Dosje javnega naročila 005011/2020
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbenih del po dveh sklopih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 269.113,65 EUR

JN005011/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.08.2020
JN005011/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2020
JN005011/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.10.2020
JN005011/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.10.2020
JN005011/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.10.2020
JN005011/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005011/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Silvester Koren
silvester.koren@energetika-lj.si
+386 15889763
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20161
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbenih del po dveh sklopih
Referenčna številka dokumenta: JPE-SIR-226/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbenih del po dveh sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 30III-721-00 Obnova vročevoda ob Kajuhovi cesti, odsek Ljubljanica Toplarniška
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
gradbena dela po dveh sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primerih okoliščin, ki jih naročnik ni mogel predvideti.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 30III-713-00 Obnova vročevoda Groharjeva - Trg MDB.
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena dela po dveh sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru okoliščin, ki jih naročnik ni mogel predvideti.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo št. JPE-SIR-226/20


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2020   12:01
Kraj: V okviru sistema e-jn.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.08.2020   10:18

- VPRAŠANJE št. 1
Naročnika naprošamo da spremeni referenčni pogoj in sicer od vključno leta 2010.

ODGOVOR
Naročnik referenčnega pogoja ne more spremeniti.

- VPRAŠANJE št. 2
Zanima nas ali bo naročnik upošteval tudi izvedbo gradbenih del na vodohramih, vodovodnih jaških, jaških v EX conah,....

ODGOVOR
Ne, naročnik ne bo upošteval izvedbo gradbenih del na vodohramih, vodovodnih jaških, jaških v EX conah,.... Izvedba AB konstrukcij ni prevladujoč del razpisane gradnje. Referenčni pogoj se zato nanaša na gradbena dela na vročevodih, toplovodih in parovodih.


Datum objave: 12.08.2020   12:50
VPRAŠANJE
Ali se za prvi in drugi sklop lahko uporabijo iste reference?

ODGOVOR
Da.