek predračuna prenesete skupno ponudbeno vrednost (v EUR brez DDV na dve decimalni mesti natančno), kot ste jo za celoten obseg razpisane storitve (kpl) prikazali oz. izračunali v obrazcu 3.1 - predračun.
Lepo pozdravljeni.Datum objave: 13.08.2020   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani, pri oddaji ponudbe v EJN je zavihek za ESPD. V vaši razpisni dokumentaciji ni priloženega ESPD?
Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
ESPD v tem postopku (naročilo male vrednosti) nadomešča izjava ponudnika / podizvajalca - KROVNA IZJAVA. Glede predložitve upoštevajte zlasti napotke na strani 18 Navodil in pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oz. ustrezne napotke za dokument "izjava" iz Navodil za uporabo
informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI.
Lep pozdrav.